Elever i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i punktskrift om de behöver det. Elever på komvux och SFI-studerande ska ha rätt att få undervisning på punktskrift.

Varför lära sig punktskrift?

Barn, elever och vuxna måste garanteras en likvärdig undervisning i punktskrift av hög kvalitet. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att klara grundläggande undervisning, studera vidare efter gymnasiet och öka möjligheterna till att hitta och behålla ett arbete.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tydlig i sin skrivning när det gäller barns rätt till utbildning på ändamålsenligt språk, format och media, där teckenspråk och punktskrift nämns specifikt.

Det finns tyvärr en övertro på att tekniken ska ersätta punktskriften, vilket kan leda till att barnen inte lär sig att läsa och skriva på bästa sätt. Den digitala utvecklingen är fantastisk, och det är till exempel en stor fördel att barnen kan använda likadana smarta telefoner som sina klasskamrater, men den är ett komplement till punktskrift.

Lagstiftning

I Norge är rätten att lära sig läsa punktskrift för den som inte ser tryckt text inskriven i lagen. Det vill vi ha även i Sverige. Detta gäller både för barn som går i vanlig skola och för personer som mister sin syn i vuxen ålder.

Genom att rätten till undervisning i punktskrift för barn, elever och vuxna förs in i skollagen garanteras en likvärdig undervisning.

Hur får man tag i punktskrift?

Hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) finns det taktila bilderböcker och punktskriftsböcker. MTM producerar Punktkassen för små barn som ett led i att tidigt introducera punktskriften. Kassen delas ut av regionernas syncentraler. Punktväskan med inspirerande taktilt material och information om punktskrift delas också ut av syncentralerna till familjer när barnet är runt 3-4 år. Från fem år kan barnen vara med i en Punktklubb. Paketen innehåller böcker, taktilt material och taktila spel.