2016 är här. Ett helt nytt år ligger framför oss med allt vad det kan innebära. Förhoppningsvis kommer året att innebära många roliga dagar med mycket skratt och trevliga möten med andra människor. Vi har mycket att se fram emot både på distrikt och lokalförenings nivå. Det har varit lite ändringar i tidningen under hösten så att istället för att få en jättetjock tidning som kan vara svår att läsa har vi delat upp tidningen med 3 olika bilagor. På det sättet kan man lättare läsa det man är intresserad av. Det verkar som ni tycker det har fungerat bra så det fortsätter vi med.

Innehåll:

Information från distriktet
Information från lokalföreningarna
Dikt av Åke Minsberg: Så går ett år.
Bilagor - Thomssons nyhetsbrev, Syntolkningsevenemang samt Pressmeddelande från region Örebro.

Information från distriktet.
Bioklubb
Under våren kommer vi att prova att starta en "bioklubb". Klubben kommer att gå på bio under 1 eftermiddag i månaden för att se någon film med nya syntolkningsutrustningen. Har ni en smart telefon så kan ni själva ladda ner appen som behövs för att kunna få syntolkat på filmen. Har ni en vanlig telefon kan ni ändå vara med. Vi kommer att använda vår utrustning så att alla kan få ta del av syntolkningen oavsett telefon.

Den första filmen vi syntolkar är "En underbar jävla jul". Vi kommer att syntolka den tisdag 2 februari cirka klockan 15 00. Vill ni följa med så anmäl er till kansliet senast 28 januari. Anmäl också om du behöver utrustning eller hjälp med att få ner appen i din telefon. Dessutom kommer vi att syntolka "En man som heter Ove" måndag 29 februari cirka klockan 15 00. OBS! Med reservation att filmerna fortfarande går. Fler filmer som vi syntolkar: se bilaga 2 syntolkningsevent.

Efterlysning av kulturintresserade!
Hej! Jag vill ha kontakt med dej som utövar någon"kulturell verksamhet".

Det kan vara konst, konsthantverk, teater, musik, skrivande, dans eller något jag inte kommit på.

Jag vill ha kontakt med er för att bilda en grupp där vi tillsammans kan inspirera och stimulera varandra.

Om vi är en grupp kan vi med ABF kanske ha träffar och workshops (kurser) med etablerade kulturutövare. Vi kan också visa våra verk i olika sammanhang.

Vad det blir av min idé beror på vilka av er som hör av er och vad vi är intresserade av.

Cecilia Ramstedt, 070 442 60 18, e-post: ormsdotter@hotmail.com

Information från RFF
Från årsskiftet har rådet för funktionshinderfrågor (RFF) blivit ett rådgivande organ till regionstyrelsen. Detta beror på att regionfullmäktige fattat beslut om en omorganisation där bl a nämnden för hälsa -vård och klinisk forskning avvecklas.

Handikappersättning och vårdbidrag blir lite lägre fr o m januari. Detta beror på att prisbasbeloppet som reglerar nivån sänks med 200 kronor, till 44300 kronor.

Arbetsförmedlingen informerade om att de, tillsammans med kommunerna, fortsätter satsningen på att hjälpa arbetslösa ungdomar. Det kommer även att bli stora satsningar på studier.

Länstrafikens kundforum
Tex Kihlström, chef för serviceresor, LT har bjudit in oss till ett kundforum. Det kommer att bli ca 8 möten per år.

I gruppen ingår representanter för syn, rörelsehinder, medicin, hörsel och psyk/neuropsyk grupperna men också PRO, Vuxenhabilitering och specialskolan.

Enligt uppgift från LT har Förvaltningsrätten dömt till Länstrafikens fördel i den tvist där vår SRF-medlem vill få hjälp mellan sin lägenhet och bilen.

Förarcertifieringen, hittills har 100 förare gått utbildningen och cirka 50 till 55 förare är certifierade. Det finns ännu ingen plan för vad mer som ska göras när alla certifieringar är gjorda. Information finns i förarcertifieringsboken om olika sjukdomstillstånd.

Vi från handikappförbunden påtalar att vi vill informera förarna.

På nästa möte den 25 februari kommer även representanter från entreprenörerna att närvara. Då är det viktigt att ta upp alla problem och vilka konsekvenser de får.

Nu har ni möjlighet att berätta vad ni tycker är viktigt att jag tar med till mötet.

Mejla era synpunkter till mej på ormsdotter@hotmail.com eller ring

070 442 60 18, lämna ett meddelande om jag inte svarar så jag vet att det är ett viktigt samtal.

Vi hörs, Cecilia Ramstedt

Arbetsmarknadsgrupp
Du som vill vara med I vår "Arbetslivsgrupp" är välkommen att höra av dej till Cecilia, Roger eller kansliet.

Vi kommer snart att börja med studiebesök och informationsträffar för att stärka våra möjligheter. SRF Örebro läns kansli

019-673 21 06 eller srf.orebro.lan@telia.com

Roger Alexandersson

076 708 44 02 e-post; roger7714@gmail.com

Cecilia Ramstedt

070 442 60 18, e-post; ormsdotter@hotmail.com

"Bo Insikt"
Har du någon gång läst örebrobostäder tidningBo Insikt som finns fanns som taltidning tidigare. Om du fortfarande vill att den ska komma ut även forfarande som en inläst version kontakta Gun- britt Lundkvist telefon 019/ 14 09 97. E-post: gunbritt.lundkvist@comhem.se

Folk race
Vill du hänga med och prova på att köra folk race? Lördag 12 mars åker NYA-gruppen och intresserade till Kumla för att prova på klockan 10 till 13. Mer information kommer i nästa SYNvinkeln.

Information från Bergslagen
SRF Bergslagen hälsar välkommen till årsmöte söndag 21 februari klockan 13 00 i Frövi Folkets Hus. Ingång från Järnvägsgatan. Anmälan till Ture Tel 0 5 8 1 132 23  senast 16 februari. Hoppas vi blir riktigt många så det blir ett bra möte. Föreningen bjuder på smörgås och tårta. Särskild kallelse med handlingar kommer till alla betalande medlemmar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Skickas till: SRF Bergslagen, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro.

Välkomna hälsar Styrelsen

Information från Karlskoga Degerfors
Bingo

Fredagen den 22 januari klockan 14 30 på Nickkällan.
Brickor 10 kronor styck gånger 3 spel. Kaffe 30 kronor.
Anmälan till Inga 0 5 8 6 579 27 eller Inger 073 035 08 59
senast den 19 januari.

Årsmöte

Lördagen den 20 februari klockan 14 00 på Nickkällan. Vi bjuder på kaffe och semlor. Anmälan senast den 17 februari till Inga 0 5 8 6 579 27 eller Inger 073 035 08 59. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Skickas till SRF Karlskoga Degerfors, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro.

VÄLKOMNA! Till ett nytt roligt SRF år
SRF Styrelsen genom Kristina Johansson, ordförande

0 5 8 6 414 12  070 660 69 81.

Gåvor mottages med tacksamhet, t ex lotterivinster.

Information från SRF Syd Närke
Hej alla glada föra detta nyårsfirande synvinklare!

Ja, så blev det då ytterligare ett nytt år. Ett nytt år med alla nya förväntningar. Skall det bli bättre än det förra. Det vet vi inte mycket om men vi kan hoppas. Föreningsmässigt vet jag bara att vi i Syd Närke har ett styrelsemöte den 12:e januari. Sedan får väl telefonkedjan på angående våra kommande möten i de olika grupperna.

Syd Närke önskar alla synvinkelläsare en riktigt god fortsättning på det nya året.

Information från Örebro kommun
Årsmöte
Lördag den 19 mars klockan 14 00 på Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13. Eventuella motioner eller förslag till valberedningen ska skickas till SRF Örebro kommun, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro senast 19 februari.

Öppet hus
Under våren så spelar vi bingo följande datum: 3 februari, 2 mars, 13 april samt 11 maj klockan 14 till 16 i röda rummet på Föreningarnas hus Slottsgatan 13, Örebro. Alla är varmt välkomna.

NYA-gruppen
Är du intresserad av NYA-gruppens aktiviteter hör av dej till kansliet så kan vi skicka ut program och information om de olika aktiviteterna.

Träffarna är onsdagar ojämna veckor klockan 18 till 20. Här kommer information om de första träffarna:

Onsdag 3 februari
Besök av medium på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13. Ett medium kommer pratar lite om mellan himmel och jord.
För mer info kontakta Cecilia 070 442 60 18.

Onsdag 17 februari
Hur ledsagar man?
Här kommer vi få informera om hur man vill bli ledsagad samt att seende får prova på. Brukaren berättar hur man vill bil ledsagad. Alla har olika behov av ledsagning. Vi träffas på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13.

Så går ett år
Januari så börjar året.
Det snöar och blåser kallt, så kallt om håret.
Februari är lite kortare,
så den går fortare. I mars får man känning av våren och de som vill kan få följa Gustav Vasa uti spåren.

Så kommer en månad till, då får man luras april april. I maj dj kan man höra göken. I luften kan man ännu känna valborgs röken. Juni och juli är till för sol och bad. Ingen skola och varje unga är så glad så glad. Augusti det är månaden för kräftor och dill. Det går att ta det lugnt, det går även festa till om man vill. September, det är en månad med doft av strömning sur. Om dess godhet är åsikten delad, eller hur?
Oktober kommer med rask och regn. Då är det skönt att sitta vid brasan i Kennets häng. November är mörk, kall och vit. Jag längtar inte alls dit.
December är förväntan på tomten, klappar och ljus.
Och önskan om gott nytt år, det går som ett sus.

Av Åke Minsberg

Slutord
Så var vi igång igen. Just nu är det vinter och kyligt ute men jag tycker att man mitt på dagen kan känna att solen värmer lite grann så våren är nog snart här. Som vanligt tycker jag det skulle vara roligt om fler av er ville skriva eller berätta en historia eller dikt eller annat som jag kan ta med i tidningen. Tidningen blir mer levande om fler av er vill vara med och skriva i den. Vi ses under året på någon av alla våra aktiviteter. Och du, om du sitter på en rolig idé som du vill att distrikt eller din lokalförening ska göra så tveka inte, utan hör av dej till någon av alla styrelseledamöter eller oss på kansliet så kanske vi tillsammans kan ordna någon träff.

Kontaktinformation
Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefon 019 673 21 05, 072 544 50 82. E-post: charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet: Leif Stockhult, telefon 019 673 21 06,
måndag till torsdag mellan 9 00 och 12 00.
E-post: srf.orebro.lan@telia.com
Hemsida: www.srf.nu/orebro
Facebook: www.facebook.com/srf.orebro.lan

Bilaga 1 januari
THOMSSONS NYHETSBREV NR 16 2015
Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Innehåll:

Beslut om personellt stöd till distrikten

Senaste nytt om LSS

Kicki Nordström prisad

Informatörsutbildning 2016

Nästa organisationsråd

Liaising commission har haft möte

Nytt om Bonnier Audio

God Jul och Gott Nytt År!

Beslut om personellt stöd till distrikten
Efter utredning och fackliga förhandlingar har SRF:s förbundsstyrelse nu

beslutat att det vid kongressperiodens slut ska finnas en

ombudsman/verksamhetsutvecklare i varje distrikt som så önskar. Dessa

tjänster kan finansieras genom behovsprövat rörligt administrativt stöd,

när distrikten inte själva har möjligheter att finansiera hela eller delar av

tjänsten. En förutsättning för att erhålla rörligt administrativt stöd för

ombudsman/verksamhetsutvecklare är att distriktet är medlem i

arbetsgivarorganisationen KFO och anslutet till riksförbundets

löneservice. Förbundsstyrelsen har avsatt 3,5 miljoner kronor i rörligt

administrativt stöd för år 2016.

Från och med den 1 januari 2016 tar distrikt och föreningar över

arbetsgivaransvaret för administrativ personal. Det är därför logiskt att

distriktsombudsmännen/verksamhetsutvecklarna är anställda av

respektive distrikt.

Det kommer dock att ske en mjuk övergång till den nya ordningen. Inget

distrikt ska stå helt utan ombudsmannaresurser och förändringen sker

successivt.

Senaste nytt om LSS
Den 16 december deltog vår intressepolitiska chef Neven Milivojevic i ett seminarium där funktionshinderrörelsen gavs möjlighet att lämna synpunkter angående direktiv till den kommande LSS-utredningen. SRF kommer också att lämna ett skriftligt inspel i frågan.

I Laholms kommun har man beslutat att individen själv ska få avgöra hur mycket ledsagning man behöver. En försöksperiod visade att antalet ledsagartimmar endast ökade marginellt med detta system. Man slapp kränkande prövning och byråkratisk hantering. En vinn-vinn-modell som andra kommuner också kan använda!

För vi behöver inte vänta på den kommande LSS-utredningen, vilken kan dra ut på tiden. Det gäller att påverka kommunerna att redan nu tillämpa LSS så att gravt synskadade, blinda och dövblinda får stöd i syfte att nå goda levnadsförhållanden.

Kicki Nordström prisad
Vid en ceremoni i Stockholm på morgonen den 10 december fick Kicki Nordström mota Lika Unikas utmärkelse för att ha gjort extraordinära insatser rörande FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det var första gången denna utmärkelse delades ut.

Kicki Nordström var med och ledde den internationella funktionshinderrörelsens arbete för att konventionen skulle komma till stånd. Hon har bland annat en bakgrund som förste vice ordförande i SRF och hon har också varit president i World Blind Union. Hennes energiska och outtröttliga arbete för att påverka innehållet i konventionen gav avtryck i slutdokumentet. Grattis Kicki till en välförtjänt utmärkelse.

Informatörsutbildning 2016
Våren 2016 genomförs en informatörsutbildning till vilken två deltagare från varje distrikt inbjuds. Utbildningen genomförs i två steg, och plats blir Almåsa Konferens. Datum blir 31 mars till 3 april (torsdag kväll till söndag eftermiddag) och 13 till 15 maj (fredag kväll till söndag eftermiddag).

Respektive distriktsstyrelse utser två deltagare. Den som anmäls ska vara intresserad att verka som synskadeinformatör och vilja delta i arbetet med SRF:s informationskampanj. Det är obligatoriskt att delta i båda utbildningstillfällena.

För frågor så kontakta Jeanet Kjöller, jeanet.kjoller@srf.nu

eller tfn 08 39 92 65.

Nästa organisationsråd
Förbundsstyrelsen har nu fastställt att nästa organisationsråd äger rum i Gotlandssalen i Stockholm torsdagen den 3 mars. Ett ombud från varje distrikt och branschförening samt förbundsstyrelsen deltar.

På programmet står motionsuppföljning, informationskampanjen 2016 och en presentation av den nya broschyren om neuropsykiatriska funktionshinder och synskada. En inbjudan kommer att sändas till distrikt och branschföreningar, men boka redan nu in den 3 mars i almanackan!

Liaising commission har haft möte
Liaising commission (LC) är en kommission inom European Blind Union.

LC bevakar EU-frågor och bedriver påverkansarbete gentemot EU. Den 11-13 december hade LC möte i Italien, och här deltog undertecknad (Håkan Thomsson) som SRF:s representant.

Den 2 december publicerade EU-kommissionen European Accessibility Act, ett förslag till direktiv om tillgängliga varor och tjänster. Det är framförallt två sektorer som lyfts fram tydligt: allmänna transporter och banktjänster. När det gäller allmänna transporter finns ju redan direktiv om ledsagning, men nu föreslås att hemsidor ska göras tillgängliga och användbara så att funktionshindrade ska kunna ta del av tidtabeller och boka biljetter. Det ställs också krav på tillgängliga biljettautomater. Vad gäller banktjänster ska hemsidor vara tillgängliga så att kunderna kan ta del av information och själv utföra banktjänster. Uttags- och insättningsautomater ska vara tillgängliga. Även annan apparatur, såsom TV-apparater och kortterminaler, ska vara tillgängliga. Tillgänglig E-handel är ett annat viktigt område. Vad gäller byggd miljö konstaterar kommissionen att det finns nationell lagstiftning om tillgänglighet i alla medlemsländer, även om den har olika utformning. EU-kommissionens förslag ska nu behandlas av EU-parlamentet och ministerrådet. Den processen kommer att ta tid, och utfallet kan innebära stora ändringar. Funktionshinderrörelsen kan självklart försöka påverka direktivet.

Tysta fordon diskuterades också. Här har tekniska arbetsgruppen i den internationella standardiseringen lagt sitt förslag. De säger att det ska finnas ett varningsljud (så kallad AVAS) men att det kan finnas en switch som möjliggör för föraren att stänga av varningsljudet. Det krävs nu en skärpning av EU-reglerna, vilket EU-kommissionen kan besluta om. Dock behöver vi arbeta nationellt för att uppmärksamma politikerna på den dödsfara som de tysta fordonen innebär för folk i allmänhet och synskadade i synnerhet.

Marrakechavtalet (om rätten att föra synskadeanpassad litteratur över nationsgränserna) har hamnat i ett dödläge. Frågan om EU-kommissionen har rätt att på egen hand ratificera avtalet ska prövas rättsligt. Exempelvis Tyskland hävdar att frågan om ratificering ligger på nationell nivå, men det kan också vara så att det är så kallad mixad kompetens. Förläggarbranschen fortsätter att motarbeta avtalet, och vill att det istället ska antas ett allmänt copyright-direktiv, vilket LC bedömer skulle vara förödande. SRF bör påverka svenska regeringen att vara beredd att ratificera marrakechavtalet då läget klarnat. Här föreslog LC att EBU-styrelsen tillsätter en arbetsgrupp.

Angående standard för hissars utformning så finns ett initiativ från en hisstillverkare som vill tillåta touchskärmar i hissar. DBSÖ (österrikiska synskadeorganisationen) har arbetat för att motverka detta. Frågan kan komma upp i nationella standardiseringsdiskussioner, vilket vi måste bevaka.

Nytt om Bonnier Audio
I mitten på 1980-talet startade synskaderörelsen det första ljudboksbolaget i Sverige. Det hette SRF Kassettbok AB, och var ett dotterbolag i vår företagskoncern Iris.

I slutet på 1990-talet såldes aktiemajoriteten i Kassettbok till Bonnier, och företaget bytte namn till Bonnier Audio. Iris behöll dock 30 procent av aktierna. Med hjälp av Bonniers kompetens har företaget utvecklats, och det har bidragit en hel del till vår företagsgrupps intäkter.

På senare år har ju stora delar av Irisgruppen sålts ut, och Iris är inte längre ett varumärke som betyder att det är synskaderörelsen som är ägare. Dock finns Iris Förvaltning AB, som är helägt av Synskadades Stiftelse. Iris Förvaltning äger Almåsa.

Fram till den 11 december hade Iris Förvaltning alltså en ägarandel på 30 procent i Bonnier Audio. Men Bonnierkoncernen ville omstrukturera, och i det sammanhanget ville man köpa loss Bonnier Audio från synskaderörelsen. Och så har nu alltså skett. Köpeskillingen blev ett tvåsiffrigt miljonbelopp, men lite vemodigt känns det ändå att nu helt lämna ägandet av Sveriges första ljudboksbolag.

God Jul och Gott Nytt År
Ja så är det då åter dags att värma glöggen och ställa fram pepparkakorna. Jag vill tacka personal, förtroendevalda och alla medlemmar för ett bra verksamhetsår 2015!

Hoppas ni alla får en stärkande ledighet. Jag och min fru Gunilla ska för första gången fira nyår på Almåsa – något vi ser mycket fram emot.

Låt mig ta tillfället i akt att önska alla nyhetsbrevets läsare en fin jul och ett intressant och positivt nytt år 2016!

THOMSSONS NYHETSBREV NR 1 2016
Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Innehåll

Debattartikel om punktskrift

Två nya branschföreningar

Nominera till ljudbokens hederspris

Några viktiga datum

Årskrönika 2015

Debattartikel om punktskrift
Den 4 januari var det internationella punktskriftsdagen. På debattforumet SVT Opinion kunde vi då publicera en artikel där punktskriftens betydelse lyftes fram. Artikeln var undertecknad av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, Annika Södergren, ordförande i Föreningen För Synrehabilitering, och Fredrik Larsson, vice ordförande i punktskriftsnämnden.

I artikeln skrev vi bland annat: "Talsynteser i datorer, talande mobiler och surfplattor med mera har inneburit en revolution för personer med synnedsättning. Men det finns en övertro på att ny teknik kan ersätta punktskriften. På sikt kan det leda till att barn och unga riskerar att stå utan ett läs- och skriftspråk."

Vi har fått signaler att punktskriften upplevs som svår och onödig, och att den därför väljs bort i skolan. Det kan ge synskadade individer ett livslångt handikapp. Därför skrev vi: "Det händer att elever med synnedsättning tidigt börjar använda talsyntes i skolan istället för att lära sig läsa med fingrarna. Det kan leda till att de väljer talet framför punktskriften. Både känslan för språket och stavningen blir då lidande."

Även i andra sammanhang uppmärksammades punktskriften den 4 januari. Bland annat medverkade Bengt Troberg i morgonsändingen i P4 Radio Uppland.

Två Nya branschföreningar
Från och med den 1 januari har SRF fått två nya branschföreningar. Båda är föreningar för personer med speciella ögondiagnoser: LHON Eye Society respektive Aniridi Sverige. Vi hälsar dessa föreningar varmt välkomna i SRF-familjen!

Nominera till ljudbokens hederspris
Kvällen Den 7 mars arrangerar Storytel årets ljudboksgala på Nalen i Stockholm med prisutdelning i flera kategorier. Blan annat kommer Synskadades Stiftelse att dela ut Ljudbokens Hederspris. Detta pris ska gå till någon som främjat ljudbokens utveckling. Det kan vara en person, en organisation eller ett företag.

Alla välkomnas att nominera kandidater fram till den 31 januari. Sänd din nominering med motivering per e-post till ljudbokspriset@srf.nu

Några viktiga datum
Årets första organisationsråd äger rum i Gotlandssalen i Stockholm torsdagen den 3 mars. Nästa organisationsråd hålls på samma plats fredagen den 16 september, och följs av kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande samt förbundsstyrelsen, den så kallade DOFS:en, som genomförs på Almåsa Konferens den 16-18 september (fredag kväll till söndag eftermiddag).

Årets stora informationskampanj genomförs från augusti fram till den vita käppens dag, som ju är den 15 oktober. Inför informationskampanjen genomförs en utbildning av synskadeinformatörer, där steg 1 är den 31 mars till 3 april och steg 2 är den 13 till 15 maj. Den 20 till 22 maj är det avslutning på funktionärstraineeprojektet.

För personalen så är det introduktion för nyligt anställda den 20 till 21 januari. Ombudsmännen har fortbildning den 2 till 3 mars. Och den 26 till 27 april är det kanslistdagar. Dessutom är det arbetsgivarkonferens den 17 till 19 juni.

När det gäller ansökningar till årets andra utdelning av organisationsutvecklingsbidrag så är sista ansökningsdag den 31 maj. Och senast den 30 november ska man söka om grundläggande administrativt stöd, organisationsutvecklingsbidrag, projektstöd och stöd till närstående föreningar för år 2017. Rörligt behovsprövat administrativt stöd för att kunna anställa en ombudsman/verksamhetsutvecklare kan sökas fortlöpande av distrikten.

Förbundsstyrelsen håller möten den 5 till 7 februari, 3 till 4 mars, 21till 22 april, 20 till 21 juni, 15 september, 20 till 21 oktober och 15 till 16 december.

Bland internationella händelser kan nämnas möte med nordiska samarbetskommittén, kvinnokommittén och ungdomskommittén på Almåsa den 10 till 12 april. Den 23 till 25 september är det nordisk kvinnokonferens i Finland. Och World Blind Union har sin generalförsamling i Orlando, Florida, USA, den 18-25 augusti.

Årskrönika 2015
Så här i början av ett nytt år är det roligt att blicka tillbaks och minnas det år som gått. Här följer några subjektiva glimtar.

Den 1 januari 2015 trädde den lagbestämmelse i kraft som klassar otillgänglighet som diskriminering. Den 23 januari genomförde vi en heldagsutbildning för personalen och förbundsstyrelsen kring den nya lagstiftningens möjligheter. Bland annat medverkade den synskadade juristen Annika Jyrwall Åkerberg. Men som vi vet har lagen stora begränsningar, och vi har inte märkt så mycket av den ännu. Den 13 april deltog jag när Lika Unika uppvaktade demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), och här krävde vi att lagen skulle skärpas. Vi tyckte oss få medhåll av ministern, men något resultat har vi trots det inte sett.

En annan lag som var på tapeten 2015 var LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Socialstyrelsen gjorde en kartläggning av hur lagen tillämpas. I juni träffade två representanter för Socialstyrelsen vår förbundsstyrelse, och här fick de ett ta del av vårt synsätt och ett stort antal argument för att lagen behöver förtydligas. Under hösten har vi fortsatt att ligga på i denna fråga.

Onsdagen den 28 oktober uppmärksammade Sveriges Televisions båda nyhetsprogram, Aktuellt och Rapport, att synskadade får allt svårare att beviljas ledsagning genom LSS. SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn debatterade med socialminister Åsa Regnér (S). Ministern höll med om att utvecklingen gått åt fel håll, och i början av november tillkännagav regeringen att lSS ska ses över, däribland insatsen ledsagning. Vi får alltså fortsätta att traggla med denna fråga under 2016.

Annars började år 2015 riktigt bra media mässigt! Redan den 2 januari medverkade jag i Kulturnytt i Sveriges Radio P1, och berättade om punktskriftens betydelse. Och fredagen den 30 januari handlade ett inslag i Ekonomiekot, också det i Sveriges Radio P1, om synskadade bankkunder. Det som lyftes fram var höga avgifter på att betala sina fakturor på bankkontoren samt bristande information om banktjänster till synskadade.

Helgen den 23 till 25 januari samlades ett 70-tal SRF:are på Almåsa för att delta i vår konferens om organisationsutveckling. Samtliga distrikt, flera branschföreningar, stora delar av förbundsstyrelsen samt representanter för SRF:s barn- och ungdomsråd och Unga Synskadade deltog. Medlemsrekrytering, olika arbetsformer, tips och idéer diskuterades frejdigt. Senare under året fastlade förbundsstyrelsen en strategi för medlemsutveckling som gäller för perioden 2015 till 2023, och alla distrikt uppmanades att, i samverkan med sina lokalföreningar, ta fram handlingsplaner för medlemsutveckling.

Faran med tysta fordon, framförallt el- och hybridbilar, var något som vi på allvar började uppmärksamma under 2015. Under våren deltog vi i två internationella möten på detta tema, och i Almedalen var faran med tysta fordon ett av våra huvudbudskap.

Dialogen med de tre företag som tillhandahåller uttagsautomater i Sverige har fortsatt under året. I dagsläget är cirka 90 procent av alla uttagsautomater försedda med en talfunktion. Den positiva dialogen ska fortsätta, och nu handlar det också om att få in talfunktion i insättningsautomaterna.

Under våren genomfördes en stor medlemsundersökning, där TNS Sifo intervjuade 1000 SRF:are om gatumiljö, kollektivtrafik färdtjänst och digital tillgänglighet. Två rapporter togs fram, vilka visar att synskadade har en besvärlig situation på dessa områden. Resultaten var kanske inte så förvånande, men ändå nedslående. Men utifrån dessa fakta får vi hämta kraft till att fortsätta SRF:s nödvändiga arbete att påverka synskadades livssituation med målet att vi ska ha makten över våra egna liv och känna frihet i vardagen.

2015 var ett år med många internationella utblickar. Två intressanta och värdefulla studieresor till Storbritannien genomfördes, en med ledarhundsverksamhetens personal och en för förbundsstyrelsen. Den 22 september medverkade undertecknad i ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel med Marrakechavtalet som tema. Fyra SRF:are deltog i Africa Forum i Uganda i början av oktober, och i slutet av samma månad hölls European Blind Unions generalförsamling utanför London.

2015 var också året då det personella stödet till distrikten utreddes. I december beslöt förbundsstyrelsen att alla distrikt ska kunna ha en ombudsman/verksamhetsutvecklare, och att den reformen ska genomföras innan kongressen 2017. Detta är en stor organisatorisk förändring, som alltså beslutades 2015 men som börjar genomföras under 2016. Från och med 2016 har också distrikt och föreningar själva arbetsgivaransvaret för lokal, administrativ personal.

Vår kalender, Årets ledarhundsvalpar, fortsätter att göra succé. Den sprider information om synskadadess situation och SRF, men den ger också ett mycket viktigt ekonomiskt tillskott till vår verksamhet.

Almedalsveckan var definitivt en av årets höjdpunkter för SRF. Vi deltog i flera paneler och liknande, träffade sexton ministrar och hade även i övrigt ett stort antal intressanta och viktiga möten. Men för mig personligen är det faktiskt en händelse utanför SRF som trots allt var årets absoluta höjdpunkt. Den 5 oktober blev jag nämligen farfar till två små tvillingar.

Sammanfattningsvis så var 2015 ännu ett aktivt SRF-år, men mycket återstår att göra. Vi ses i verksamheten under 2016!

Håkan Thomsson

Tfn 08 39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Bilaga 2 januari
syntolkningsevenemang 2016
BIO Filmstaden den 2 februari 2016
en underbar jävla jul

Regi av Hannes Holm

27-åriga Simon och Oscar har varit ett par i tre år. Tillsammans med sin nära vän Cissi har de köpt ett "karaktärsfullt" hus i Bromma. Det är i stort behov av renovering men ett rum på övervåningen har de prioriterat. Barnkammaren. Den är klar! Cissi är i nionde månaden. Vem är pappan? Det kan vara Oscar ELLER Simon. Tillsammans ska trion bilda familj

Syntolkas, lördag den 2 februari klockan 15 00

Med reservation att filmen fortfarande går.

Syntolkas av Ej klart

Syntolkas även genom syntolkningsappen

Biljett bokas på SRF kansli telefon 019 673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com

Sista dag för bokning är den 28 januari

Länsteatern den 10 februari 2016
Befrielsefronten

av Maria Sveland, Regi av Sara Giese

Anna har fått ett vikariat på tidningen i Örebro och motvilligt flyttat hem till mamma. Hemstaden skakas just av en serie överfallsvåldtäkter, och i sin roll som journalist möter Anna den rädsla och begränsning det innebär för ortens alla kvinnor. Varför är det de som ska hålla sig hemma? Varför hittas inte gärningsmannen? Frustration övergår i våldsam handling när en grupp kvinnor tar saken i egna händer och Anna får omvärdera sin relation till sin hemstad, sitt arbete och sitt förflutna. Hon inser att hon måste välja. Vems verklighet vill hon berätta

Syntolkas den 10 februari 2016

Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019-689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

BIO Filmstaden den 29 februari 2016
en man som heter ove

Regi av Hannes Holm

Ove, 59 år är för grannarna radhusområdets vresiga ordningsman. Men när höggravida Parvaneh med familj flyttar in mittemot och backar in i Oves brevlåda blir det upptakten till en berättelse om tilltufsade katter, oväntad vänskap och den uråldriga...

Syntolkas, lördag den 2 februari klockan 15.00

Med reservation att filmen fortfarande går.

Syntolkas av Ej klart

Syntolkas även genom syntolkningsappen

Biljett bokas på SRF kansli telefon 019 673 21 06 eller e-post srf.orebro.lan@telia.com

Sista dag för bokning är den 28 januari

Länsteatern den 27 april 2016
BOXAREN

en musikal av Erik Norberg och Alexander Öberg

Johann Trollmann var Tysklands bäste boxare. Han vann match efter match med sin snabbfotade, dansanta stil och publiken älskade honom. Men han var av romsk härkomst och nationalsocialisterna som under trettiotalet kom till makten krävde att endast arier skulle vara segrare – inte "Zigenaren". När han trotsade regimen och vägrade förlora

straffades han och ställdes inför ett val: arbetsläger eller sterilisering.

Syntolkas den 27 april 2016

Syntolks av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

Bilaga 3 januari
Pressmeddelande från Region Örebro
Föreläsningar om TBE
TBE har kommit till Örebro län. Nu rekommenderar Hälso- och sjukvården i Region Örebro län

vaccination mot TBE-smitta för dem som vistas mycket ute i skog och mark.

Mer information om TBE-smitta och hur du kan skydda dig kan du få på våra föreläsningar. Under tre

kvällar kommer smittskyddsläkare Hand Fredlund och infektionsläkare Anja Rosdahl föreläsa om TBE

på länets sjukhus.

Tid och plats:

Tisdag 19 januari, klockan 18 00 Wilandersalen, M-huset, USÖ

Onsdag 20 januari, klockan 18 00 Föreläsningssalen, plan 01, Lindesbergs lasarett

Torsdag 21 januari, klockan 18. 00 Föreläsningssalen, Karlskoga lasarett

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka inflammation i hjärna eller

hjärnhinnorna. Tidigare har vi inte haft spridning av TBE-smitta i Örebro län men 2015 kunde vi fastställa flera sjukdomsfall som hade blivit smittade i länet. Det är lämplig tid att vaccinera sig nu

under våren för kommande säsong, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare..

Ny rapport visar stora förbättringar i diabetesvården

Diabetesvården i Region Örebro län har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar som publicerats i dag. Medvetna satsningar, ett systematiskt förbättringsarbete och teamarbete inom både primärvården och sjukhusen ligger bakom förbättringarna.

- Sedan flera år tillbaka har vi satsat målmedvetet på att förbättra diabetesvården utifrån de nationella riktlinjerna, och det har lett till påtagliga förbättringar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Tidigare låg våra resultat generellt väldigt lågt i jämförelse med andra landsting, nu ligger vi i topp inom flera områden.

Nya dietistjänster och fotterapeuter
- Att diabetesvården stärktes med nya resurser var nödvändigt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vi inrättade dietisttjänster i primärvården, diabetessjuksköterskor utbildades i pedagogik och sjukskötersketjänsterna utökades för att öka möjligheterna till behandling med insulinpump. Senare har också fotterapeuter för förebyggande fotvård anställts.

Diabetesråd och arbete med framgångsfaktorer
De senaste åren har också ett diabetesråd tillkommit i länet som stöttat ett genomgripande förändringsarbete.

- Satsningar och ett konsekvent förändringsarbete har gjort att vi nu ligger vi bland de bästa landstingen/regionerna inom flera indikatorer, säger Ingrid Östlund, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör. Patienternas blodsockervärden, blodtryck och kolesterolvärden har förbättrats och de är viktiga kvalitetsindikatorer för diabetesvården. Men fortfarande finns områden kvar där vi kan bli bättre.

- Vi har också lyckats mycket bra med att få hela organisationen, i alla led, att arbeta med framgångsfaktorer. Det handlar bland annat om att fokusera på patienternas värden i förhållande till uppsatta mål och sätta in riktade insatser till patienter med sämre värden.
Hjärt- kärl- och strokevård
Socialstyrelsens rapport visar också att Region Örebro län har förbättrat sina resultat inom hjärt- och kärlvården samt strokevården, men fortfarande är resultaten generellt sämre för dessa områden än riksgenomsnittet.

- Här bekräftar rapporten det som vi redan känner till, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vi har en befolkningssammansättning i länet där många har övervikt, äter fel, motionerar lite och röker mer än riksgenomsnittet – det påverkar självklart hälsan.
Viktigt folkhälsoarbete
- Vårt framgångsrika arbete med diabetesvården visar att vi kan nå resultat när vi arbetar målmedvetet efter de nationella riktlinjerna, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det arbetet behövs också i högre grad i hjärt- och strokevården. Här finns också en hel del positivt arbete på gång – bland annat att skapa en strokeenhet på Universitetssjukhuset Örebro.

- Folkhälsoarbetet som bedrivs i kommunerna med stöd från Region Örebro län är mycket viktigt. Här gäller det att arbetet bedrivs målmedvetet med fokus på riskfaktorer.

Besök av Indelningskommittén
I dag besökte regeringens Indelningskommitté, med dess båda utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson, Region Örebro län för ett möte om arbetet med att skapa färre och större regioner i Sverige. Indelningskommittén har regeringens uppdrag att dela in Sverige i större regioner än i dag.
- Vi ser fram emot ett Sverige med större regioner, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Jag är övertygad om att större regioner kommer att leda till en bättre regional utveckling och bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet.
Stråket Oslo-Stockholm är viktigt
- Vår ståndpunkt från länet, som vi också har framfört tidigare, är att stråket Oslo-Stockholm är viktigt för oss. De länsgränser som vi har i dag är från 1600-talet och stämmer dåligt med de levnads- och resemönster som dagens människor har som bor, jobbar och har sin fritid på många olika orter på ett helt annat sätt än förr.

Fakta:
Indelningskommittén ska i sitt arbete med en ny läns- och landstingsindelning utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.