Styrdokumenten är grunden för hur och vad Synskadades Riksförbund arbetar med. Det är kongressen som beslutar om styrdokumenten.