Många olika jobb

Personer med synnedsättning arbetar inom många olika yrken och branscher. Vanliga yrkesområden är vård och omsorg, administration, undervisning och pedagogik. Variationen är stor och det finns bland annat verkstadsarbetare, journalister, jurister, kundtjänstmedarbetare och programmerare med synnedsättning.

Ha koll på vilka stöd som finns

Ett gott råd till både dig som söker arbete och dig som redan har ett jobb är att samla kunskap om vilka stöd som finns i arbetslivet. Du kan inte vänta dig att andra berättar det för dig. Arbetsgivarnas kunskap är ofta bristfällig och det skapar osäkerhet. Om du själv skaffar koll ökar möjligheterna att hitta bra lösningar.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Om du har en synnedsättning och behöver speciella arbetshjälpmedel kan du söka bidrag hos Försäkringskassan eller hos Arbetsförmedlingen.

Du som är anställd utan lönestöd eller är egen företagare ansöker hos Försäkringskassan. Vid nyanställning, om du har haft jobbet i mindre än ett år eller om din arbetsgivare har lönestöd för dig ansöker du hos din lokala arbetsförmedling. I båda fallen kan du få bidrag till utbildning för att använda hjälpmedlen. Det är ett bra sätt att snabbare få full nytta av dem.

Din arbetsgivare kan också söka bidrag från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för att anpassa arbetsplatsen om du behöver det.

Stöd till personligt biträde

Detta är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivare om du som synskadad behöver hjälp från en arbetskamrat med att lösa vissa av dina arbetsuppgifter. Stödet är på högst 60 000 kronor per år. Om du är egen företagare kan du få upp till dubbelt så mycket.

Arbetslitteratur

Synskadade som är anställda kan få handböcker och annan facklitteratur som används i arbetet i tillgängligt format. Du söker bidrag för att anpassa sådan litteratur hos Försäkringskassan eller hos Arbetsförmedlingen. Om du ska gå en vidareutbildning i ditt arbete kan du också söka bidrag till anpassad litteratur från Arbetsförmedlingen. Facklitteratur kan även lånas från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Vid frågor kontakta respektive myndighet

Försäkringskassan Tel: 0771-170 170
Arbetsförmedlingen Tel: 0771-416 416
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Tel: 08-580 02 700