KALLELSE

Du kallas till Synskadades Riksförbund Örebro läns distriktsårsmöte.

Datum: torsdag 25 april 2024
Tid: 6.30 – 20.30
Plats: Scandic Grand hotell, Fabriksgatan 21-23, Örebro

Du som stödjande medlem har förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt. Det betyder att du kan göra din röst hörd genom att skicka in förslag (så kallad motion) till årsmötet samt yttra dig i de olika frågorna på mötet. Förslag ska vara inne till kansliet senast 6 april via brev eller e-post.

Alla som har anmält sig kommer att få handlingarna 1 vecka innan mötet. Säg till vid anmälan om du vill ha handlingarna på tal, punkt eller svartskrift.

Vi startar med en lättare måltid innan vi startar årsmötesförhandlingarna. 

Du anmäler dig till kansliet via telefon 076 – 005 39 96 eller e-post orebro.lan@srf.nu senast 15 april.
Kansliets öppettider, 9.00 till 12.00, måndag till torsdag. Vid anmälan anger du också om du behöver ha specialkost.

Välkommen önskar styrelsen för SRF Örebro län.