Helsingborgs avdelningen bildades 29 oktober 1962 med ett 20-tal medlemmar. Initiativet kom från fyra medlemmar ur De blindas förening, vilka tyckte att det behövdes en förening på lokal nivå. Föreningens första namn härrör från grundarnas blickar ut mot sundet: Sundsglimten. 

1977 bildades Höganäs sin lokalförening som införlivades med Helsingborg under det gemensamma namnet SRF Helsingborg-Höganäs. Först 2011 bytte förningen namn till Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs på direktiv från Riksförbundet. 2017 hade föreningen 195 medlemmar och firade ett stort sammanslaget jubileum (55 år för Helsingborg och 40 år för Höganäs). Efter en sammanslagning med Landskrona och Svalöv har föreningen bytt namn till Synskadades Riksförbund Västra Skåne april 2020 och har nu totalt 212 medlemmar. 

I början träffades medlemmarna en gång i månaden på olika platser. När vi så småningom blev fler medlemmar och flera aktiviteter uppstod behovet av en permanent lokal. Så 1985 lyckades Arnold Brännström, som då var en ganska ny medlem i föreningen, att genom sina kontakter med Helsingborgshem, ordna en tillgänglig och bra lokal till förmånlig hyra. Fram till 2019 var vi kvar i dessa lokaler, innan vi fick flytta till nyrenoverade lokaler 2 kvarter bort. Kvar från de tidigare åren är att vi fortfarande har ett medlemsmöte varje månad utom under juli- och augustimånad. 

Under åren har föreningen haft 8 ordföranden: Joel Modén, Emil Olofsson, Ann-Lis Lilja, Nils Carlsson, Arnold Brännström, Susanne Permevik, Per-Erik Müller och Hans Ohlin. 

Föreningen har haft flera, olika cirklar och resor, när medlemmarna var yngre och mer rörliga. De åkte man ut på resor med temat ”Res och lär!”. Två besök, som medlemmarna fortfarande minns, är Barsebäck Kärnkraftverk och utställningen Öresundsbron. 

Helsingborgs Arbetsnämnd för synskadade gjorde det möjligt för föreningen att bedriva sin verksamhet. Under flera år bjöds alla synskadade in till en fest – en påkostad fest med mat, levande musik och dans. ”Vännerna” minns medlemmarna ännu! Även andra bidragsgivare har betytt mycket för föreningen. Något som nämns med saknad är de fester som ordnades med av grannföreningarna. Nu vill ingen åka någonstans efter mörkrets inbrott med tanke på färdtjänststrul och osäkerhet. 

I föreningens nya lokal förekommer normalt aktiviteter nästan varje dag. Medlemmarna erbjuds i första hand social verksamhet med träffar, kurser, utflykter, fester, grillningar, matlagningskurs, söndagslunch och syntolkad teater. Nya aktiviteter (t ex cirkelgympa) är under planering. På medlemsmötena förekommer trevlig underhållning. Under ett par år genomfördes en Yngreverksamhet med matlagningskurs och ”Lär känna dig själv”-kurs med avslutande avslappningsövning. Syntolkade stadsrundtur har också genomförts. Föreningen har haft utbyte med Dansk Blindesamfund och även genomfört ett samarbete med grannföreningarna för att göra utflykter och resor tillsammans. 

Föreningen samarbetar med DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg med representant i deras styrelse. När KHR fanns förekom en representant hos dem. Ett tag var föreningen inte medlem i HSO Höganäs, men är det nu. Genom samarbete med ABF Helsingborg och ABF Nordvästra Skåne får föreningen bidrag till föreläsare och underhållare. Dessutom kommer kursledarna från ABF. Kansliet sköts idag av två personer på 1,5 tjänst. 

Inför framtiden hoppas föreningen att kunna fortsätta med verksamheten, att vi alla klarar oss från covid19 och att få fler medlemmar, helst aktiva med förslag på nya aktiviteter.