Om föreningen

Föreningen för dig som är synskadad och bor i Örebro kommun. Föreningen har medlemsmöten cirka en gång i månaden med olika innehåll och NYA Gruppen har aktiviteter varannan onsdag.

Medlemsavgift är idag 200 kronor. Andra gåvor mottages med tacksamhet och kan sättas in på föreningens plusgiro med nummer 9 15 79-3.

Antal medlemmar i föreningen

Föreningen har idag 142 medlemmar var av 117 är synskadade och 25 stödjande.

Aktiviteter inom föreningen

Aktiviteter som föreningen arrangerar hittar du via Kalendariet (Kalender) på första sidan eller här >>

Styrelse

Ordförande, Sandra Johansson
Ledamöter, Christer Johansson, Ketty Winsryd, Fredrik Sterner, Cecilia Ramstedt.
Ersättare Sven-Åke Johansson,, Nalini Krishna och Niklas Granath
Adjungerad, kassör och sektreterare Charlotte Åkerlind

Kontaktperson för SRF Örebro kommun är Sandra Johansson. 
Kontaktinformation till föreningen och Sandra Johansson hittar du nedan.