Utanför fönstret så grönskar träden mer och mer för varje dag. Jag är en av dem som tycker det här är finaste tiden, innan det blir för varmt och alla insekter kommer fram. Tyvärr är det många som har svårt att njuta av denna tid pga pollenallergi.
Det här numret av tidningen skickar vi ut till alla medlemmar i Synskadades Riksförbund i Örebro län. Det är för att DU som ännu inte prenumererat på tidningen ska få en chans att göra det. Den här tidningen är till för att ni alla ska få information om vad som händer framför allt på distriktsnivå och i era egna lokalföreningar, men även en del information från riksförbundet i form av Thomssons nyhetsbrev finns med. Så läser du tidningen och vill fortsätta att ha den varje månad så hör av dej till kansliet, telefonnummer och adress kommer sist i tidningen, så fort som möjligt så du inte missar något.

Ur det här numret
Info från distriktet med bla sommar resa för alla medlemmar.

Info från lokalföreningarna

Synpunkten om färdtjänst

En liten vers inför den kommande sommaren.

Thomssons nyhetsbrev nr 4, 5 och 6.

Info från distriktet
Sommarresa
Onsdagen 10 juni kommer vi att ordna en bussresa för alla distriktets medlemmar till Karlsborgs fästning. Vi åker från Örebro ca 8 00 (definitiva tider anges efter anmälan), vi tar med oss fika till förmiddagen då vi bara kommer att stanna på en rastplats under färden ner. Efter en guidad tur runt fästningen åker vi till Idas brygga där vi intar lunchen. Mätta och belåtna åker vi vidare till Klangehamns rökeri där vi får möjlighet att köpa rökt fisk (för dem som vill). Hemfärden går sedan via Olshammarsgården där vi stannar och dricker eftermiddagskaffe. Vi beräknar att vara hemma igen ca 17 00. För er som bor i Kumla och Hallsberg finns det möjlighet att stiga på bussen där. Plats och tid meddelas efter anmälan när vi ser hur många som vill följa med. Priset för dagen är endast 200 kronor, resten subventionerar distriktet. Anmälan görs senast onsdag 27 maj till kansliet 019/673 21 06 eller via e-post srf.orebro.lan@telia.com. Anmälan skall åtföljas av betalning av 200 kronor till distriktets plusgiro 8 84 29 streck 6. Frågor besvaras av oss på kansliet måndag till torsdag 9 till 12.

Teater Nolby ger denna sommar "Två herrars tjänare",
Syntolkas: söndag 26 juli klockan 17, lördag 8 augusti kockan 17. Samling klockan16.

"En sprudlande, lätt galen komedi med uttalat samhällskritiska drag. Den skrevs 1745, men är aktuell i vår tid med orättvisor och mänskliga tillkortakommanden".

Teaterbiljetten kostar 175 kronor och picknickkorg 80 kronor. Totalt  255 kronor. Korgen har en fylld baguette, bönsallad, kaka, frukt o bordsvatten. Kaffe och övrig dryck, tex vin, finns att köpa.

Anmälan till Kristina Johansson, tel 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81,

kristina.jo@telia.com före midsommar. Biljetterna betalas när ni kommer till teatern.

Teater Nolby är en utomhusteater med plast-tak över publikläktaren.

Första bänkraden är i markplan, liksom serveringen. Handikapptoalett, framkörningsplats för bilar med rörelsehindrade passagerare, Färdtjänst har GPS-adressen: Teater Nolby Karlskoga. Varmt välkomna!

Distriktet träffade ledningen för länsfärdtjänsten 17 april!
Distriktet är djupt oroad för den försämrade färdtjänsten vi ser i länet. Dagligen hör medlemmar av sig till oss och berättar om uteblivna bilar, förseningar, långa restider och otrevligt bemötande av både chaufförer och telefonister. Allt fler avstår från att komma på våra aktiviteter på grund av rädslan att det blir alltför många komplikationer med förflyttningen, Otryggheten sprider sig.

Därför skrev styrelsen ett brev till ledningen för färdtjänsten med en begäran om ett snabbt möte; vilket hörsammades! Under ett par timmar den 17 april hade vi en bra diskussion med högsta ledningen, SRF representerades av vår ordförande Ove Nilsson, Agneta Elfving, Cecilia Ramstedt och ombudsman Lena Nisula Wester.

Saxat ur minnesanteckningarna:
Tex Kihlström tillträdde tjänsten 1 mars efter Elisabet Bystedt, som vi träffade i maj förra året. Då var vi oroliga inför upphandlingen som trädde i kraft 1 Juli, tyvärr har det inneburit en hel del försämringar för oss. I dag har vi fått chansen att ha en direkt diskussion.

Avvikelser
Om bilen inte kommer, är missnöjd med chaufförens bemötande, samåkningen tar för lång tid, eller om du vill lämna någon annan synpunkt: Gör en skriftlig anmälan och sänd till Görgen på länstrafiken! En muntlig anmälan riskerar att försvinna eller misstolkas.

Nytt telefonnummer 20 maj
Inom en månad blir det nytt telefonnummer vid bokning av färdtjänst och sjukresor. Det gamla telefonnumret kommer att fungera ett bra tag vid övergången.

Väntetid till växeln
Det görs ständigt anpassningar för att korta tiden till att komma fram till telefonisten. Genomsnittstiden har förkortats ca 30 sekunder och ligger i dag på ca 1,5 minuter. Längsta väntetiden är på måndag-, tisdag- och onsdagsförmiddagar. Försök därför att göra din beställning vid en annan tidpunkt om det är möjligt.

Betalning
Många upplever att det tar för lång tid när man betalar sin resa med betalkort i bilarna och följden blir försening; rutinerna för detta ska ses över.

Taxi Kurir
Det har kommit in många klagomål av skilda slag på Taxi Kurir, som t ex chaufförer som inte ledsagar fram till dörren, sitter kvar i bilen och ropar, söker febrilt på GPS, har svårt med språket och det har även förekommit personskador.

Länstrafiken har krävt in vitesbetalningar från bolaget. Förhandlingar pågår och innan sommaren kommer troligen en uppgörelse med åtgärdsplan att presenteras.

Synskadad
Vi framförde att det är bra om man kan lägga in i systemet att det framgår att vi har en synnedsättning. En sådan upplysning talar då direkt om att vi inte ser bilen och att det kan förekomma behov av en viss ledsagning; en sådan rutin ska nu läggas in i bokningssystemet.

Certifiering av chaufförer
Till hösten startar Länstrafiken ett pilotprojekt i att utbilda taxichaufförer i bemötande, ledsagning osv. Det handlar om ca 250 chaufförer. Det kommer att erbjudas 2 utbildningstillfällen per år. Handikapporganisationerna ska involveras via regionens funktionshinderråd. "Det är givet att handikapprörelsens kompetens tas till vara"! Nästa råd där Cecilia Ramstedt representerar oss, äger rum 27 maj.

Brukarenkät
Länstrafiken har lagt ut detta uppdrag på ett oberoende företag. En enkät ska slumpmässigt gå ut till ca 20% av de som åker färdtjänst. Syftet är att mäta vilken kvalité färdtjänstverksamheten håller. Denna undersökning görs varje år. Resultatet presenteras under hösten.

Vid tangentbordet Lena Nisula Wester

Nytt telefonnummer till Länstrafikens beställningscentralDen 20 maj behöver man bara ringa ett nummer för att komma till beställningscentralen oavsett vilken typ av resa man ska boka, numret är 0771-92 00 00. Tidigare användes det numret enbart för bokning av sjukresor men kommer nu att gälla för alla serviceresor, t.ex. färdtjänst, sjukresor, flextrafik, anropsstyrd trafik m.m.

Genom att samla alla beställningscentralens tjänster under ett enda telefonnummer mot tidigare över 20 offentliga nummer vill vi förenkla för våra kunder. Tidigare har samma person ibland behövt hålla ordning på fyra olika nummer för att boka sina resor. Med vårt nya telefonsystem vill vi ge våra kunder bättre service genom att bland annat informera om vilken plats i kön man har samt beräknad väntetid.

I samband med att beställningscentralen byter telefonnummer får Länstrafiken ett nytt telefonsystem. Det innebär förbättringar även för personer som kontaktar Länstrafikens kundtjänst.

Från 1 maj övergår Länstrafiken Örebro från bolag till regionförvaltning.

Eniro 118 400
För alla synskadade så har Eniro gratis nummerupplysning via 118 400. Har du inte tjänsten så ska du ringa 020-36 46 56 för att registrera sitt mobil- eller vanliga telefonnummer.

SRF fritidskatalog
Ni vet väl om att SRF har en egen resebyrå " SRF fritid". Där kan du som medlem i SRF åka med på en resa utan ledsagare. Ledsagare betalas utav SRF och finns med automatiskt på resan. Vill du se hela katalogen så Du kan även gå in på SRF:s hemsida www.srf.nu så hittar du katalogen där. Du kan också ringa kansliet så skickar vi en kopia till dej.

Västar att låna
Vill du som synskadad ut och springa, gå, åka skidor eller annat så har kansliet västar att låna ut. Västarna är som reflexvästar med texten "synskadad" och "ledsagare" på. Ta kontakt med kansliet om du behöver låna något.

Facebook.
Du har väl inte missat att vi nu finns på facebook: www.facebook.com/srforebro.lan. Gå in och gilla oss så får du se allt vi lägger in. Vi har också en hemsida: www.srf.nu/orebro där all information finns.

Adressändringar
Har ni flyttat eller bytt e-post adress så är det viktigt att ni meddelar oss på kansliet ändringarna. Annars kan du missa viktig information från oss.

Årsmöte
Lördagen den 25 april hade SRF Örebro län sitt årsmöte på Götabro kursgård. Det var 25 ombud från de fyra lokalföreningarna i länet och fyra från styrelsen samt fyra övriga.

Ordförande Ove Nilsson inledde med att informera om att SRF påtalat att SM-veckan i Örebro gjorts tillgänglig för hörselskadade och rörelsehindrade medan synskadade glömts bort. Resultatet blev syntolkning av skidåkningen i Ånnaboda. Syntolkning av O Helga natt och 750-års jubileumet är också på gång.

Därefter tog Jenny Steen över klubban. Hon är politisk ordförande (s) för hälso-, sjuk- och tandvård samt klinisk forskning i Region Örebro län. Jenny höll skickligt ihop mötet trots att vissa problem uppstod. Det var när en ny styrelse skulle väljas och det fanns tre förslag till två poster. Vad göra? Istället för sluten omröstning beslutades att styrelsen skulle utökas till sju istället för fem. En till person anmälde sitt intresse och styrelsen består nu av följande: Ordförande på ett år omvaldes Ove Nilsson. Ledamöter på två år omvaldes Sandra Johansson samt två nya Cecilia Ramstedt och Birgitta Karlsson, ledamot på ett år Roger Alexandersson nyval. David Lindberg och Fredrik Sterner omvaldes förra året och har ett år kvar i styrelsen. Avgick gjorde Klas-Olof Jansson.

Till valberedning valdes Margareta Rydemalm och Leif Eriksson Örebro samt Karen Christiansen Bergslagen. För studierna ansvarar Margareta Rydemalm och Ingegerd Helander.

Ekonomi och revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Två uttalanden gjordes. Det första gällde att införa vårdlotsar som hjälper synskadade tillrätta i vårdutbudet då all information inte finns tillgänglig. Vårdlotsarna ska fungera parallellt med Internet och e-tjänster.

Uttalande nummer två riktade sig till Region Örebro län och kommunerna att de redan vid upphandlingar ska ta hänsyn till användbarhet och tillgänglighet för synskadade så det inte behöver ändras efteråt som det ofta måste göras nu.

Jenny Steen fick i uppdrag att ta med sig att Region Örebro läns tidning Tebladet också ska finnas inläst. Som det är nu finns den bara på webben och långt ifrån alla synskadade har dator. Några nummer av Tebladet skickas ut till alla länsbor och således bör även vi synskadade kunna läsa länstidningen. Det är deras skyldighet att göra informationen tillgänglig för alla.

Efter lunch var det en teaterföreställning med Ewa Rydmark "Jag är FAN inte duktig". Det är en tvåspråkig föreställning där Ewa på teckenspråk berättar om sitt liv som syn- och hörselskadad samt balanssvårigheter. Samtidigt är det en berättarröst som talar det Ewa tecknar. En gripande berättelse om sjukdom, ensamhet och utanförskap men även om kärlek och lycka.

Då det är svårt att få ombud till distriktets representantskaps årsmöte beslutades att på försök nästa år ha ett medlemsmöte istället där alla synskadade medlemmar får delta och besluta och således inga valda ombud finns. Kanske formen bör ändras också så det blir mindre strikt. Styrelsen får följa utvecklingen hur många som kommer.

Påtalades att det bara är Örebroare som sitter i styrelsen men valberedningen har inte fått några förslag från lokalföreningarna. Styrelsen tycker också att detta är ett problem. Hur får man fler intresserade?

Beslutades att Vita käppens dag i år ska vara någonstans i Sydnärke.

Avslutningsvis pratade Jenny Steen om läkarbristen på USÖ men såg fram emot att ett fyrtiotal läkare som går läkarutbildningen i Örebro snart är färdiga och förhoppningsvis stannar här.

Referent

Birgitta Karlsson

Referat från distriktets styrelsemöte
Den nya styrelsen hade sitt första styrelsemöte den 28 april. Styrelsen började med att konstituera sig enligt följande: David Lindberg vice ordförande, Sandra Johansson sekreterare, Cecilia Ramstedt vice sekreterare och Charlotte Åkerlind adjungerad kassör.

Ekonomiska beslut som styrelsen tog:
Distriktet ska ordna en resa till Karlsborg den 10 juni för alla medlemmar. Beslutas att deltagarna får betala 200 kronor och distriktet subventionerar resten.

Nya gruppens kamelridning den 9 maj subventioneras också.

Studier
När det gäller studier ska den nya styrelsen ha en kick off och det ska undersökas om föreläsare kan medverka från Riksförbundet. Önskades föreläsning om hur man arbetar med intressepolitik samt hur SRF Riks arbetar med kongressmålen.

Information
Informerades att distriktet har anmält att medverka vid seniorfestivalen i höst.

Region Örebro län ska anställa funktionshindrade. Frågan bollades över till distriktets arbetsmarknadsgrupp att arbeta med.

En förfrågan från Childrens upptäckarhus i Hallsberg att anpassa en lokal som ska symbolisera synskadade och blindas perspektiv. Beslutas att Cecilia, Roger och Charlotte åker dit och kollar lokalen och diskuterar samarbete.

Nästa styrelsemöte den 17 juni.

Referent

Birgitta Karlsson

Information från MTM till syncentralerna gällande Lästjänsten via telefax.
Från och med i år, 2015, så tar MTM inte längre emot nya användare av Lästjänsten via telefax.

Förutsättningarna för tjänsten har förändrats kontinuerligt genom den tekniska utvecklingen de senaste åren. Det har också kommit flera nya hjälpmedel som man kan använda för att ta del av tryckt text.

Tjänsten kräver att man har fast telefon för att faxen/tjänsten ska fungera och det har allt färre människor idag. Många har även gått över till IP-telefoni och det kan man ha, men det har medfört problem för en del användare. Det har även förekommit vissa problem med personliga larm.

Även antalet abonnenter och aktiva användare av tjänsten minskar stadigt. MTM tror därför att Lästjänsten på sikt kommer att försvinna helt och hållet.

2011 övertog MTM denna verksamhet från SRF, som startade Lästjänsten via telefax redan på 80-talet.

Har ni frågor kontakta MTM via mejl pren@mtm.se eller ring 08 580 02 720, måndag till torsdag 9 till 12.

Musicalen Annie i Karlskoga
35 personer från, Karlskoga, Degerfors, Kumla, Nora och Örebro har vid 4 olika tillfällen avnjutit musicalen Annie på Kungsteatern i Karlskoga.

Teaterföreningarna Lyset och Görsköj, Öjebokören, Kulturskolan och duktiga musiker gav oss en föreställning utöver det vanliga. Handlingen utspelar sig på 30-talet i USA. Annie bor på ett barnhem för föräldralösa barn. Hon börjar leta efter sina föräldrar, får komma till en rik man över julen och får tom träffa president Roosevelt. Både barn och vuxna gör en jättebra föreställning. Anita Karlsson syntolkade så vi fick en bra uppfattning om handlingen. Bra service runtomkring med kaffe som stod klart i pausen, hjälp att hitta toaletterna med mera förhöjer upplevelsen.

Av Kristina Johansson

Info från SRF Bergslagen
Ni har väl inte missat att föreningen åker till Åkerby kursgård torsdag 21 maj. Ring Irene 0 5 8 7 254 56 ifall ni vill med.

Under juni följer vi med på distriktets resa, alla som vill och orkar.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
MEDLEMSMÖTE. Fredag den 22 maj klockan. 14 och 30 på Nickkällan

Information från Apoteket. Kaffe 30 kr. Lotteri

Anmälan senast den 19 maj till

Inga 579 27, Inger 073 035 08 59 eller Kent 592 07.

Onsdagen den 27 maj klockan 09 00 till 14 00 finns vi med på

Lasarettets vårmarknad med information och lotteri

BINGO spelar vi fredagen den 5 juni klockan 14och 30 på Nickkällan

Brickor 10 kr/st, Kaffe 30 kr. Anmälan senast den 2 juni till samma som ovan.

RESA

Till Karlsborg den 10 juni. Pris 200 kr

Vi hänger med på SRF distrikts resa. Se information i SYNvinkeln under info från distriktet.

KORVKALAS blir det fredagen den 26 juni klockan 16 00 utanför Nickkällan. Vi bjuder på korv med bröd, kaffe o kaka. Lotteri

(Inomhus vid dåligt väder). Anmälan senast den 23 juni som ovan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Hälsar styrelsen genom Kristina 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81

SRF Sydnärke
Hej alla glada vår älskande Synvinklare. Här kommer en liten hälsning från Sydnärke. Våren har stannat av lite, det har kommit både regn och kyla, men vårens blommor låter sej ej förskräckas. Det blommar både gult, vitt och blått i marker och dikeskanter. Träden får musöron, fjärliar och ormar väcks till liv och allt är bara underbart.

Föreningslivet är på gång så smått. Kumlagruppen hade ett möte den 20 april, då vi hade besök av Leif Larsson, en stor finaltrop med stort hjärta för människor med olika handikapp. Han är initiativtagare till folkracebanan i Kvarntorp. Där kan både unga och äldre fartälskare få känna fartens tjusning i bilar med dubbelkommandon. På det här mötet fick vi även lyssna till Kerstin som läste några dikter av "Den Blyge" och detta gjorde hon med bravur. Undertecknad drog några låtar på favoritinstrumentet alltså på bandspelaren.

Sydnärke deltog i årsstämman på Götabro med sju ombud. Jag lämarn ingen rapport om detta, det gör en annan synvinklare bättre än jag. Mden jag kan säga att det var roligt att träffas och maten var god, men möteslokalen vi tilldelades tycker inte jag var så bra.

Sydnärke har planerat ett möte den 18 maj på Kvarngården i Kumla tillsammans med Hallsberg. Vad som händer med underhållningen vet jag i skrivande stund inte, men vi får väll hitt på nåt. Både kumlingar och hallsbergare är ialla fall välkomna.

Slut för nu och varm vår hälsning från Sydnärke genom Åke.

Info från SRF Örebro kommun
Nu finns det ett program för öppet hus i sommar. Även i år är det syninstruktörerna Sofia och Ingela som håller i programmet.

3juni Svampen, Dalbygatan 4 (Ingela,Sofia)

10 juni Stängt

17 juni Café Skogen,Glomman (Sofia)

24 juni Ässundet (Sofia,Ingela)

1 Juli Märtas Café Skolgatan 10 (Sofia)

8 juli Rosängen, Sommarrovägen 20 (Sofia)

15 juli Stängt

22 juli Stängt

29 juli Gräddgården, Holmstorp 650 Vintrosa (Ingela)

5 augusti Café Lassemaja, småbåtshamnen

Skebäcksvägen 25,(Ingela)

12 augusti Stadsträdgården, Floragatan 1 (Ingela)

Välkomna!. Alla träffarna är klockan 14 till 16
Har ni frågor ring syn-hörselinstruktörerna:

Sofia 21 42 40, Ingela 21 44 56

Syn- och hörselinstruktörer
Du kanske undrar vad syn- och hörselinstruktörerna i Örebro kommun gör för något? Deras främsta uppgift är att hjälpa dig som är synskadad att klara din vardag så självständigt som möjligt. Deras tjänster är kostnadsfria.

Vilka kan få hjälp? Alla som är över 18 år blir erbjuden service från syninstruktörerna. Du behöver inte ha något biståndsbeslut får att få hjälp av de, det behövs ingen behovsprövning. De kan hjälpa dig med följande:

Information och tips om syn- och hörselhjälpmedel
Förmedling av kontakt med Syncentralen och Audiologen
Hjälp vid träning med syn- och hörselhjälpmedel.
Service på hörapparater
Information om samhällsservice, föreningar och aktiviter.
Känner du att du vill komma i kontakt med någon så ring 019 21 42 40 måndag till fredag klockan 8 till 9.

NYA-gruppen

Besök av polisen med Öppet hus och Nya - gruppen
Onsdag den 22 april kom 16 medlemmar intresserade av att få veta mer om polisen. Denna gång hade Öppet hus och Nya-gruppen slagits ihop och hade gemensam aktivitet. Vi samlades klockan 17:00 i en lokal på föreningarnas hus. Där satt även en man som heter Bosse och jobbar på polisen i Örebro.

Bosse har jobbat mer än 40 år som polis så han börjar med att berätta en händelse han varit med om som polis. Han nämner att vi alltid får avbryta om vi har någon fråga att ställa, och det blir många avbrott till de under kvällen.

Bosse berättar allmänt om vad polisen har arbetat, kommer att arbeta sant framtid. Genom att samhället förändras och Örebro växer måste polisen också följa med utvecklingen. De brukar ha möte på polisen varje torsdag för att kolla av vad som har hänt och om de ska göra några förändringar. Dessa möten ärrviktiga genom att göra en kartläggning om man måste förändra något om det varit något problem någon stans i Örebro.

Han nämnde också att de utbildar volontärer som ska hjälpa till för polisen då de misstänker att de kommer bli "oroligheter" i Örebro. Ibland finns de inte tillräckligt med poliser så volontärerna gör en stor insats som kan hjälpa dem. Då volontärerna arbetar så har de telefon kontakt med polis, för att kunna meddela dem om de ser något som polisen måste ingripa.

Han avslutade kvällen med att berätta några saker för funktionshindrade. Han sa att det finns en sida man kan gå in på som heter. www. tryggaorebro.se. Det är en sida som man kan gå in och kolla lite olika saker om vad som sker i Örebro från polisens sida.

Det var en mycket trevlig informations träff. Vi såg till att i mitten av träffen se till att ta fika (det sågs att det behövdes kaffe för många då). Samtliga var nöjda efter träffen var klar och från min sida måste säga att Bosse var mycket bra föreläsare. Han berättade allmänt om på polisen på ett intressant samt ibland humoristiskt sätt.

Med vänliga hälsningar Sandra Johansson

Kamelkaravan i Bergslagen
av Cecilia Ramstedt

Vi åker på en väg mitt i vårgrönskan mellan Nora och Karlskoga.

Där i en hage står tre kameler och äter gräs, en ovanlig syn i det Svenska landskapet.

För tio år sedan kom Kalle och Anna till gården "Gamla Viker" i Gyttorp och för sex år sen föddes Karlsson där på logen.

Familjen som bor på gården och äger kamelerna hälsar oss välkomna och visar in oss för en 3-rätters lunch med Ryskt tema.

Vi serveras rödbetssoppa med syrad grädde och svamppirog. Till varmrätt får vi kyckling Kiev. Alla vågade prova en rysk dryck som heter "kvas" och är gjord på rågbröd. Som avslutning fick vi Karavankaffe och kamelkaka, extra kryddat med berättelsen om kamelerna.

De här kamelerna har två pucklar och härstammar från Baktrien och Sibirien.

De har förmåga att ändra sin kroppstemperatur och klarar både extrem värme och kyla. Nu i maj har de börjat tappa sin tjocka vinterpäls och till midsommar är hårremmen slät.

De kan klara sej utan vatten i fem veckor, och utan att äta i tre månader eftersom de lagrar fett bl a i pucklarna och inte svettas. Men sedan är de törstiga och kan dricka upp till 200 liter vatten vid samma tillfälle. Att de klarar det beror på att deras blodkroppar är ovala istället för runda som våra.

Kameler behöver också mycket salt.

De är mycket tillgivna och sociala och bildar par för livet. De kan bli 40 till 50 år gamla.

En kamel kan bära 400 kg och även resa och lägga sej med så tung last Efter den goda lunchen går vi ut för att rida i kamelkaravan.

I hagen står kamelerna och väntar på oss vid en vacker liten byggnad med en hög och stadig plattform, en kamelseralj.

Vi går upp för trappan till plattformen och sedan får vi rida tre åt gången.

Först går Kalle, sedan Anna och sist Karlsson. Familjen agerar kamelförare och leder en kamel var och pratar med oss under ritten.

Uppe på plattformen står en person som håller ordning på oss i det snabba bytet av ryttare och räcker oss en stadig hand till hjälp.

När det blir min tur tar jag ett rejält tag i den utsträckta handen och grabbar tag i pälsen på puckeln med min andra hand. Jag drar ett djupt andetag, lyfter min fot och glider ner mellan pucklarna. Jag sätter mej tillrätta och kamelen börjar gå.

Oj! vilken hisnande känsla och va högt upp jag sitter. Mitt huvud är ca 2,5 meter upp i luften.

Jag känner på puckeln, klappar och hälsar på Karlsson som jag rider på. Jag kommer ihåg att slappna av och följa med i rörelserna och sitter bekvämt som i en fåtölj mellan pucklarna. Karavanen går ganska snabbt, nos vid svans, genom den gröna hagen. Jag hade gärna ridit mycket längre men som vanligt går tiden väldigt fort när man har roligt. Eftersom vi rider i det sista varvet går kamelerna förbi plattformen för att lägga sej ner lite längre bort.

Först viker de ihop frambenen och lägger sej "på knä". Sedan viker de in bakbenen under sej och sjunker ner tills magen ligger mot marken.

Jag sätter foten på marken och får med mej det andra benet utan att sparka Karlsson.

Nu följer en lång stund av klappning, gos, fotografering och kamelprat. Det är inte bara roligt för oss utan även kamelernas belöning.

Så småningom beger vi nio lyckliga deltagare oss från hagen och åker hemåt.

Det har varit ett mycket trevligt äventyr och vi har blivit mottagna med stor omtänksamhet.

Åtminstone jag längtar till nästa gång jag kan besöka Gamla Viker och mina nya vänner.

Vill du veta mer?: http://kallekamel.se

SYNpunkten
Hej alla glada färdtjänståkare (hmm). En chaufför som före upphandlingen körde färdtjänst berättade att han slutat med det nu därför att arbetssituationen för chaufförerna har blivit värre. Han menade att tiderna pressats ännu mer och de nya chaufförerna vågar inte säga ifrån. Han tyckte att allt handlar om pengar och kvalitén blir bara sämre.

Det är ju så det är! När jag läste minnesanteckningarna från mötet med Tex var det i alla fall positivt att fler telefonister ska anställas och en chaufförscertifiering är på gång. Låter bra men det ska fullföljas också.

Min erfarenhet är dock lite annorlunda. Bilarna kommer i tid, får hjälp av chaufförerna nästan för mycket ibland och de gnäller aldrig om man råkar ha några kassar för mycket. De flesta chaufförer pratar begriplig svenska. Tilläggas ska att jag inte åker färdtjänst så ofta men för att få lite balans i diskussionen bör även detta perspektiv tas med, men jag förstår att långt ifrån alla har samma erfarenhet. Det som retar mig är om chauffören inte kan lyfta på baken utan sitter kvar och ropar men det ingår förhoppningsvis i certifieringen att inte göra så. Ha en bra helg! /Birgitta

En liten vers inför den kommande sommaren!
Nu skall jag för er berätta

vad som kan hända

Om man på balkongen en dag vill sätta.

Där sätter jag min ända

klädd blott uti kalsongen.

Jag ville sitta i godan ro,

jo, det kan ni tro!

En broms det kommer flygande.

En stor, en stygg en.

Han sticker mej i ryggen.

Såna fula djur det finns i vår natur.

I ryggen blev ett molande,

slut blev det uppå mitt solande.

Av Åke Minsberg

Thomssons nyhetsbrev nr 4
Uppvaktning om "tysta fordon"
När trafiken inte hörs blir den farlig. Det gäller för alla, men i synnerhet för oss synskadade. Den 20 april uppvaktade därför SRF (Håkan Thomsson, Dinka Jasarevic och Åsa Nilsson) näringsdepartementet. Vi träffade där kanslirådet Catrin Tidström med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor och departementssekreterare Nils Paul som arbetar med fordonsteknisk lagstiftning.

Vi framförde våra krav på att Sverige ska verka för varningsljud på el- och hybridbilar, så kallad AVAS (Audible Vehicle Alerting System). Enligt vår uppfattning ska AVAS finnas på alla tysta fordon från det att de är startklara och i hastigheter upp till 40 kilometer i timmen. Vid högre hastigheter anses fordonen kunna höras genom däckljud och vindmotstånd.

Varningsljudet ska vara obligatoriskt och inte möjligt att stänga av. Detta är en trafiksäkerhetsfråga. Det anses att varningsljudet bör vara på 55 decibel för att höras tillfredsställande.

Det vi ville att näringsdepartementet skulle göra var att ge tydliga instruktioner till Transportstyrelsen, som representerar Sverige i det standardiseringsarbete som pågår på området. Vi fick inga löften under mötet, men tjänstemännen klargjorde att de förstått våra synpunkter.

Möte med Alice Bah Kuhnke
Den 13 april träffade en delegation från Lika Unika kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). I delegationen ingick undertecknad (Håkan Thomsson).

Med ministern tog vi upp behovet av skärpningar i diskrimi­neringslagen. Ett problem som vi pekade på är skälighetsbedömningen, där ekonomisk "skälighet" riskerar att överskugga otillgänglighetsproblematiken. En liknande problematik är varaktighetskriteriet, eftersom man knappast vill ha en varaktig relation med den som man blir diskriminerad av. Undantagsregeln för företag med tio eller färre anställda som finns inom vissa områden vill vi också ha bort. Det faktum att individperspektivet inte löser den strukturella otillgängligheten hade vi en bra diskussion med ministern om, liksom den långa tid en rättsprocess tar och att Diskri­mineringsombudsmannen bara driver ett fåtal fall.

Vidare tog vi upp demokratifrågor, bland annat behovet av att utreda röstning med bibehållen valhemlighet för synskadade. Vi framförde också att Sverige behöver ha en oberoende MR-institution (MR = mänskliga rättigheter). Ministern visade intresse för våra frågor, men gav inga löften och ingen närmare tidplan för översynen av diskrimineringslagen, mera än att det var prioriterat. Från SRF kommer vi att be om en ny träff med Alice Bah Kuhnke, där vi närmare kan gå in på kulturfrågor.

Ny konsumenttjänst via telefon
Förbundsstyrelsen har utsett undertecknad (Håkan Thomsson) att vara ledamot i Konsumentverkets funktionshinderråd, och första mötet jag var med på ägde rum hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Stockholm den 18 mars. DO informerade om anmälningar enligt diskrimineringslagen som rör otillgänglighet, och att DO kommer att driva några fall rättsligt, som är av intresse för många.

En annan intressant information jag fick på rådets möte var att tjänsten "Hallå konsument" nu startas. Det är något så ovanligt i dessa IT-tider som en ren telefonservice. Tjänsten är ett komplement till kommunernas konsumentvägledning, och man kan ringa dit oavsett var i Sverige man bor.

Ring 0771 525 525. Här kan du få svar på frågor kring varor och tjänster, reklamationer, avtal med mera. Tjänsten är öppen vardagar klockan 09 00 till 17 00.

Leva och fungera
Den 14 till 16 april pågick Leva och fungera-mässan i Göteborg. SRF och US i västra Sverige medverkade på mässan, och samarbetade i en monter med Iris Hjälpmedel. Mässbesökarna fick bland annat prova att gå med fingerad optik.

Själv var jag på mässan den 15 april. Då hade vi också två specialpass, där vi visade hur synskadade spelar schack.

Diskussion med SVT
Johan Hartman, utvecklingsstrateg, och Magnus Rönnlid, producent för syntolkning, från Sveriges Television (SVT) var inbjudna till SRF:s ledningsgrupp den 23 mars. Här diskuterades syntolkning och uppläsning av textremsa, namnskyltar och dylikt.

SVT prioriterar vilka program som ska syntolkas utifrån hur många som tittar, genrebredd och om bilden är viktig. Kvalitetskriterier finns. Vi påtalade att programledare och reportrar kan göra stor skillnad för synskadade genom vad de säger. Som exempel togs skid-VM i Falun i februari, där sportreportrarna gav en mycket bra bild av loppen.

Det är viktigt att teknik för syntolkning och textuppläsning är lätt att använda för oss synskadade. Vi upplever det inte som tillgängligt när det krävs två boxar för att kunna få vår tilläggsinformation. SVT höll med om vikten av enkel teknik. Vi kommer att ha fortsatt dialog i dessa frågor.

Nordiska möten
Nordiska samarbetskommittén (NSK) och nordiska kvinnokommittén (NKK) hade möten på Fuglsangcentret i Fredericia i Danmark den 16 till 17 mars. Från SRF deltog Håkan Thomsson, Ann Jönsson och Neven Milivojevic i NSK, och Annika Östling och Ulla Bergeros i NKK, plus att Dinka Jasarevic och Maria Nygård var med som ledsagare.

NSK diskuterade frågor inför höstens generalförsamling i European Blind Union (EBU). Den strategiska planen för 2016 till 2019 är ute på remiss, och NSK ansåg att planen verkade bra. Vidare diskuterades förslaget till medlemsavgifter i EBU. Där föreslås höjningar för de nordiska länderna. Som motprestation från EBU vill vi se en förbättrad och öppen ekonomisk redovisning. Den kommande EBU-styrelsens sammansättning och problemen med jämställd­heten inom EBU diskuterades också. Ann Jönsson fick stöd för sin fortsatta kandidatur till styrelseledamot i EBU.

Programmet för den utvidgade nordiska konferensen på Island gicks igenom och godkändes. Konferensen äger rum den 30 augusti till 3 september.

Även i NKK diskuterades EBU-frågor, bland annat det material som tagits fram med hjälp av EU-medel "The right to live without violence". Materialet är bra och bör spridas. Eventuellt ska en kortversion tas fram.

Tema för nästa utvidgade nordiska kvinnokonferens, som kommer att äga rum i Finland 2016, diskuterades. NKK beslutade att temat ska vara "den moderna blinda kvinnan" och innehålla fyra olika delar: Arbete, familj, kultur och fritid.

Samarbete med Svensk Syn
SRF har regelbundna träffar med branschorganisationen Svensk Syn, som består av företag som sysslar med synhjälpmedel.

I höst genomför Svensk Syn sin årliga turné med hjälpmedelsvisningar, och de vill gärna göra detta i samarbete med SRF-distrikten.

Turnéplanen ser ut så här:

Sundsvall 22 september, Stockholm 23 till 24 september, Örebro 29 september, Jönköping 1 oktober, Göteborg 6 oktober och Lund 8 oktober.

Thomssons nyhetsbrev nr 5
Ledarhundens dag
Sista onsdagen i april varje år så firas ledarhundens dag!

I Stockholm ordnade Sveriges Ledarhundsförare (SLHF), tillsammans med ledarhundsklubben i Stockholm, en träff med riksdagsledamöter där ledarhundsfrågor diskuterades. Fyra riksdagsledamöter från Socialdemokraterna deltog. Därefter gick ett tiotal ledarhundsekipage i en parad från Riksdagshuset till Rosenbad för att protestera mot att statens anslag till SRF:s ledarhundsverksamhet legat stilla sedan år 2007.

Att anslaget varit oförändrat har fått till följd att allt färre ledarhundar kunnat tas fram. Tack till alla som på olika sätt denna dag hjälper till att sprida kännedom om ledarhunden!

Medlemsundersökning på gång
Hela 1000 SRF-medlemmar kommer den närmsta tiden att kontaktas via telefon av TNS Sifo för att svara på frågor om tillgänglighet. Det handlar om hur synskadade upplever tillgängligheten i gatumiljön, resandet samt tillgängligheten till elektroniska tjänster.

Undersökningen är viktig för att få en bild av nuläget och hur SRF ska arbeta för att förbättra synskadades situation. Tanken är att upprepa undersökningen år 2017.

Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på frågorna! Telefonintervjun tar cirka en kvart.

Sök stöd till organisationsutveckling
Nu är det åter möjligt för distrikt och branschföreningar att söka stöd för organisationsutveckling. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Stödet avser insatser för funktionärsutveckling, medlemsaktiviteter i hela verksamhetsområdet, stöd till ekonomiskt svaga lokalföreningar, utveckling av nya organisationsformer samt tillgänglighetsanpassningar.

För ytterligare information så kontakta Gunilla Thomsson, e-post gunilla.thomsson@srf.nu eller tfn 08-39 91 66.

Mjuk övergång till ny teknik för syntolkad bio
Den 24 april hölls ett möte där representanter för Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade träffade företrädare för Svenska Filminstitutet (SFI). Här diskuterades stödet till syntolkning.

Ny teknik har tagits fram för att synskadade ska kunna få syntolkning av filmer via sin smartphone. Det bygger på förinspelad syntolkning, och man ska därmed kunna gå på vilken bioföreställning som helst, och ändå få filmen syntolkad. Än så länge är det dock bara ett litet antal filmer som gjorts tillgängliga för den nya tekniken.

Det har funnits en oro för att SFI:s stöd för syntolkning, som många distrikt kontinuerligt söker, ska upphöra. Så kommer också att ske på sikt, men vid mötet med SFI garanterade de att det handlar om en mjuk övergång. Det går att koppla syntolkningsanläggningar till en smartphone och på så sätt låta fler testa den nya syntolkningstekniken. Men även levande syntolkar kommer att kunna användas med stöd av SFI ytterligare ett par år.

Arvsfondsprojekt om idrott och hälsa
SRF har erhållit medel från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett projekt för att förbättra synskadade ungdomars möjlighet till en aktiv fritid. Möjligheter och svårigheter ska kartläggas för att se vad som krävs för att förbättra situationen.

Socialstyrelsen otydlig i LSS-frågan
Socialstyrelsen har nu lämnat sin rapport angående vissa insatser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till regeringen. SRF:s Förbundsstyrelse är besviken över det tunna innehållet i rapporten, och har beslutat att göra en skrivelse till regeringen i frågan.

Socialstyrelsens kartläggning visar att ledsagarservice idag är den LSS-insats som innehåller flest begränsningar i kommunernas riktlinjer. I intervjuer med kommunföre­trädare har det också framkommit att några kommuner håller på att se över ledsagarservice. En uppfattning som framkommer är att bedömningen för att beviljas insatsen kommer att bli mer restriktiv. Socialstyrelsen anger i sin rapport att man från olika håll fått uppgifter om att personer med synskada eller dövblindhet har svårt att få tillgång till ledsagarservice enligt LSS beroende på att de inte har bedömts tillhöra personkretsen. Bakgrunden kan vara att Högsta förvaltningsdomstolen i två avgöranden om ledsagarservice enligt LSS funnit att sökandena, som båda hade en synnedsättning, inte tillhörde personkretsen för LSS då inte samtliga krav enligt bestämmelsen (1 § 3 LSS) var uppfyllda.

Trots att Socialstyrelsen noterar dessa problem så föreslår man inga tydliga åtgärder. Det är denna brist på förslag som SRF:s förbundsstyrelse reagerar mot. Men vi släpper inte LSS-frågan - kampen går vidare!

Arbetsledarfortbildning i juni
Helgen den 13 till 14 juni ordnar SRF en kurs för arbetsledare. På programmet står bland annat genomgång av kollektivavtalet, lönerevision, personalstöd i framtiden samt erfarenhetsutbyte. Konferensen genomförs på Almåsa.

Fredagen den 12 juni planeras en speciell utbildningsdag som riktar sig till nya arbetsledare. För frågor eller anmälan så kontakta personalhandläggare Gunilla Thomsson på e-post gunilla.thomsson@srf.nu eller tfn 08-39 91 66. Sista anmälningsdag är den 12 maj.

Aini Hjerpe lämnar granskningsutskottet
Aini Hjerpe har meddelat att hon, av personliga skäl, lämnar granskningsutskottet. Valberedningen är informerad och kommer att påbörja arbetet för att hitta en efterträdare till Aini. Fyllnadsvalet kan ske på organisationsrådet den 26 november.

Thomssons nyhetsbrev nr 6
Fortsatt succé för SRF:s kalender
Den femte utgåvan av "Årets ledarhundsvalpar", kalender 2015, sändes ut i totalt 1.675.000 exemplar till hushåll och som bilaga i tidningar. Kalendern fyller ju två huvudsakliga syften, dels att sprida kännedom om SRF och synskadade, dels att erbjuda en enkel möjlighet att ekonomiskt stödja SRF.

Kalendern 2015 har inbringat drygt 67.000 gåvor på sammanlagt 9,8 miljoner kronor. Det är fantastiskt att vi kan få ett så fint stöd från allmänheten. Det kostar naturligtvis en hel del att trycka, distribuera och hantera kalendern, men när alla kostnader räknats bort gav kalendern denna gång ett överskott på ungefär 5.250.000 kronor. Det är 1.350.000 kronor mera än förra upplagan gav.

Informationsvärdet tillkommer naturligtvis. Många hänger upp vår kalender på väggen, och SRF:s logotyp och budskap kommer därmed att synas året runt i ett stort antal hem. En riktig succé!

Kalendrar med ledarhundsvalpar är från början en idé som kommer från Norges Blindeforbund. Så småningom hakade Danmark på, och numera är det ett skandinaviskt samarbete mellan synskadeorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige.

Två studieresor till England
På senaste tiden har SRF genomfört två studieresor till England. Personalen på ledarhundsverksamheten besökte i mitten av april ledarhundsskolan i Leamington.

Ledarhundar är stort i England. Man har fyra ledarhundsskolor och totalt finns cirka 5.000 ledarhundar. Att ha ett internationellt utbyte är viktigt för att kunna utveckla vår svenska ledarhundsverksamhet.

Den 4 till 7 maj var en nitton personer stark delegation från förbundsstyrelsen och kansliet i London. Här besökte vi RNIB (Royal National Institute of Blind people). RNIB är den brittiska synskadeorganisationen. Här gavs sex seminarier på tema påverkansarbete i EU och Storbritannien, information och digital tillgänglighet, rehabilitering, medelsanskaffning, stöd till nysynskadade respektive tillgänglighet vad gäller resande och gatumiljö. Seminarierna var mycket givande och intressanta, och det finns ett antal guldkorn att ta med sig in i SRF-arbetet.

Uppdaterad policy för tillgänglig och användbar närmiljö

Vid sitt möte den 27 till 28 april antog SRF:s förbundsstyrelse en uppdaterad policy om tillgänglig och användbar närmiljö. Policyn är tänkt att vara ett stöd i olika sammanhang där SRF får frågor eller vill ppåverka närmiljön till att fungera bättre för synskadade.

I policyn beskrivs SRF:s ståndpunkter vad gäller ledstråk, övergångsställen, trappor, dörrar, belysning och kontraster med mera. Ett nytt avsnitt handlar om hissar.

Även gångpassager och gångfartsområden tas upp. SRF är visserligen principiellt emot dessa, då de förorsakar säkerhets- och orienteringssvårigheter, men då de ändå förekommer i verkligheten så har vi bedömt att det är nödvändigt att kommentera dessa problem.

Policydokumentet kan inom kort beställas från kontorsservice på kontorsservice@srf.nu eller tfn 08-39 92 20.

SLHF har haft årsmöte
Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) genomförde sitt årsmöte på Almåsa lördagen den 9 maj med undertecknad (Håkan Thomsson) som mötesordförande. Vid mötet diskuterades bland annat fyra motioner. Man beslöt att SLHF ska ta fram ett handlingsprogram, och en arbetsgrupp tillsattes för detta ändamål. Planen är att programmet ska kunna antas vid årsmötet 2017. Vidare ska SLHF tillsätta en intressepolitisk grupp av medlemmar som vill påverka ledarhundsförarnas situation. SLHF ska också arbeta för bättre förutsättningar i resandet.

Till ordförande i SLHF omvaldes Elisabeth Ravstis. I samband med årsmötet hölls också en kurs, där instruktörer från SRF:s ledarhundsverksamhet samt SRF:s veterinär medverkade.

Justering av ansvarsfördelningen i ledningsgruppen

Vid SRF:s förbundsstyrelsemöte den 27 till 28 april gjordes en smärre justering i ansvarsfördelningen vid rikskansliet. Den innebär att de av kongressen prioriterade områdena delas upp mellan cheferna enligt följande:

- Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag, intressepolitiska chefen (Neven Milivojevic).

- Information om synskadades livssituation och möjligheter, kommunikationschefen (Boris Samuelsson).

- Utveckla SRF, kanslichefen (Eva Björk).

Orsaken till förändringen är att uppnå en rimligare arbetsfördelning mellan cheferna, och att det kan bli mera fokusering och kraft i arbetet om de prioriterade områdena delas upp på olika chefer. I övrigt sker ingen förändring i de utsedda arbetsgrupperna för de prioriterade områdena.

Boka in ordförandefortbildning
Ordförandena i distrikt och branschföreningar kommer inom kort att få en inbjudan till den så kallade DOFS:en, en helg med fortbildning och erfarenhetsutbyte. Det blir den 11 till 13 september på Almåsa, fredag kväll till söndag eftermiddag. Även förbundsstyrelsen deltar i fortbildningen.

Finns speciella önskemål om programpunkter så hör av er till undertecknad. Och, framförallt, hoppas jag att berörda redan nu bokar in denna helg i era almanackor!

Håkan Thomsson Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Slutord
Det här numret blev ganska tjockt, men jag tycker det är viktigt att lägga in alla Håkan Thomssons nyhetsbrev så ni alla får information från riksförbundet också. Glöm nu inte, alla ni som inte prenumererar på tidningen idag, men vill göra det i fortsättningen, att höra av er till kansliet så ni inte missar något nummer. Och du… Du missade väl inte medlemsresan? Ha en skön vår tills vi hörs igen och då är sommaren i full gång.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefonnummer 019/673 21 05 eller 072 544 50 84. E-post charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet: Telefonnummer: 019/673 21 06, e-post: srf.orebro.lan@telia.com. Adress: Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro