Nu har vi gjort vår plikt igen och röstat på hur vi vill att vårt land, landsting och kommuner ska styras under kommande 4 åren. Det känns ganska skönt att valet är över så man kan läsa om annat i tidningar och se annat på TV än debatter där man bara står och talar om hur dåligt det blir om andra partier får makten än ens eget. Då är det skönt att sätta sej ner och njuta av vår egen tidning en stund. Fortfarande så önskar jag att fler av er ger sej till känna i tidningen. Jag tror att ni alla har mycket spännande att berätta för oss andra. I det här numret:

Distriktsinfo med information från Syncentralen.

Information från lokalföreningarna

Thomssons nyhetsbrev nr 12

Kåseri om valet.

Information från distriktet
Syntolkad bio
Lördag 27 september fortsätter vi med syntolkad bio. Den här gången ser vi filmen "Min så kallade pappa". L��rdag 25 oktober blir det teater på Länsteatern som då visar föreställningen "Chaplin". För mer information och anmälningar så kontakta kansliet.

Seniorfestival i Örebro
Distriktet kommer att vara representerad på mässan i Conventum lördag 4 oktober vid seniorfestivalen. Vi skulle vara glada om någon/några av er ville komma och hjälpa till att sprida information om oss till alla besökare. Kontakta kansliet för mer information och anmälan om att hjälpa till.

Färdtjänst
Vi har fått många undringar om vart man vänder sej ifall man vill klaga på något som händer under sina färdtjänstresor eller väntetider i telefonen när man ringer och beställer. Jag har pratat med länstrafiken som säger att tyvärr har de haft många sjukdomar i personalen som sitter och tar emot era samtal. Just nu håller dem på att rekrytera och utbilda fler som ska utföra dessa arbetsuppgifter. När vi träffade landstingspolitikerna så togs den här frågan upp och politikerna var väldigt eniga i att ni ska anmäla alla klagomål som ni har. Så har ni klagomål på något som gäller er resa (exempelvis fått åka för tidigt, fått åka runt för mycket, har svårt att förstå föraren med mera) ska ni ringa till Jörgen Engstrand telefon 019 – 17 50 01. Har ni klagomål på hur ni blir bemött av personalen när ni ringer eller får vänta länge innan ni kommer fram så ska ni ringa till Lisa Bystedt telefon 019-602 39 33. De kommer då att skriva en avvikelse på ert ärende. Varje avvikelse ska sedan komma till politikernas kännedom. Vad som också kan vara viktigt att göra är att ni antecknar vilket datum ni ringt och vad ärendet gäller så har ni också dokumenterat er sida.

Vita käppens dag
Årets vita käppens dag, 15 oktober, kommer att hållas i Karlskoga. Vi träffas på 39:ans café, Kungsvägen 39 i Karlskoga klockan 13.30 för en kortare genomgång. Därefter går vi en promenad genom Karlskoga centrum för att inventera tillgängligheten för synskadade. Efter promenaden samlas vi för kaffe och smörgås och debatt med de politiker som anmält sej till mötet. Lokalföreningen bjuder på förtäring och distriktet står för resan till och från Karlskoga. Billigaste färdsätt gäller. Beräkna bil hem till 16 och 30. Anmäler er gör ni till kansliet senast 7 oktober.

Synmässan 2014
Som jag skrev i förra numret av SYNvinkeln så kommer årets synmässa att finnas på 6 orter i år, dock inte Örebro. Närmsta platsen för oss är att åka till Borlänge, 30 september Quality Hotel Galaxen

Jussi Björlings väg 25. Det är väldigt enkelt att åka tåg till Borlänge. Vill ni ha hjälp med tågresan dit och hem så hör av er till Inger Gustafsson

0 5 8 9 163 95 för mer information.

Information från Syncentralen
Ny flexpunkt.
Ni som åker flexbussen eller servicebussen som den kallas i Örebro ska veta att syncentralen fått en flexpunkt precis utanför entrén. Det är nummer 254, uppger ni det numret när ni ringer och beställer resan kommer ni direkt till syncentralens dörr. För att kunna åka med bussen måste ni ringa och anmäla resan.

Enkätundersökning
Ni som är besökare på Syncentralen under veckorna 40 till 43 kommer att vara med i en enkätundersökning. Den går till så att någon kommer att ringa upp er 1 till 2 veckor efter besöket och fråga er frågor om besöket. Det här gör SC vartannat år för att undersöka om deras arbete är bra och vad som måste förbättras. Därför är det viktigt att ni som har varit på besök svarar på frågorna.

Seniorvecka
Under seniorveckan, onsdag 1 oktober kommer det finnas möjlighet att delta i en föreläsning av sjukgymnast Hans Alvborg. Håll utkik i dagstidningen om mer information.

Info från SRF Bergslagen
Septembers månadsmöte är att vi åker till Rosendal och medverkar vid arbetsnämndens kontaktträff.

23 oktober blir det månadsmöte i Lindesberg. Samma tid och lokal som förut. Ture Larsson arbetar med att få fram en programpunkt. Anmäler er till mötet gör ni till Ture 0 5 8 1 312 23 före 18 oktober.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 26 september klockan 14 och 30 på Västergården, Degerfors. Degerfors P R O kör underhåller. Lotterier

Vi bjuder på kaffe. Anmälan till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast den 23 september.

VITA KÄPPENS DAG

Onsdagen den 15 oktober klockan 13.30 samlas vi på 39:an,

Kungs vägen 39, Karlskoga

träffar politiker, trafiksäkerhetsrådet och går en tur på stan. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan till kansliet 019  673 21 06 senast 7 oktober. (eller Kristina 0 5 8 6 414 12).

AUKTION

Lördagen den 25 oktober klockan 14 00 på Nickkällan.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Gåvor till försäljning mottages tacksamt

Ta gärna med vänner och bekanta till en trevlig eftermiddag.

Anmälan till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast  21oktober.

VÄLKOMNA!

hälsar styrelsen genom Kristina Johansson

0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81

Info från SRF Sydnärke
Inget att rapportera

Info från SRF Örebro kommun
Kontaktuppgifter ordförande
Om ni vill kontakta vår ordförande Roger Alexandersson så har han telefonnummer 072 947 61 82 och e-post roger7714@gmail.com

Nya gruppen
Nya gruppen samlas onsdagar ojämna veckor. Vi ska försöka få med mer information om deras verksamhet i nästa nummer av tidningen. För information ring Dan 076 767 61 71.

Öppet hus
Öppet hus fortsätter som vanligt onsdag 24 september på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A. Den här gången kommer Väntjänst för att berätta om sin verksamhet och informerar om vad vi kan få för hjälp av dem.

Bingo blir det sedan igen 8 oktober och 22 oktober öppet hus med underhållning. Samma tider 14 00 till 16 00 varje gång. Vi ses till trevliga eftermiddagar.

Thomssons nyhetsbrev nr 12
Ojämlikheter i ögonvården
Det råder stora skillnader vad gäller väntetider inom ögonvården beroende på var man bor. Det framgår av den granskning som SRF gjort med hjälp av siffror från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) databas "Väntetider i vården". Siffrorna avser år 2013.

SRF har tagit fram en rapport där landstingen betygsätts. Ett pressmeddelande om rapporten gick ut den 28 juli, och det rönte stort intresse i massmedia.

Av SKL:s statistik framgår inte åldersrelaterade eller könsrelaterade skillnader. Detta är en brist. Sådan statistik borde tas fram. När det gäller könsskillnader har Socialstyrelsen och SKL i sin rapport om öppna jämförelser i vård och hälsa 2013 redovisat att kvinnor i genomsnitt har längre väntetid än män till operation för gråstarr samt att kvinnor har sämre syn när de väl blir opererade för gråstarr.

Den nationella vårdgarantin säger att man ska få ett första besök inom 90 dagar från det att man fått remiss. Vidare säger vårdgarantin att man ska få operation/behandling inom 90 dagar från det att beslut om insatsen fattats.

I SRF:s rapport mäts i vilken grad vårdgarantin uppfylls. Generellt kan man säga att vårdgarantin fungerar bättre för gråstarr än för annan ögonvård.

SRF har alltså betygsatt landstingen. Bäst betyg får Halland, följt av Jönköpings län, Gotland, Östergötland, Stockholms län och Kronoberg. Lägsta betyget får Jämtland. I bottenträsket hittar vi också Dalarna, Sörmland, Västernorrland och Uppsala län.

Rapporten är sammanställd av Mikael Ståhl och finns att få från vårt rikskansli. Det är angeläget att distrikten följer upp resultaten på hemmaplan.

Utredning av e-röstning utlovas
Alltsedan vallagskommittén presenterade sitt arbete i fjol våras, där man föreslog att e-röstning borde utredas, har SRF legat på, för att en sådan utredning ska komma till stånd. Vi har medverkat i radio, gjort pressmeddelanden, skrivit till demokratiministern, tagit upp frågan i sociala medier med mera.

SRF:s 2:a vice ordförande, Victoria Öjefors, fick den 6 augusti möjlighet att diskutera frågan med demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) i direktsändning i Studio Ett i Sveriges Radio P1. Här utlovade ministern att frågan ska tas med i den demokratiutredning som är på gång.

Att e-rösta skulle kunna vara ett sätt för blinda och gravt synskadade att kunna personrösta helt självständigt, utan hjälp från valförrättare eller andra. Det förutsätter dock att tekniken är säker och fullt tillgänglig och lättanvänd för oss. Hur som helst är det en viktig framgång att frågan nu utreds, så att vi förhoppningsvis ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet år 2018.

Inför kongressen: Utskott via telefon
Den 24 till 26 oktober håller SRF kongress i Sundsvall. Då det inte blir något utskottsarbete under själva kongressen så bjuds istället ombuden in till sex utskott, som kommer att sammanträda via telefon. Dessa möten är alltså för kongressombuden, och distrikt och branschföreningar uppmanas meddela vilket utskott respektive ombud önskar delta i. Det är bra att ange andrahandsalternativ eftersom utskotten inte bör bli alltför stora. Kansliet gör en slutlig utskottsindelning.

Tid för utskottsarbetet är tisdagar klockan 19 00 till cirka 21 00. Ärendena fördelas enligt följande:

Utskott 1, tisdag 9 september

- Ekonomiska frågor: medlemsavgift med motioner, långtidsbudget samt arvoden.

Utskott 2, tisdag 16 september

- Principprogram.

Utskott 3, tisdag 23 september

- Verksamhetsinriktning med motioner.

Utskott 4, tisdag 30 september

- Etiskt program.

Utskott 5, tisdag 7 oktober

- Stadgar med motioner.

Utskott 6, tisdag 14 oktober

- Övriga motioner samt rapporter med motioner.

Distrikt och branschföreningar ska alltså snarast meddela önskemål om utskottsplacering för ombuden till Eva Björk eva.bjork@srf.nu eller Pia Lundborg pia.lundborg@srf.nu.

Mera från Almedalen
Eftersom SRF hade en stor delegation på plats under Almedalsveckan i Visby kunde vi dela upp oss, och på det sättet göra flera saker samtidigt. När vi nu kan sammanfatta dagarna på Gotland kan vi konstatera att vi hade korta träffar med sex av partiledarna: Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C ), Stefan Löfvén (S), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V). Att komma i kontakt med statsministern och oppositionsledaren var naturligtvis särskilt viktigt.

Vi mötte också ett antal andra politiker, varav flera ministrar och riksdagsledamöter. Bland dessa kan nämnas Maria Arnholm, Beatrice Ask, Lena Adelsohn Liljeroth, Ylva Johansson, Kerstin Nilsson, Ann-Christine Ahlberg, Ali Esbati, Agneta Lutropp och Pernilla Gunther.

Förbundsstyrelseledamoten Ann Jönssons medverkan i en panel om färdtjänst ledde till en mycket bra artikel på Transport punkt se. Mitt möte med L O:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ledde till ett löfte om en träff i höst för att diskutera SRF:s idé om inkluderingsavtal (jobbpakt) för att förbättra funktionshindrades arbetsmarknadssituation. Med P R O hade vi diskussioner om samarbete för att synskadade pensionärer lättare ska komma i kontakt med SRF.

En annan viktig sak med Almedalsaktiviteterna var att sprida dem i sociala medier. Det ökar intresset för SRF och vad vi gör. På Facebook gjordes 30 uppdateringar under vistelsen, vilka visades sammanlagt 19.000 gånger. På Twitter gjordes 35 uppdateringar och vi har nu 742 följare. Många av inläggen retweetades och stjärnmarkerades. Vi finns även på Instagram, där vi har 65 följarre.

Ny, fräsch hemsida på gång
Just nu pågår arbetet intensivt med att förnya SRF:s hemsida. Meningen är att den ska bli mera tillgänglig och användbar. Den uppdateras alltså såväl tekniskt som form- och innehållsmässigt. Den nya hemsidan beräknas kunna vara i drift om cirka tre månader.

Rättelse
I förra nyhetsbrevet nämnde jag att Lika Unika har två personer som fungerar som vice ordförande. Förutom undertecknad är det Hanna Sejlitz. Jag råkade skriva att Hanna är från Hörselskadades Riksförbund. Korrekt är att hon är ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund. Ber om ursäkt Hanna!

Håkan Thomsson Tfn 08-39 91 11 E-post hakan.thomsson@srf.nu

En val-krönika
Inför valet lovar politikerna guld och gröna skogar men det är klent med besked var pengarna ska tas. Alliansen kom med ett manifest med åtgärder ifall de vinner valet. Detta stod Fredrik Reinfeldt och viftade triumferande med i valdebatten som Aftonbladet sände på webben. Var är din lista? frågade han Stefan Löfvén som bekant inte har allierat sig med några. När jobben diskuterades hettade det till ordentligt mellan de båda. Reinfeldt briljerade med att 300000 fler har jobb idag men Löfvén drämde till med att Alliansen ägnar sig åt siffertrix för arbetslösheten är högre nu än när Alliansen övertog makten. Så är det alltid i valdebatter att det bollas hit och dit med statistik så man blir alldeles snurrig. Partiledarna blir siffernissar och rabblar utan att kanske själva förstå olika samband eller så mörkas de. När jobben diskuteras är alltid RUT med i debatten. Den städande och fejande RUT lovordas av Alliansen medan de röd-gröna betraktar henne som något katten släpat in. Sossarna vill ha mindre RUT medan vänstern vill ta bort RUT-avdraget helt.

När Anders Borg och sossarnas ekonomiska taleskvinna Magdalena Andersson diskuterar ekonomi är det alltid samma följetong. Hon anklagar Alliansen för att låna pengar till skattesänkningar medan han lägger huvudet på sned och försäkrar att det är ordning och reda i statens finanser och varje reform ska finansieras krona för krona. Känns det igen? Istället för att politikerna lägger fram sin egen politik kritiserar de ofta varandra och målar upp ett skräckscenario ifall de andra kommer till makten.

Vad jag efterlyser är hur funktionshindrade ska komma ut på arbetsmarknaden. Har inte hört något parti ens nämna funktionshindrade. Finns vi?

Vänsterpartiets stora valfråga är vinster i välfärden och Jonas Sjöstedt ser rött när riskkapitalbolag nämns., Bra är dock att vänstern satt ljuset på dessa bolag så även Alliansen nu kräver mer långsiktighet när det gäller friskolor samt vård och omsorg. Men att förbjuda vinst går väl knappast. Vem vill driva företag då? Där är vänstern inte helt realistiska när de håller fast vid sin gamla ideologi om ägande.

Friskolor eller inte? Om den kommunala skolan får en viss konkurrens är bara bra, men nu finns alltför många friskolor och det ökar segregationen då det blir en uppdelning av elever. Alla partier tycks vara överens om att det behövs fler lärare, mindre klasser och högre lärarlön. En högre lön i sig ger inga bättre lärare men det kanske gör att duktiga lärare stannar kvar inom yrket. Sedan hänger en del på eleven om resultatet ska bli bra. Läxor eller ej tycker jag inte är en politisk fråga utan det måste lärarna få bedöma.

Fredrik Reinfeldts besked att det inte finns några pengar till reformer nu när Sverige ska ta emot fler flyktingar som flyr krig och hemskheter var säkert en välkommen present till Sverigedemokraterna och bekräftade deras åsikter. Invandring kostar men människoliv kan aldrig räknas i pengar menar Reinfeldt helt riktigt. Det är intressant att höra Jimmie Åkessons retorik. Han hävdar att pengar till FN:s flyktingorgan för flyktingar i närområdet är bättre eftersom det kostar mycket mindre och hjälper fler medan de FÅ som tar sig till Sverige kostar mycket. FÅ? Hur rimmar det med den massinvandring SD annars påstår att vi har?

Tillägg: Söndag kväll och nu har valresultatet kommit. Vi har fått en ny statsminister och den gamla avgår även som partiledare. Fredrik Reinfeldt tittade med sina bedjande hundögon och lät ledsen. Han avgår i vår och ska skaffa annat arbete. Ska han gå till arbetsförmedlingen då och leva på sänkt A-kassa? Skulle inte skada om han fick prova på sin egen medicin. Jimmie Åkesson såg nöjd ut eftersom SD gjort störst framsteg av alla partier. Många menar att alla som röstat på SD inte är främlingsfientliga utan en del är missnöjda med både Alliansen och de röd-gröna. Nu ska det bli spännande att se hur en kommande regering ska bildas och hur samarbetet blir för att få en majoritet i riksdagen där besluten tas. Stefan Löfvén skulle behöva tentakler åt alla håll för att inte SD ska bli vågmästare i politiken. Men ingen kan ju hindra dem från att rösta.

I TV-soffan och vid valurnan:

Birgitta Karlsson

Slutord
Nu har vi kommit fram till slutet av det här numret. Mycket olika information hade vi här. Om ni saknar information av något så hör av er så ska vi se om vi inte kan ordna det. Kansliets öppettider är måndag till torsdag 9 00 till 12 00 och telefon 019 673 21 06 eller mail srf.orebro.lan@telia.com. Det kan hända att kansliet ibland är stängt på torsdagar, men då meddelas det på telefonsvararen och vi ringer alltid upp när ni lämnat meddelanden. Njut nu av det fina höstvädret som vi hoppas fortsätter in i oktober.