Kallelse till årsmöte 2024


SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 14 mars klockan 18.00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44,Stockholm.

Från klockan 17.00 serveras kaffe/te och smörgås.

På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut, motioner samt styrelseval.

Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 23 februari på tel 08-452 22 00 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se

Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida, www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande-, förslags- och rösträtt, även om du inte anmäler dig i förväg.

Vill du ha fika före mötet måste du meddela detta senast måndagen den 11 mars.

Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas.

Motioner och uttalanden

Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra.

Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den1 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms Stad, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm, eller via e-post till kansli@srfstockholm.se

Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och/eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden.

Välkomna!
Styrelsen