Som ni märker ser april numret av SYNvinkeln lite annorlunda ut. Det här är pga den rådande situationen i hela landet med Corona-virusets framfart. All vår verksamhet ligger nere både i distriktet och på lokalförenings nivå. Till när vet vi inte men, det troliga är att vi inte kommer igång förrän efter sommaren. En sak som vi dock måste genomföra är distriktets årsmöte. 

Därför har vi beslutat att ha årsmötet LÖRDAG 25 april kl 14.00 via telefonen. 

Alla som anmäler sig kommer att få ett telefonnummer som man ska ringa och en kod som man ska knappa in för att bli ihopkopplad med resten. Mer instruktioner kommer till de som anmält sig. Alla medlemmar är välkommen att delta, men det är enbart de synskadade som har rösträtt. Stödjande har yttrande- och förslagsrätt. När mötet börjar är det väldigt noga med disciplinen så att man säger sitt namn när man vill prata och inte bara pratar rakt ut.

Anmäl dig senast 15 april om du vill delta. När du anmäler dig så tala om ifall du vill ha handlingarna innan mötet så vi får tid att skicka ut dem till dig. Här kommer iallafall dagordningen. Sen önskar jag er alla en riktigt GLAD PÅSK

 

Dagordning årsmöte
1.             Mötets öppnande - minnesstund

2.             Medlemsupprop och fastställande av

                röstlängd

3.             Årsmötets stadgeenliga utlysande

4.             Fastställande av föredragningslista

5.             Val av presidium

a)             Ordförande

b)             Vice ordförande

c)             Sekreterare. (Anmäles av styrelsen)

d)             Två justerare att justera dagens protokoll

e)             Tre rösträknare och en valförrättare

f)              Referent

 

6.             Rapporter

a)             Från styrelsen

b)             Från lokalföreningarna

c)             Stiftelsen

7.             Styrelsens redovisningshandlingar

a)             Verksamhetsberättelse

b)             Ekonomisk berättelse

c)             Fastställande av balansräkning

 

8.             Revisorernas berättelse

9.             Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

10.           Fråga om antal ledamöter i styrelsen.     

11.           Ersättningar

 a)            Till styrelsen

 b)            Till revisorerna

 c)            Till studieorganisatör

 d)            Till biträdande studieorganisatör

 e)            Reseersättning

 12.           Val.

 a)            Ordförande på ett år

 b)            styrelseledamöter på två år

 c)            Valberedning

 d)            Två revisorer plus ersättare (1 auktoriserad revisor, 1 lekmannarevisor).

 e)            Representant till ABF

f)              Fyllnadsval 1 ordinarie till Brukarrådet 2019-2022

g)             Ledamot och 2 ersättare till organisationsrådet.

h)             3 ombud samt 3 ersättare till kongressen 2020

 13.           Motioner

14.           Uttalanden

15.           Riktlinjer för verksamheten

                och kommande verksamhet

  a)           Distriktets verksamhet 2020-2021

  b)           Vita käppens dag

  c)           Övrigt

16.           Fastställande av budget 2020 samt

                budgetförslag 2021

17.           Medlemsavgift från lokalföreningarna,

Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

18.           Avslutning

 

Ansvarig utgivare
Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse 

Redaktör
Charlotte Åkerlind
019 – 673 21 05
charlotte.akerlind@srforebro.se 

Kontaktinformation
019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)
019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Ombudsman
Roger Alexandersson
072 - 738 04 50
roger.alexandersson@srforebro.se