Hösten 2012 startade SRF Örebro läns distrikt medlemsbladet SYNvinkeln för alla sina medlemmar. Syftet var att få ut information och reportage från lokalföreningar, distrikt, riks mm.

Medlemsbladet kommer ut en gång i månaden med ett uppehåll under juli.

Medlemsbladet är kostnadsfri att prenumerera och ingår i SRF Örebro läns medlemskap. Vi lägger in prenumerationen i vårt medlemsregister när du blir medlem men är det så att du saknar medlemsbladet kontaktar du bara kontakta oss på kansliet och uppge vem du är och vilket media du vill ha bladet på så ordnar vi det.

Kontakta oss på orebro.lan@srf.nu eller på telefon 076-005 39 96 

Klicka på "Aktuellt medlemsblad" så kan du läsa det senaste numret av medlemsbladet SYNvinkeln.
 

Under menyerna SYNvinkeln 2020 till SYNvikeln 2013 presenterar vi utgivna medlemsblad.
Klicka här någon av länkarna nedan "SYNvinkeln år 2021" eller "SYNvinkeln år 2013" och därefter kan du välja det medlemsblad du vill läsa.
Öppnas i sin helhet.