Under vardera lokalförening i listan här till vänster på sidan kan du ta del av, och läsa om deras medlemsaktiviteter.

SRF Dalarna har lokalföreningar i nästan varje kommun i länet där det bedrivs olika typer av spännande verksamhet. Distriktet har ansvaret för att se till att det även bedrivs verksamhet i de kommuner som saknar lokalförening. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att delta på de aktiviteter som de önskar.