KALLELSE - ÅRSMÖTE

till SRF Karlskoga-Degerfors Årsmöte år 2024.

Härmed kallas du till SRF Karlskoga-Degerfors årsmöte
Söndag 2 mars klockan 14 00 på Nickkällan i Karlskoga.

Anmäl senast 22 februari till:
Inger Eriksson telnr:  073 035 08 59
Kristina Johansson telnr:  070 660 69 81

Om ni önskar handlingar innan mötet så säg till vid anmälan. De finns tillgängliga 1 vecka innan mötet.
Vi bjuder på kaffe och semla

Varmt välkomna önskar styrelsen