1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök
Synskadades Riksförbund

SRF Skaraborgs kansli i Skara

Aktuellt

Tematräff forstsätter under våren 2021.
Se program här.


Viktig information:
P.g.a. Coronaviruset är alla fysiska möten inställda tillsvidare.


Få hjälp och stöttning med ansöka om ledsagning.
Rättighetsprojektet blir del av ordniarie verksamhet.
Läs mer här

 

 

Förtroendevalda

GDPR - Integritetspolicy -  hantering av personuppgifter
Läs här för mer information.

 

 

 

Claes Johansson och Kjell Karlsson

Om oss

Synskadades Riksförbund Skaraborg arbetar för att förbättra villkoren för personer med synnedsättnin…

Ledarhunden vinton

Hur vi jobbar med frågorna

Ett tillgängligt samhälle där alla har lika möjligheter till ett självständigt liv händer inte av sig självt.
Det som kallas för intressepolitik är en av de största anledningarna till att Synskadades Riksförbund existerar. Men viljan och de rätta metoderna tar vi oss successivt fram mot målet: Ett bra samhälle för alla.