Våra mål är:

- att genom påverkansarbete tillvarata och bevaka synskadades intressen och rättigheter i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalövs kommuner

- att genom social samvaro och ett rikt utbud av medlemsaktiviteter stimulera till kamratstöd och föreningsengagemang.