Årsmötet 2023 gick av stapeln 16 Mars i Gotlandssalen. Vill du ta del av dokumenten ang. årsmötet finns dem att läsa på följande länkar

Årsmöteshandlingar 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Protokoll 2023

Vill du hellre ladda ner handlingarna finns det länkar för både WORD och PDF format i rutorna nedanför.