Ledsagning

Ledsagning innebär att en person lotsar dig i olika sammanhang, till exempel i affären, på gymmet, konserten eller restaurangen. Du kan ansöka om insatsen ledsagning hos din kommun utifrån två lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SOL). Eftersom synskadade i dag inte ingår i LSS är det nästan enbart ledsagning enligt SOL som kan bli aktuellt. Antalet timmar som du kan bli beviljad och om ledsagningen kostar något varierar från kommun till kommun.

Läs mer om hur SRF arbetar intressepolitiskt med ledsagningsfrågor här.

Färdtjänst

Färdtjänst är en rättighet som du ansöker om. Från samhällets sida anses färdtjänst vara ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken. SRF anser att synskadade behöver färdtjänst för att vi ska kunna förflytta oss när vi har svårt att hitta.

Du har rätt till färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig eller använda kollektivtrafiken. Du ansöker om färdtjänst hos din kommun eller i den region du bor.

Läs mer om hur SRF arbetar intressepolitiskt med färdtjänstfrågor här.