Läromedel

Läromedel anpassas av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som gör en specialutgåva på punktskrift, digitalt eller både och. Det kan ta upp till åtta månader att anpassa läromedel i punktskrift. I värsta fall kan eleven få vänta en termin. Längst tid tar pedagogisk anpassning av figurer och formler.

Elever med synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt som sina klasskamrater. Det är annars diskriminering, och det kan också påverka deras utbildning. Särskilda utmaningar finns när en elev ska börja på gymnasiet eller om hen byter skola.

Viktigt att tänka på

  • Skolorna måste göra sina beställningar minst en termin i förväg.
  • Det kan vara bra att om möjligt att välja läromedel till hela klassen som SPSM redan har anpassat.
  • Förlagen borde redan från början göra sin digitala version läsbar med hjälpmedel så att SPSM kan anpassa figurer och formler.

SPSM:s enhet för läromedelsanpassning finns här.

Litteratur för studier vid universitet och högskolor ansvarar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) för.

Digitala verktyg

Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv skrivtavla, mobiler, robotar eller en programvara som används i undervisningen, till exempel olika redigeringsprogram, presentationsprogram eller plattformsprogram.

Det är viktigt att elever, studenter, pedagoger och vårdnadshavare med synnedsättning kan använda skolans digitala verktyg. När kommuner och utbildningsanordnare upphandlar system och köper in verktyg måste de ta hänsyn till tillgängligheten.