Vi träffas på ABFs lokaler Fredsgatan 18 i Örebro.

Följande datum är inplanerade
29 augusti, 12 september, 26 september och 10 oktober.

Tid för träffarna är 17.00-19.00

Varmt välkomna
SRF Örebro läns styrelse