Om föreningen

Föreningen för dig som är synskadad och bor i kommunerna
Karlskoga och Degerfors.  Även stödjande medlemmar är välkomna.
Föreningen har medlemsmöten cirka 1-2  gånger  i månaden med olika innehåll, såsom medlemsmöten, studiecirklar, musik-café, bingo, Syntolkad teater m.m.

 Medlemsavgift är idag 175 kronor per år
Andra gåvor mottages med tacksamhets och kan sättas in på
föreningens bankgiro med nummer 5046-5608.

Antal medlemmar i föreningen

Föreningen har idag 97 medlemmar var av 47 är synskadade och 50 stödjande.

Aktiviteter inom föreningen

Aktiviteter som föreningen arrangerar hittar du via Kalendariet (Kalender) på första sidan eller här >>

Styrelse

Ordförande, Kristina Johansson
Ledamöter, Ing-Gun Andersson, Monica Lindqvist Eriksson, Elisabet Jansson, Inger Eriksson, Ann-Cathrine Gunnarsson
Adjungerad, kassör och sektreterare Charlotte Åkerlind

Kontaktperson för SRF Karlskoga Degerfors är Kristina Johansson. 
Kontaktinformation till förening och Kristina Johansson hittar du nedan.