Förälder till ett barn med synnedsättning

Det är en stor och omvälvande händelse att få ett barn med synnedsättning. Barnets synnedsättning påverkar övriga familjen och närstående. Det är viktigt att föräldrar får information, råd och stöd så tidigt som möjligt. Vid regionernas syncentraler finns det kuratorer och i vissa fall psykologer som erbjuder stöd. Vid syncentralen får barnet sin habilitering, och det är viktigt att du som är förälder är delaktig i den. Det är viktigt att närstående får del av råd och stöd kopplat till barnets synnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser för föräldrar till barn med svår synnedsättning.

Det är också viktigt att träffa andra föräldrar till barn med synnedsättning. Några av SRF:s distrikt och SRF:s riksförbund erbjuder träffar.

Läs mer i foldern Barn som har en synnedsättning (pdf).

Förälder med synnedsättning

Föräldrar som har en synnedsättning kan behöva råd och stöd kring praktiska saker som är kopplade till föräldrarollen. De kan även behöva nya hjälpmedel. Syncentralerna kan erbjuda information och råd. Vissa syncentraler erbjuder samtalsgrupper för föräldrar med synnedsättning. Vissa av SRF:s distrikt anordnar träffar då föräldrar kan dela tips och råd med varandra. Barn till föräldrar med synnedsättning får då också möjlighet att träffa andra barn i liknande situation.