Jag hoppas ni alla haft en skön och härlig sommar, trots vädret. Precis när jag skriver det här hör jag barnen på skolgården som idag, måndag, har börjat sitt nya läsår. Precis som vi väntar en höst med många roliga, spännande, intressanta inslag. Välkommen till hösten.

Ur innehållet:

Från distriktet: syntolkning Open Art, Ögats dag, medlemsdag m m

Pressmedelande från Region Örebro

Info från lokalföreningarna med startmöten för hösten

Det fulaste ordet, kåseri av Klas-Olov Jansson

Thomssons nyhetsbrev nr 8, 9 och 10.

Info från distriktet.
Syntolkning Open Art.

Nu är det klart att vi kör en syntolkad visning av OpenART torsdag 3/9 kl. 17.

Start vid slottet. Förköp på http://www.ticnet.se eller på turistbyrån på slottet eller på Örebrokompaniet på Olof Palmes torg.

Biljettpris 60:- inkl serviceavgift. Eva Viktorsson syntolkar. Visningen tar ca 1-1,5 timme

ABBA-resa
Lördag 5 september åker vi till ABBA-muséet i Stockholm. Resan är öppen för alla medlemmar, men du måste själv se till att ha med ledsagare eller att du klarar dej själv i Stockholm. Vi bjuder på bussresan, men resten av utgifterna står du för. Inträdesbiljett till muséet är 195 kronor, vill du ha audioguidning kostar det ytterligare 40 kronor. Du talar om när du anmäler dej om du vill ha guidningen också. Efter muséet så har vi lite tid för oss själva på Djurgården i Stockholm där det finns många andra muséer man kanske vill besöka, eller kanske man vill gå en sväng på Skansen eller Gröna Lund. Bussen går från Fredsgatan i Örebro kl. 8.00 och beräknar vara tillbaks i Örebro ca 20.00. Du tar med matsäck som vi kommer att äta på resan till Stockholm. Vi använder oss av Lindbergs handikappbuss så därför ska alla kunna följa med, även du som sitter i rullstol eller har svårt att ta dej in och ur bussen ska klara det utan problem då den bussen har lift eller ramp som gör det lättare. Vi vill ha din anmälan, som är bindande till kansliet senast måndag 31 augusti kl. 12.00. Anmälan ska följas av att du sätter in pengar för biljetten på plusgiro nr 9 15 79-3 (lokalföreningens plusgiro). Telefonnummer kansliet 019 673 21 06 (mån-ons 9-12, övriga tider lämna meddelande).

Medlemsdag
Årets medlemsdag blir lördag 26 september vid Karlskoga Folkhögskola, Rektor Lindholmsväg 23. Temat för dag är Hälsa. Under förmiddagen kommer vår ombudsman Lena Nisula Wester presentera riksförbundets nya principprogram samt annan ny information från riksförbundet. Under eftermiddagen presenterar Ingrid Gustafsson vad vi kan göra för att må bättre trots synnedsättning och åldrande. Vi startar kl. 10.00 med kaffe/te och smörgås och beräknar vara klara 15.30. Anmäler dej gör du till kansliet 019 673 21 06 (mån-ons 9-12, andra tider lämnar du meddelande) senast 14 september. Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans.

Ögats dag
DU kommer väl på Ögats dag? I år har den anhörig som tema. Vi kommer att vara i Engelbrektskolan onsdag 28 oktober kl. 13-19. Där bjuds vi bla på några berättelser från anhöriga om hur det är att ha någon synskadad i familjen. Vi hör kuratorerna på Syncentralen samt Anhörigcentrum berätta om sin verksamhet. Det är också möjlighet att ställa frågor. Skriv redan nu in datumet så kommer mer information senare.

Återigen en teaterupplevelse i Nolby utanför Karlskoga.
I år gavs "Två herrars tjänare" skriven 1745 av Carlo Goldoni

i bearbetning av Klas Abrahamsson. Det var en rolig men tänkvärd

Historia som skickligt spelades upp av skådespelare i vackra dräkter

Vi från Synskadades Riksförbund (SRF) i Örebro län fick syntolkning under föreställningen av Anita Karlsson. Skådespelarna presenterade sig en stund före teatern och lät den som ville känna på kläder, mustacher, peruker m.m. för att kunna få en uppfattning om hur de såg ut.

Anita beskrev också scenen i förväg. Syntolkning har erbjudits vid 3 olika tillfällen. Det kom SRF.are med ledsagare från olika delar av länet.

Ett stort varmt tack till teater Nolby och syntolken Anita som ordnar allt så bra så man verkligen känner sig välkommen och omhändertagen.

Resultat av undersökning
Personer med synnedsättning är delaktiga på internet i lägre grad än övriga befolkningen. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

Enligt TNS Sifos undersökning använder färre än hälften av Synskadades Riksförbunds medlemmar dagligen internet. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.

Jämfört med statistik från SCB framgår det att synskadade använder internet i betydligt lägre utsträckning än befolkningen i stort. Sett till hela befolkningen använder över 75 procent dagligen internet och mindre än var tionde gör det aldrig.

– Att vi har lägre internetanvändning ger sämre möjligheter att ta del av tjänster, aktiviteter, nyheter och samhällsinformation, säger Neven Milivojevic intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Närmare hälften av dem som aldrig surfar tycker att livskvaliteten påverkas negativt. Ofta är webbplatser och elektroniska tjänster otillgängliga för personer med synnedsättning. Med relativt enkla grepp kan det som står på datorskärmen och i mobilen göras läsbart även för synskadade.

När kommuner och myndigheter upphandlar webbaserade tjänster ställs det inte alltid krav på tillgänglighet.

– Det kan också handla om att individen inte får tillgång till rätt datorhjälpmedel eller bra utbildning och support, säger Neven Milivojevic.

Bakgrund

Undersökningens målgrupp var ett urval av Synskadades Riksförbunds medlemmar från 18 år och äldre. 1001 intervjuer genomfördes den 27 april – 11 maj 2015. Svarsfrekvensen var 84,3 procent.

Kontakt

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef

Telefon: 08-39 93 36

E-post: neven.milivojevic@srf.nu

Mikael Ståhl, utredare/ombudsman

Telefon: 08-39 92 91

E-post: mikael.stahl@srf.nu

Syntolkning av Finnkampen
Datum: 12 till 13 september
Plats: Stockholms Stadion
I september är det dags för friidrottstävlingen Finnkampen. I år kommer den till Stockholm. SRF Stockholms och Gotlands län i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet ordnar så det finns möjlighet att gå och få tävlingarna syntolkade. Syntolken heter Otto Marand och han har syntolkat DN-galan i två år och är väldigt uppskattad.

Du kan välja om du vill gå båda dagarna eller bara en av dagarna. En dag kostar 280 kr och båda dagarna kostar 450 kr. Aktiviteten vänder sig även till SRF medlemmar runt om i landet. Finnkampen har ett erbjudande om bussresa från olika orter i Sverige tur och retur för 300 kr. Läs mer på www.finnkampen.se

Ledsagning: Du kan ta med en ledsagare och den betalar sin biljett. Bor du i Stockholm kan du anmäla att du vill att distriktet ordnar en ledsagare.

Anmälan: Vi måste ha den anmälan så snart som möjligt och efter det är den även bindande. Kontakta Sofia Naesström 08-462 45 06 eller sofia@srfstockholmgotland.se. Glöm inte att meddela vilken dag du vill gå, hur många i sällskapet som behöver syntolkningsutrustning, om du är i behov av ledsagare och var i Sverige du bor.

Pressmedelande 1
Stor EU-satsning gynnar Örebroregionen
Igår beslutade Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige att prioritera tolv olika projekt som tillsammans får 160 miljoner kronor i EU-stöd. Två av projekten förväntas skapa över 1 000 arbetstillfällen. Tre av projekten utgår från Region Örebro län och ytterligare tre av projekten är särskilt intressanta för Örebroregionen.

De prioriterade projekten delas in i tre insatsområden

stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
stärka konkurrenskraft för små och medelstora företag
stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
- De satsningar som görs genom de här tolv projekten kommer göra skillnad inte bara i Örebroregionen utan i hela Östra Mellansverige. Sedan är det extra roligt att vi i Region Örebro län kommer att driva tre av projekten, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt vid Region Örebro län.

Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkanRegion Örebro län får EU-stöd på 4,5 miljoner kronor för en projektperiod på drygt tre år. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag ökar sina energieffektiviseringsåtgärder och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området etableras.
För mer information: Päivi Lehtikangas, 019-602 63 23

Hållbart resande
Region Örebro län får EU-stöd på 202 766 kronor för en projekttid på åtta månader. Projektet ska göra en förstudie som syftar till att skapa en plattform för att företag och människor i Örebro län ska få förutsättningar att spara energi och minska sina utsläpp från transporter. Detta ska ske genom arbete med Mobility Management, som handlar om att förändra resenärers attityder och beteenden.
För mer information: Katarina Bååth, 019- 602 63 74

Samverkan i bygg och fastighetssektornRegion Örebro län får EU-stöd på 183 233 kronor för en projektperiod på nio månader. Projektet ska göra en förstudie som ska kartlägga och beskriva nuvarande samverkansinitiativ, både lokala och regionala, samt dess intressenter för att sedan ge förslag till utveckling och organisering av ett samverkansinitiativ i Örebro län.
För mer information: Dag Lundblad, 019-602 63 29

Utöver de tre projekt som kommer drivas av Region Örebro län är ytterligare tre projekt särskilt intressanta för Örebroregionen.

Investeringskapital till små och medelstora aktiebolag
Almi Invest Östra Mellansverige AB får EU:stöd på 75 miljoner kronor för en projekttid på sju år. Ett mål är att tillföra investeringskapital till cirka 35 små och medelstora aktiebolag. Bolagen kan därmed utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis skapa sammanlagt cirka 150 nya arbetstillfällen. Ett annat mål är att bidra till en bättre fungerande kapitalmarknad i regionen.

Innovativ förnyelse- och tillväxtkapacitetVästerås Science Park är projektägare i ett samverkansprojekt tillsammans med science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige. EU-stöd: 33,1 miljoner kronor för en projekttid om drygt tre år. Projektet ska stärka den innovativa förnyelse- och tillväxtkapaciteten för bolag i Östra Mellansverige genom ett förbättrat och samordnat användande av regionens innovativa miljöer. Insatserna ska stödja den affärsmässiga utvecklingen av innovativa bolag med hög tillväxtpotential.

Smart specialisering
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Örebro län ska tillsammans med övriga län i Östra Mellansverige jobba med Smart specialisering. Projektet får EU-stöd på 4,9 miljoner kronor för en period om knappt två år. Projektet ska identifiera Östra Mellansveriges gemensamma styrkor för storregional utveckling och utifrån detta formulera en långsiktig strategi för smart specialisering som omfattar hela regionen.

Kontakt
Irén Lejegren (S), Ordförande i Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län Telefon: 070 663 19 75

Pia Norstedt, Områdeschef Näringslivsutveckling, Region Örebro län
Telefon: 019 602 63 46

Pressmedelande 2
Fler niondeklassare i Örebro län säger nej till alkohol
Allt fler unga i Örebro län och i landet säger nej till alkohol. Nu visar en jämförelse mellan fyra län i Mellansverige att det i Örebro län finns flest tjejer och killar i nionde klass som inte har druckit alkohol det senaste året. 61 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i nian har inte druckit alkohol det senaste året.

Resultaten redovisas i den nya rapporten "Liv & hälsa ung i Mellansverige" där livsvillkor, levnadsvanor och hälsa redovisas och jämförs för elever i årskurs nio i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Rapporten grundar sig på ungdomsundersökningarna "Liv & hälsa ung" i respektve län som tidigare redovisats.
"Arbetet måste fortsätta bland samhällets aktörer, inklusive föräldrarna"
- Det är naturligtvis mycket positivt att allt fler unga avstår från alkohol, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen. Det är dock viktigt att samhällets alla aktörer, inklusive föräldrar, fortsätter med arbetet för att minska alkoholbruket ytterligare. Nu börjar skolan, och skolan har en nyckelroll för ungdomars hälsa. Att trivas i skolan är en starkt bidragande faktor för hur man mår. Om man mår bra får också alkoholen en mindre betydelse i ungas livsstil.

Jämförelsen visar precis som tidigare skillnader mellan könen i hälsa. Andelen tjejer som uppger att de mår bra har minskat under de senaste åren i alla län, medan resultatet för killarna är i stort sett oförändrat. Generellt visar jämförelsen mellan länen att ungdomarna svarar ungefär lika på frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, det finns dock skillnader mellan olika kommuner i länen.

Många ser ljust på framtiden
Drygt åtta av tio elever i Örebro län ser ljust på framtiden, vilket inte skiljer sig från övriga län. Andelen har ökat under de senaste tio åren, men bland tjejerna minskar det sedan förra mätningen 2011.

Framtidstro, tillsammans med skoltrivsel, tillit till föräldrar, god sömn och goda kamratrelationer är de starkaste skyddsfaktorerna för det allmänna hälsotillståndet.För mer information:
Rapporten finns att ladda hem här: www.regionorebrolan.se/folkhalsa/publikationer
Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen, tel. 070-594 71 89
Carina Persson, statistiker, Region Örebro län, tel. 019 602 74 82

Pressmedelande 3
Positivt med nya steg mot storregioner
Idag torsdag utser regeringen utredare som ska ge förslag på en ny svensk regional indelning. Dagens 20 regioner och landsting föreslås bli omkring tio.

– Det är positivt att frågan om större regionindelningar åter väcks, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S). Region Örebro län ansvarar för många verksamheter där vi är beroende av andra landsting och regioner. Samarbete med andra och en utveckling mot större geografiska regioner bidrar till utvecklingen av vårt område i Sverige.

Regeringen har utsett Kent Johansson (C), bland annat tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen, och Barbro Holmberg (S), avgående landshövding i Gävleborgs län, att utreda frågan om storregioner.

Enligt regeringens utredare är det aktuellt att ersätta dagens läns- och landstingsgränser med omkring 10 regioner där det ska bo mellan en halv till en och en halv miljon människor.

– Det är viktigt att regionerna blir tillräckligt stora och får tillräckligt stort befolkningsunderlag för att kunna fungera effektivt för invånarnas bästa, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson. Dagens länsindelningar behöver ses över för att vi ska kunna möta utmaningar som exempelvis sjukvården ställs inför. Att bättre kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, liksom att utveckla kollektivtrafiken. Idag förväntar sig människor en jämlik och likvärdig samhällsservice oavsett bostadsort.

– I och med bildandet av Region Örebro län är vi starkt rustade för den kommande processen, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

För mer information
Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande, tel. 070-515 74 09. Rickard Simonsson, regiondirektör, tel. 070-668 74 05.

Info från SRF Bergslagen
Hej allesammans! Ja, nu tar vi nya tag inför höst och vinter och börjar med en träff Torsdag 24 september kl 14.00 i DHR-lokalen

Rådmansgatan 9 Nora. Fika och äppelkaka med vaniljsås samt någon form av underhållning. Varmt välkomna önskar Styrelsen

Obs! Ingång till lokalen är från gården.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
Korvkalas med deltagarrekord!

Eftersom vädret inte tillät utomhusaktiviteter fick vi ha årets korvkalas i matsalen på Nickkällan.

I fantasin satt vi vid Möckelns strand med var sitt grillspett runt en stor grill. Värmande sol, lätt vind som kändes i håret och Sjöfåglarnas läten hördes utifrån sjön. Det glittrade i vattnet. Vi var ett 50-tal som avnjöt korv med bröd, kaffe och hembakade kakor. Några från SKPF-kören sjöng både kända och okända sånger och det blev även en del allsång.

Ett lotteri, där det fanns många vinster, både skänkta och en del inköpta såldes.

När vi sedan vandrade ut i sommarkvällen fick vi säga till varandra: "Visst hade vi tur med vädret". Tack alla som ordnar och ställer så det blir så bra genom Kristina.

Vi spelar BINGO fredagen den 4 september klockan 14 30 på Nickkällan

Brickor 10 kr/st. Kaffe 30 kr. Anmälan till Kent telefon. 0 5 8 6 592 07 eller Inga 0 5 8 6 579 27. Senast den 2 september.

STUDIER
Vi börjar höstens studiecirklar i september

-Läsecirkel måndagar på Solbringen

-Musikcirkel på Nickkällan på söndagar

Anita Häregård och Christina Eriksson spelar gamla skivor som vi minns

- Läs och diskutera på Nickkällan på torsdagar

Gun och Bettan är ledare. Kom med förslag om ämnen.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till höstens aktiviteter.

Hälsar styrelsen gm

Kristina Johansson 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81

Anita Karlsson, studieombud 070 679 78 92

Gun Carlberg, studieledare 0 5 8 6 332 33

Bettan Jansson, studieledare 073 777 30 42

Anita Häregård studieledare 0 5 8 6 510 94

Kristina Eriksson, studieledare 073 762 97 87

Info från SRF Sydnärke
Info från SRF Örebro
Öppet hus
Vi spelar bingo följande datum under hösten: 9 september, 7 oktober, 4 november samt 2 december. Alltid på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A klockan 14 till 16.

NYA-gruppen
Spela Bool
Onsdag den 26/8 klockan 18:00-ca 20:00 ska vi spela Bool i Karslund. Banorna ligger vackert beläget i anslutning till Karlslunds Motionscentral. Vi har tänkt spela och sedan ta fika ihop. Om man bara vill sällskapa och inte spela är det helt ok.
Ost provning
Onsdag den 9/9 klockan 18:00- ca 20:30 ska vi ha ost provning. Vi ska vara hemma hos Ove Nilsson i hans trädgård på Ekängsvägen 6. Där ska vi få prova smaka lite olika ostar och få möjlighet att veta lite mer om just de ostar vi kommer presentera. En kväll i smakens anda och få möjlighet lära sig kanske nått nytt.
Studiebesök vattenverket Karslund
Onsdag den 23/9 klockan 18:00- ca 20:00 kommer vi besöka vattenverket i Karslund. Få en guidad tur genom vattenverket eller att de ger en förklaring om vattenverket. Vi kommer kunna fråga samt kanske lära oss nått helt nytt. Ett spännande besök. Fika ska vi också se till att göra. Alla varmt välkomna!

Det fulaste ordet
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud."

Antingen man tror på Bibeln eller ej, måste man erkänna att aposteln Johannes förstod hur viktigt ordet var. Och ännu viktigare verkar det vara i våt tid; 2000 år efter Johannes.

Ordens värde får mej osökt att tänka på det fulaste ord jag vet: Det är inte….

….någon av alla de svordomar jag kan…

…något skällsord bland de jag lärt mej med tiden….

…. ett enda av alla de könsord om funnits skrivna på offentliga toaletter.

Nej, inget av dessa kan mäta sig med fulheten i ordet….

…Däråt!

Jag går trottoaren framåt och har missat några av mina kännemärken och måste ha hjälp för att komma rätt.

- Förlåt, men kan Du säga mej var apoteket "Röda Näsan" ligger, frågar jag närmaste främling.

- Ja, det ligger Däråt, svarar denne.

Jag skönjer den viftande armen och funderar på om främlingen visar en riktning eller endast motar bort en insekt. Det är sommar.

Däråt? Min vita käpp skrumpnar av oförstående. Kan "däråt" vara bortåt Svampen, Järntorget, Krämaren eller Gustavsvik? Det blir att, som en kanonskytt, gaffla in målet. Mycket gående blir det; orsakat av ordet "däråt."

Apoteket "Röda Näsan" får vara den här gången. Det blir inget vin till kräftorna.

Därför är "Däråt" det fulast ord jag vet.

Av Klas-Olov Jansson

Thomssons nyhetsbrev nr 8
SRF skriver till regeringen om LSS
Den 27 mars lämnade Socialstyrelsen sin rapport till regeringen gällande kartläggning av vissa insatser i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En av de insatser som man gått igenom var ledsagning.

SRF:s förbundsstyrelse är mycket missnöjd över att Socialstyrelsen inte föreslår några konkreta åtgärder för att komma till rätta med att gravt synskadade, blinda och dövblinda får allt svårare att erhålla insatsen ledsagning enligt LSS. I en skrivelse till regeringen daterad den 11 juni 2015 framför SRF att såväl förtydligad lagstiftning som starkare tillämpningsföreskrifter behövs.

SRF menar att domstolarnas rättstillämpning delvis strider mot de ursprungliga politiska ambitionerna med LSS. SRF skriver bland annat:

"Det får inte råda några tvivel om att personer med grav synnedsättning är en av de grupper som har rätt till insatsen ledsagning via LSS. Personkretstillhörigheten måste prövas utifrån den insats som efterfrågas. Exempelvis bör man inte nekas ledsagning därför att man kan klä på sig själv och klara sin personliga hygien. Ledsagning har ju inget med detta att göra. En synskada är i första hand ett informations- och orienteringshandikapp, och insatsen ledsagning ska naturligtvis prövas utifrån den förutsättningen."

SRF önskar få veta hur socialdepartementet avser att arbeta vidare med insatsen ledsagning enligt LSS. Vilka åtgärder tänker departementet föreslå och vad är det för tidplan som gäller?

Förutom skrivelsen till regeringen kommer SRF att träffa företrädare för Socialstyrelsen under förbundsstyrelsemötet den 25 till 26 juni.

MR-pris till Annika Jyrwall Åkerberg
Den synskadade juristen Annika Jyrwall Åkerberg har tilldelats Svenska FN-förbundets pris för arbete med mänskliga rättigheter 2015. Hon var nominerad av SRF.

Annika Jyrwall Åkerberg har bland annat skrivit en bok om den svenska diskrimineringslagen, och höll i januari en uppskattad utbildning för personal och förtroendevalda SRF:are om otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Grattis till priset Annika!

Stärkt rätt kring högskoleprovet
Universitets- och högskolerådet har beslutat om några ändringar i regelverket för högskoleprovet. För synskadade provdeltagare innebär de nya föreskrifterna att rätten till ett anpassat prov och förlängd provtid, som redan varit praxis, slås fast i myndighetens föreskrifter. Dessutom innebär förändringarna att gravt synskadade provdeltagare får ha med elektroniska anteckningshjälpmedel under provet. Dessa måste dock ha en visuell skärm och de får inte ha anslutning till internet. Detta förtydligande i reglerna är en viktig framgång för vårt påverkansarbete.

Trots påtryckningar från SRF och US (Riksorganisationen Unga Synskadade) finns det dock fortfarande bara två anpassade prov, varför det endast är möjligt för gravt synskadade att göra provet två gånger. Detta är inte helt tillfredsställande.

Ny internationell konferens om tysta fordon

Den 8 juni deltog Åsa Nilsson och Håkan Thomsson i en konferens i Wien gällande problematiken med tysta elfordon. Konferensen ordnades av den österrikiska synskadeorganisationen BSVÖ i samarbete med European Blind Union. Detta var en uppföljning av den konferens på samma tema som hölls i Berlin i februari i år.

Det gäller nu att påverka det internationella standardiseringsarbete som pågår för att få till stånd obligatoriska varningsljud för el- och hybridfordon. En viktig sak är att föraren inte ska kunna stänga av varningsljudet.

Det är också viktigt att varningsljudet är tillräckligt tydligt. Enligt en nyligen genomförd studie i USA är inte 56 decibel tillräckligt högt, vilket hittills ansetts vara en rimlig nivå. I september ska den grupp som arbetar med den internationella standarden lägga fram sitt förslag, så det är hög tid att försöka påverka innehållet i förslaget. SRF ska bland annat uppmärksamma frågan under Almedalsveckan.

SRF fick plats i MFD:s insynsråd
Regeringen har utsett undertecknad (Håkan Thomsson) till ledamot i insynsrådet för Myndigheten för delaktighet (MFD). Förordnandet sträcker sig till maj 2018.

Insynsrådet motsvarar en styrelse, men har en rådgivande funktion. SRF är det enda funktionshinderförbund som fick en plats i insynsrådet. Rådet består av: Anne Holm Gulati, generaldirektör MFD ordförande, Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot (FP), Bengt Eliasson, riksdagsledamot (S), Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Håkan Thomsson, SRF, och Azita Shariati, VD Sodexo.

Viktig arbetsgivarkonferens
SRF bjuder in till en extra arbetsgivarkonferens i november med anledning av att förbundsstyrelsen beslutat att jobba för att distrikt och föreningar ska ta över arbetsgivaransvaret för den administrativa personal som arbetar på lokala kontor. Detta är en viktig konferens som alla berörda bör prioritera.

SRF kommer att underlätta övertagandet av arbetsgivaransvaret genom utbildning och fortsatt arbetsgivarstöd. Ekonomiska resurser kommer att avsättas för att göra det hela så smidigt och attraktivt som möjligt. Ingen förändring kommer att ske förrän MBL-förhandlingar genomförts och konkreta beslut fattats.

Den extrainsatta arbetsgivarkonferensen vänder sig främst till arbetsledare, kassörer och ordförande. Den äger rum måndag och tisdag den 9 10 november på Almåsa. Inbjudan från riksförbundet kommer inom kort.

Aktuellt från Lika Unika
Lika Unika är ett samarbete mellan sex funktionshinderförbund, däribland SRF. Sedan årsmötet den 25 maj är Maria Johansson, RBU, ordförande i Lika Unika. Dessutom har två vice ordförande utsetts: Håkan Thomsson, SRF, och Hanna Sejlitz, SDR.

Maria Johansson representerade nyligen Lika Unika vid det så kallade statspartsmötet i New York, som är ett FN-möte som ordnas årligen med de stater som ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid sitt styrelsemöte den 15 juni utsåg Lika Unika undertecknad (Håkan Thomsson) till representant i Arbetsförmedlingens samråd på högsta ledningsnivå. Lika Unika har en representant i det samrådet.

Thomssons nyhetsbrev nr 9
Almedalsveckan pågår
Just nu pågår politikerveckan i Almedalen, och SRF är givetvis på plats. Hittills har vi träffat en majoritet av regeringens ministrar samt ett antal andra viktiga politiker och inflytelserika personer. Vi har också deltagit i flera paneldiskussioner eller motsvarande, bland annat om färdtjänst och mångfald.

Faran med tysta fordon, framförallt el- och hybridbilar, är ett av de främsta budskapen vi för fram. I den informationskasse vi delar ut finns lite godisbilar med en etikett med detta budskap. SRF har också låtit publicera en artikel i en särskild Almedalsupplaga av Dagens Industri, där vi pekar på att tysta fordon (elbilar) är en livsfara för synskadade, och att sådana fordon måste ha varningsljud som inte ska gå att stänga av.

LSS-seminarium med Socialstyrelsen
Den 25 juni var två personer från Socialstyrelsen inbjudna till förbundsstyrelsens sammanträde för att diskutera insatsen ledsagning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det var Eva Wallin, enhetschef för välfärdsutveckling, och Karin Flyckt, funktionshindersamordnare.

Under en dryg timme diskuterades insatsen ledsagning enligt LSS med anledning av att SRF är missnöjda med att Socialstyrelsen inte föreslår regeringen att vidta skarpa åtgärder för att fler gravt synskadade, blinda och dövblinda ska få ledsagning enligt LSS. Synskadade föräldrar var en grupp som förbundsstyrelsen särskilt pekade på. Denna grupp måste kunna få LSS-insatser för att underlätta föräldraskapet.

Tjänstemännen från Socialstyrelsen fick många starka argument med sig. Nu återstår att se om de återkommer till regeringen i den slutrapport över LSS-kartläggningen som de ska lämna i höst.

Strategi för medlemsutveckling fastställd
Kongressen 2014 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för medlemsutveckling. Ett sådant dokument har nu fastställts. Det har också kompletterats med en modell för hur distrikten kan ta fram egna handlingsplaner. Sådana handlingsplaner är själva grunden för en framgångsrik medlemsutveckling.

Informationskampanj 2016

År 2016 ska SRF genomföra en stor informationskampanj riktad till allmänheten om synskadades livssituation och möjligheter. En arbetsgrupp har tagit fram ett grundförslag som nu godkänts av förbundsstyrelsen.

Hela organisationen ska involveras i kampanjarbetet. Huvudfokus är att höja allmänhetens kunskaper om synskadades livssituation och möjligheter, men arbetet kan naturligtvis spilla över på politiker och andra makthavare i samhället.

Tema för kampanjen blir tillgänglig gatumiljö i vid bemärkelse. Den vita käppens betydelse och funktion är central för kampanjen. Här finns mycket att göra!

U S 40 år
Riksorganisationen Unga Synskadade (U S) har haft medlemsforum och 40-årsjubileum. Detta ägde rum på Almåsa. Man öppnade sitt medlemsforum fredagen den 26 juni, och samma kväll firade man med en jubileumsmiddag där bland andra SRF:s förbundsstyrelse var inbjuden att delta.

Under U S medlemsforum valde organisationen en ny ordförande. Han heter Linus Forsberg och kommer från Jönköping. Linus Forsberg är 18 år, och därmed den yngsta ordförande som riksorganisationen haft. SRF önskar Linus och US all framgång framöver!

Ökat stöd till distrikten förordas
Utredningen om det personella stödet till distrikten har nu lämnat sina första förslag. Vid förbundsstyrelsemötet den 25 och 26 juni diskuterades förslagen, som bland annat grundar sig på enkäter till distrikten och de regionala ombudsmännen.

Utredningsgruppen menar att lokalföreningar och distrikt har behov av ökat personellt stöd. År 2004 beslutade SRF:s kongress att ta bort riksförbundets stöd till distriktsombudsmän, och istället kom de regionala ombudsmännen till. Detta var en reform som hade ekonomiska motiv. Det har lett till minskad intressepolitisk verksamhet i distrikt och lokalföreningar. Därför vill utredningsgruppen återinföra distriktsombudsmän. Det skulle innebära att de regionala ombudsmännen försvinner, men samtidigt att ett antal nya tjänster skapas. Totalt handlar det om en utökning av personal som är anställd inom SRF-organisationen.

Förbundsstyrelsen hade en lång och djup diskussion i frågan. Flera frågetecken måste rätas ut innan mera långtgående beslut fattas. Det diskuterades också om det är rena ombudsmän som behövs, eller annan personal som kan stötta i det organisatoriska och föreningstekniska arbetet.

Förbundsstyrelsen beslutade att man ser som en lämplig målsättning att det ska finnas en ombudsman/verksamhetsutvecklare i varje distrikt, som finansieras genom utökat behovsprövat internt ekonomiskt stöd. Kansliet fick i uppdrag att arbeta vidare med denna målsättning, och återkomma med konkreta förslag om hur den kan förverkligas.

Viktiga datum i höst
Här är några datum för höstens verksamhet som kan vara bra att ha koll på:

* 30 augusti till 3 september: Utvidgad nordisk konferens (Island)

* 11 till 13 september: Kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförandena och förbundsstyrelsen

* 16 till 17 september: Kompetensutveckling för kanslister i distrikt och lokalföreningar

* 25 till 27 september: Kurs för synskadade invandrarkvinnor

* 25 till 28 oktober: European Blind Unions generalförsamling (London)

* 9 till 10 november: Arbetsgivarkonferens

Skön sommar tillönskas
Nu tar undertecknad semester, med planen att vara åter på kontoret måndagen den 10 augusti. Det går att nå mig via e-post eller telefon under semestern, men man kan inte räkna med att få lika snabba svar som vanligt.

Thomssons nyhetsbrev nr 10
Medlemsundersökningen klar
Den stora medlemsundersökning som SRF gjort med hjälp av företaget TNS Sifo har nu resulterat i två intressanta rapporter. Tusen synskadade SRF-medlemmar har intervjuats per telefon. Det stora antalet intervjuade gör att materialet har hög statistisk trovärdighet.

Den ena rapporten har rubriken "Åsikter om kollektivt resande, trafikmiljö och färdtjänst". Här framgår att många av SRF:s medlemmar sällan eller aldrig åker kollektivt eller rör sig på egen hand i gatu- och trafikmiljö. Över hälften anger att det beror på den funktionsnedsättning man har och omkring var tredje anger att det är för obehaglit och otryggt. Vidare visar undersökningen att var tredje färdtjänst ­användare anser att tidpassningen måste bli bättre.

Den andra rapporten heter "dålig digital delaktighet" och belyser synskadades internetanvändning. Mindre än hälften av medlemmarna i SRF använder internet dagligen, och var fjärde medlem har aldrig använt internet. Dessa resultat visar att internet används i betydligt lägre grad av synskadade jämfört med befolk­ningen i stort. 4 av 10 i studien tycker att tillgängligheten och användbarheten på internet och olika webbaserade plattformar måste förbättras. Undersökningen visar att nästan hälften av de som inte använder internet anser att livskvaliteten påverkas negativt av att inte kunna göra det.

För den som vill fördjupa sig i de två rapporterna så finns de att beställa från SRF:s kontorsservice kontorsservice@srf.nu

eller på tfn 08-39 92 20.

Samarbete med NTF kring tysta fordon
Arbetet med att skapa allianser för att tysta el- och hybridfordon ska ha ett obligatoriskt varningsljud fortsätter. Den 10 augusti träffade SRF Marie Nordén som är generalsekreterare på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF.

NTF inser problemet med de helt tysta fordonen, och Marie Nordén var positiv till ett samarbete i frågan. Nu planeras en gemensam debattartikel, och vi ska också försöka få till stånd en gemensam träff med den person på Transportstyrelsen som ingår i det internationella standardiseringsarbete som pågår.

Det är viktigt att skapa opinion kring behovet av obligatoriskt varningsljud för tysta fordon. Inom den närmsta månaden kan avgörande beslut fattas i frågan. Jag vill därför be er i distrikt och lokalföreningar att omgående skriva insändare till lokalpressen eller på annat sätt belysa farorna med de tysta fordonen.

SRF skriver till Demokratiutredningen
Synskadades möjlighet att personrösta med bibehållen valhemlighet i de allmänna valen är en fråga som SRF Arbetat en hel del med. I april 2013 föreslog den så kallade vallagskommittén att möjligheten till elektronisk röstning skulle utredas, vilket SRF såg som en positiv sak. Men någon sådan utredning har inte startats.

Även om elektronisk röstning inte är en lösning för alla så förefaller det både enkelt och logiskt. Men också andra metoder för personrösning med bibehållen valhemlighet bör utredas. Förbundsstyrelsen har gett kansliet i uppdrag att titta på frågan ur ett mera praktiskt perspektiv.

I Almedalen träffade vi Olle Wästberg som håller i den statliga Demokratiutredningen. I utredningens direktiv finns inte att titta på denna fråga, men utredningen skulle enligt Wästberg ändå kunna peka på behovet att hitta en lösning på vår problematik. Just nu förbereder vi en skrivelse till Demokratiutredningen där vi ska uppmärksamma dem på synskadades situation vid röstning. Skrivelsen kommer att sändas till utredningen inom kort.

Konferens för högskolestuderande
Helgen den 16 till 18 oktober inbjuder Synskadades Riksförbund (SRF) och Riksorganisationen Unga Synskadade (U S) till en konferens för att närmare prata om hur det är att studera. Konferensen vänder sig till synskadade studenter på alla nivåer inom universitet och högskola, eller till den som tänker sig att börja studera. Man behöver inte vara medlem i SRF eller U S för att delta.

Konferensen startar med middag på fredagen och avslutas söndag eftermiddag. Plats är Almåsa kursgård, tre mil söder om Stockholm. Deltagaravgiften är 400 kr och inkluderar resa, kost och logi i dubbelrum.

På programmet står bland annat studielitteratur, servicen från högskolans funktionshindersamordnare, studieplattformar och erfarenhetsutbyte.

För frågor och mer information så kontakta Karin Hjalmarson,
karin.hjalmarson@srf.nu eller tfn 08-39 91 55.

Låst läge för Marrakechavtalet
Det så kallade Marrakechavtalet, som förhandlades fram sommaren 2013, har ännu inte trätt i kraft. Minst 20 länder måste ratificera avtalet, och hittills är det bara ett tiotal som gjort det. Många har signerat avtalet, men alltså inte beslutat om att det ska börja gälla (ratificerat).

Marrakechavtalet föreskriver att synskadeanpassad litteratur fritt ska kunna föras över nationsgränser, utan hänsyn till upphovsrättsbestämmelser eller andra handelsrestriktioner. Detta skulle framförallt betyda stora fördelar för studerande samt för synskadade i utvecklingsländer.

Inom EU pågår en diskussion om huruvida avtalet är något som varje land ska besluta om, eller om det är en angelägenhet för EU-kommissionen. Denna diskussion har lett till en låsning som gör att inget händer i frågan för närvarande.

I Almedalen träffade SRF justitieminister Morgan Johansson (S), och han lovade då att sätta sig närmare in i frågan. Den 22 september är undertecknad (Håkan Thomsson) inbjuden att medverka i ett EU-seminarium i Bryssel där avtalet ska diskuteras. Bland initiativtagarna till seminariet finns den svenske EU-parlamentarikern Max Andersson (MP).

För svensk del borde det inte vara kontroversiellt att ratificera avtalet, men medlemskapet i EU gör att den svenska regeringen hittills avvaktat. Förhoppningsvis kan dock de påtryckningar som synskaderörelsen i Sverige, EU och resten av världen dragit igång, leda till att avtalet snart kan träda i kraft.

Ansiktslyftning på kansliet
Under sommaren har SRF:s lokaler på plan 2 på Sandsborgsvägen 52 i Enskede genomgått en ansiktslyftning. Nya mattor i korridorerna, nytt tak och målade väggar gör vårt kansli ljusare och trevligare.

För ett par år sedan fräschades toaletterna upp, och ny handikapptoalett byggdes. Personalen har därefter fått ett lunchkök med matplats. Åtgärder för att fräscha upp den fysiska arbetsmiljön är ett önskemål som framförts av personalen, och nu har ännu ett steg alltså tagits för att göra miljön på rikskansliet trivsam.

Håkan Thomsson

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Slutord
Det var allt vi hade och bjuda på för den här gången. Nu hoppas jag vi ses vid någon av alla aktiviteter som kommer att bli på distriktet eller lokalföreningarna. Saknar ni något så tveka inte att kontakta oss på kansliet. Ni glömmer väl inte heller att meddela eventuella ändringar i adresser både via e-post och vanlig post. Skriv också och skicka in era sommarberättelser. Jag är säker på att flera av er har varit med om en hel del härligt och spännande under sommarmånaderna. Väl möt.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefonnr 019 673 21 05, 072 544 50 84, e-post: charlotte.akerlind@telia.com