Medlemsblad för Synskadades Riksförbund i Örebro län maj månad. Äntligen har våren kommit vår väg. Just den här tiden är den bästa tiden tycker jag, lagom varmt, ingen mygg eller bromsar. Man vill vara ute hela tiden för att njuta i solens varma strålar. Hänga ut tvätten som luktar så gott när den har torkat. Något mer glädjande är månadens nummer av vår tidning som innehåller:

Information från distrikt och lokalföreningar

Thomssons nyhetsbrev

Om syntolkning i SVT

Några reflektioner från distriktets årsmöte av Birgitta Karlsson

Grönköpings frizon från L S S av Klas-Olof Jansson

Vårdikt av Inez Johansson

Ur bondepraktikan

Information från distriktet.

Torsdagen 30 maj kommer distriktet att ordna en buss upp till Stockholm för att delta i torsdagsaktionen (läs mer i Thomssons nyhetsbrev). Vi kommer att åka tidigt eftersom vi måste vara utanför riksdagshuset i Stockholm klockan 8.00. Efter aktionens slut kommer vi att hitta på något trevligt att göra innan vi styr kosan hem igen. Distriktet står för resan. Mat, fika och ev. inträden betalar var och en. Vill du följa med så hör av dej till kansliet senast måndag 27 maj telefonnummer 019/673 21 06. OBS! Det blir svårt att åka runt i distriktet för att ta upp alla passagerare så därför kommer bussen att utgå från Örebro. Distriktet betalar din färdtjänst till och från Örebro.

Folk till närradio och film

2 projekt som distriktet håller på med är att göra en informationsfilm om SRF och varför man ska vara med i föreningen. Nu ska vi snart börja spela in filmen och vi söker efter människor som kan ställa upp och vara med. Vill du delta så hör av dej till mej innan 31 maj.

Dessutom ska vi försöka få igång sändningar i närradio som även kommer att ligga på webben. Vi behöver ven här folk som vill vara med och skriva manus och läsa in programmet. Även här kan ni anmäla er till mej. Precis som till tidningen är det alltid roligt om någon även skriver artiklar, dikter, kåserier som vi kan ha med i radiosändingen. Mer information om projekten kommer.

ÖBOs tidning

OM du bor i en av ÖBOs lägenheter och vill ha deras tidning "Boinsikt" på Daisy så hör av er till Harriet Arnold telefonnummer 19 42 57 eller e-post: harriet.arnold@obo.se eller till Gun-Britt Lundqvist 14 09 97. Nummer 2 av tidningen kommer att komma i juni.

RP-boken

Nu finns RP-boken till salu på kansliet. Kostnad 150 kronor/bok. Ring 019 673 21 06 för att beställa.

Information från SRF Bergslagen

En påminnelse om deras föreningsresa 14 juni.

Än finns det platser kvar på vår resa till Skultuna 14 juni. Föreningen bjuder på resa, förmiddagsfika och lunch (eftermiddagsfika får du bekosta själv). Resan utgår ifrån Nora och kommer att hämta upp medlemmar i Nora, Lindesberg och Frövi. Anmäl dej till Caren 0581 311 42 eller Ture 0581 312 23 senast 8 juni. Ta chansen och följa med på en rolig dag tillsammans med andra i föreningen.

Information från SRF Karlskoga Degerfors

Medlemsmöte den 24 maj klockan 14.30 på Nickkällan. Fixarservice informerar. Kaffe 30 kr. Lotteri.

Anmälan till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast den 21 maj.

BINGO den 7 juni klockan 14 30 på Nickkällan. Brickor 10 kr. Kaffe 30 kr

Anmälan senast den 4 juni

KORVKALAS den 28 juni klockan 16 00 utanför Nickkällan

(vid regn i matsalen), korv med bröd, kaffe o kaka gratis för medlemmar. Övriga 30 kr. Lotteri. Anmälan senast den 25 juni.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till våra träffar hälsar Styrelsen genom Kristina Johansson tel. 0586 414 12, mobil 070 660 69 81

Vi tar tacksamt emot gåvor, lotterivinster m.m.

Dagens ros

Till syncentralens och Spridas personal för de alltid är så hjälpsamma när man behöver dem. Även till Charlotte för att hon alltid ställer upp och hjälper till. Från Kristina Johansson

Information från SRF Sydnärke

Inget nytt finns att rapportera från Sydnärke

Information från SRF Örebro Kommun

NYA-gruppen kommer att åka Jetski onsdag 29 maj. Är du intresserad så hör av dej till kansliet.

Öppet hus sommarprogram 2013

22 maj Svampen (Eva och Sofia ansvarar)

29 maj Karlslunds motionscentral Gäddestavägen 1 till 3

(Sofia och Eva ansvarar)

5 juni Vi fikar vid glashuset Rynningeviken, Ta med eget

fika. (vi öppnar bommen så färdtjänst kan köra

ända fram) Eva och Sofia ansvarar

12 juni Café Skogen, Glomman (Eva ansvarar)

19 juni Nostalgibyn,Hosta, Hosta Nordal 130 Fellingsbro

entré 20 kr (Eva och Sofia ansvarar)

3 juli Sommarro, Sommarrovägen 30 (Sofia ansvarar)

10 juli Café Wadköping, Bertil Waldéns gata (Sofia ansvarar)

31 juli Märtas café, Skolgatan 10 (Eva ansvarar

7 augusti Ässundet (Eva ansvarar)

14 augusti Stadsträdgården, Floragatan 1 (Sofia ansvarar)

Träffarna är mellan klockan 14.00 – 16.00, man tar sig dit på egen hand. Har man frågor kontakta Sofia 076 551 44 97 eller Eva 076 551 55 42

THOMSSONS NYHETSBREV NR 6 2013

Inte bara för syns skull

Nu finns en rykande färsk informationsbroschyr om SRF med titeln: "Inte bara för syns skull". Den kan användas vid medlemsvärvning eller om någon vill ha skriftlig information om SRF.

Som komplement till broschyren finns också en affisch och ett vykort. Materialet beställs från infoservice på rikskansliet.

Utvidgad torsdagsaktion den 30 maj

Jag hoppas få möta många SRF:are från hela landet på torsdagsaktionen den 30 maj. Det blir en rejäl kraftsamling utanför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Här ska deltagande funktionshinderförbund, inklusive SRF, samla så många deltagare som möjligt.

Förbundsstyrelsen har beslutat att subventionera resa och logi med upp till 500 kr per deltagare från disktrikten, dock högst 50 procent av den faktiska kostnaden. Dessutom ordnar riksförbundet aktiviteter onsdagskvällen den 29 maj samt senare på dagen den 30 maj för dem som är intresserade. Åk till Stockholm, delta i torsdagsaktionen och förena nytta med nöje!

Det är mellan kl 8.00 och 9.00 varje torsdag som vi står utanför regeringskansliet och delar ut flygblad till passerande ministrar. Kravet är en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Samma tid som vanligt gäller den 30 maj, men just den dagen hoppas vi bli ovanligt många …

Nordisk konferens i augusti

Vill du åka till Norge och delta i den utvidgade nordiska konferensen för synskadade 2013? Då ska du anmäla ditt intresse senast den 15 maj till Sari Andersson på rikskansliet Sari.andersson@srf.nu

Det är den 25 till 29 augusti som konferensen pågår på Hurdalsenteret, som är Norges blindeforbunds motsvarighet till vårt Almåsa. Tema för konferensen är "Värdighet och självbestämmande – balansen mellan inkludering och egen identitet". Konferensspråket är skandinaviska.

SRF har tio platser inklusive ledsagare. Anmäl dig och ge en kort motivering till varför du vill komma med. Beslut om vilka som ska utgöra den svenska delegationen fattas av SRF:s arbetsutskott den 27 maj.

Ökad tillgänglighet vid val

Vallagskommittén har nu kommit med sitt slutbetänkande. Man föreslår att vallokaler ska vara tillgängliga samt skärpt sekretess vid assistans i samband med röstning.

Det allra mest intressanta förslaget ur synskadeperspektiv är kanske att elektronisk röstning ska utredas vidare. Sådan röstning kan komma att införas vid de allmänna valen år 2018. Det skulle, om tekniken utformas på rätt sätt, kunna innebära att gravt synskadade får möjlighet att personrösta helt självständigt.

I radioprogrammet Studio Ett i P1 fredagen den 19 april fick undertecknad möjlighet att kommentera förslaget om elektronisk röstning. Den kommande utredningen får visa hur det är tänkt att gå till, och om det kan ske på ett rättssäkert sätt, men detta kan bli något riktigt bra för synskadade.

särskilda tillgänglighetskrav kan förbjudas

En statlig utredning (SOU 2012:86) föreslår en lag som förbjuder kommunerna att ställa särskilda tillgänglighetskrav vid nybyggnation. Motivet är att sådana krav skulle kunna öka byggkostnaderna.

I ett gemensamt remissvar har DHR, NHR, RTP och SRF inom nätverket "Bygg klokt" yttrat sig över utredningens förslag.

Vi skriver bland annat:

"De kommuner som tillämpar särkrav för tillgänglighet är framsynta och kan bidra till en gynnsam teknikutveckling och socialt hållbar utveckling. Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Att kommunerna tillämpar särkrav för att försäkra sig om fler lämpliga bostäder och minskat behov av bostadsanpassningsbidrag menar Bygg klokt är förutseend och kan bidra till att driva på utvecklingen. Med hjälp av särkrav kan en rad områden som är svagt eller inte alls reglerade i PBL och BBR tillgodoses. Vi vill särskilt peka på insatser vilka är nödvändiga för synskadades orientering, delaktighet och självständighet. Belysning, färgsättning och kontrastmarkeringar samt teknisk utrustning som reglage och kontrollpaneler är exempel på områden där särkrav behövs så länge inte byggreglerna har tillfredsställande innehåll."

Ledarhunden uppmärksammad

Den 24 april var det ledarhundens dag. Det gav gensvar med många aktiviteter och stor uppmärksamhet i massmedia.

I ett pressmeddelande framförde SRF kravet att en utvidgad diskrimineringslag också måste gälla för synskadade med ledarhund. I Göteborg genomfördes en ledarhundsparad, Maria Lundin från SRF:s ledarhundsverksamhet och föraren Anna Bergholz medverkade i TV4 morgonprogram. SVT:s finska redaktion gjorde reportage om ledarhundar med mera, med mera. En fin dag för våra ledarhundsekipage! Håkan Thomsson, tfn 08-39 91 11

SVT Text visar vad som syntolkas I landet

Från vecka 21 blir det möjligt att på SVT Text sidan 287-289, få information om vad som syntolkas i landet. Detta sker tack vare föreningen Syntolkning NU i Sverige. Majoriteten av de som behöver syntolkning får ingen information om att möjligheten finns eller vad det finns. Vad värre är att de som borde känna till tjänsten inte vet vad som sker. Vid en spontan undersökning under Leva och Fungeramässan i Göteborg tillfrågades besökarna om de kände till skillnaden mellan en teckenspråkstolk och en syntolk. Åtta av tio kunde inte svara på det.

I och med den nya möjligheten att lämna information via SVT Text hoppas Syntolkning Nu att ännu fler personer får kännedom om syntolkningar på SVT, teater, film och andra nöjesevenemang samt SVT/UR Play. Föreningen får även hjälp med information från bland andra Riksföreningarna Unga Synskadade och Synskadades Riksförbund om vad som syntolkas i landet. Informationen läggs kontinuerligt ut i kalendern på hemsidan och från den 20 maj även via SVT Text och där under namnet Syntolkcentralen.

INFO

Syntolkcentralen är en del av det projekt som i februari 2013 erhöll projektstöd från Allmänna Arvsfonden. I detta skall man bland annat hitta nya vägar att informera syntolkning. Inför sommaren kommer Syntolkcentralen öppna en telefonlinje, som främst berör syntolkningar. Syntolkning Nu har med Arvsfondsprojektet även förändrat sin hemsida med att starta upp Allt om syntolkning Där finns olika former av reportage och information om syntolkning. Sidorna finns på nätet under www.alltomsyntolkning.nu Syntolkning Nu kommer även fortsätta verka för att få till stånd en nationell samordning av syntolkningsverksamheten i hela landet…

Några reflektioner från distriktets årsmöte

Skrivet av Birgitta Karlsson

Lördagen den 20 april hade SRF distriktet sitt årsmöte på Fellingsbro folkhögskola. Som vanligt var det en strålande vårdag när årsmötet hölls. Vi var 28 ombud och fem från styrelsen. Ordförande för mötet var Roland Gustafsson från förbundsstyrelsen. Han var säker i sin roll och lättsam så vi gled igenom alla årsmöteshandlingar smidigt och gnisselfritt och var klara en timme tidigare än beräknat.

Sittande ordförande Ove Nilsson omvaldes och två nya valdes in i styrelsen, Sandra Tjärnberg och David Lindberg. De efterträdde Britt-Marie Sjölin och Jenny Malmkvist som avgick. Klas-Olof Jansson blev omvald och Fredrik Sterner sitter kvar ett år till. Studieorganisatören omvaldes och det är Margareta Rydemalm, biträdande Ingegerd Helander.

Det var inga livliga diskussioner precis. Man skulle önska lite mer energi och engagemang och jag saknar eldsjälar och lite mer drivande krafter som fanns förr inom SRF. Ingen nämnd och ingen glömd. Ledsagningsfrågan engagerar mig och jag kunde inte låta bli att påpeka att SRF även ska agera för att synsvaga får rätt till kostnadsfri ledsagning. Enligt min uppfattning delar SRF in oss i gravt synskadade och synsvaga och arbetar bara för att gravt synskadade ska ha rätt till kostnadsfri ledsagning. LSS-kampanjen som Riksförbundet nu driver avser endast gravt synskadade, blinda och dövblinda. Hänvisar till Riksförbundets hemsida där detta står klart och tydligt. Naturligtvis ska dessa grupper ha rätt till ledsagning men även synsvaga kan behöva det ibland för att kunna delta i samhället på lika villkor.

Fick mothugg av de båda ordförandena som menade att det är behovet som styr och att SRF arbetar för att alla synskadade ska få ledsagning. Ett önsketänkande men så är det inte eftersom det bara är LSS som åberopas och den lagen omfattar inte alla synskadade. Det verkar vara brist på kommunikation inom SRF och Riksförbundet har varit väldigt otydliga med vilka kampanjen egentligen gäller. En del tror att den gäller alla synskadade. Det skulle nog behövas kurser i information och kommunikation, något som förbundsordförande Håkan Thomsson håller med om.

Vem anses vara gravt synskadad? Enligt W H O är det den som ser 0,05 eller mindre eller har ett synfält mindre än 10 grader.

För att få klara fakta i ledsagningsfrågan kontaktade jag för ett år sedan den ombudsman som arbetade specifikt med denna fråga samt juristen på Riksförbundet och nyligen förbundsordförande. Alla tre menar att rätten till ledsagning enligt LSS enbart gäller gravt synskadade. Vi synsvaga ska enligt nuvarande lagstiftning ha ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SOL) och då kostar den medan LSS är gratis. Hur rättvist är det? Det har inte hörts några som helst krav på kostnadsfri ledsagning enligt SOL för synsvaga.

Ett uttalande gjordes också om lagstadgad rätt till ledsagning. Texten korrigerades så enbart begreppet synskadade användes istället för att ibland använda begreppet gravt synskadad och ibland synskadade som det först stod i uttalandet. Varför är det så viktigt? Jo, att glida mellan dessa begrepp skapar bara förvirring. Vilka är det egentligen man menar? Används ordet synskadade menas hela gruppen medan gravt synskadade inte omfattar synsvaga. Hoppas nu att styrelsen håller tungan rätt i munnen och kräver ledsagning både inom LSS och SOL för att inkludera hela gruppen synskadade vid det planerade frukostmötet med politikerna. Ett visst tuggmotstånd kan det nog bli men svaggel bör undvikas. Frukosten får väl serveras i portionsbitar så det blir lättsmält för politikerna och lättuggat för styrelsen. Om frustration uppkommer får den sköljas ned med några klunkar humor. Servera inte pepparstarka snacks då en bitter eftersmak kan uppstå. Bon appetit!

Andra frågor på årsmötet var arbetsmarknad där det efterlystes en kurs för arbetssökande och att fokusera mer på dem. Medlemsvärvning diskuterades då antalet medlemmar bara sjunker. Hur ska fler lockas till föreningarna? För min del tror jag mer på nätverk för att få med de yngre. Genom nätverkandet kan gemenskap skapas kring olika frågor där alla har möjlighet att komma med åsikter. Man måste nog tänka nytt då föreningslivet är tungrott. Det är ofta trögt att få igenom sina idéer och det saknas även forum för det förutom de enstaka föreningsmöten som hålls.

Ur min synvinkel är SRF distriktet numera en ren kansliangelägenhet eftersom personalen sköter det mesta. Förr i tiden, så där 20 år sedan, när jag var aktiv så skötte vi synskadade mycket mer själva som till exempel att skriva protokoll, föra anteckningar, ordna aktiviteter och hålla kurser utan att personalen var inblandade. Har rehabiliteringen blivit så dålig eller vad har hänt? Jag är förvånad.

Avslutningsvis tycker jag att på årsmötet är det alltid trevligt att träffa medlemmar från hela länet. Hade en del intressanta samtal både med gamla och nya bekantskaper. Väl mött nästa år! Fram till dess får vi hoppas på mindre snack och mer verkstad.

Grönköping frizon för LSS

I icke särdeles närbelägna Örebro län hava Synskadades Riksförbund (s m s SRF) därstädes uttalat grava farhågor för, som man skriver, Lagen om Stöd och Service (s m s LSS) skall å det allvarligaste komma att icke tillämpas så som de berörda hava rätten att sig förvänta.

Med anledning härav uttalar sig stadsrådet Joel Eriksson exklusivt för Grönköpings-posten.

- Vi hava i det förhandenvarande icke något problem med LSS. Detta har sitt grundvatten i att den, icke längre sittande på taburetter, regeringen förklarat Grönköping som s k frizon för denna alltför moderna lagstiftning. Jag har personligen framkallat våra två skäl för undkommande av nämnda lagstiftning. Dessa två skäl äro dels att Grönköping icke hava penningar i sin börs för att fullt ut bekosta de som vid vackert väder vilja promenera i sällskap med till fullo seende invånare där dessa hava betalning för sitt sällskapande. Dels för att, så vitt vi veta, personer utan eget seende icke ingå i Grönköpings fasta invånare. Skulle det ändå finnas någon enstaka med s m s funktionsnedsättning vore det en såväl osannolik som obehaglig överraskning. Vi hava dock goda förutsättningar att undslippa dylika, avslutar stadsrådet.

Ragnwald Stöltenhielm ragnwald.stoltenhielm@gp.se

Vårdikt av Inez Johansson

Blomman

1.

Det stod en ynklig blomma på min fönsterbräda.

Jag såg det när jag höll på att städa

blev inte glad när den tappa blad efter blad.

Jag tänkte: Hur ska du orka

över årstiden mörka?

En gang var du ett livskraftigt frö,

nu ser du ut som du skulle dö,

Jag får nog ha lite tålamod,

Så den fick stå där den stod.

2.

Om jag skulle ta och beskära din topp

kanske nått skott sticker opp?

Sen får du en slurk ur min gödningsburk,

jag stannade till en stund varje dag

och pratade med blomman ett tag.

Jag tala med vänliga ord

om byte till friskare jord.

Jag tala om sol och om ljus som ska komma

jag gjorde allt för min ynkliga blomma,

så fick den en slurk

ur min gödningsburk.

3.

Att pyssel och omsorg gav resultat

kom jag att märka rätt snart.

Plötsligt fick den så brått.

att skjuta små gröna skott.

Små ludna knoppar jag såg här och där

jag hade fått lön för mina besvär.

Våren kom med ljusare dagar

just det som blommor behagar.

Tala om livskvalité, då skulle ni se,

när den stod så grann och fin

bakom min vita sommargardin!

4.

Som blommor är både du och jag

den ena stark, den andre svag,

vi behöver kärlek och omsorg var varje dag,

någon som bryr sig och pratar ett tag.

Det kan bli som en slurk

Ur en gödningsburk.

Ur bondepraktikan:

Maj månad säger: Nu rider jag i skogen gröna

Att jaga djur dejeliga ochsköna.

Jag badar och låter min lefwer åderlå.

Och jag vill nu i varma kläder gå.

Urban, Vilhelmina och Beda,

de tre skola sommaren leda.

Slutord

Det var maj månads tidning. Jag hoppas ni har haft nöje av den. Nu blickar vi fram mot en härlig sommar som förhoppningsvis blir lång och skön då våren kom väldigt sent. Jag ser fram emot att släppa ut mina hästar på härligt sommarbete där även den äldsta, 22 år, blir som en unghäst på nytt. Jag hoppas vi ses vid Stockholmsresan.

Redaktör Charlotte Åkerlind

Telefonnummer: 019 673 21 05

e-post charlotte.akerlind@telia.com