Innehåll

Förord

Information från distrikt
- Bokcirkel
- Byte av adress, telefonnummer, e-post eller läsmedia

Information från SRF Bergslagen
- Kallelse årsmöte 20 mars kl 14

Information från SRF Karlskoga Degerfors
- Kallelse årsmöte 21 mars kl 14

Information från SRF SYDnärke
- Kallelse årsmöte 27 mars kl 14

Information från SRF Örebro kommun
- Kallelse årsmöte 17 mars kl 18

Inkomna bidrag
- Synhjälpmedel; avgift eller avgiftsfritt

Slutord 


Förord
I det här numret av SYNvinkeln kommer kallelse till lokalföreningarnas årsmöte. Pga av den rådande pandemin så kommer årsmöten att hållas via telefoner. Men, ni behöver bara så ett telefonnummer för att vara med, inget annat. Så var med och tyck till om vad er förening ska syssla med när vi kan träffas igen. Vår förhoppning är att det blir under hösten någon gång.

Eftersom alla årsmöten har samma dagordning så finns den under alla lokalföreningar så ni har den klar.

Information från distrikt
Bokcirkel
I november 2020 inbjöd vi till en bokcirkel via telefonerna, tyvärr blev det inte så många som anmälde sig så vi försöker igen. Ännu har vi inte bestämt vilken bok vi ska läsa. Vill ni vara med så anmäl dig till kansliet senast 28 februari så får du mer information om hur du gör för att vara med.

Bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller läsmedia
Vi har fr.o.m i år fått ett nytt medlemsregister från riksförbundet där vi  där vi lätt kan ta ut uppgifter om alla medlemmar som vi har i SRF Örebro län. För att alla uppgifter ska vara rätt så vill vi att du anmäler till kansliet om du har bytt telefonnummer, eller inte har kvar ditt fasta nummer eller om du bytt e-postadress. Vi vill också att du meddelar om du vill ha din information och SYNvinkeln på ett annat media än det du får på idag. Det kan också vara så att du får SYNvinkeln på ett media och all annan information på ett annat media. Det blir enklare för oss att få ut vår information till dig om allt är rätt i registret. Så hör av dig via telefon eller mail till oss. Telefonnummer, öppettider och e-postadress till kansliet hittar du längst bak i tidningen.

Information från SRF Bergslagen
KALLELSE
Du kallas härmed till årsmöte för SRF Bergslagen LÖRDAG 20 mars kl 14.00. Du anmäler dig till kansliet senast 15 mars (telefonnummer står längst bak i tidningen), då får du också telefonnumret du ska ringa in på till mötet. Tala också om hur du vill ha dina handlingar innan årsmötet.

Information från SRF Karlskoga Degerfors
Nu har vi gått in i ett nytt år som bara blir ljusare och ljusare. Får alla vaccin som det är tänkt kanske vi kan ta upp verksamheten så småningom. Hoppas alla står ut ett tag till så ses vi längre fram.

Ring gärna varandra och prata bort en stund. Det känns bra att få ett samtal då och då.

Ett årsmöte tänker vi ha per telefon. Se kallelse här i SYNvinkeln. Det kommer att bli så att alla som vill vara med kan ringa ett speciellt telefonnummer vid samma tid. Enkelt!

Var rädda om er.

Kristina Johansson

070-66 06 981

0586-414 12

KALLELSE
Du kallas härmed till årsmöte för SRF Karlskoga Degerfors SÖNDAG 21 mars kl 14.00.Du anmäler till Kristina Johansson 0586 414 12 senast 15 mars.

Information från SRF SYDnärke
KALLELSE
Du kallas härmed till årsmöte för SRF Sydnärke LÖRDAG 27 mars kl 14.00. Du anmäler dig till kansliet senast 22 mars. (Telefonnummer står i slutet av tidningen). Då får du också telefonnumret du ska ringa in till mötet. Tala också om hur du vill ha dina handlingar innan mötet.

Information från SRF Örebro kommun
KALLELSE
Du kallas härmed till årsmöte för SRF Örebro kommun ONSDAG 17 mars kl 18.00. Du anmäler dig till kansliet senast 10 mars (telefonnummer står längst bak i tidningen). Då får du också telefonnumret du ska ringa in till mötet. Tala också om hur du vill ha dina handlingar innan mötet.

Dagordning årsmöte
Öppnande med minnesstund.
Fastställande av kallelse, föredragningslista
och röstlängd, samt fråga om årsmöteshandlingarna sänts ut i laga tid.

Val av mötesordförande, samt två justerare.
Val av sekreterare för dagens möte.
Val av tidningsreferent.
Verksamhetsberättelse 2020
Balans- och Resultaträkning med revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
           Val.
Ordförande på ett år.
Övriga styrelseledamöter, 2 stycken på två år.
Val av styrelsesuppleant på ett år.
         Val av valberedning
Två revisorer på ett år.
En revisorsuppleant på ett år.
Studieombud på ett år.
Övriga kommittéer.
Fastställande av medlemsavgift
                för år 2022.

Fastställande av styrelsens kostnadsersättning.
Fastställande av revisorernas kostnadsersättning för år 2021.
Verksamheten under år 2021.
Fastställande av budget 2021.
Övriga frågor.
Mötets avslutning
 

Inkomna bidrag
SYNHJÄLPMEDEL; AVGIFT ELLER AVGIFTSFRITT
Dalarnas Hjälpmedelscenter har gjorde en sammanställning

om vad landets Regioner tar avgift eller inte, på synhjälpmedel, det varierar mycket, vilket kan tyckas märkligt vi bor i samma land. Min pension ändras inte om jag flyttar till Arboga, men det gör mina kostnader för synhjälpmedel.

Dalarna                150 kr hjälpmedelsavgift, engångssumma

Gävleborg           100 kr per hjälpmedel

Sörmland            CCTV engångsavgift 600 kr

                             Daisyspelare 100kr/år

Värmland           Högkostnadsskydd på 1150 kr. 20% av

                            hjälpmedlets värde + en årlig serviceavgift per

                            förskrivet hjälpmedel. Serviceavgiften ingår i

                            högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Avgiften

                            600 kr per år CCTV, Daisy, datoranpassning.

                            Hjälpmedel med ett värde under 500 kr är

                            kostnadsfritt.

Örebro               65 kr/månad, abonnemangsavgift, oavsett

                           antal hjälpmedel. 100 kr serviceavgift, omfattar

                            service, installation och reparation.

Uppsala            1 hjälpmedel 340 kr, 2 hjälpmedel 510 kr,

                           3 hjälpmedel 680 kr, högkostnadsskydd 1100kr

                           (inga besöksavgifter)

Västmanland            Ingen avgift

Västar Götaland       Bara patientavgift 100 kr vid utprovning

Västernorrland        För varje hjälpmedel utgår en egenavgift på 300 kr

Stockholm                 Avgiftsfritt

Skåne                         Avgiftsfritt

Blekinge                    Avgiftsfritt

Gotland                    Avgiftsfritt

Halland                     Avgiftsfritt

Jämtland                  Utprovningsavgift 100 kr

Jönköping                Avgiftsfritt

Kalmar                     Avgiftsfritt

Kronoberg               CCTV 350 kr, Daisy 350kr,

Elektroniskt förstoringsglas 350 kr, fickminne 350 kr

Norrbotten             Daisy 500 kr

Västerbotten          Prova eller anpassa ett hjälpmedel 200 kr

                                 avgift på vissa hjälpmedel ex. läs-tv 500kr,

                                 datorprogram 500 kr, förstoringsglas 200kr

Östergötland         Avgiftsfritt

 A.Eng

Slutord
Se nu till att ta vara på chansen att bestämma vad er förening ska syssla med när vi kan återuppta vår verksamhet. Vi håller tummarna och hoppas det ska bli till hösten. Det är ju på årsmötet ni kan göra er stämma hörd och lägga förslag på verksamhet samt välja vilka Du vill ska sitta i styrelsen och besluta om de löpande frågor som kommer upp under året. Det är inte så svårt att delta även om det blir via telefonen. Lika enkelt som att ringa ett vanligt telefonsamtal. Prata med varandra via telefon är ju det vi får ägna åt oss nu under pandemin. Så slå en signal till en vän som du kanske inte ha pratat med på länge. Jag lovar att det blir uppskattat. Håll ut vänner så hoppas jag vi ses till hösten.

 

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse

Redaktör

Charlotte Åkerlind
019 – 673 21 05
Charlotte.akerlind@srf.nu

Kontaktinformation

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu

Ombudsman
Roger Alexanderson
072 - 738 04 50
roger.alexanderson@srf.nu