E-tillgänglighet

Med e-tillgänglighet menas att alla ska kunna ta del av hemsidor, e-tjänster och mobila gränssnitt, till exempel appar. Datorer och mobiltelefoner gör att synskadade kan få tillgång till information på ett helt nytt sätt.

Ett problem är att en del webbgränssnitt är gjorda så att de inte går att använda, eller är svåra att hantera för den som läser punktskrift, har talsyntes eller förstorande system.