Det finns särskilda EU-regler för ledsagning när vi reser med flyg, tåg, båt och vid längre bussresor. Det finns ingen lag om rätt till ledsagning vid lokala bussresor och det finns inga regler om att trafikföretag automatiskt måste samverka för att ledsagning mellan exempelvis buss och tåg ska fungera.

SRF anser att det i avtalet med varje trafikföretag måste stå att ledsagning ingår i uppdraget. Vi vill också att det ska finnas ett nationellt telefonnummer att ringa när man behöver ledsagning, så att resenären slipper kontakta flera företag för att få ledsagning under en resa.