Nätverk

För att ett nätverk ska kunna bildas krävs att minst tio röstberättigade medlemmar visar intresse för att ingå. Nätverkets medlemmar ska gemensamt utse en sammankallande person, vilken också blir förbundets kontaktperson. Då nätverket är rikstäckande ska medlemmar från fler än ett distrikt vara representerat.

Att få SRF mandat

Ett nätverk ska vara mandatgivet för att betraktas som ett bildat SRF-nätverk. Med mandatgivet menas att nätverkets syfte, mål och eventuella plan ska godkännas av förbundsstyrelsen. 

Stöd

Riksförbundet erbjuder nätverk stöd genom att:

  • Tillhandahålla kommunikationsplattformar (Microsoft Teams och e-postlista) för att underlätta kommunikation mellan nätverkets medlemmar.
  • Vägleda inom organisationen, till exempel hjälp med marknadsföring via SRF:s medier eller rådfrågan inom intressepolitiska sakfrågor.

Finansiering

Nätverkens verksamhet förutsätter en hög grad av självfinansiering, där de ingående medlemmarna deltar till självkostnadspris.

Nätverk har möjligheten att söka ekonomiskt stöd till exempelvis en fysisk träff. Utbetalning görs endast till en etablerad förening med post- eller bankgiro. SRF har här möjlighet att bidra med delfinansiering till ett fysiskt möte per år, som kopplas till att samtidigt föra ut förbundets budskap inom nätverkets arbetsfält.

Intressegrupp

En intressegrupp är för dig som vill hitta likasinnade inom ett visst intresse och få ett forum att utforska det i. Det kan till exempel vara vandring, skrivande eller digital teknik. Det viktigaste med intressegruppen är att kunna diskutera intresset med andra som också har en synnedsättning.

Stöd

Riksförbundet erbjuder stöd genom att:

  • Tillhandahålla mötesplattform (Microsoft Teams) för att underlätta kommunikationen mellan gruppens medlemmar.
  • Marknadsföra gruppen i förbundets sociala kanaler för medlemsrekrytering.
  • Bidra med stöd till en aktivitet per år. Detta kan till exempel vara att ta in en föreläsare eller delfinansiering till en liveträff.

Hur bildar jag en intressegrupp?

Gruppen ska bestå av minst tre medlemmar. Eftersom intressegruppen är rikstäckande ska medlemmar från fler än ett distrikt vara representerat.

Gruppen behöver utse en kontaktperson som har kontakt med SRF och kan ta emot nya medlemmar till sin grupp.

Frågor?

Är du intresserad av att skapa ett nätverk, en intressegrupp eller har du frågor som rör detta? Kontakta Robert Lindblom, handläggare för medlemsengagemang på robert.lindblom@srf.nu eller tel: 08-39 91 91.