Innehåll

Förord


Information från distrikt 
- Träff med i-phone
- Kulturträff på Nostalgibyn 16 september
- Studiebesök på Sprida 10 oktober 

Information från SRF Bergslagen
- Tillgänglighetsvandring i Kopparberg 24 augusti.

Information från SRF Karlskoga Degerfors
- Bingo på Nickkällan 22 september
- Äldre och anhörigmässa i Karlskoga 5 oktober
- Träff för nya medlemmar 22 oktober 

Information från SRF SYDnärke
- Medlemsmöte med Bingo i Kumla 20 september

Information från SRF Örebro kommun
- Samtalsgrupp hösten 2023
- Öppet hus hösten 2023
- NYA-gruppen på restaurang 20 september 

Inkomna bidrag
- Hittat på socialdemokraterna i Örebro läns facebooksida
- Inbjudan teaterföreställning ”Syskon” i Örebro 9 oktober
- Nyöppnad klinik för utprovning och tillverkning av ögonproteser i Örebro
- Om Iris  

Slutord

 

Förord

Hoppas ni har kunnat njuta lite av sommaren trots detta regnande. Det enda bra med så mycket regn är att skogen är full av kantareller som ialla fall jag gärna plockar, äter eller fryser in. Nu vankar hösten med allt den erbjuder. Jag hoppas att ni hittar någon träff att besöka. Som ni vet kan ni alltid höra av er till er styrelse i lokalföreningen eller oss på kansliet om ni har några frågor eller funderingar.

Information från distrikt

Träff med i-phone.
Vi fortsätter nu våra onsdagsträffar där vi lär av varandra hur vi kan använda vår i-phone på bästa sätt. Om ni vill delta så hör av er till kansliet eller direkt till Ove telnr: 076 0586 774 för att få datum och plats när vi startar.

Kulturträff i Nostalgibyn
Vi har tänkt att ha en träff i Nostalgibyn, Nordal 130, 732 72 Fellingsbro lördag 16 september kl 11.00. Där går vi runt och tittar på alla gamla byggnader och saker för att sedan fika till självkostnadspris i deras gammeldags café. För att kunna beställa fika så vill vi gärna veta att du kommer så anmäl dig till Charlotte 076 005 67 58 senast 8 september.

Studiebesök SPRIDA tisdag 10 oktober                    
Nu får du chansen att få information om SPRIDAs verksamhet. Du får också möjlighet att få reda på vad SPRIDA kan hjälpa dig med gällande datorprogram och smarta telefoner.
Tid: vecka 41, tisdagen den 10 oktober klockan 14 – 16
Plats: Centrum för hjälpmedel, entre 3, Propellervägen 14 Örebro

Anmälan till kansliet via e-post: orebro.lan@srf.nu eller telefon 076-005 39 96 senast torsdag den 28 september 

Information från SRF Bergslagen

Tillgänglighetsvandring i Kopparberg
Föreningen kommer att fortsätta sitt arbete med tillgänglighetsvandringar i våra kommuner. Vi träffar politiker och tjänstemän i Kopparberg 24 augusti. Rapport kommer i nästa nummer av bladet.

Information från SRF Karlskoga Degerfors

Hoppas alla haft en riktigt skön sommar, både mellan och under alla skurar.
Några av oss i Yngregruppen passade på att åka till Lunedet en fin sommardag.
Några badade och för övrigt åt vi medhavd mat och hade det skönt i solen.

Nu får vi ta nya tag och börjar med att fira SRF Örebro distrikts 100-år på slottet i Örebro. Ett tjugotal är anmälda från oss hittills. Anmälningstiden går ut den 24 augusti.

BINGO

Fredagen den 22 september kl. 14.00 på Nickkällan.
Spel 30 kr. Kaffe 40 kr.
Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981 senast den 18 september

ÄLDRE- OCH ANHÖRIGMÄSSA

Torsdagen den 5 oktober kl. 13.00 på Folkets Hus, Karlskoga
Vi kommer att delta där med bl. a.  broschyrer.

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR

Fredagen den 20 oktober kl. 14.00 på Nickkällan
Alla nya medlemmar 2020-2023 kommer att få separat inbjudan.

VÄLKOMMEN - Styrelsen gm Kristina Johansson, 070-66 06 981

Information från SRF Sydnärke

Medlemsmöte med Bingo 20 september
Föreningen spelar bingo i Finrummet på Kvarngården i Kumla onsdag 20 september kl 14.00. Anmäl dig till Charlotte 076 005 67 58 senast 18 september om du vill vara med.

Information från SRF Örebro kommun

Samtalgrupp hösten 2023.
För dig med synnedsättning.

Man kan samtal i grupp men en samtalsgrupp brukar vara mer strukturerad. Tanken är ca 6 deltagare och man träffars 12 ggr under 1,5 timme per gång. Datum för träffarna bestäms när gruppen startar.

Gruppen är individuellt inriktad, fokus ligger på det som är angeläget för var och en t.ex relationer, personlig problematik eller dylikt.

Under träffarna finns det gott om tid för var och en att fundera över det som tas upp och kanske knyta an till andra närliggande frågeställningar. Det som är angeläget för en person kan även vara betydelsefullt för andra. Genom att dela tankar och erfarenheter vidgas perspektiven. Allt som sägs under träffarna stannar inom gruppen.

För information och anmälan ring 070 67 230 67, Sven-Åke Johansson, leg. psykolog.

Öppet hus
Hej alla läsare, Nu vill jag påminna er om de tre närmsta aktiviteter på Öppet hus. Nästa gång blir det bingo onsdag den 13 september. Musik av Monica och Fredrik Sturzenbecker onsdag den 27 september och bingo onsdag den 11 oktober. 

Som vanligt hålls träffarna på Föreningarnas hus Slottsgatan 13 A, om inget annat anges. Vi startar klockan 14:00 och är klar cirka 16:00.

Väl mött hälsar Fredrik Sterner. 

NYA-Gruppen

På grund av ändringar har vi tänkt gå på restaurang. Vi har tänk träffas på Östers Krog, som är ett matställe med varierande meny och bra service. Onsdag den 20 september klockan 18:00- cirka 20:00. Adressen är Sancta Birgittagatan 7, 70214 Örebro. Du kan läsa mer om restaurangen på deras hemsida osterkrog.se. Anmäl senast tisdag den 19 september till kansliet eller Sandra Johansson på 070-3701436. 

Hoppas vi ses! Med vänliga hälsningar, Sandra Johansson och Dan Wakman.

Inkomna bidrag


Hittat på Socialdemokraterna  i Örebro län facebooksida
”TILLGÄNGLIGHET PÅ USÖ SKA FÖRBÄTTRAS

I en skrivelse från 2022 lyfte Synskadades Riksförbund i Örebro län ett antal brister gällande tillgängligheten på USÖ. Tillgängligheten på USÖ är en politisk prioriterad fråga för oss och vi tar synpunkterna som inkommit från SRF på största allvar. Våra offentliga miljöer ska vara         trygga och tillgängliga för samtliga länsinvånare. Arbetet för ökad tillgänglighet pågår kontinuerligt och i och med den tekniska utvecklingen skapas fler möjligheter för ökad tillgänglighet.

Med anledning av detta deltog vi idag (23 feb.) i en tillgänglighetsvandring på universitetssjukhuset i Örebro för att lyssna in vad SRF Örebro län har för inspel och för att kunna ta dessa frågor vidare.

Hör Carina Dahl ordförande i rådet för funktionshinderfrågor, och Joakim Carlsson, regionråd, samtala om dagens tillgänglighetsvandring och vad vi tar med oss framåt.

Ett stort tack till Synskadades Riksförbund Örebro län för att ni tog med oss på dagens tillgänglighetsvandring!”   

Samtalet mellan Carina Dahl och Joakim Carlsson finns att höra på facebooksidan ”Socialdemokraterna i Örebro län”

Anders Eng

Inbjudan teaterföreställning ”Syskon”

Syskon är en anhöriggrupp som syns lite i den offentliga debatten. Många lever med tankar

och känslor som de upplever som tabu och som präglar deras vuxenliv. Finns det gemensamma

upplevelser hos den här gruppen? Vad kan vi tänka på som förälder, skolpersonal, psykolog,

handläggare eller arbetsgivare? Ställer vi rätt frågor? Hur kan vi stötta på bästa sätt?

FUB Örebro län, Autism Örebro län och SV Örebro län hälsar dig varmt välkommen till en teaterföreställning med Östra Teatern! En kväll med fokus på syskon som anhörig.

Vi möter...

Två män och en kvinna. De är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med

en funktionsnedsättning. Vem stöttade dem? Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men

också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna…

Dag och tid: Måndag 9 oktober kl 18:00-20:30 (föreställningen börjar kl. 18:30)
Lokal: Wilandersalen, Örebro universitetssjukhus, Södra Grev Rosengatan 18
Kostnad: 50kr som betalas på plats via Swish eller kontant.
Anmälan: Ingen anmälan, kom i tid.

Nyöppnad klinik för utprovning och tillverkning av ögonproteser i Örebro

Uner juni månad öppnade vi en klinik på slottsgatan 10 i Örebro där vi bland annat tillverkar och utprovar Ögonproteser. För mer information ring till Stefan Love, ansiktsproteser Bergslagen telnr 019 100 552 eller gå in på hemsidan www. ansiktsproteser.se

Om Iris

Vi har vårt ursprung från slutet av 1880-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Vårt uppdrag idag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. På dina villkor.

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Hos oss får du ett individanpassat lärande med hjälp av engagerade medarbetare i hela landet. Vi har ett brett utbud av tjänster  – alla med målet att få människor att utvecklas och ta nästa steg i livet.

Några exempel;
- SFI, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar
- Utredningar, anpassningar och funktionsstärkande tjänster
- Matchning, rekrytering och bemanning
- Omställning<
- Kompetensutveckling

 

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Iris arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning riktar sig till personer med synnedsättning som söker arbete, funderar på att utbilda sig eller starta eget.

Om utbildningen

Söker du arbete, funderar du på att utbilda dig eller starta eget? Oavsett vilka tankar du går i, så kan Iris ge dig stöd på vägen mot ditt mål. Vi har lång erfarenhet av att utbilda personer med synnedsättning och har framgångsrikt hittat vägar till arbete och studier.

Arbetsmarknadsutbildningen består av två delar, som delas in i två moduler.

Del 1: Förberedande utbildning

Modul 1 – Personlig inventering – ca 4 veckor

Vi startar med att se över din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, intressen och annat som har betydelse för att du ska nå dina mål. Tillsammans tar vi fram en gemensam planering baserat på resultatet från den kartläggning vi gjort under denna första period.

Modul 2 – Förberedande och orienterande insatser – ca 16 veckor

I modul 2 ingår bland annat arbetslivs- och studieorientering, datorkunskap och hjälpmedelsträning. Vi stöttar dig på olika sätt i ditt arbetssökande och hur du kan presentera dig för arbetsgivare. Vår Synpedagog ger dig stöd och ser till att du får prova nya arbetssätt, hjälpmedel och andra anpassningar om det behövs. Allt för att förbättra dina möjligheter att nå dina mål. Den förberedande delen avslutas med planering av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ingår i del två av utbildningen.

Del 2: Arbetsmarknadsutbildning

Modul 3 – Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – ca 14 veckor

Den näst sista delen av utbildningen är en form av praktik som du gör på ett eller flera företag under en kortare och en längre period. Syftet är att du ska få praktisk arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde som vi kommit fram till under den förberedande delen av utbildningen.

Modul 4 – Anställningsförberedande lärande – ca 12 veckor

Modul 4 är den sista perioden av ditt arbetsplatsförlagda lärande och en fortsättning på modul 3. Målet i denna sista modul är att förbereda dig på bästa sätt inför en anställning. Du ska nu vara rustad och redo för att börja ditt nya jobb.

Om du är intresserad av att få stöd i ditt arbetssökande och vill veta mer om Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen eller oss här på Iris så berättar vi mer. Vi finns på Fridhemsgatan 2, 702 32 Örebro.

Telefon: 0724 58 92 45 eller 0725 90 31 54.

Slutord

Det var allt för den här gången. Jag hoppas att vi går en spännande och givande höst tillmötes. Och ni, vore det inte skönt om det slutade regna? Ha det nu bra tills vi hörs igen.

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro,
Ordförande Dan Wakman med styrelse

Redaktör 
Charlotte Åkerlind 
076 005 67 58
charlotte.akerlind@srf.nu

Kontaktinformation
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Ombudsman
Roger Alexanderson
076 005 74 49
roger.alexanderson@srf.nu