Sommaren närmar sig med stormsteg. Dagarna blir ljusare och ljusare, överallt står grönskan i full mundering, vårblommorna har blommat över så nu ser man gullvivor och liljekonvaljer högt och lågt. Vi har dock lite kvar av verksamheten innan vi går på sommaruppehåll och semester.

Ur innehållet:
Info från distriktet med sommarresa, referat från årsmötet samt uttalande.
Info från lokalföreningarna

Bilagor med Thomssons nyhetsbrev nr 5 och 6. Syntolkningsevenemang med teater Nolby i sommar samt pressmeddelande från region Örebro.

Info från distriktet
Länsaktiviteter NYA-gruppen
Nya gruppen kommer att ordna 2 träffar som alla i distriktet är välkomna till. Distriktet betalar mellanskillnaden på era resor så ingen behöver betala mer än 40 kronor enkel resa för att kunna vara med på aktiviteterna. Första aktivitetern är 25 maj vid Nostalgibyn, Fellingsbro. Därefter spelar vi farmargolf 11 juni. Se mer information under SRF Örebro kommun, NYA gruppen. OBS! Se till att du tar kvitto på dina resor.

Välkommen till informationsträff om smartphones och surfplattor
Funderar du på att skaffa dig en smartphone? Har du en smartphone och erfarenheter av den som du vill dela med dig av? Oavsett vilken av frågorna som du svarar ja på så är du välkommen till denna informationsträff om smartphones och surfplattor där tanken är att du som deltagare ska få information om de olika systemen och de olika valmöjligheter du har

Datum och tid: onsdag1 juni klockan 13 00 till ca 15 30

Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13

Anmäl dig till kansliet tel 019 6732106 eller skicka epost till srf.orebro.lan@telia.com senast den 27 maj.

Om du har några frågor, hör av dig till Roger Alexanderson
tel 076 708 44 02

Sommarresa
Det finns fortfarande platser kvar på vår sommar resa 22 juni. Resan går via Alsters herrgård där vi fikar och får en kort guidning i trädgården till Sandgrund och Lars Lerins konstutställning. Där får vi en guidad tur runt hans fina konstverk. Efter det besöket äter vi lunch och avslutar med ett besök på vägen hem (ännu inte riktigt klart). Priset för resan är 200 kronor som betalas in på distriktets bankgiro nummer 50 79 – streck 34 70, före resan. Bussen avgår från Scandic hotell, Västhaga i Örebro. Om ni blir mer än 5 stycken som vill gå på i Nora åker vi den vägen för att sedan stanna på busstationen i Karlskoga och ta upp folk. Ange vid anmälan om du vill gå på i Nora eller Karlskoga istället för Örebro. Vi vill ha din anmälan senast 13 juni. Vi ser fram emot en trevlig dag med fint väder. Definitiva tider kommer att gå ut till alla som anmälda efter anmälningstidens utgång.

Länstrafikens resegrupp
Tex Kihlström, chef för serviceresor, har skapat en intressegrupp för representanter för syn, rörelsehindrade, medicin, hörsel och psyk/neuropsyk grupperna men även PRO, Vuxenhabiliteringen och specialskolan. Med i gruppen är även entreprenörerna för färdtjänst och beställningscentralen. Där ska man ta upp alla problem som kan uppstå när ni åker färdtjänst eller buss. Därför är det viktigt att ni berättar för oss om ni har stött på några problem, en bil som inte kommer, dåligt bemöttande av chauffören med mera. Hör av er till Cecilia Ramstedt telefonnummer 070 442 60 18 eller e-post ormsdotter@hotmail.com eller ring kansliet 019 673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com

Brukarrådet
Brukarrådet är ett råd där 5 stycken valda representanter för oss synskadade sitter tillsammans med syncentralen. Där tar vi upp frågor som berör oss alla. Det kan vara olika hjälpmedel, bemötande och mycket mer. För att era valda representanter ska kunna göra ett bra jobb och få till någon förändring vill de gärna höra era synpunkter. Har du inte fått den hjälp du behöver? Behöver du vänta på ett besök? Har du blivit dåligt bemött när du besökt syncentralen? Det kan vara många saker du stöter på. Hör av dej till kansliet via telefon 019 673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com. Eller kom på ett referensgruppsmöte där alla är välkommen att delta. Det viktiga är att det är en allmän fråga, vi kan inte ta upp individuella frågor, men hör av dej med din fråga för fler än du kan ha upplevt samma sak.

Informationskampanj
Under hösten kommer distriktet tillsammans med alla lokalföreningar att göra en informationskampanj där vi ska visa för allmänheten att vi finns. Hur den ska gå till kommer vi att planera under en styrelsekonferens 8 juni. Alla inblandade har fått en inbjudan till den dagen.

Fritidskatalogen
Nu finns SRFs nya fritidskatalog tillgänglig för alla. Följ länken nedan eller ring Britt Ronström telefonnummer 08 39 92 90, 0704 53 38 03

http://www.srf.nu/aktiviteter/srf-fritids-resor/fritidskatalogen-2016-2017/

Referat från Synskadades Riksförbund SRF årsmöte 23 april 2016
Årsmötes hölls i ABFs lokaler i Örebro. Där 34 synskadade och 5 stödjande medlemmar hade samlats. Ordförande för årsmötet var Carina Dahl, politiker region Örebro län och ordförande i rådet för funktionshinderfrågor. Mötet började med rapporter från styrelsen där Ove Nilsson rapporterade att en utbildning i smartphone ska genomföras och Ove berättade också om den kommande informationskampanjen där synskadade ska informera om sin situation. Lokalföreningarna rapporterade om sin verksamhet som bland annat informationsmöten, utflykter, studiecirklar, vandringar för att kartlägga tillgänglighet för synskadade och ibland restaurangbesök. Kassören redogjorde för den ekonomiska berättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därpå följde val till styrelsen där Ove Nilsson omvaldes till ordförande i ett år. 2 ledamöter omvaldes på 2 år; Roger Alexandersson och David Lindberg. 1 år kvar i styrelsen har Sandra Johansson och Cecilia Ramstedt. Styrelsen reducerades från 7 till 5 ledamöter då Fredrik Sterner och Birgitta Karlsson avgick och inga ersättare fanns trots febrilt sökande. Den nya valberedningen består av Fredrik Sterner, Örebro, Margareta Rydemalm, Örebro och Bosse Larsson, Hallsberg. Omval av studieorganisatör Margareta Rydemalm, Örebro och biträdande Ingegerd Helander, Lindesberg. Efter valen antog ett uttalande om tillgänglighet – En rättighet och skyldighet. Tillgänglighet kan vara syntolkning av bio, teater och olika idrottsevenemang eller tydlig skyltning och markering av trappsteg samt att kunna ta del av viktig information. Den omfattande verksamhetsplan för 2016 till 2017 antogs av årsmötet. Förutom att arbeta med tillgänglighet i den fysiska miljön ingår också arbetsmarknadsåtgärder för att synskadade ska få arbete, prioritera medlemsrekrytering, politikermöten för att lyfta aktuella frågor samt upprätta en "ledsagarbank " som hjälper till med ledsagning vid olika event så att fler synskadade förhoppningsvis kan delta i aktiviteter. Färdtjänsten diskuterades då Hallsbergsgruppen först fått besked att det inte fanns några bilar när de skulle beställa färdtjänst till årsmötet fredag kväll. På lördag förmiddag skulle de få bil, men vara i Örebro 2 ½ timma före årsmötets början men så länge kunde de naturligtvis inte stå ute och vänta. Till slut fick de bil i rimlig tid. Men ska det verkligen vara nästan omöjligt att få åka färdtjänst till ett årsmöte i Örebro? Carina Dahl höll med om att färdtjänsten fungerar dåligt, främst i de mindre kommunerna. Brukarrådets roll när det gäller synhjälpmedel diskuterades då brukarrådet t.ex inte får delta för att testa olika hjälpmedel vilket vore självklart. En seende kan knappast veta vad som fungerar bäst för en synskadad utan det vet vi bäst själva. Carina Dahl informerade om att centrum för hjälpmedel och region Örebro län ska genomföra Hjälpmedlens dag 23 september varje år för att lyfta fram hjälpmedlens betydelse.

Referent: Birgitta Karlsson

Uttalande vid Synskadades Riksförbund Örebro Läns årsmöte 2016
Till:Alla kommuner i Örebro Län och Region Örebro

Synskadades Riksförbund, SRF Örebro län, är länets intresseorganisation av och för synskadade. Föreningen strävar efter delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för personer med synskador inom alla samhällsområden.

Tillgänglighet en skyldighet och rättighet.

Tillgänglighet för alla.

Som synskadad med intresse av kulutur, idrottsevenemang, föreläsningar, mm. har man i många fall behov av syntolkning för att känna ett fullt utbyte av evenemanget.

När vi väl är på plats för evenemanget har vi ibland svårt att orientera oss i lokalerna pga. dåliga eller inga ledstråk och skyltar.

För att alla ska få samma tillgänglighet, måste vi få till ett tänkande i alla led från beslutsfattare till utförare. "Tänka tillgänglighet för alla"

Det förekommer allt för ofta att olika projekt/åtgärder har blivit otillgängligt pga. dålig eller ingen kommunikation mellan beställare och utförare. Detta har sedan åtgärdats i efterhand med merkostnader eller inte åtgärdats alls,trots att vi är aktiva i olika råd och framför synpunkter på otillgängligheter som bör beaktas och beslutas att åtgärdas.

Synskadades Riksförbund Örebro Län kräver att kommuner och regionen ser över sina organisationer för att säkerställa att fattade beslut i råden går fram till utförarna. att utbilda/informera personal i "Tänka tillgänglighet för alla" i alla led.

Ove Nilsson

ordförande för Synskadades Riksförbund i Örebro län

Info från SRF Bergslagen
Månadsmötet i juni gör vi tillsammans med de övriga föreningarna på distriktets resa till Värmland. Så mötet nu i maj var det sista "hemma" innan sommaren. Nästa träff blir i augusti, men det återkommer vi till senare. Lev väl önskar styrelsen genom Irene

Info från SRF Karlskoga Degerfors
BINGO

Fredagen den 27 maj klockan 14 30 på Nickkällan.

Brickor 10 kronor per styck gånger 3 spel. Kaffe 30 kronor

Anmälan till Inga 0 5 8 6 579 27 eller Inger 073 035 08 59 senast den 24 maj.

RESA TILL KARLSTAD

Onsdagen den 22 juni anordnar SRF distrikt en bussresa till Karlstad, bland annat. Lars Lerins konstutställning.

Kostnad 200 kr som betalas till distriktets bankgironummer 50 79 streck 34 70. Vi kommer att kunna gå på bussen i Karlskoga.

Mera information på annan plats i SYNvinkeln.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Hälsar styrelsen genom Kristina Johansson

SRF Sydnärke
Hej alla glada Synvinklare, som längtar till sommaren.

Jag tror vi är på väg dit, trots att vi bara är i början på maj. Sydnärke hade en träff den andra maj. Vi träffades på Goda Rum, Sjöparken i Kumla. Vi ordnade långbord på uteplatsen där vi satt, tolv glada soldyrkare och njöt av kaffe, bullar och goda smörgåsar. Helt klart måste någon där uppe gilla oss. Vi har bra väder varje gång vi gör en utflykt, visst är det härligt.

I skrivande stund vet jag inte hur det blir med vår nästa träff. Micke har planer på en utflykt till Herrfallsäng, se ovan. För övrigt ser jag fram emot resan till Värmland i juni. Det tror jag blir en fin upplevelse. I den förhoppningen slutar jag här och önskar alla en härlig fortsättning på våren. Varma hälsningar från Sydnärke genom Åke.

Lördag 4 juni klockan 14 00 träffas vi Herrfallsäng för en grilldag. Det är ett naturområde utanför i Hallsberg. Liten vägbeskrivning: Åk genom Hallsberg och sväng av vid skylt Pålsboda. Sedan skylt till höger som visar var man ska svänga av till Herrfallsäng. Föreningen bjuder på korv med bröd och kaffe. För att veta hur många vi blir vill jag att ni anmäler er senast en vecka innan till mig telefonnummer: 0 5 8 2 100 93. Micke
Info från SRF Örebro kommun
Sommarprogram
Som vanligt håller syninstruktörerna i ett sommar program. Se nedan:

15 juni Ässundet

22 juni Café Skogen, Sörbyvägen 15

29 juni Ånnaboda restaurang/café

6 juli Gräddgården, Holmstorp 650 Vintrosa

17 augusti Märtas Café Skolgatan 10

24 augusti Naturens Hus Oljevägen 15

Samtliga träffar Tid: klockan 14 till 16

Har ni frågor eller har svårt att hitta oss på plats ring syn-hörselinstruktörerna: Liselott 21 42 40, Ingela 21 44 56 Telefon numren är kopplade till våra mobiler.

Öppet hus höst:
Följande datum kommer det att bli öppet hus vid Föreningarnas hus, Slottsgatan 13. 31 augusti bingo, 14 september bingo, 28 september öppet hus program ej klart, 12 oktober bingo, 26 oktober öppet hus program ej klart, 9 november bingo, 27 november öppet hus program ej klart, 7 december bingo, lördag 10 december lucia vid café Imanuel, Ekersgatan 14. Alla träffar, utom lucia, klockan 14 till 16. Vill du vara med att hjälpa till vid öppet hus träffarna så hör av dej till kansliet.

NYA-gruppen
Då bar det dags för lite nostalgi.

Vi kommer att träffas vid Nostalgibyn som ligger en bit utanför Frövi onsdag 25 maj. Samling 18 00 för rundvandring i byn men saker och ting från "äldre" dagar. Nostalgibyn är specialöppet för oss.

Fika efteråt i deras caffe. det finns räcksmörgås 120kr+kaffe eller landgång 86kr+kaffe. Beställning görs vid anmälan vad du skall ha att äta eller dricka.

Anmälan görs senast 24 maj klockan 12 00

Anmälan gör s till anmalnyagruppen@srforebro.se

eller kansliet 019 673 21 06

Vägbeskrivning:

Åk riksväg 249 Frövi och Fellingsbro.

Nostalgin byn ligger på vänster sida ca 1kilometer in i skogen.
Vägskylt finns vid riksvägen Nostalgibyn/Hosta.
Har du några frågor kontakta Dan 076 76 76 171

Alla varmt välkommen

Farmersgolf "Bonnagolf på svenska"

När: lördag den 11 juni

Plats: Sverkesta Gård i Fellingsbro

Tid: 11 00 till cirka 14 30

Priser:

Farmargolf, kaffe och räksmörgås 100 kronor

Farmargolf, kaffe och köttbullsmörgås 80 kronor

Välkomna på en rolig Bonnagolf runda med en go fika.

Anmälan görs på till NYA Gruppens e-post adress anmalnyagruppen@srforebro.se

eller till SRF kansli på telefon 019 673 21 06

Skördetid och farväl till trädgård
Hej på er alla glada Synvinkelläsare. Nu är det trädgårdsdrängen i farten igen. När jag senast hörde av mej, då var det vår i trädgården. Sommaren var på gång och där fortsätter vi nu.

Dagarna fylls av arbete med vattning, rensning och gallring av alla de olika växter som mognar till skörd. Ogräset är en svår motståndare som hela tiden måste hållas efter. Särskilt maskrosor och kvickrot.

I bänkgården växer sig melonerna stora och runda. I ett av växthusen är det tomater och diverse krukväxter. Det går åt mycket växter i herrgårdens alla rabatter. I det andra växthuset odlas det gurka. Jättefina långa gröna slanggurkor. När det gäller gurkor kan jag berätta en lite historia. Det ringde en fru från en annan herrgård, hon ville köpa gurkor. Men, hon ville smaka på dem först så dem inte var beska, de kan bli det om de får för lite vatten. Den här herrgården låg en tre kilometer bort. Jag fick med mej en bit gurka och cyklade iväg. Jo, gurkan smakade bra, som hon ville ha fem stycken. Men, kom ihåg att dem ska vara raka och fina sa hon. Så det blev för mej att åka fram och tillbaka en gång till. Ja, så kunde det gå till, men det var ju bra väder så det gjorde inte mej något.

Trädgården hade ett stort jordgubbsland också och under högsäsongen fick en del ungdomar hjälpa till med plockningen. Jag vet inte vad en plockare får idag, men de här ungdomarna fick femton öre per liter och var nöjda med det. Under den här jordgubbstiden kom min kompis och jag på att vi skulle ha lite extra roligt en fredagskväll. Vi plockade ett par extra fina kartonger och gömde de i landet. Meningen var att vi skulle hämta dem senare på kvällen. Det hör till saken att idrottsföreningen hade fest på kvällen och vår plan var att ett par flickor skulle följa med oss hem och äta jordgubbarna. Vi skulle sitt i ett av växthusen och gotta oss. Det var bra tänkt, det var bara det att det fanns inga kartonger att hitta i hela landet. Troligen hade "mäster" hittat dem.

Ja, det var inte roligt, flickorna drog iväg förstås och nog fick vi höra ibland om vi inte skulle bjuda på jordgubbar. Men, det är smällar man får ta ibland. Livet bjuder på överraskningar då och då.

Det tycktes aldrig ta slut på alla dessa plockningar. Det var inte bara jordgubbar, det var hallon, vinbär, krusbär, körsbär och plommon. Så kom tomater, gurka och meloner, kål, kålrötter, morötter, olika kålsorter och potatis och mycket annat. Sedan kom alla äpplen och päron.

Trädgården hade två stora jordkällare, en för frukt och en för rotfrukter. Allt höll sig bra över hela vintern.

Trädgården hade ju ett hundratal fruktträd av blandade sorter, så det var skördetid från sommar till långt fram på hösten. Och allt måste ske med varsamhet för att hålla sig bra i källaren.

Nu har vi kommit till november 1947 och det var tid för mej att sluta min plats där. Jag hade trivts bra och lärt mej mycket under denna tid. Jag hade gärna stannat längre där, men jag blev tvungen att åka hem till Värmland. Min far blev sjuk och jag var eller rättare sagt jag kände mej tvungen. Far blev sjuk i cancer och för att familjen skulle ha lägenheten så fick jag ta hans plats. Så nu hade jag gått ett varv ch var bonddräng igen. Ja, så kan det gå.

Min far dog 1948, då flyttade min mor och två yngre syskon till Mellerud i Dalsland och jag hade fått arbete i en handelsträdgård i Karlstad. Där jobbade jag sedan i sex år tills jag gifte mej med min kära Margareta som jag sedan var gift med tills hon dog från mig sommaren 2000.

Så var det och nu får vi se om det blir någon fortsättning på mitt skrivande. Jag säger tack för nu och önskar god fortsättning på våren. Kram från Åke

Slutord
Visst hoppas vi väl alla att Åke ska fortsätta skriva sina fina dikter och sin historia? Jag är övertygad att flera av er har intressanta historier att berätta. Det gör inget om ni skriver det för hand eller på vanlig skrivmaskin, jag tar emot alla historier. Nu önskar jag er en trevlig läsning och härlig vår. Kom ihåg att manusstopp för juni numret är 15 juni. Må väl.

Redaktör: Charlotte Åkerlind telefon 019 673 21 05, 072 544 50 81 eller e-post: charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet: Leif Stockhult telefon 0190673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com

Bilaga 1 THOMSSONS NYHETSBREV
NR 5 20 april 2016
Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Innehåll
Aktuellt om LSS

Ny generaldirektör på MFD

Nordiska möten på Almåsa

Plattformsväggar diskuteras

Nytt från Handikappistoriska Föreningen

Riksförbundets informatörsutbildning igång

Inspel till apoteksmarknadsutredningen

Punktskrift i påse på dörr

Möte med MTM

Aktuellt om LSS
Vid ett frukostseminarium på Lika Unikas kansli den 17 mars talade före detta socialministern Bengt Westerberg. Det var under hans tid i regeringen som LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom till. Bengt Westerberg sa bland annat att det de ökade assistanskostnaderna delvis kan förklaras med att LSS-insatser nu beviljas för sådant som tidigare annan lagstiftning använts till. Exempel på detta är hemtjänst samt övervakning av personer som är självskadebenägna. Det är kostnader som samhället måste ta, men de har hamnat inom LSS-området. Han menade också att lagen begränsats genom rättstillämpningen, och därför måste politikerna göra förtydliganden av lagstiftningen så att lagens intentioner kan förverkligas.

I Sveriges Radios aktualitetsprogram Studio Ett den 18 mars sändes en intervju med SRF:s förbundsstyrelseledamot Maria Thorstensson. Hennes rätt till ledsagning enligt LSS försvann när hon flyttade till en annan kommun. Att lagen tillämpas olika beroende på var man bor visar att det behövs förtydligad lagstiftning.

Den 21 mars ordnades ett extra sammanträde med regeringens funktionshinderdelegation. Mötet leddes av statsrådet Åsa Regnér och genomfördes för att ge funktionshinderrörelsen möjlighet att lämna synpunkter och tankar inför den kommande LSS-utredningen. Diskussionerna handlade till mycket stor del om insatsen personlig assistans, men jag framhöll att även andra insatser är oerhört viktiga, och att Socialstyrelsen framhållit att insatsen ledsagning varit föremål för stora inskränkningar. Synskadades rätt till ledsagning enligt LSS måste klargöras i förtydligad lagstiftning. Vi väntar nu på utredningens direktiv.

Ny generaldirektör på MFD
Myndigheten för delaktighet (MFD) fick den 31 mars en ny tillförordnad generaldirektör. Hon heter Malin Ekman Aldén, och är en känd profil på funktionshinderområdet. Malin Ekman Aldén har egen erfarenhet av att vara synskadad, och hon har tidigare bland annat varit chef för Shia (nuvarande MyRight). De senaste åren har hon arbetat på socialdepartementet.

Jag hade själv nöjet att sitta i samma styrelse som Malin i Riksorganisationen Unga Synskadade under perioden 1989 till 1993. Jag är övertygad om att hon kommer att göra ett mycket bra jobb som tillförordnad generaldirektör. Grattis Malin till ditt nya jobb!

Nordiska möten på Almåsa
Den 10 till 12 april samlades ett antal synskadade från de nordiska länderna på Almåsa Konferens i Västerhaninge. Här hölls möte i den nordiska samarbetskommittén (NSK), den nordiska kvinnokommittén (NKK) samt ett möte för ungdomar. Den nordiska ungdomskommittén (NUK), som haft uppehåll ett antal år, återbildades nu.

Under 2016 och 2017 är det Sverige som har ordförandeskapet i det nordiska synskadesamarbetet. Vi kommer att göra sammanställningar av situationen för synskadade i de nordiska länderna inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. En sådan sammanställning kan lyfta fram positiva företeelser, och den kan också ge underlag för intressepolitiskt agerande. En annan sak som diskuterades var ett närmare samarbete med de baltiska länderna. En gemensam resolution till World Blind Unions generalförsamling, om vikten av jämställdhet i synskadeorganisationerna, planeras.

Den 23 till 25 september genomförs en nordisk kvinnokonferens i Helsingfors med tema den moderna synskadade kvinnan. Dit får varje land sända fem delegater. Nästa möte i NSK, NKK och NUK blir i Norge senare under hösten.

Plattformsväggar diskuteras
Inför landstingsvalet 2014 drev SRF Stockholms och Gotlands län frågan att plattformsväggar borde införas i tunnelbanan. Även i annan tågtrafik skulle plattformsväggar höja säkerheten och tryggheten.

Detta är en fråga som är viktig för fler än oss synskadade, och i Dagens Nyheters nätupplaga den 7 mars skrev fem organisationer:

"Varje år dör ett 10-tal personer och många skadas allvarligt genom påkörningar i Storstockholms tunnelbanenät. Plattformsbarriärer kan förhindra alla dessa onödiga döds- och olycksfall. Politiker, ta ett beslut om detta nu – det är det enda som fattas."

Debattartikeln var undertecknad av Pirjo Stråte, vice ordförande i Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd, Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, Britta Alin Åkerman, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero, och Ullakarin Nyberg, vice ordförande i Svenska psykiatriska föreningen.

Artikeln har fått stöd från flera landstingspolitiker. Detta är ett exempel på hur vi kan bredda basen för våra intressepolitiska krav genom samarbete med andra organisationer.

Nytt från Handikapphistoriska Föreningen
Den 15 april genomförde Handikapphistoriska Föreningen (HHF) sitt årsmöte samt ett seminarium om funktionshinderpolitiken i EU. Plats var ABF-huset i Stockholm och undertecknad (Håkan Thomsson) deltog under dagen.

Den intressantaste informationen till årsmötet var att Europeiska forskningsrådet anslagit 19 miljoner kr till forskaren Lotta Vikström, professor i historia vid Umeå Universitet, för att hon tillsammans med en tvärvetenskaplig forskargrupp under fem år skall studera hurfunktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället från 1800-talet fram till idag. Styrelsen för HHF kommer att ta kontakt med forskargruppen, och det bör även SRF göra. I detta projekt kan vi förmodligen få svar på många intressanta frågor, och det gäller att forskningen inkluderar synskadeområdet.

Vid årsmötet valdes Jan-Peter Strömgren Till ny ordförande i HHF. Tre riktigt tunga namn i svensk handikapphistoria, Birgitta Andersson, Barbro Carlsson och Lennart Nolte, lämnade styrelsen och avtackades vid årsmötet. Två synskadade valdes till styrelseledamöter på två år: Tiina Nummi-Södergen (omval) och Gunnar Sandström (nyval).

Seminariet var ett samtal mellan Malin Ekman Aldén (före detta ämnesråd på socialdepartementet och nu tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för delaktighet) och Ingemar Färm (ordförande i Migränförbundet och före detta ordförande i HSO). Samtalsledare var Tiina Nummi-Södergren. Under seminariet beskrevs hur EU vuxit fram och utvecklats, och hur funktionshinderfrågorna successivt tagit plats i EU. Många funktionshinderförbunds bristande engagemang och intresse för eU-frågorna lyftes upp som ett problem under seminariet. Det var då roligt och positivt att kunna peka på att SRF ju satsar mera än någonsin på att involveras i EU-påverkan, vilket är viktigt eftersom EU:s politik får direkta konsekvenser på våra dagliga liv i Sverige.

Riksförbundets informatörsutbildning igång
Den 31 mars till 3 april genomfördes steg 1 av 2 i riksförbundets informatörsutbildning. 32 deltagare samlades på Almåsa Konferens.

Retorik, att tala inför en grupp, kroppsspråk och begrepp stod på programmet. Teori varvades med praktiska övningar. Vi pratade också om vem man företräder när man håller en information som synskadeinformatör. Steg 2 hålls på Almåsa den 13 till 15 maj.

Inspel till apoteksmarknadsutredningen
I en skrivelse till apoteksmarknadsutredningen föreslår SRF att den som är blind eller har en svår synnedsättning ska kunna få leverans av receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel till sin bostad utan extra kostnad. Beställningen av en sådan leverans ska kunna göras via personlig telefonservice genom någon form av legitimering, exempelvis att användaren uppger en kod och får svara på säkerhetsfrågor.

En annan fråga som vi tar upp i skrivelsen är att apotekens kösystem ska vara synskadeanpassade, med god synbarhet samt talfunktion. Det är också viktigt att utbilda personalen. Exempelvis behöver det påpekas att punktskriften på läkemedelsförpackningarna inte får klistras över med annan information.

Punktskrift i påse på dörr
En svårighet för många punktläsare, exempelvis när man lånat punktskriftsböcker från Myndigheten för tillgängliga medier, har varit att försändelserna kommit till ett uthämtningsställe långtifrån bostaden. Nu meddelar Post- och telestyrelsen att Post Nords tjänst PPD (påse på dörr) kan användas för punktskrift. Det innebär att man får en påse med punktskriftsmaterialet hängd på handtaget till sin ytterdörr. För att så ska ske krävs dock ett skriftligt godkännande från mottagaren.

Möte med MTM
SRF och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har regelbundet möten för att diskutera aktuella frågor. På förmiddagen den 13 april hölls ett sådant möte.

När det gäller den nya tekniken för dagstidningar på tal så arbetar MTM nu med att få in kommunernas och landstingens taltidningar i samma system. Det innebär att de som prenumererar på en dagstidning också ska kunna få sin kommunala och/eller länstaltidning distribuerad på samma sätt. Parallellt får övriga prenumeranter dessa taltidningar på CD som tidigare. I höst ska detta komma igång, och taltid­ningar ansluts successivt. I slutet på nästa år ska det hela vara genomfört fullt ut. Projektet för att distribuera talböcker genom samma teknik fortskrider, och ett försök ska starta i Uppsala i samverkan med Uppsala Stadsbibliotek.

SRF framhöll att även vi är intresserade att kunna distribuera våra utgåvor, inklusive webbradion, på samma sätt. Detta kräver förmodligen vissa regeländringar och ett tydligt uppdrag till MTM från regeringen, men är fullt tekniskt möjligt.

Angående Legimus (egen nedladdning av talböcker) pågår uppgradering av mobilappen. SRF framförde önskemål om att kunna läsa "tal och text-böcker" från Legimus med punktdisplay, vilket inte fungerar idag. MTM ska undersöka hur detta kan lösas på bästa sätt. SRF framförde att en Legimussupport,, liknande den som finns för dagstidningarna, borde införas. Synskadade behöver hjälp med installation, undervisning och support för att nedladdningen av talböcker ska kunna skötas självständigt av en större grupp. MTM tar med sig denna fråga.

Problemen med många fel i punktskriftsböckerna diskuterades. Punktskriften korrekturläses inte idag. Detta har många läsare upplevt som negativt. Vi ska återkomma till frågan på vårt nästa möte som blir den 28 september.

NYHETSBREV NR 6 3 maj 2016
Innehåll
Ledarhundens dag

Malmö plats för nästa kongress

Kanslistdagar på Almåsa

Nytt om informationskampanjen

Besök från Nepal

Arbetsgivarkonferens för distrikten

Nordisk kvinnokonferens i september

Framtiden för MyRight

Medelpad + Ångermanland = Västernorrland

Ledarhundens dag
Sista onsdagen i april firas den internationella ledarhundsdagen runt om i världen. I år fick vi stort genomslag i press, radio och TV. Bland annat syntes ledarhunden Gosan och hennes matte Elisabeth Ravstis i TV4:s morgonprogram.

SRF:s nyproducerade kortfilm "Ledarhundarna behövs" har fått stor spridning i sociala medier, och den finns på vår hemsida i en syntolkad version. Budskapet är att det statliga anslaget till ledarhundsverksamheten behöver höjas. Det har stått stilla i nio år, och 2016 räknar SRF med att kunna leverera 36 ledarhundar. Med ett ökat statligt anslag kunde det antalet vara högre. I dagsläget väntar ungefär 60 personer på att få en ledarhund.

Även problematiken att ledarhundar inte alltid är välkomna i olika sammanhang uppmärksammades, bland annat i Skellefteå och Skåne. Men den frihet som ledarhunden innebär uppmärksammades också på många håll.

Malmö plats för nästa kongress
Nästa ordinarie SRF-kongress kommer att genomföras på Quality hotel View vid Hyllie Stationstorg i Malmö. Datum är torsdag till söndag den 26 till 29 oktober 2017.

Den här gången ska kongressen genomföras under fyra dagar. Det innebär möjlighet för lite extra programpunkter. Dit- och hemresa kan också ske i god ordning så att alla hinner vara med under hela kongressen.

Kanslistdagar på Almåsa
Den 26 till 27 april samlades ett 20-tal kanslister från distrikt och lokalföreningar på Almåsa för årets kanslistdagar. På programmet stod bland annat ett längre pass om det goda samtalet inklusive lite rollspel. Vidare presenterades planerna inför höstens informationskampanj, och rollfördelningen mellan kanslist, ombudsman/verksamhetsutvecklare och förtroendevalda diskuterades.

Ett uppskattat pass handlade om vårt medlemsregister Surfa. Boris Samuelsson och Josefine Jälmestål berättade om den pågående utvecklingen av registret. Ökad tydlighet och ökad användbarhet är målet. Redan i maj sker viktiga förändringar som ska underlätta framtagande av statistik och andra uppgifter.

Förutom det faktiska programinnehållet underströk många av deltagarna att det är mycket värdefullt att få träffa kanslister från andra delar av landet. Liknande dagar planeras för år 2017.

Nytt om informationskampanjen
Arbetet går vidare med att ta fram material till höstens riksomfattande informationskampanj med allmänheten som målgrupp. En övergripande slogan för kampanjen blir "Gata för alla". En annan slogan som kommer att användas är "Visa käppvett". Ett kampanjbrev med mera information kommer att sändas ut i SRF-organisationen i mitten av maj.

Besök från Nepal
Den 26 april gästades SRF av tre personer från den nepalesiska ungdomsorganisationen för synskadade. I april förra året drabbades Nepal av en svår jordbävning med kraftiga efterskalv. Många dödades och skadades, och de materiella skadorna blev mycket omfattande.

SRF bidrog med pengar för att hjälpa synskadade i Nepal efter jordbävningen. Unga Synskadade har länge haft internationellt utvecklingssamarbete med ungdomsorganisationen, och det var därför som deras ordförande Kaladhar Bhandari, generalsekreteraren Ramchandra Gaihre och projektledaren Vishwo Ram Shrestha besökte Sverige.

Under 45 minuter fick vi höra om återuppbyggnaden efter jordbävningen, och också om det intressepolitiska arbete som pågår i Nepal. Bland annat har man framgångsrikt påbörjat implementeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsgivarkonferens för distrikten
Fredag kväll till söndag eftermiddag den 17 till 19  juni genomför SRF en arbetsgivarkonferens. Två personer från varje distrikt och lokalförening som har egen personal inbjuds. En av deltagarna ska vara den ordinarie arbetsledaren. Konferensen äger rum på Almåsa.

Ur programmet: Organisatorisk och social arbetsmiljö, styrelsens roll och ansvar, stöd från riksförbundet med mera. Anmälan görs senast den 12 maj till Gunilla Thomsson, e-post

gunilla.thomsson@srf.nu

Nordisk kvinnokonferens i september
"Den moderna, synskadade kvinnan" är tema för 2016 års nordiska kvinnokonferens som äger rum i Helsingfors den 23 till 25 september. Den svenska delegationen ska bestå av fem synskadade kvinnor. På programmet står bland annat arbetsmarknad, mödraskap, kultur och fritid samt genusanalys. För ytterligare upplysningar så kontakta handläggare Dinka Jasarevic, tfn 08 39 91 53.

Är du intresserad att delta? Skriv då en kort presentation av dig själv och hur du vill ta jämställdhetsarbetet vidare i ditt distrikt, och gör en Intresseanmälan. Denna ska vara Dinka Jasarevic tillhanda senast den 16 juni på e-post

dinka.jasarevic@srf.nu

Framtiden för MyRight
Den 27 april hade funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete, MyRight, sitt årsmöte. Ombud för SRF var Elvira Kivi.

Tiina Nummi-Södergren lämnade över ordförandeklubban till Göran Alfredsson som har bakgrund i Sveriges Dövas Riksförbund. Dan Berggren, SRF, och Hannes Juhlin Lagrelius (US) tillhör dem som ingår i MyRights nya styrelse. Tiina blir nu istället generalsekreterare för MyRight.

Det står nu klart att MyRight inte kommer att vara så kallad ramorganisation under överskådlig tid. Istället kommer man att söka medlemskap i ramorganisationen Forum Syd. Tanken är att MyRight ska vara projektägare, men sluta avtal med de enskilda funktionshinderorganisationer som vill ha ett internationellt utvecklingssamarbete. Detta skulle då börja gälla från år 2018. Fram till dess löper projekten på som hittills.

SRF:s förbundsstyrelse har inte tagit slutlig ställning till om detta är en väg som SRF vill gå. Vi ska titta på alternativ, men det är fullt möjligt att vi bedömer det vara bra att fortsätta bedriva utvecklingssamarbete med synskadeorganisationer i andra länder genom MyRight.

Medelpad plus Ångermanland lika med Västernorrland

SRF Ångermanlands och SRF Medelpads respektive årsmöten har beslutat att förorda ett samgående mellan distrikten. I en gemensam skrivelse till SRF:s förbundsstyrelse föreslås en sammanslagning av distrikten ske från och med den 1 januari år 2017.

Förbundsstyrelsen behandlade skrivelsen den 22 april och beslöt att bifalla förslaget. Det innebär att vi från och med nästa år får ett SRF-distrikt som omfattar Västernorrlands län.

Håkan Thomsson

Tfn 08 39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Alla mina nyhetsbrev sedan starten 2013 finns samlade på vår webbplats: www.srf.nu/thomssonsnyheter

Bilaga 2 syntolkningsevenemang 2016
Teater Nolby söndag den 24 juli 2016
Lika för lika

av William Shakespeare, översättning Göran O Eriksson,

bearbetning Teater Nolby

I år är det 400 år sedan den ständigt aktuella William Shakespeare gick bort. I Lika för lika tar Shakespeare upp det tragikomiska i människors dubbelmoral och maktmissbruk, svek och hämndbegär som förhoppningsvis utmynnar i lärdom om oss själva och världen.

Pjäsen framfördes första gången 1604 och är aktuell i vår tid med orättvisor och mänskliga tillkortakommanden. Teater Nolby bjuder återigen upp till en färgstark föreställning med en ensemble i fantastiska kostymer och en spännande dekor.

Som tidigare år erbjuds smakrikt matig picknick-korg eller tvårätters meny.

Föreställning syntolkas söndag den 24 juli och lördag den 30 juli,

båda föreställningarna startar klockan 17 00

Biljettpris 195 kronor

I samband med bokningen kan man lägga till picknickkorg för 95 kronor per person. Möjligheten att få en tvårätters meny finns också för 130 kronor som serveras innan föreställningen. Ett fantastiskt erbjudande för en totalupplevelse med vacker natur, god mat och härlig, sprudlande teater.

Föreställningen utspelas i Imnen Nolby 611 utanför Karlskoga

Syntolkas söndag den 24 juli och lördag den 30 juli klockan 17 00

Syntolkas av Anita Karlsson

Biljetter bokas senast torsdag den 23 juni, alltså före midsommar och det gäller båda föreställningarna.

Bokning av biljetter görs till Kristina Johansson på telefon: 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81 eller e-post kristina.jo@telia.com

Bilaga 3 Pressmeddelande från Region Örebro
Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism
Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.

– Jag hoppas att min forskning kan öka medvetenheten och förståelsen för sensoriska symptom hos vuxna med autism. När det gäller skalan som jag utvecklat, Sensorisk Reaktivitet vid Autismspektrum (SR-AS), hoppas jag att den kan användas kliniskt för att den enskilda personen ska öka sin medvetenhet och förstå sina reaktioner bättre.

Svårigheter vid autismspektrumtillstånd
Personer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårt att uppfatta alla de oskrivna regler som styr socialt liv. Att utveckla och bevara relationer, social och emotionell ömsesidighet, att använda och tolka kroppsspråk är svårt. Man kan också ha svårt att filtrera sinnesintrycken så att man blir överbelastad när det är många intryck som ska bearbetas samtidig. Personer med autism kan också vara underkänsliga för vissa stimuli.

Marie Elwins syfte med sin avhandling var att beskriva och lyfta fram det perspektiv som vuxna med AST har och sedan utveckla och mätsäkra en skala byggd på det som personerna beskriver. Användningsområdet för skalan är att den ger en bild av en persons vanliga sätt att reagera på sinnesintryck och kan bidra till självkännedom hos individen.
– Det finns inte så stor kunskap om ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Forskningen har varit inriktad på barn och då är det fråga om andra- och tredjehandsinformation från föräldrar, kliniker eller forskare. Det fanns inte så mycket systematisk kunskap om vuxnas förstahandserfarenheter.

Anpassningar i miljön som underlättar
– Ett annat användningsområde är att den kan ge ledtrådar för anpassningar som kan behöva göras i den fysiska och sociala miljön för att minska stress.

Sociala stimuli kan vara arbetssamma, exempelvis vid interaktion med andra människor. Att processa samtidigt både vad personen säger och alla de stimuli som kommer via kroppsspråk, och mimik kan vara svårt. En strategi kan då vara att undvika att se på en person som talar vilket då tyvärr lätt uppfattas som ett avståndstagande.

– Alla kan ju känna igen det här lite grann. Det blir för mycket intryck. Man borde ha förståelse för att några har det i hög grad. Jag skulle ha en önskan om att vi hade högre acceptans för att vi är olika.

Förutom problem med social kommunikation och interaktion finns ett mönster av upprepning, rutiner och ritualer och mer eller mindre avgränsade intressen. Förändringar är stressande och man behöver förutsägbarhet och rutiner som hjälp att klara vardagen bättre. Autismspektrumdiagnoser kan finnas på alla nivåer av begåvning.

– Tendensen att reagera starkt på intryck från omgivningen finns också hos en ganska stor grupp personer i den allmänna befolkningen. Man brukar räkna att ungefär 20 % i befolkningen är så kallat högkänsliga.

Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Studien har genomförts på Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) på Universitetssjukhuset Örebro. Den visar att många deltagare reagerar starkt eller noterar små eller ovanliga aspekter av stimuli. Sammantaget ger det en känslighet som gör att man kan bli överbelastad av intryck från omgivningen.

– Jag började med denna forskning eftersom jag i mitt arbete som psykolog i vuxenpsykiatrin vid Lindesbergs lasarett mötte några patienter med AST som hade en stor sensorisk känslighet. Känsligheten var antagligen ännu mer uttalad än vad de vanligen upplevde eftersom jag träffade patienterna mot bakgrund av att de var i någon form av kris eller sämre mående. I en sådan situation blir man väldigt sårbar för den omgivande sociala och fysiska miljön, säger Marie Elwin.

Avsiktsförklaring med Värmland om tågtrafik
Regionstyrelsen har i dag den 26 april för sin del antagit en avsiktsförklaring att inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafik mellan Örebro och Karlstad.

Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla och långsiktigt garantera en interregional tågtrafik av tillräcklig omfattning.

Region Örebro län har tidigare lämnat yttrande på Region Värmlands förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Region Värmland har nu skickat ut ett kompletterat underlag till remissen för trafikförsörjningsprogrammet. För att kunna fortsätta med planeringen antas nu därför en avsiktsförklaring,

– Den avsiktsförklaring som regionstyrelsen nu antagit uttrycker vår positiva inställning till en fortsatt dialog, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är positivt med utökad tågtrafik till och från Karlstad och i förlängningen också till Oslo, och det ger stora möjligheter för orter som Degerfors och förhoppningsvis också Laxå. Men det finns flera frågetecken som måste redas ut som bland annat gäller omfattningen av trafik och finansiering. Vi har ett ansvar för skattebetalarna i hela länet att pengarna används på rätt sätt och därför krävs ytterligare analys, avslutar hon.

– Det är viktigt att slå vakt om goda förbindelser mellan Värmland och Örebro, även när det gäller tågtrafik. Men dialogen om olika trafikprojekt måste bli betydligt bättre i framtiden, säger Ola Karlsson (M), regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

– Att öka möjligheten till studier, arbete och umgänge mellan våra två län känns viktigt, inte minst för kommunerna i södra länsdelen samt Degerfors-Karlskoga. På köpet får vi mycket bättre förbindelser med Norge, säger Mats Gunnarsson, regionråd (MP) med ansvar för kollektivtrafik och infrastruktur.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län ska ansöka om Fairtradediplomering
Region Örebro län ska ansöka om att bli en Fairtradediplomerad region. Det beslutade regionfullmäktige i dag den 26 april. Beslutet innebär att motionen från Elin Enes (KD), om att Fairtradediplomera Region Örebro län, bifölls av fullmäktige.
– Vi är glada över att kunna bifalla till Elins Enes motion, säger Catrin Stéen (MP), regionråd. Det känns bra att vi är flera partier som värnar om bra arbetsförhållanden, demokrati och jämställdhet i de länder där vi köper våra produkter ifrån.

– Vi har sedan flera år fört en löpande dialog med Fairtrade Sverige om möjligheten att bli diplomerad region.

Att vara Fairtradediplomerad innebär inte att regionen är hänvisad till specifika märken, utan att Region Örebro län ska ställa relevanta krav på miljö-, etiskt- och socialt ansvarstagande, på leverantörer och deras vara eller tjänst vid varje upphandling som organisationen gör.

Fairtrade är den dominerande sociala märkningen och den enda organisation inom etisk handel som erbjuder en diplomering. För att Region Örebro län ska klara Fairtrade Sveriges kriterier för att bli en diplomerad region behöver flera åtgärder vidtas, bland annat att sätta upp kvalitativa mål för inköp av etiskt märkta produkter och en handlingsplan för genomförande. Region Örebro län behöver också se till att minst hälften av invånarna bor i Fairtradediplomerade kommuner vilket innebär aktiv samverkan med kommunerna i länet.

Fler tåg till Stockholm och Arlanda med nya pendlarbiljetter och lägre pris
Fler tåg till Stockholm i rusningstrafik. Direkttåg till och från Arlanda varje dag. Nya och enkla pendlarbiljetter, och dessutom pendlarresor till lägre pris än tidigare. Det är följden av det beslut som regionfullmäktige, tillsammans med fem andra landsting, tog för cirka två år sedan. Nu har det gemensamt ägda bolaget MÄLAB slutit avtal med SJ om start av den utökade trafiken med start från december 2016.

"Vi krymper Mälardalen och tar ansvar för trafiken i hela Mälardalsregionen"
- Det är mycket glädjande att vi nu kommer allt närmare driftstart för den utökade trafiken i Mälardalen som vi redan 2012 skrev en avsiktsförklaring om, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
- Vi krymper Mälardalen. Det kommer att bli enklare att arbetspendla inom hela östra Sverige. Det markerar också att det är de sex landstingen och regionerna som själva tar ansvar för regionaltrafiken och kan därför utlova ett bra trafikutbud i regionen också över tid.

Fler tåg i rusningstrafik mot Stockholm
Den utökade trafiken innebär bland annat fler tåg i rusningstrafik, morgon och eftermiddag mot Stockholm. Det blir tre nya turer mellan Örebro och Stockholm via Eskilstuna med ett tåg i halvtimmen från Örebro till Stockholm morgon och kväll. Det blir också två direktförbindelser från Örebro till Arlanda på morgonen och omvänt på kvällen. Även sträckan Hallsberg-Stockholm märker av förbättringarna med två nya avgångar.

Generellt kommer också priserna att sänkas för pendlare i Örebro län mot Stockholm.

Nya pendlarbiljetter från nästa höst
För att göra det möjligt för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs, införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017. Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, Stockholms Lokaltrafik, Upplandstrafiken, Sörmlandstrafiken, Västmanlands lokaltrafik och Östgötatrafiken. Det betyder att den som exempelvis köper en pendlarbiljett mellan Kumla och Västerås, dessutom kan göra en anslutningsresa med stadsbussarna i Västerås utan att behöva köpa en tilläggsbiljett.

Gemensamt arbete ska stärka demokratin
Genom att anta en gemensam plattform för de kommande tre årens arbete vill Demokratinätverket i Örebro län stärka de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna.

– Tillsammans med de andra aktörerna i demokratinätverket skapar vi förutsättningar för att motverka rasism och antidemokratiska krafter, säger Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige.

I demokratinätverket samverkar Region Örebro län med länets kommuner, polisen, länsstyrelsen, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns idrottsförbund. De olika aktörerna representeras av både förtroendevalda och tjänstemän, och det är i mötet mellan deltagarna som nätverkets styrka uppstår.

– Genom att samordna våra resurser samtidigt som vi utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra skapar vi betydligt bättre förutsättningar för att nå våra mål än om vi alla skulle ha arbetat var och en för sig, säger Torgny Larsson.

Delaktiga invånare
Den gemensamma plattform som antogs vid mötet i Nora i dag klargör vilka grunder demokratinätverket ska vila på, vad syftet med nätverket är och vilken målsättning som nätverket ska ta sikte på.

– På en övergripande nivå handlar det om att arbeta för att alla invånare i Örebro län ska känna sig delaktiga i samhället och kunna påverka sin livssituation, säger Torgny Larsson. På en mer konkret nivå kan det handla om att vi ska sträva efter att öka valdeltagandet och öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Demokratinätverket i Örebro län träffas fyra gånger per år, och mötena anordnas runt om i länet.

Vid dagens möte deltog representanter för studieförbunden och föreningslivet i länet. De berättade om det omfattande integrationsarbete som bedrivits i samband med höstens flyktingmottande och som fortfarande pågår. Som exempel kan nämnas att studieförbunden under 2015 års sista kvartal anordnade verksamhet för ca 6500 nyanlända personer. Ljusnarsbergs kommun berättade om sitt pågående praktiska arbete med att skapa samverkan mellan lokala myndigheter och föreningslivet i kommunen.

Miljöpris för kraftigt minskade gasutsläpp inom sjukvården
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, får Region Örebro läns miljöpris för 2016. Priset delades ut i dag den 27 april på Universitetssjukhuset Örebro.

Varje år delar Region Örebro län ut ett miljöpris för att uppmärksamma särskilt berömvärda insatser som förbättrar miljön. Priset för år 2016 delade ut av Catrin Steen, Regionråd (MP) på Miljödagen. Prissumman är 50000 kr, och ska användas i verksamheten för en miljöaktivitet eller utbildning.

Anestesi- och intensivvårdskliniken får priset för ett framgångsrikt miljöarbete, och motiveringen lyder:
"Kliniken har på ett föredömligt sätt gått igenom och förändrat sina arbetsmetoder till ett mer hållbart tänk, med följd att mängden utsläpp av klimatpåverkande gaser kraftigt har reducerats. Detta har samtidigt lett till minskade kostnader för inköp av anestesigaser.Klinikens arbete är ett mycket gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan generera positiva effekter även ur miljö- och klimatperspektiv."
Fakta om klinikens arbete:
Vid inhalationsanestesi släpps överskottet av anestesigas ut i atmosfären via ventilationen, och bidrar på så sätt till klimatförändringar. Jämfört med koldioxid, så har anestesigaser en väldigt mycket större påverkan på klimatet. Kliniken började redan under 2011 ett arbete för att effektivisera användningen av vissa anestesigaser. Genom förändrade arbetssätt, så har verksamheten mellan åren 2011-2015 mer än halverat hälso- och sjukvårdens utsläpp och därmed även kraftigt minskat klimatpåverkan från anestesigaserna desflurane och sevofluran. Det nya arbetssättet har även inneburit en kraftig minskning av användningen av lustgas. Effektiviseringen har också inneburit att kostnaderna för inköp av dessa anestesigaser har minskat.

Årets soldagar fokuserar på att få företag att upptäcka solel
För sjätte året i rad uppmärksammar Region Örebro län och länets kommunala energi- och klimatrådgivare solenergi under kampanjen Soldagarna som genomförs under maj månad. I år ligger fokus på att få företag att förstå hur lönsam sol el faktiskt kan vara genom att det treåriga projektet Framtidens sol el lanseras.

-Under årets Soldagarna fokuserar vi på företag och ordnar inspirationsträffar speciellt för dem, säger Dag Lundblad, Region Örebro län och projektledare för Framtidens sol el. Träffarna ska ge nya kunskaper och visa företagen att en investering i sol el kan bli ett sätt för dem att minska elkostnaderna, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke.

Framtidens sol el arrangerar fyra inspirationsträffar för små- och medelstora företag i länet i orterna Askersund, Lindesberg, Örebro och Karlskoga.

Förutom träffarna för företag så finns de kommunala energi- och klimatrådgivarna även på plats runt om i länet under Soldagarna för att informera allmänheten om sol el, solvärme och bidragsmöjligheter. På många bibliotek runt om i länet finns solutställningar.

Soldagarna är en del av den europeiska kampanjen European Solar Days som sedan 2002 samlat solaktiviteter över hela Europa för att öka kunskapen om solenergins möjligheter.

Framtidens sol el är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län. Projektet pågår startade hösten 2015 och pågår till och med 2019.

Senare under året kommer projektet även att anordna träffar om ekonomi, upphandling och teknik. De företag som funderar över investering men som fortfarande inte har kommit till skott kommer också få möjlighet till oberoende rådgivning av de kommunala energi- och klimatrådgivarna och experter.

Fullständigt program för Soldagarna i Örebroregionen och information om solenergi finns på www.regionorebrolan.se/soldagarna.

Patienter med glutenintolerans får kontantbidrag i stället för recept på livsmedel
Från 2017 inför Region Örebro län ett kontantstöd till patienter med glutenintolerans som fyllt 16 år. Stödet kommer att vara på 1200 kronor per år. Samtidigt upphör förskrivning av glutenfria livsmedel till celiakipatienter över 16 år. Det beslutade regionstyrelsen i dag.

Beslutet är en följd av tidigare utredningar och en ny översyn över hur stödet fungerar. Den senaste översynen visade på brister, bland annat att stödet inte når alla i målgruppen. Hanteringen med receptförskrivning via dietister har dessutom blivit allt mer besvärlig att hantera för verksamheterna. I dag finns också fler glutenfria livsmedel i handeln att köpa, men till ett högre pris än livsmedel med gluten.
Bättre och naturligare att kunna köpa själv
- Efter att frågan diskuterats och utretts under en längre tid känns det bra att vi nu har tagit det här beslutet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Allt fler glutenfria livsmedel finns i dag i butikerna. Då kan det vara både bättre och naturligare att själv kunna köpa dessa i sin vanliga livsmedelsaffär med det bidrag man nu kommer att få.

Närmare 1000 vuxna personer i Örebro län uppskattas ha glutenintolerans.

Fakta: Glutenintolerans innebär att man inte tål proteinet gluten som finns bland annat i vete, råg och korn. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. De vanligaste symtomen vid obehandlad glutenintolerans är diarré, gaser i magen, trötthet och att gå ner i vikt, men symtomen kan variera mycket. Glutenintolerans varar hela livet, men besvären går oftast över när man äter mat utan gluten. (Källa: 1177.se)

Cellprovsveckan ska få fler kvinnor att lämna cellprov
Cellprov räddar liv-modern.

Det är budskapet som Region Örebro län går ut med under cellprovsveckan, den 16 till 20 maj. Förhoppningen är att fler kvinnor ska lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade.

Var tredje dag dör en kvinna i Sverige på grund av livmoderhalscancer. De flesta av de som dör har inte gått på cellprovskontroller. Med informationsinsatser under cellprovsveckan vill Region Örebro län därför visa vikten av att ta gynekologiskt cellprov när kallelsen kommer eftersom det minskar risken för livmoderhalscancer.

– Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, vårdutvecklare och samordnande barnmorska och Lovisa Bergengren, gynekolog med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

Information på Vårruset

Det är första gången som Region Örebro län uppmärksammar cellprovsveckan, och aktiviteter i samband med Vårruset den 18 maj blir en viktig del av informationssatsningen.

– Barnmorskor från Region Örebro län kommer att finnas på plats för att arrangera olika aktiviteter i anslutning till loppet, och flera barnmorskor kommer att springa, säger Yvonne Skogsdal.

Föreläsning om cellprovtagning

Under cellprovsveckan kommer det att finnas informationskort om cellprov på länets barnmorskemottagningar, och det kommer också att finnas informationsskyltar om cellprov på bussarna.

Den 25 maj är det en allmän föreläsning om cellprovtagning i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro. Då presenteras aktuell kunskap kring screeningundersökningar samt vem som kallas och vad som undersöks. Föreläsningen sänds via länk till Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Fakta

Svenska kvinnor kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Den som har blivit kallad kan enkelt boka om sin tid via e-tjänsterna på 1177.se.

I Örebro län lämnar 82 procent av alla kvinnor cellprov. Det ger cirka 21000 cellprov varje år. Bland dem upptäcks mellan 500 och 1000 avvikande cellprov.

Varje år får 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer, och 150 kvinnor dör till följd av sjukdomen.