Utan att veta vilken station man passerar är det svårt att veta när man ska gå av. Utrop är dessutom också till nytta för folk som inte är hemma på orten.

Det finns automatiska system för hållplatsutrop, som kan installeras i bussar eller tåg. Det finns också system som kan tala om vilken buss som kommer in till hållplatsen. Långt ifrån alla kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag har sådana system för utrop.