Region Skånes Synenhet bistår med hjälpmedel. Där kan du få stöd av synpedagog, optiker samt kurator, antingen genom läkarremiss eller att du via så kallad ”egenremiss” själv ansöker om tid hos dem. På vårt kansli kan du få hjälp med att beställa t.ex. talande klockor, kortlek med storstil eller punkt m.m. från Iris Hadar, Stockholm.