Nätverk

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta

Synskadade Flerfunktionsnedsatta jobbar med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. Arbetar för att medlemmar ska få träffas och utbyta erfarenheter och för ökad kunskap runtom i landet kring funktionsstörning i öga och hjärna. Samverkar med andra funktionshindersorganisationer i frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning.

Gå med i Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsattas Facebookgrupp för att få reda på vad som är på gång inom nätverket. Du hittar gruppen här: Nätverk Synskadade Flerfunktionsnedsatta.

Har du frågor eller funderingar? Mejla info@srfflerfunk.se eller ring kontaktperson Maria Liesland 070-551 24 48.

Nätverket är mandatgivet av förbundsstyrelsen 2020-05-19.

Nätverket för synsvaga

Sedan våren 2021 finns Nätverket för synsvaga inom Synskadades Riksförbund. Nätverket träffas digitalt en gång i månaden för att utbyta erfarenheter, diskutera viktiga frågor och lyssna på inspirerande föreläsningar. En gång per år träffas vi också fysiskt under en helg.

Med synsvaghet menas personer som har vissa synrester, men upplever sig bli begränsade på något sätt av sin syn. Det kan handla om att du har svårt att läsa skyltar, hitta på nya platser eller behöver använda förstoring på din dator. Det finns ingen gräns för vem som kan gå med i nätverket för synsvaga. Det är din upplevelse av att se dåligt som styr.

Nätverket har ett viktigt socialt syfte, där vi vill träffa andra som kan dela våra upplevelser och utmaningar. Här lyfter vi tankar och funderingar som kanske bara den med synsvaghet fullt ut kan förstå. Vi delar också med oss av smarta knep och lösningar i vardagen, så att var och en inte behöver uppfinna sitt eget hjul. Därutöver har nätverket ett syfte att påverka Synskadades Riksförbund internt, för att frågor om och synligheten kring personer med synsvaghet ska ges ett större utrymme i verksamheten.

En majoritet av medlemmarna i Synskadades Riksförbund är synsvaga. Men bland förtroendevalda och talespersoner är representationen av grav synnedsättning och blindhet större. Många som lever med synsvaghet upplever sig hamna i en gråzon: De kan inte fullt ut identifiera sig med personer med grav synnedsättning eller begreppet ”synskadad”, men känner inte heller att de tillhör gruppen av fullt seende.

Nätverket ger en möjlighet att träffa andra i en liknande situation som en själv. Syftet med nätverket är inte att skapa konkurrens mellan olika medlemsgrupper inom Synskadades Riksförbund, utan handlar om att samla en grupp som inte fullt ut hittat sin plats i organisationen och skapa forum för utbyte. Men också stärka organisationens kunskap och arbete för hela spännvidden av synnedsättningar.  

Vill du vara med i nätverket? Varmt välkommen att kontakta vår sammankallande Maria Sjötång på telefonnummer 070-250 62 55 eller e-post maria.sjotang@srf.nu.

Intressegrupper

Skrivande Synskadade

Gillar du att skriva? Vill du bolla idéer med andra som skriver eller kanske skriva tillsammans med andra? Då är Skrivande Synskadade gruppen för dig! För mer information, kontakta:

Jörgen Sjöstedt
070-289 00 66
jorgen.sjostedt@telia.com 

SRF SOL- och LSS-grupp

Syftet med vår grupp är att arbeta med LSS- och SOL-frågor intressepolitiskt i SRF genom att:

  • Erbjuda Information. 
  • Utveckla bemötandet av personer med flerfunktionsnedsättningar.
  • Arbeta med lättläst material.

Låter detta intressant? Kontakta Ingela Olsson eller Leif-Göran Josefsson för mer info: