Halvårsmöte för SRF Dalarna på Scandic hotell i Borlänge