Vi träffas, äter och pratar. Var och en betalar 
Tisdagen den 7 november kl. 18.00 på Frasses,

Anmälan för samåkning till Kristina 070-66 06 981. 
E-post: kristina.jo@telia.com