Innehåll

Förord

Information från distrikt
-          Medlemsdag 5 december via telefon
-          Bokcirkel
-          5 snabba frågor till Ove Nilsson 

Information från SRF Bergslagen
-          5 snabba frågor till Irene Broström 

Information från SRF Karlskoga Degerfors
-          5 frågor snabba frågor till Kristina Johansson 

Information från SRF SYDnärke
-          5 snabba frågor till Bo Larsson 

Information från SRF Örebro kommun
-          5 snabba frågor till Sandra Johansson
-          Hälsning från styrelsen 

Inkomna bidrag
-          Hur var det att gå på blindinstitutet år 1883
-          Artiklar från NA:
-          Synskadade puffar för stödinstruktörer
-          Synskadade Ove snubblade över elsparkcyklar och slog sig – vill se åtgärder: ”Folk drar sig för att gå ut” 

Slutord 

Förord
Ingen kan väl ha undgått vad som händer i världen just nu och då tänker jag inte på det amerikanska valet. Den pandemin som rasade i våras har tagit mer fart och är nu ännu värre känns det. Kanske känns det värre för det är höst, mörkt och kyligare (även om det är varmt för årstiden). Nu är det ändå viktigare att vi håller distans så vi efter nyår kan se en ljusning i den här tunneln som pandemin är. Vi är många som hoppas att vi snart kan ses igen, under tiden så får vi försöka att hålla kontakt via telefoner. Ingen är mer än ett telefonsamtal bort. I det här numret får ni 2 utdrag från Nerikes Allehanda som uppmärksammar problemet med elsparkcyklar i Örebro samt syn- och hörselinstruktörsfrågan i Lindesberg. Jag har ställt 5 snabba frågor till ordförande i distriktet och varje lokalförening. Svaren kan ni läsa här i tidningen. 

Information från distrikt
Medlemsdag lördag 5 december kl 14- 16
I år får vi försöka ha en medlemsdag via telefonen istället för som vanligt träffas någonstans. Telefonnumret och kod ser du nedan. Du väljer också om du vill vara med hela tiden eller bara när ett visst ämne diskuteras. Programmet ser ut som följande:

14:00-14:30 presentation av närvarande, Vad gör vi? Hur ser vi på verksamheten fortsättningsvis?

14:30-14:45 hjälpmedel

14:45-15:00 färdtjänst och allmän kollektivtrafik

15:00-15:15 lss och ledsagning

15:15-15:30 syn- och hörselinstruktörskampanjen

15:45-16:00 övriga frågor och avslutning

OBS! blir det mycket diskussioner så kan tiderna komma att justeras under dagen.

När: Lördag 5 december

Tid: klockan 14 till 16

Plats: i hemmet med telefonen.

Telefonnummer: 08 120 490 20 kod 0244#

Anmäl dig till kansliet 019 673 21 06 eller mail charlotte.akerlind@srf.nu 

Bokcirkel
Vill ni vara med och läsa samt diskutera boken ”Jag for hem till bror” av Karin Smirnoff ska ni anmäla er till vår bokcirkel som kommer att starta 10 december via telefon. Anmäl dig till kansliet senast 7 december. 

Öppen telefon fortsätter

Vi kommer att fortsätta med vår Öppen telefon.

Skillnaden blir att det blir kortare tid, då det har varit få inringare i förhållande till hur mycket tid som varit avsatt.

Från och med den 25 november och varje onsdag framöver kommer Öppen telefon vara igång mellan kl 14:00-15:00.

Vi som kommer finnas tillgängliga under den tiden är Roger Alexanderson, ombudsman och Ove Nilsson, ordförande.

Ring in och prata bort en stund, ställ frågor eller varför inte berätta något spännande.

Varmt välkommen 

5 snabba frågor till Ove Nilsson 

Hur mår du? Jag mår bra. 
Hur har du upplevt den här tiden med Corona? Det är mycket frustrerande med vilka man vågar besöka och inte besöka. Att folk är försiktiga. 
Hur har livet förändrats under tiden? Man måste vara på sin vakt hela tiden. Det kommer situationer när man måste trängas med folk som blir svårare. 
Är det något speciellt som du känner att du har saknat under den här tiden? Kontakt med folk. Besök av vänner och alla möten med alla medlemmar och andra människor. Man tappar kontakten med alla. 
Vad vill du skicka för hälsning till alla medlemmar i distriktet? Håll ut, det finns en tid efter pandemin. Ring gärna till vänner och bekanta som du kanske inte gjort förut. Försök att skapa kontakter. Det måste komma en tid efter detta.
 Information från SRF Bergslagen

5 snabba frågor till ordförande Irene Broström 

Hur mår du? Jag mår inte så bra pga bensår. Det vill inte läka ordentligt så jag måste åka och lägga om såren flera gånger i veckan. Har väldig värk i fötterna. Har inte fått Corona. 
Hur har du upplevt den här tiden med Corona?
Mest som alla andra. Det var enklare i våras för då kunde man ändå vara ute och hela sommaren framför sig. I höst är det jobbigare för det är mörkare och kallare. Det är dystert. 
Hur har livet förändrats under tiden?
Man är mer isolerad och kan inte träffa så mycket folk så kontakten med alla finns ju inte. 
Är det något speciellt som du känner att du har saknat under den här tiden?
Det är ju den biten man saknar, att inte kunna träffas. Det vanliga normala livet saknar man. 
Vad vill du skicka för hälsning till alla medlemmar i din lokalförening?
Jag hälsar de allt gott jag kan tänka mig. Ta vara på varandra och hoppas vi snart kan träffas. 
Information från SRF Karlskoga Degerfors

5 snabba frågor till Kristina Johansson 

Hur mår du? Jag mår bra allt är som vanligt. 
Hur har du upplevt den här tiden med Corona? För oss som inte kan gå ut själva är det inte så stor skillnad. Fast man är ju mer begränsad ändå. 
Hur har livet förändrats under tiden? Man blir mer ensam och instängd. Barn och barnbarn tittar bara in med matvaror som de handlat åt mig, ingen stannar och äter eller fikar. 
Är det något speciellt som du känner att du har saknat under den här tiden? Föreningslivet, alla möten och träffar med alla medlemmar. 
Vad vill du skicka för hälsning till alla medlemmar i din lokalförening? Jag hoppas verkligen att ni står ut tills vi får träffas förhoppningsvis innan sommaren 2021. 
Information från SRF SYDnärke

5 snabba frågor till ordförande Bo Larsson 

Hur mår du? Jag mår bra. 
Hur har du upplevt den här tiden med Corona? Det är långsamt måste jag säga även om vi är 2 stycken. Vi är inte ute så mycket utan sitter mest inne. 
Hur har livet förändrats under tiden? Det har inte förändrats så mycket mer än att man kan inte göra som man vill och inte träffa någon. 
Är det något speciellt som du känner att du har saknat under den här tiden? Ja, det är det här träffarna som vi har i SRF varje månad, både medlemsmöten och styrelsemöten. Hela sociala biten med alla träffar även med andra i distriktet inom SRF. 
Vad vill du skicka för hälsning till alla medlemmar i din lokalförening?  Jag vill skicka hälsningen att inte vi ska ge upp. Vi ska vara försiktiga nu. Det kommer en tid efter det här också. Det kan bli långvarigt men det är vi själva som måste sköta oss för att det inte ska bli långvarigt. 
Information från SRF Örebro kommun

5 snabba frågor till ordförande Sandra Johansson 

Hur mår du? Just nu är jag lite förkyld. Jag ska testa mig för Corona så jag ligger i sängen just nu. 
Hur har du upplevt den här tiden med Corona? Det som har varit jobbigt är att man inte kan ses som man brukar. Jag är orolig för vad som händer med världsekonomin efter corona tar slut. Föreningslivet har varit helt still och det är väldigt tråkigt. 
Hur har livet förändrats under tiden?
Det har inte förändrats så mycket mer än att man inte träffar familjen och vänner så ofta som man skulle vilja. 
Är det något speciellt som du känner att du har saknat under den här tiden? Att träffa människor och göra saker tillsammans. Jag är en person som tycker om att träffas och göra saker tillsammans, inte så mycket för det digitala. 
Vad vill du skicka för hälsning till alla medlemmar i din lokalförening? Håll ut, det blir bättre. Om vi hjälps åt så kommer vi snabbare att ha pandemin under kontroll och kan träffas igen. 
Inkomna bidrag

HUR VAR DET ATT GÅ PÅ BLINDINSTITUTET ÄR 1883

På internet hittade jag en artikel om Blindinstitutet i  Tidskrift för folkundervisning från 1883. Detta år låg institutet på Nybrogatan i Stockholm, 1888 flyttade man till Tomteboda, Solna.

”Vid institutet för de blinda började höstterminen den 1 september och avslutades den 21 december. Vårterminen började den 9 januari och slutade den 14 juni med offentlig examen.

Varje arbetsdag före kl. 7 f.m. har lärjungarna klätt sig och själva bäddat sina sängar, kl. 7 frukost, kl.7.45 morgonbön,

kl. 8–10 lektion och arbete, kl.10-10.30 ledighet och förmiddagsbröd, kl. 10.30-2 lektion och arbete, kl. 2 middag,

kl. 5-7 arbete, kl. 6 aftonbröd, kl. 8 kvällsvard, kl. 8.30 aftonbön, kl.9.30 skall lärjungarna var i säng.”

Arbetsordningen har varit uppgjord att skolundervisning och

handarbete ständigt växlat. Mellan lektionstimmarna har varit 10 minuters uppehåll, då lärjungarna även under ledighet 10-10.30 f.m. under lärares och lärarinnors tillsyn ständigt vistats ute i fria luften. Lämplig bok har förelästa kl. 7-7.50 e.m. Måndag och torsdag för de yngre och tisdag och fredag för de äldre lärjungarna.

Varje lördagseftermiddag har gossar och flickor växelvis erhållit varma bad med dusch, de som ej badat, har samma

tid sysselsatts med modellering i lera.

Sön- och helgdagar har morgonbön hållits kl. 7.45 varefter frukost intagits kl. 8. Samma dagar har lärjungarna åtföljd  av lärare och lärarinnor bevistat den allmänna gudstjänsten i Ladugårdslands kyrka, varvid av några bland dem flerstämmig sång utförts från orgelläktaren.”   

”Lärjungarnas antal har under året utgjort 60 av vilka 34 gossar och 26 flickor.

Lärarpersonalen har utom direktören utgjorts av sju lärare och fyra lärarinnor. Vid institutet är dessutom anställda en husmor, en vårdare,

en vårdarinna, en vaktmästare, en dräng, en sömmerska,

och två pigor.”

Ladugårdslands kyrka, det låter som lärjungarna får gå en bit för att besöka kyrkan, men så var inte fallet I dag är namnet på Ladugårdslands kyrka Hedvig – Eleonora , Kyrkan ligger inte på landet, den ligger ett stenkast från Nybrogatan En gång i tid var namnet på Östermalm, Ladugårdslandet .

Anders Eng    

Artiklar från Nerikes Allehanda
Synskadade puffar för stödinstruktörer

Synskadades Riksförbund i Örebro kampanjar för att kommunerna ska inrätta syn- och hörselinstruktörer.
I Lindesbergs kommun har socialförvaltningen fått uppdraget av kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för ett sådant stöd.

Majoriteten av de som är 70 år och äldre har någon form av syn- eller hörselnedsättning, ibland båda i kombination. I Örebro län är det bara Örebro kommun som har syn- och hörselinstruktörer. 

” Coronapandemin har gjort behovet av syn- och hörselkompetens i kommunerna tydligt. Många äldre har tvingats till ofrivillig isolering i det egna hemmet eller på särskilda boenden. Den sociala distanseringen gör att risken för psykisk ohälsa ökar. Personer med syn- och/eller hörselnedsättning är särskilt utsatta. Därför behövs mer fokus på förebyggande insatser i kommunerna”, uppger Synskadades Riksförbund i Örebro i ett pressmeddelande.

Med en åldrande befolkning ökar behov och anledning till att satsa på stöd och förebyggande arbete för denna grupp.

Kommunstyrelsen i Lindesberg gav vid sitt senaste sammanträde socialförvaltningen uppdraget undersöka möjligheterna för eventuella förstärkta insatser för kommuninvånare med nedsatt syn- och hörselförmåga. 

Michael Landberg

0581-844 21michael.landberg@mittmedia.se 

Synskadade Ove snubblade över elsparkcyklar och slog sig – vill se åtgärder: ”Folk drar sig för att gå ut”
När synskadade Ove Nilsson skulle bege sig ut på en promenad på stan i somras snubblade han över tre sparkcyklar och skadade handleden.
Som ordförande i Synskadades riksförbund anser Ove att något måste göras för att få bukt på fallolyckor orsakade av elsparkcyklar i Örebro.
– Det är ett elände emellanåt. Folk drar sig för att gå ut och gå, säger han. 

Det har snart gått ett år sedan de första elsparkcyklarna kom till Örebro. Precis som då finns två aktörer i stan, Voi och Qick. Men elsparkcyklarna är inte enbart ett smidigt sätt att ta sig fram i stan. För de synskadade kan en felplacerad elsparkcykel i värsta fall vara rena dödsfällan.

 Ove Nilsson, ordförande i Synskadades riksförbund, går över stan med sin vita käpp. Vid Våghustorget står en elsparkcykel mitt i gångstråket.

– Det värsta är när de står tvärs över trottoaren. En vanlig cykel hinner man känna mot bröstet om man går på, och kan ta tag i. Här finns det inget att ta tag i utan det tar tvärstopp längst ner efter benet, säger han.

Han vet av egen erfarenhet vad han pratar om. På försommaren ramlade Ove på Krämartorget och slog sig.

– Jag snubblade över tre cyklar som stod parkerade bredvid varandra och stukade handen ordentligt, berättar han.

Ove går väldigt mycket runt stan, men han berättar om medlemmar som drar sig för att gå ut i rädsla över att snubbla på elsparkcyklarna.

– Vi är några som "käppar oss" fram och alla säger att det är jättebesvärligt. Jag törs gå, men det finns många som är jätterädda, säger han.

Vad behöver göras anser du?

– Jag tycker inte att elsparkcyklarna ska förbjudas, så långt vill jag inte sträcka mig, men företagen borde ha en disciplin där de talar om var man får parkera och gärna i ställ på olika ställen vid sidan om trottoaren, säger Ove.

 I augusti författade Kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR, ett brev till Voi och Qick. KTR, som är ett organ under Kommunstyrelsen för samråd mellan kommunen och funktionshinderrörelsen i Örebro, vill ta del av respektive företags regelverk för hur risken för fallolyckor orsakade av elsparkcyklar ska elimineras i staden.

"Inte minst vill vi gärna få del av företagets information till dem som hyr elsparkcyklar om vikten av omsorg vid parkeringen av dem. Vilken kontroll går att genomföra?", skrev KTR:s ordförande Carina Toro Hartman i brevet.

Men KTR meddelade på sitt möte i tisdags att inget av elsparkcykelföretagen ens svarat på brevet. 

Problemet med sparkcyklarna finns även hos DHR:s medlemmar. Christer Johansson, ordförande i DHR:s Örebroavdelning, tycker att man borde göra som i Stockholm.

– I Stockholm har de på försök börjat med att parkeringsvakterna flyttar på sparkcyklarna och ställer dem på en vettig plats. Sen debiterar de 300 kronor till företaget som hyr ut dem.

– Men det krävs ju ett politiskt beslut i tekniska nämnden för att genomföra, konstaterar han.

Både Christer och Ove vill ha svar på vem som bär ansvaret vid en riktigt svår olycka.

– Företaget har ju ett ansvar, utan tvekan, och kommunen har ett ansvar att det är rent och tillgängligt, anser Christer Johansson.

Henrik Brändh

019-15 51 99henrik.brandh@mittmedia.se 

Slutord

Nu har vi kommit till slutet av den här tidningen. Tyvärr har ju pandemin gjort så att vi fortfarande inte har kunnat starta upp några fysiska träffar, men vi vill gärna uppmuntra er att vara med 5 december och framför allt att ringa varandra. Nästa nummer kommer i januari. Skicka in era bidrag till det numret före 15 januari. Vi hoppas att ni alla får en härlig advent och jul trots de hårda restriktionerna som vi har och glöm inte att håller vi ut så kan vi träffas fortare.

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse 

Redaktör

Charlotte Åkerlind
019 – 673 21 05
charlotte.akerlind@srforebro.se 

Kontaktinformation

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Ombudsman

Roger Alexandersson
072 - 738 04 50

roger.alexandersson@srforebro.se