Innehåll

Förord

Information från distrikt
- Kallelse till årsmötet 23 april
- Iphone, ipad träffar
- Niklas Matssons blogg
- Ny medlemsundersökning från riksförbundeta
- Information från ombudsman
- Intressepolitisk grupp
- Tillgänglighetsvandring på USÖ 

Information från SRF Bergslagen
- Medlemsmöte 21 april kl 14 – 16 i Kopparberg

Information från SRF Karlskoga Degerfors
- Läsecirkel på Nickkällan 28 mars
- Medlemsmöte på Nickkällan 22 april

Information från SRF SYDnärke
- Medlemsmöte 20 april i Kumla 14 – 16
- Medlemsmöte 28 april i Askersund 15 - 17

Information från SRF Örebro kommun
- Digital Workshop om enkla matrecept 5 april
- Öppet hus, bingo 13 april på Föreningarnas hus
- Informationskväll om hemberedskap i Föreningarnas hus 6 april 

Inkomna bidrag

Motion till distriktets årsmöte
Iphonekurs på Fristads Folkhögskola
Instruktion för skalbaggar

Slutord

 

Förord
Äntligen har världen kommit igenom pandemin som varat i 2 år. Nu har vi andra hot runt om istället. Men nu kan vi i alla fall starta upp och träffas igen så läs ordentligt så du inte missar någon träff i din lokalförening, eller distriktets årsmöte. När den här tidningen kommer ut så har vi haft årsmöte i alla lokalförening så nu återstår det att ni bestämmer om hur distriktets verksamhet ska se ut. Missa inte kallelsen först här nedan.

Information från distrikt

KALLELSE

Till alla medlemmar i SRF Örebro län

Du kallas till SRF Örebro läns distriktsårsmöte.

Tid:          Lördag 23 april 2022 klockan 12 00 – 17.00
Plats:       Örebro, närmare lokal ej bokad.

Du som stödjande medlem har förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt. Det betyder att du kan göra din stämma hörd genom att skicka in förslag (sk motion) till årsmötet samt yttra dig i de olika frågorna på mötet. Förslag ska vara inne till kansliet senast 8 april via brev eller e-post.

Vi startar med lunch och tar en fikarast ca 15.00. Beställ bil hem 17.00

Du anmäler dig till kansliet via telefon eller e-post senast 15 april. Kansliet är öppet måndag till torsdag 9 00 till 12 00

Kansliet: 019 673 21 06 eller e-post orebro.lan@srf.nu

Välkommen önskar styrelsen för SRF Örebro län.

Iphone  Ipad.
Du som har en iphone telefon eller en Ipad och känner att du vill lära dig mer.

Vi skall starta en grupp som kommer att träffas med jämna mellanrum. Syftet med gruppen är att vi ska lära oss av varandra. Inriktningen är att vi ska använda oss av gester ,siri och woice over.

Lära oss om olika appar

Om du är intresserad anmäl dig till kansliet.

Niklas Mattssons blogg
Nya förbundsordförande Niklas Mattsson har startat en blogg där ni kan läsa om det senaste inom organisationen. Ni hittar den här: https://www.srf.nu/mattssons-blogg/

 

Ny medlemsundersökning från riksförbundet
Hej alla SRF-are.

För kännedom och för spridning skickar jag här info om SRF:s kommande medlemsundersökning.

Nu i mars genomför Synskadades Riksförbund en ny medlemsundersökning. Denna gång vänder vi oss till dig som är 65-plus. Vi hoppas att du vill delta. Alla svar har betydelse för SRF:s arbete.

Vi lyfter flera viktiga teman i enkäten, som till exempel hur behoven av stöd och omsorgsinsatser ser ut för våra äldre medlemmar. Vi ställer också frågor om internetvanor, ekonomi, hälsa och sysslor i vardagslivet.

Undersökningen genomförs i första hand som telefonintervjuer. Av det välkända företaget Novus. Intervjuerna genomförs preliminärt från vecka 11 och ett par veckor framåt. Omkring 600 intervjuer kommer genomföras.

Vilka som kontaktas för intervju kommer som vanligt slumpas fram ur SRF:s medlemsregister. Novus ringer från telefonnummer 08-53 52 59 00, men för dig som har en smart telefon så kommer det stå Novus i nummerpresentatören.

Det finns också möjlighet att svara på enkäten genom ett formulär på internet. Detta är främst tänkt för dig som av olika anledningar har svårt att genomföra enkäten på telefon, som exempelvis du som vill svara på enkäten tillsammans med en anhörig och kanske ha lite extra tid på dig eller du som är döv eller har en hörselnedsättning.

Du som vill delta i undersökningen och behöver använda internetformuläret får gärna höra av dig till Mikael Ståhl på nedanstående kontaktuppgifter. Observera att detta gäller den som har särskilda skäl. I övrigt kommer deltagarna slumpas fram och bli uppringda av Novus.

Alla personuppgifter hanteras förstås med största försiktighet. Inga resultat som publiceras kommer gå att härleda till någon enskild individ. Det är bara fakta om medlemsgruppen i stort som kommer redovisas efter intervjuerna. Det är förstås helt frivilligt att delta.

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om våra äldre medlemmars levnadsförhållanden. De fakta vi får fram kommer kunna användas i vårt intressepolitiska och opinionsbildande arbete.

Har du frågor om undersökningen eller om du vet att du inte vill delta får du gärna höra av dig till Mikael Ståhl, utredare och handläggare på SRF:

Telefon: 08-39 92 91

e-post: mikael.stahl@srf.nu.

 

Minnesord Folke Holmberg
Efter ett långt och innehållsrikt liv har vi nåtts av beskedet att Folke Holmberg har avlidit vid 94 års ålder. Han var vår ordförande i 26 år och kämpade för allas vår rätt till självständighet och delaktighet i vårt samhälle. Folke arbetade inte bara för oss synskadade inom Sveriges gränser utan var även aktiv i projekt i bla Zimbabwe.

Vänlighet, omsorg och ett gott lyssnande är några av Folkes kännetecken. Vi minns honom med värme och glädje och kommer aldrig att glömma honom och hans gärningar.

Vila i frid

Information från ombudsman
Nu börjar saker och ting att återhämta sig efter pandemin.

Detta märks inte minst på den intressepolitiska fronten.

Jag ska börja med att presentera intressepolitiska gruppen.

Detta är tänkt att vara en arbetsgrupp som ska arbeta med frågor där vi försöker vara med och påverka.

Exempel på sådana frågor är ledsagning, levnadsvillkor för äldre med synnedsättning, tillgänglighet i den fysiska miljön, färdtjänst och kollektivtrafikfrågor… ja, som du ser kan listan göras lång.

Vi behöver nu komma i kontakt med dig som vill vara med i påverkansarbetet.

Hör av dig till mig om du är intresserad på tel 072 738 04 50 eller roger.alexanderson@srf.nu

Det kommer att bli en träff under början av april där vi presenterar de frågor som vi i dagsläget arbetar med.

Varmt välkommen!

 Tillgänglighetsvandring på USÖ

Den 2 mars var vi 6 glada personer som genomförde en tillgänglighetsvandring på USÖ.

Syftet med vandringen var att skapa oss en samlad bild av hur det står till med tillgängligheten på länets största sjukhus.

Resultatet av vandringen har sammanställts i en rapport som kommer att tas upp på regionens råd för funktionshinderfrågor (RFF) under april.

Är du intresserad av att läsa rapporten går det bra att höra av sig till kansliet så ser vi till att du får den.

Information från podden

Vi som arbetar med våran podcast är ständigt på jakt efter nytt material för att göra varje avsnitt så bra som möjligt.

Vi är bland annat intresserade av saker som händer i lokalföreningarna.

Har du något du vill tipsa oss om så tar vi tacksamt emot detta.

Vi tar oss gärna ut i distriktet för att göra reportage.

Dina tips kan du skicka till orebro.lan@srf.nu och skriv podden i ämnesraden.

Du kan också ringa in dina tips till mig på tel 072 738 04 50.

I mars kommer det att komma 2 avsnitt.

Först ut är ett avsnitt där vi minns Folke Holmberg som har lämnat oss.

Folke var en aktiv medlem i många år och i programmet kommer vi minnas hans tid som aktiv.

Programmet finns att lyssna på via vår hemsida www.srf.nu/orebro

Det går också att lyssna via youtube och facebook.

I det andra avsnittet, som kommer ut i månadsskiftet får du en kluring av Birgitta Karlsson, information om hur det har gått på lokalföreningarnas årsmöten samt information om röstassistenten Siri som finns i iPhone.

Information kommer på e-post när avsnittet finns tillgängligt.

Slutligen vill jag påminna dig om att anmäla dig till distriktets årsmöte om du inte redan har gjort det.

Ha en fortsatt fin dag och trevlig läsning

Hälsar Roger Alexanderson, ombudsman

Information från SRF Bergslagen
Äntligen hoppas vi att vi kan ses igen lite mer regelbundet. Vår första träff blir på Konditori, Bergsmansgatan 4 i Kopparberg torsdag 21 april klockan 14 till 16. Då kommer Inger Gustavsson att prata och berätta om smarta telefoner, framför allt iphone, och hur man kan använda den som synskadad. Vi fikar till självkostnadspris.

Vill du vara med så hör av dig till mig på kansliet tel 019/673 21 05 eller e-post: charlotte.akerlind@srf.nu senast måndag 18 april. VÄLKOMMEN.

Information från SRF Karlskoga Degerfors
LÄSECIRKELN startar på Nickkällan

Måndagen den 28 mars kl. 14.00 Bettan läser en bok. Anmälan till Bettan 073 777 30 42

Medlemsmöte på Nickkällan

Fredagen den 22 april kl. 14.00 Musik-Quiz med Charlotte, Lotteri, Kaffe 30 kr. Anmälan senast den 19 april till Inger 073 035 08 59 eller Kristina

070 66 06 981.

VÄLKOMMEN! Hälsar styrelsen Gm/ Kristina Johansson

070-66 06 981

Information från SRF SYDnärke
Medlemsmöte
Vi träffas i Kumla, Kvarngården i Finrummet, Skolvägen 6 onsdag 20 april kl 14 – 16. Vi får lite önskemusik och ett musikquiz av mig. Fika till självkostnadspris.

Anmäl dig till kansliet 019/673 21 05 eller e-post charlotte.akerlind@srf.nu senast 13 april.

Vi träffas också i Askersund, Sjöängen torsdag 28 april kl 15 – 17. Då får vi besök av biblioteket som berättar om ljudböcker. Vi fikar till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet 019/673 21 05 eller e-post charlotte.akerlind@srf.nu

Information från SRF Örebro kommun
NYA-gruppen
DIGITAL WORKSHOP OM ENKLA MAT RECEPT
Detta är en diskussionsträff om hur man lagar mat som synskadad. Vi delar med oss av tips och trix om hur man går tillväga i köket för att det ska gå så enkelt som möjligt att laga mat.

Vi delar med oss av våra egna erfarenheter i köket. Alltid är det något som man kan få inspiration av.

Datum: Tisdag den 5 april.

Tid: 19.00- cirka 20.00.

Anmälan

Möteslänk kommer mailas ut efter anmälan.

Vänligen sprid inbjudan till de som kan vara intresserad vara med!

 Med vänliga hälsningar Dan Wakman.

Hej Alla synvinkelläsare!

Här kommer en påminnelse om Öppet hus.
Den 13 april spelar vi bingo.

Jag återkommer med mera information om träffarna.

Aktiviteterna äger rum på Föreningarnas hus Slottsgatan 13 A om inget annat anges.

Vi håller på från kl 14.00 till ca 16.00.

Välkommen hälsar Fredrik

Information om Hemberedskap 6 april
Slocknade strömmen hos dej den 3 februari i år?

Vad gjorde du då?

Du kanske inte märkte någonting eftersom du redan gått och lagt dej och bara läste en bra bok med en spelare som går på batteri?

Den kvällen blev 5000 hushåll i Örebro utan ström i 2,5 timmar.

Vad behöver vi tänka på om det t ex är strömlöst längre?

SRF NYA gruppen i samarbete med Civilförsvarsförbundet och ABF bjuder in till information om Hemberedskap.

Tid: 6 april, kl.18.00-19.30
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13

Anmälan till: kansliet 019/673 21 05 eller charlotte.akerlind@srf.nu

Informationen handlar om vad du behöver tänka igenom och vad som är bra att ha hemma för att klara en krissituation på ett bra sätt.

Informationen håller på ca 1 timma.

Sedan fikar vi, pratar mer om trygghet och kollar på ”bra att ha hemma-saker”.

Avslut ca 19.30.

Välkommen!

Cecilia Ramstedt

2:6 Instruktör för Civilförsvaret håller informationen.

Inkomna bidrag
Motion till distriktets årsmöte
Ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Örebro län

Funktionsrätt Örebro län är en paraplyorganisation för handikapporganisationerna i Örebro län, i stort satt alla handikapporganisationer i länet är medlemmar. Det är endast HRF och SRF som inte är medlemmar. DHR och Reumatikerföreningen blev medlemmar 2019. Bland SRF:s distrikt ser det olika ut, flertalet av distrikten är inte medlemmar, men distrikt som SRF Sörmland, SRF Uppland, SRF Östergötland, SRF Jönköping, SRF, Skaraborg, SRF Göteborg är medlemmar. Riksförbundet är inte medlem. SRF är en del av handikapprörelsen, jag tror det är bra att vi samarbetar med övriga handikapporganisationer, blir vi medlem så ökar vi våra kontaktytor. Det finns kritik att Funktionsrätt Örebro län är ganska osynliga, det är en kritik som jag håller med om. Man var tysta i abonnemangsfrågan gällande hjälpmedel. Är vi medlem har vi möjlighet att påverka Funktionsrätt Örebro län.

Jag yrkar på:

att årsmötet beslutar att SRF Örebro län ansöker om medlemskap i Funktionsrätt Örebro län
 Anders Eng        

Svar från distriktets styrelse
Styrelsen föreslår årsmötet:

att avslå motionen.
Motionären påpekar att det är viktigt att vi har ett bra samarbete med övriga handikapporganisationer. Det håller vi med om, men vi anser att vi redan har ett gott och aktivt samarbete med övriga handikapporganisationer dessutom blir vi inbjudna till Funktionsrätt och har deltagit på många av deras evenemang. Ett bra exempel är när vår ombudsman tog initiativ till en politikerträff tillsammans med Funktionsrätt och övriga organisationer. En ifrån styrelsen har haft kontakt med Jönköping och där fått höra att deras KTR har ett gott samarbete med Funktionsrätt. Något som Örebro KTR försöker eftersträva.

Styrelsen anser att vi kan driva våra egna frågor på ett bättre och mer kompetent sätt med stöd av vår ombudsman och riksförbundet än om vi var medlemmar i Funktionsrätt. Finns två personer som kan ta på sig uppgiften att vara representant för funktionsrätt i föreningen. Men vi beslutar att avvakta och ta upp frågan tillst år.

Iphonekurs på Fristads Folkhögskola
Vecka 10 den 7 mars till 11 mars var Ove Nilsson på Iphonekurs vid Fristads Folkhögskola som ligger någon mil utanför Borås och drivs av Region Västra Götaland. Med tåg från Örebro Centralstation till Herrljunga för byte till ett mindre tåg som stannade i Fristad. Det fanns ledsagning i Herrljunga och upphämtning vid Fristad. Förutom Ove var det tre äldre damer som var kursdeltagare. Kursledare var en blind man i 65 års åldern, vars namn var Anders. Ove var där första. kursdagen vid lunchtid. De resterande dagar började klockan 8.30 till 15.30, förutom fredag som var en halvdag. Förplägnaden var bra, med förmiddagsfika –lunch – eftermiddagsfika - kvällsmål- samt ostmacka och kaffe före läggdags. Man hade enkelrum med dusch, det var kanske inte samma standard som Almåsa, men dock vandrarhemstandard. Allt detta för 150 kronor/dygn. Resan till Fristad från Örebro kostar cirka 800 kronor, resekostnader som överstiger 250 kronor ersätter Folkhögskolan.

Kursen var en fortsättningskurs, men kändes mer som en nybörjarkurs, fem dagar var i längsta laget. Det var inte så mycket föreläsningar, utan mycket praktisk tillämpning som att använda Siris alla möjligheter, samt att använda fingrarna på rätt
sätt över skärmen. Jag kan rekommendera kursen för alla som är osäkra eller nybörjare på Iphone, berättade Ove.    

Iphonekurser anordnas 4 - 5 gånger årligen med cirka 5 deltagare per kurs. Folkhögskolan har även kurser för synskadade i käppträning, matlagningskurser, må- bra kurser. Man kunde också tänka sig att anordna bussresa från Örebro till Fristad för deltagande i kurser.

Eng
Kan Du tänka Dig att gå en Iphonekurs gör då gärna en intresseanmälan till vårt kansli, för att distriktet ska få kännedom hur många som är intresserade.                                                           

Instruktion för skalbaggar av Margareta Ekström
 

För att kunna flyga måste skalet klyvas och den ömtåliga kroppen blottas.

För att kunna flyga måste man längst ut på strået även om det böjer sig och svindeln kommer.

För att kunna flyga måste modet vara något större än rädslan och en gynnsam vind råda.

Och så är det också med oss människor. Det räcker om modet är lite lite större än rädslan.

Och sedan fånga vinden och våga vara bar för att kunna lyfta.         

  Slutord  
Det blev en hel del i tidningen den här månaden. Nu hoppas jag att ni alla har hittat något möte att vara med på. Tyvärr fick inte något reportage plats den här gången, men det kommer… Mycket nöje med läsningen och vi ses väl på ett möte någonstans i distriktet?

 

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse

Redaktör

Charlotte Åkerlind
019 – 673 21 05
Charlotte.akerlind@srf.nu

Kontaktinformation

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)

019 – 673 21 06
orebro.lan@srf.nu

Ombudsman
Roger Alexanderson
072 - 738 04 50
roger.alexanderson@srf.nu