Distriktsstyrelsens ledamöter

Utsedd av SRF Dalarnas årsmöte den 13 april 2024