Innehåll

Förord

Information från distrikt
-     Årsmöte 23 april
-     Danskurs 7 maj
-     Vandring i Wadköping 21 april
-     Lämna in förslag på framtida SRF
-     Chans att delta?
-     Iphone träffar
-     Android träff
-     Brukarråd och referensgrupp till rådet
-     Guidning på Björkborn
Information från SRF Bergslagen
-     Information om årsmötet

Information från SRF Karlskoga Degerfors
-     Medlemsmöte 24 mars kl 14 på Nickkällan
-     Vårfest 28 april kl 17 på Nickkällan
-     Funka Forum till Karlskoga lasarett 19 apri
-     Om årsmötet
-     Guidning på Björkborn

Information från SRF SYDnärke
-       Information om årsmöte
-       Medlemsmöte 19 april kl 14 på Kvarngården, Kumla

Information från SRF Örebro kommun
-       Om årsmötet
-       NYA-gruppen 19 april på Hamburgerbruket
-       Hälsodag 12 maj

Inkomna bidrag
-     Funka Forum

Slutord

 

Förord

I det här numret finns mycket att läsa och fundera över. Vi har ett litet referat för nu har alla lokalföreningar haft sina årsmöten. Några ändringar blev det. Dessutom så påminner vi om distriktets årsmöte 23 april som ni får kallelse till i samma kuvert eller på samma skiva som det här bladet. Glöm inte att anmäla er så ni kan vara med och bestämma vad som ska hända.

Information från distrikt

Årsmöte
Distriktets årsmöte kommer att äga rum söndag 23 april i Leif Erikssonrummet, Brukarhuset, Mellringevägen 120 C, Örebro. Vi startar med en lättare lunch kl 12, därefter blir det musikunderhållning innan vi startar årsmötesförhandlingar. Vi beräknar att vara klara 17.  Se kallelsen som kommer med detta nummer av SYNvinkeln.

100 års jubileum
Boka redan nu in lördag 9 september för en stor fest på Örebro slott då vi firar att föreningen fyller 100 år i år. Det blir underhållning, 3-rätters middag samt dans från ca kl 16.00 och framåt. Inbjudan kommer i ett senare nummer av bladet.

Danskurs
Eftersom vi har jubileumsfest så kanske det är många som vill lära sig eller träna upp sina danssteg igen. Därför så kommer vi att köra en foxtrot kurs på Knut Säborgs dansinstitut söndag 7 maj kl. 10.30 – 14.15. Anmälan görs senast 28 april till kansliet 076 005 39 96. Pris: 400 kr/person som kommer att subventioneras efter denna blads utgivning.

Vandring i Wadköping
Kulturgruppen kommer den här gången att träffas i Wadköping fredag 21 april kl 14-16. VI träffas vid ingång till Jeremiastugan, Bertil Waldéns gata för att sedan gå en promenad med bland annat besök hos Hjalmar Bergman och Jeremisa i Tröslösa. Vi avslutar med fika som var och en betalar själva. Anmäl dig till Charlotte 076 005 67 58 senast 17 april om du vill följa med.

Lämna förslag på framtida inriktning för SRF
Vi bjuder in alla inom SRF som vill vara med och forma vår gemensamma framtid. Nästa kongress hålls hösten 2024 och då ska en ny verksamhetsinriktning klubbas för åren 2025–2027. För att den ska bli så bra som möjligt vill vi gärna få in förslag och idéer från er medlemmar runt om i landet. Vad behöver SRF lägga mest resurser och engagemang på under de kommande åren?

Hur gör vi?
Ta gärna upp hur ni vill ha den kommande verksamhetsinriktningen som ett tema på årsmöten i lokalföreningar och distrikt, eller vid någon annan SRF-träff under våren. Om du är med i en branschförening kan ni diskutera frågan där. Eller också kan du ta fram förslag tillsammans med några du känner inom SRF eller skicka in dem som enskild medlem.

Mejla era förslag och idéer till oss i gruppen som arbetar med verksamhetsinriktningen på mailadress: verksamhetsinriktning@srf.nu

När ska förslagen vara inne?
Vi vill gärna ha in era förslag senast fredagen den 5 maj.

Därefter startar en process med att ställa samman förslag och göra prioriteringar av vilka som ska vara våra fokusfrågor under kongressperioden. I början av nästa år presenteras resultatet i god tid före kongressen.

Om ni lämnar flera olika förslag får ni gärna ange en rangordning, till exempel vilka tre förslag ni anser som allra viktigast.  Det är inte nödvändigt men underlättar vårt fortsatta arbete.

Några frågor ni kan ha som utgångspunkt
·      Vilka är de viktigaste frågorna för synskadade som SRF borde jobba med de närmaste åren?

·      Ska SRF driva kampanj i någon utpekad fråga?

·      Vad tycker du SRF ska göra för att bli intressant och relevant för fler med synnedsättning? 

Om du undrar över något som rör verksamhetsinriktningen får du gärna ringa, antingen Maria Thorstensson i förbundsstyrelsen: 070-897 17 85, eller Lennart Karlsson på rikskansliet: 08-39 91 60. 

Varmt välkomna med era tankar och förslag!
Hälsar VI-gruppen
Maria Thorstensson, förbundsstyrelsen (sammankallande i VI-gruppen)
Alireza Ghanbar Alipour, förbundsstyrelsen
Maria Sjötång, förbundsstyrelsen
Per Wictorsson, intressepolitisk chef
Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare

Chans att delta
Intresseanmälan för att delta i arbetet med strategi för jämställdhet och likabehandling

På kongressen 4 september 2021 beslutade ombuden att återremittera ärendet om strategi för jämställdhet och likabehandling. Efter att frågan där efter har varit uppe till diskussion både i Förbundsstyrelsen och på Organisationsrådet vill vi nu bjuda in medlemmar att delta i arbetet med att ta fram denna nya strategi.

Vi önskar därför att ni i distrikten hittar intresserade medlemmar som vill vara med i detta arbete. Detta är en fråga som SRF har arbetat med i många år och den är fortfarande en prioriterad och aktuell fråga för oss. Kongressen beslutade att strategin behöver arbetas om och det är hög tid att vi nu gör detta jobb.

Hör av er till förbundsordförande Niklas Mattsson, helst via mail, för att föreslå kandidater. Sedan kommer Förbundsstyrelsen att tillsätta gruppen så fort som möjligt.

Förslag skickas till:
Niklas.mattsson@srf.nu
Förslag på personer ska inkomma senast 31 mars 2023.

Med vänlig hälsning
Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Iphone  ipad träffar
Du som vill lära tillsammans om hur du kan använda din telefon/padda med gester och woiceover.
Vi lär oss av varandra och lär oss nya användningsområden. 
Om du har frågor så kan du ringa Ove Nilsson på telefon 076 0586 774
Anmälan till Charlotte telnr 076 005 67 58

Androidgrupp

Har du en androidtelefon och är intresserad av att vara med i en grupp där vi lär av varandra? Vi tänkte försöka starta en grupp som träffas och utbyter erfarenheter med varandra. Vilka appar använder du? Med mera. Hör av dig till Charlotte 076 005 67 58.

Referensgrupp Brukarrådet
Referensgruppen för Brukarrådet är en grupp för alla medlemmar som vill lyfta en fråga som vi sedan kan ta med och lyfta i brukarrådet på Syncentralen.

Brukarrådet är en grupp som består av 5 stycken representanter från SRF tillsammans med personal från Syncentralen. Där lyfter vi frågor som är av intresse för alla oss synskadade. Det kan vara frågor om ex. hjälpmedel, tillgänglighet, kuratorshjälp mm.

Vi träffas ca 4 veckor innan varje Brukarråd, som är 4 ggr/år.
Är du intresserad av att få en inbjudan till gruppen så hör av dig till kansliet.

Guidning på Björkborn.
En liten skara möttes en februaridag på Björkborn i Karlskoga. Där fick vi en timmes rundvandring i herrgården som Alfred Nobel ägde och där han tillbringade sina sista tre somrar.När han köpte Bofors industrier följde herrgården med i köpet.Alfred var en världsmedborgare och var inte skriven någonstans. Sina barn- och ungdomsår bodde Alfred i Stockholm och S:t Petersburg.   Han vistades    de sista åren i San Remo och Paris. Eftersom man hittade en gammal lagtext som hävdade att där en man har sina hästar där är hans hemvist och Alfred hade tre ryska hästar stående i stallet i Björkborn så därmed kunde hans testamente registreras vid Karlskoga Tingsrätt efter hans död 1896.

Efter rundvandringen Bjöds vi på kaffe och smörgås.
Detta var en distriktsaktivitet som var mycket intressant  och lärorikt.
Kristina Johansson

Information från SRF Bergslagen

Årsmöte
Föreningen höll årsmöte fredag 3 mars på S:t Marys Kingsgård i Lindesberg. Det var 7 deltagare varav 4 var synskadade. Ordförande för mötet var Margareta Rydemalm. Till föreningens ordförande omvaldes Chivan Omar och styrelsen fick en ny ledamot i Ture Larsson från Frövi. Årsmötet tog en verksamhetsplan som bestod i att vi ska försöka ha minst ett möte i varje kommun under året.

Information från SRF Karlskoga Degerfors

MEDLEMSMÖTE
Fredagen den 24 mars kl. 14.00 på Nickkällan
Information från Fixarservice och Träffpunkten. Kaffe 40 kr. Lotteri.
Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981 senast 20 mars.

VÅRFEST
Fredagen den 28 april kl. 17.00 på Nickkällan
Mat och kaffe, Underhållning, Lotteri. Pris 150 kr för medlemmar, övriga 250 kr.
Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981 senast 21 april. Vi tar gärna emot lotterivinster
VÄLKOMMEN hälsar styrelsen

Funka Forum till Karlskoga
På en annan del av SYNvinkeln kan ni läsa om Funka Forum. Nu kommer de till Karlskoga lasarett, huvudentrén onsdag 19 april kl 14.30 – 16.30. Ni är välkommen att komma dit med alla era frågor och funderingar. Ingen föranmälan behövs.

Årsmöte 2023
Föreningen höll årsmöte lördag 25 februari på Nickkällan i Karlskoga. Som vanligt var det många deltagare på mötet som leddes av Margareta Rydemalm. Inga ändringar i styrelsen. Ulf Wilén ersattte Nils-Gunnar Nilsson i Karlskogas KTR. Efter mötet blev det trevlig samvaro med kaffe och semla samt pianospel av Jens Skoglund.

Guidning på Björkborn
En liten skara möttes en februaridag på Björkborn i Karlskoga. Där fick vi en timmes rundvandring i herrgården som Alfred Nobel ägde och där han tillbringade sina sista tre somrar.När han köpte Bofors industrier följde herrgården med i köpet.Alfred var en världsmedborgare och var inte skriven någonstans. Sina barn- och ungdomsår bodde Alfred i Stockholm och S:t Petersburg.   Han vistades    de sista åren i San Remo och Paris.Eftersom man hittade en gammal lagtext som hävdade att där en man har sina hästar där är hans hemvist och Alfred hade tre ryska hästar stående i stallet i Björkborn så därmed kunde hans testamente registreras vid Karlskoga Tingsrätt efter hans död 1896.

Efter rundvandringen Bjöds vi på kaffe och smörgås.
Detta var en distriktsaktivitet som var mycket intressant  och lärorikt.
Kristina Johansson

Information från SRF SYDnärke

Årsmöte
Föreningen höll årsmöte onsdag 15 mars på Kvarngården i Kumla. 10 stycken deltog varav 3 synskadade. Föreningen fick en ny ordförande Martin Östlund, Kumla som vi önskar lycka till med sitt arbete. Ny i styrelsen är också Berit Nilsson, Kumla, Camilla och Elin Weststrand Söderholtz från Askersund. Vi hoppas att vi ska komma igång med verksamhet under våren både i Kumla- Hallsberg och Askersund – Laxå.

Medlemsmöte
Onsdag 19 april kl 14 – 16 träffas vi på Kvarngården i Kumla för lite musikunderhållning av vår nya ordförande Martin Östlund. Vi fikar och pratar om vad vi ska göra i framtiden. Anmälan till Charlotte telnr 076 005 67 58 senast 10 april. VÄLKOMMEN

Information från SRF Örebro kommun

Årsmöte
Föreningen höll årsmöte på Scandic Grand hotell torsdag 16 mars kl 16-18.30. Mötesförhandlingarna leddes av Kristina Johansson från Degerfors. Ändring i styrelsen blev att Moa Kumlin avgick och Christer Johansson blev ny ledamot. Vi tackar Moa för hennes arbete i föreningen och hoppas hon dyker upp i andra sammanhang i föreningen. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på smörgåstårta, kaffe och nybakade bullar i restaurangdelen på hotellet.

Nya-Gruppen
Restaurangbesök på Hamburgebruket klockan 18:00- 20:00 onsdag 19 april. Vi har tänkt testa ett nytt ställe som Nya-Gruppen inte varit på förut. Hamburgebruket serverar gourmé burgare till bra priser. Restaurangen strävar efter god mat, med fint hantverk och kärleken till riktigt grymma burgare. 

Adressen är Mejeritorget 2, 703 80 Örebro.
Anmälan görs till kansliet på 076-005 39 96 eller mejl orebro.lan@srf.nu

Välkommen på inspirationsdag för hälsan!
Fredag den 12 maj kl 9.30 – 15.00 bjuder vi in alla medlemmar i SRF Örebro kommun till en heldag om hälsa.
Vi tänker prata om hur vi kan må så bra som möjligt genom god mat, lagom rörelse och hur t ex doft kan lyfta våra sinnen.
Du kan få en massa bra tips och inspiration för ett skönt och hälsosamt liv. Vi kanske också hittar på roliga studiecirklar till hösten.
Denna gång blir antalet platser begränsat eftersom vi hyr in oss i Rosengrens skafferi. Det är en vegetarisk restaurang i samma hus som Örebro Teater.
Vi ska inte vara inne i själva skafferiet så 25 personer får plats så först till kvarn gäller dock senast 5 maj.
Välkommen

Inkomna bidrag

Funkaforum
Har du eller någon du känner svårt för att prata och förstå talat språk, att läsa och skriva, eller att hålla ordning och passa tider? På Funkaforum ger vi dig tips och råd som kan göra vardagen lite lättare. Funkaforum är en del av Centrum för hjälpmedel.

Vi vänder oss till dig som:

- vill ha råd för egen del
- är anhörig
- möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete

Vi som finns på Funkaforum har kunskap inom:

- kognition
- kommunikation
- syn

På Funkaforum kan du:

- prova inställningar, appar och program i telefon, surfplatta och dator
- få råd om sådant du kan göra själv
- utbyta tankar och idéer med oss

Detta kan till exempel vara:

- få text uppläst i telefon, surfplatta eller dator
- titta på olika bildstöd för samtalsstöd, struktur och planering
- prova på bildstödsprogram för att skapa eget bildstöd
- förstora texten på skärmen
- se exempel på appar som stödjer kommunikation
- se exempel på schema och påminnelser i telefon

Var?
Centrum för hjälpmedel
Propellervägen 14, Örebro. Entré 3

När?
Onsdagar mellan 15-17, se hemsidan för datum

Telefon 019 – 602 42 00
Epost funkaforum@regionorebrolan.se
Hemsida www.regionorebrolan.se/cfh

Bra att veta!

Funkaforum erbjuder endast allmän rådgivning. Om vi bedömer att du behöver mer hjälp eller är i behov av ett förskrivningsbart hjälpmedel, kommer du att hänvisas till arbetsterapeut, logoped eller synpedagog. Det är kostnadsfritt att komma hit.

Du behöver inte boka tid men gå in på vår hemsida eller ring för att säkerställa att vi har öppet.

Slutord

Hoppas ni hittar något som ni är intresserad av. Om ni vill ha in något i tidningen så hör av er till mig via telefon eller mail så fixar vi det. Det kan vara allt från boktips, till debattartiklar med mera. Glad påsk på er alla så ses och hörs vi ute i föreningarna.

 

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro,
Ordförande Dan Wakman med styrelse

Redaktör
Charlotte Åkerlind 
076 005 67 58
charlotte.akerlind@srf.nu

Kontaktinformation
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)
076 005 39 96
orebro.lan@srf.nu

Ombudsman
Roger Alexanderson
076 005 74 49
roger.alexanderson@srf.nu