Personer gestikulerar under samtal

Synskadade berättar

Att ha en synskada är att vara annorlunda. Här samlar vi vittnesmål från personer med synnedsättning. Vissa är synsvaga, andra blinda. Vissa är födda med sin synnedsättning och andra har fått den senare i livet.