Habilitering är insatser riktade mot barn och ungdomar som är födda med en synnedsättning eller som har förvärvat synnedsättningen i tidig ålder.

Rehabilitering är insatser riktade mot personer i vuxen ålder som får en synnedsättning eller som har en medfödd eller förvärvad synnedsättning.

Vår Plattform om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel (pdf) är en sammanställning över våra åsikter och ståndpunkter i ämnet.