Under februari och mars har alla våra lokalföreningar sina årsmöten. Distriktet följer sedan med sitt i april. Det är viktigt att ni alla försöker delta på er förenings årsmöte för det är där du kan vara med att påverka vad som ska hända i föreningen under året samt hur pengarna ska fördelas. Den chansen vill du väl inte missa?

Ur innehållet:
Info från distriktet
Info från lokalföreningarna
Hästarna av Marie-Louise Carlsson
Soldat i Nora. Fortsättning på Åkes berättelse
Åsas krönika

Info från distriktet

Avgifter hos SJ.
Från och med den 11 januari ändrade Sj sina bokningsavgifter. Utöver kostnaden för själva resan tas en bokningsavgift ut på 4% för SJ-sträckor och 7% för sträckor med andra operatörer. Dessa avgifter tas ut oavsett på vilket sätt man bokar sin resa.
För den som behöver manuell service tar SJ också ut en serviceavgift på 100 kronor för varje köptillfälle, oavsett hur många resor som köps. Serviceavgiften tas inte ut vid exempelvis störningar i självbetjäningssystemet eller vid ombokning i samband med trafikstörning.
Om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan eller inte utan problem kan boka sin biljett själv tar Sj bort avgiften på 100 kronor och biljetten har då automatiskt samma pris som i de andra kanalerna.
SJ hänvisar i första hand till telefonbokningen på 07 71 75 75 75 och tonval 5 för funktionshinder.
Enligt SJ gör förändringen det enklare för dem att ta bort avgiften för den manuella servicen och underlättar också när det handlar om att boka erbjudanden eller kampanjer till den som inte skall behöva betala den manuella avgiften.
Även om den nya avgiften inte gäller synskadade så är det viktigt att man själv dubbelkollar så att den extra avgiften verkligen tas bort när man beställer sin biljett. Om någon märker att de får betala den här avgiften är jag tacksam om jag får information om detta.
Med vänlig hälsning Jimmy Pettersson, riksförbundet

Studieavslutande resacirkel med
Finns det några ute i distriktet som vill vara med i en studiecirkel som avslutas med en resa till målet vi läser om. Ett förslag är att vi träffas i de olika lokalföreningarna så att ingen hela tiden behöver åka så långt. Har du ett förslag på resmål så berätta det när du anmäler ditt intresse. Ring kansliet 019 673 21 06 och anmäl dig senast 10 mars.

Inbjudan träff familjer med barn med synnedsättning
Nu har vi fått fler familjer med barn med synnedsättning som medlemmar i vårt distrikt. Därför skulle vi vilja träffa er för att höra vad vi tillsammans kan skapa för meningsfull verksamhet för er. Kom med era tankar och idéer till en träff med oss. Vi bjuder på förtäring.
När: torsdag 1 juni
Tid: klockan 17 00 till 19 00
Var: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro
Anmäl er till kansliet 019 673 21 06 eller mail: srf.orebro.lan@telia.com senast 29 maj.
VÄLKOMMEN
Vi kommer att skicka ut inbjudan till alla familjer som finns i vårt register. Får du ingen inbjudan inom den närmsta månaden så ta kontakt med kansliet.

Inbjudan nya medlemmar
Vi vill bjuda in alla våra nya medlemmar under 2016 och 2017 till en träff där vi presenterar våra lokalföreningar samt vår verksamhet.
Kanske har du gått och funderat på vad du egentligen har för rättigheter i samhället som synskadad eller funderar på hur du kan få hjälp i vissa frågor, då ska du komma till vår träff där vi berättar om vad vi kan hjälpa till med.
Det kanske också är så att du sitter inne med kunskaper och idéer som skulle föra vår verksamhet framåt. Det vill vi naturligtvis också gärna ta del av. Så ta med dina frågor, funderingar och tankar och kom på vår träff. Vi bjuder på förtäring.
När: Tisdag 4 april
Tid: 17 00 till 19 00
Var: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro
Anmäl dig till kansliet 019 673 21 06 eller via mail; srf.orebro.lan@telia.com senast 30 mars.
VÄLKOMMEN


Statliga myndigheter ska gemensamt ta emot minst 1 000 personer per år med funktionsnedsättning för praktik
I februari förra året gav regeringen flertalet statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. I dag har regeringen beslutat om att införa ett volymmål för uppdraget. Myndigheterna ska mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018 gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer per år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.
Syftet med uppdraget är att arbetssökande ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.
Statskontoret har lämnat en första redovisning den 10 november 2016 om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Mot bakgrund av Statskontorets redovisning samt att målgruppen för uppdraget har en fortsatt svår arbetsmarknadssituation är det angeläget att nu införa ett volymmål i uppdraget. Dagens beslut är ett tillägg till uppdraget som beslutades den 4 februari 2016.
Kontakt Natali Sial, Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, 072 520 54 49

Överenskommelse angående personer med allergi och personer med synskada
Till ansvariga i samhället samt organisationerna inom Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund.
Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, det vill säga ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra. Frågor om tillgänglighet har därför stor betydelse.
Vi med allergier eller som är synskadade måste tryggt, säkert och utan att riskera hälsan kunna förflytta oss och vara verksamma runt om i samhället: jag måste kunna färdas, utföra mitt arbete, delta i studier, kulturaktiviteter och ha en innehållsrik fritid.
I vissa, ofta klart avgränsade situationer, inträffar det att intressena och behoven hos människor som har allergi och synskadade "kolliderar". Särskilt påtagligt blir detta vid mötet mellan en person med allergi mot hund och en annan som är ledarhunds-förare. Denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömse-sidig respekt för den andres situation.
Hela samhället har ansvar för att se till att det blir tillgängligt för funktionshindrade. Riksdagen har antagit en Nationell Handlingsplan för funktionshinderspolitiken som bland annat har som mål att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Både personer med synskada och personer med allergi har samma rätt till delaktig-het. Det är därför ett ansvar för samhället att finna lösningar som fungerar för båda parter.
Att tänka på:
Vi kan aldrig räkna med att bli betraktade som trovärdiga och bli bemötta med respekt från allmänhetens och samhällets sida, om vi inte själva föregår med gott exempel.
Så här ska vi göra:
Internt:
När problemet dyker upp internt, i vår egen verksamhet, t ex vid nyttjande av gemensamma lokaler eller lokaler som ligger nära varandra, vid sammankomster där personer med allergi mot hund och ledarhundsekipage kan finnas samtidigt är det ett gemensamt intresse att lösa problemet.

I de flesta fall går detta att lösa, t ex genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja. Genom planering kan konflikter i många fall förebyggas. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses.
Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja att lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda parterna på egen hand ska kunna lösa situationen.
Om ni inte kan hitta en lösning personerna emellan, koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.
Externt påverkansarbete:
När vi möter problemet utanför vår egen verksamhet, till exempel i samband med kommunala planeringsfrågor, tillgänglighet till färdmedel, kommunal ordningsstadga och så vidare, ska vi uppträda tillsammans och stödja varandra.
1. Låt aldrig "samhällssidan" få övertaget genom att vi agerar mot varandra.
2. Håll ihop! Stötta varandras argument.
3. Hävda att vi, personer med allergi och personer med synskada, har samma rätt till delaktighet. Det är den ansvariga partens sak att finna lösningar som fungerar för båda parter.
Förbunden ansvarar för att överenskommelsen görs känd och hålls aktuell inom organisationerna.
Stockholm 2017 25 januari
Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund
Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet

Annons tjänst som ombudsman/verksamhetsutvecklare

Synskadades Riksförbund, SRF, är landets företrädare för personer med synnedsättning. Vi skapar gemenskap, sprider kunskap, ökar självständigheten och driver med en stark röst frågor för bättre livskvalitet. Läs gärna mer på www.srf.nu.

Synskadades Riksförbund Örebro län, med kansli i Örebro, söker nu en:

Ombudsman/verksamhetsutvecklare på 50%

Tjänsten som ombudsman/verksamhetsutvecklare innebär att du, på distrikts- och lokalföreningsnivå, på uppdrag av distriktsstyrelsen, kommer att vara en del i arbetet med
Intressepolitiskt påverkansarbete
Utbildning och information
Organisations- och medlemsutveckling
Stöd till styrelser i distrikt och lokalföreningar

Arbetet innebär många kontakter såväl internt inom SRF som externt med olika aktörer.

Kvalifikationer:
Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Du är initiativrik och analytisk och har lätt att samarbeta
Du har erfarenhet från föreningslivet
Du ska ha genomgått gymnasiet med godkända betyg, och högskolepoäng inom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller andra sociala inriktningar ses som meriterande
- Du har god datorvana och inblick i sociala medier
- Du har egna erfarenheter av synskada.

Övrigt:
Tjänsten är tillsvidare och på deltid med sex månaders provanställning. Tjänstens placering är på distriktskansliet, Mellringevägen 120 B, i Örebro.

Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Notera att det finns ledarhundar inom SRF, och att dessa får vistas på kansliet.

Intresserad?
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ordförande, Ove Nilsson,
076 0586 774, mail: ove.nilsson@srf.nu.
eller personalhandläggare Gunilla Thomsson, tfn 08 39 91 66 eller gunilla.thomsson@srf.nu

Skicka din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk, senast 15 mars, till e-post: ove.nilsson@srf.nu. Märk ämnesraden med "Ansökan ombudsman/verksamhetsutvecklare SRF Örebro län".

Vi har kollektivavtal (KFO - Unionen).
Inför rekryteringen har Synskadades Riksförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.

Info SRF Bergslagen
Påminnelse.
Det är väl ingen som glömmer årsmötet
Torsdagen 23 Februari kl.13 00 Rådmansgatan 9
Nora. Ingång från gården. Ju fler vi blir desto bättre möte blir det. Så glöm inte 23Februari. Välkommen önskar styrelsen genom Irene
Medlemsmöte.
Torsdag 16 mars kl. 14. 0 är det dags för en träff igen.
Vi lyssnar till Saxdalingarna som sjunger och spelar 0ch berättar om Dan Andersson. (Daisy)
Anmälan senast 12 mars till Irene tel.0 5 8 7 254 56
Välkommen till Rådmansgatan 9 Nora.
Väl mött hälsar styrelsen genom Irene

Info från SRF Karlskoga
ÅRSMÖTE
Söndagen den 26 februari klockan 14 00 på Nickkällan
Årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på kaffe och semlor. Lotteri.
Anmälan till Inger 073 035 08 59 eller Inga 0 5 8 6 57 927
Senast den 22 februari.
BINGO
Fredagen den 10 mars klockan 14 30 på Nickkällan
Brickor 10 kronor per stycke gånger 3 spel. Kaffe 30 kr
Anmälan se ovan senast 7 mars.
MEDLEMSMÖTE
Fredagen den 31 mars klockan 14 30 på Nickkällan
Information, Kaffe 30 kr. Lotteri. Anmälan se ovan senast 28 mars
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Hälsar styrelsen
genom Kristina Johansson 0 5 8 6 414 12, 070 66 06 981

Info från SRF Sydnärke
Skriv redan nu in att årsmötet hålls i år i Kvarngården i Kumla måndag 20 mars klockan 13 00 till 16 00. Föreningen bjuder på förtäring.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i rätt tid innan mötet. Välkommen

Info från SRF Örebro kommun
Örebros årsmöte blir lördag 11 mars kl 14 till 16 på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13. Alla handlingar kommer inom kort i brevlådan på det media du anmält. Vill du skriva en motion som vi ska behandla på årsmötet så skicka den till roger7714@gmail.com så fort som möjligt dock senast 1 mars.
Öppet hus
Onsdag 1 mars är det öppet hus i föreningarnas hus klockan 14 till cirka 15 30. Vi har lite frågesport och fikar tillsammans i husets café. Ingen anmälan behövs.
Hästarna
I natt drömde jag att jag var på ett läger med hästar och andra djur. Det var en bonde som ägde gården.
Vi som var där var jag och min kompis Birgitta. Vi var 13 och 14 år. På gården fanns också tre killar som hjälpte bonden med att sköta om hästarna och de andra djuren. Dessutom så fanns det några mindre tjejer där också.
En morgon kom en av killarna som hette Erik och skrek:
- De är borta.
- Vilka då? frågade bonden
- Hästarna. svarade Erik
- Jag kommer. sa bonden.
Bonden och Erik gick ut till hagen där hästarna skulle gå och säg att de var borta.
- Är det ingen som har sett något? Frågade bonden. Jag ringer polisen.
Polisen kom.
- Vi får hålla koll på stallet och hagen så inga andra djur försvinner, sa polisen.
Nästa natt var polisen på plats. Plötsligt vid tre-tiden hördes ett bråk från stallet och snabba steg. Bonden och killarna gick ut till stallet där de såg en figur som kom ut med hunden under armen.
- Ta fast honom skrek bonden. Erik knuffade figuren så han tappade hunden.
- Är det du som har tagit hästarna?
- Ja sa figuren. Jag och min kompis har släppt ut hästarna till en annan hage ungefär en mil härifrån. Vi ska sälja dem.
Därefter åkte polisen och bonden och hämtade hästarna.
Skrivet av Marie-Louise Carlsson

Åsas krönika

På jobbet var allt som vanligt. Denna gång blev det faktiskt gymnastik. Glad blev jag för det skönt efter att varit så förkyld att äntligen få röra på sig. Medan vi fikade satt en av mina arbetskamrater och försökte charma både personal och brukare på pekade att de var snygga fast han ville påskina att han inte stötte på dem. Sedan läste vi i tidningen 8 sidor bl.a. Om Donald Trump som blev USAs 45e president den 20 januari. Sedan läste vi om den 16årige kille som blev bräckt om livet i Malmö för en tid sedan fruktansvärt och all det där kvinnovåldet som gjort att kvinnor fått fly hem och anhöriga bytt internatet till och med blivit mördade för sin religion . Jag blir alldeles bestört av allt som händer runt omkring i vår värd det borde skiva rättvisa i både Sverige och i EU och i övriga värden.
En dag i slutet av förra veckan var jag och min assistent ute och promenerade i solen 6 km till och från Tybble vårdcentral. De bygger om överallt i denna stad och på vägen hade de stängt av vägen så vi fick gå i omvägar för att komma fram till vårt mål. Som vanligt innan så hade vi helgstädat hela huset. Melker hade varit orolig som vanligt för mig och eftersom jag gick med min rullator och inte använde rullstolen. Melker hade inte ro i kroppen att tugga på sitt ben eller äta maten som husse hält upp åt honom, ute hade han skyndat sig att uträtta sina behov. Och natten till lördagen den 21 januari så hade Melker gått in i vårt sovrum och gått fram till mig och nosat av stämningen. Mats hade snällt och lugnt sagt åt honom att gå och lägga sig med en viss tvekan så gjorde han det till slut i alla fall. Själv sov jag och märkte ingenting. Katterna tyckte visst också att Melker var för orolig och spänd så dem båda höll sig undan från eftermiddagen och hela natten med det hördes ingenting i från dem. I förra helgen var vi på Marieberg på Dressman XXL och inhandlade lite nya tröjor åt maken inte för tjocka heller lagom tunna långärmade jumprar. Efteråt gick vi till the cofe och fikade innan vi åkte hem. Sedan den senaste tidens uppdatering av Legiumus så vid varje avslutat kappittel så stannar boken utan att man själv stoppar boken. Det har inte varit så förut då har boken fortsatt tills jag stannat och stoppat boken, Mats har samma problem. Vet någon varför appen blivit så? En dag när jag kom hem från jobbet stod Melker och Mats och tog emot mig. Färdtjänsten blev sen till Mats när han skulle fara och möta mig på jobbet så då beslöt vi att han skulle vänta på mig hemma i stället. Har lagat pastagratäng med kassler broccoli ädelost sås, tagit rätt på disk och tvätt och lyssnat på Spotify medan jag lagade mat. Har börjat cyckla igen på träningscykeln. Mats har varit till djurens center och vägt Melker 34,2 kg alltså vikt nergång med 3 kg. På jobbet denna dag har vi spelat bingo första pris var en Marabou chokladkaka, jag satt en siffra i från skulle ha 25 och 13 vann. Medan jag var på jobbet var Mats och Melker och handlade när jag kom hem tillagade jag schnitzel med pommes. Olivia kollade cyklarna en dag hon tänkte att nu får husse och matte börja cykla som vi faktiskt har börjat göra. Melker är ju lugnast om jag använder rullstolen då kan han sova och vila och vara lugn. En förmiddag i veckan har vi suttit med våra nya Doro telefoner och gått i genom funktionerna på dom. I eftermiddags på jobbet har jag och kompisarna suttit och sett på film.
Det råder vattenbrist här i Örebro, tur att vi duschar och inte badar i badkar. Det fattas massor med vatten i Vättern berättade Sverige i dag. För en tid sedan mailade jag till min arbetsgrupp om att jag funderar på att jobba en dag till i veckan. Dom skulle ha möte om det här i närmaste tiden så ska jag få veta det sedan. En dag på jobbet höll det på att bli en krock mellan mig och en av mina arbetskamrater. Jag skulle vända min rullstol och rulla in till köket och varken hörde eller såg att min arbetskamrat som kom körande med sin permobil. Jag råkade vist backa på henne jag sa förlåt och sa att jag varken hörde eller såg att hon kom, hon svarade att det inte gjorde någonting tur alla fall att det i slutet ändå gick bra. En dag när jag skulle till jobbet hade djuren, katterna Olivia och Kajsa och ledarhunden Melker lagt sig för att vila bäst att passa på medan matte jobbar. Olivia tycker det är gott med ost och passar gärna på när om husse vänder ryggen till. Denna eftermiddag har vi varit och gått tillsammans med Annika från ledarhundsverksamheten 6 km fram och åter till vårdcentralen men denna gången hade jag min rullstol. Har nyss tillagat köttfärssås och spaghetti ska ha med det till lunch i kyrkan i morgon efter körövningen.
Av Åsa Lindeberg

Soldat i Nora!
Hej alla glada överlevare från det gamla året, och god fortsättning på detta nya år. Ett år som vi inte vet så mycket om. Vi kan bara hoppas . Fortsättning blir det i alla fall på min berättelse.
I trädgården är det på väg att bli vår. Vintern har varit lång och kall. Mycket snö. Flera gånger har vi fått skrapa snö från de växthus som stått tomma under vintern. Men, nu ska de väckas till liv igen. Det ska läggas drivbänkar. Material till detta hämtar vid regementet i Karlstad. Där har de många hästar så det blir mycket halmblandad gödsel. Det blir god värme i våra drivbänkar. Bänkfönstren har lagats och målats under vintern.
Som sagt var våren på väg och en dag i april så dimper ett brev från Sveriges krigsmakt ner i brevlådan. Sär står att värnpliktige Sven-Åke Larsson. Jag hette Larsson på den tiden. Namnet Minsberg tillkom i början på sextiotalet. Det har sin historia, den kan vi ta en annan gång. Åter till brevet. Där stod att jag den trettionde maj skulle infinna mig vid Nora tågstation senast klockan arton noll noll.
Ja, vad gör man, det var bara att packa en liten väska och säga tack och farväl till det fria livet och göra sin plikt. Jag var i Nora i god tid. Där började det samlas killar från när och fjärran, mest från mellersta delen av landet. Dock ingen från Karlstad, men det fick gå. Vi hade nu cirka tio månader på att bli bekanta med varandra. Det var en synnerligen brokig skara. En del långa, en del korta, andra smala eller tjocka. Vi var väl så där en femtio stycken, det gick ju inte att hålla reda på alla namn. Så småningom fick de flesta något "klocknamn", det blev tjockis, smalis, rödtopp, stridis, det var två killar från Unnemo, de hette båda Persson, den ene var över två meter, den andra var en liten knatte, så det blev Storper och Lillper. Själv fick jag heta Mozart, jag var ju så omusikalisk eller också Rimmis. Men, allt sådant där kom så småningom. Nu stod vi vid stationen och väntade på transporten till kasernområdet som låg ett par kilometer från staden och hette Hagby. Militärt hörde vi till T2 , Skövde. Vi kallades T2N och vi skulle utbildas till sjukvårdare. På grund av sjubårarnas trästänger så kallades vi för stavhoppare.
Vi blev anvisade våra logement, en lång korridor med rum på båda sidor. I varje rum fyra våningssängar, över och underslaf med halmmadrass på varje säng. Den var så full med halm så den såg ut som en stoppad korv. Någon skämtare hade tydligen varit i farten. Vi fick lägga ner dem på golvet och försöka platta till dem så vi kunde bädda för natten. Man sover mycket bra på halmmadrass när man väl legat in den. Klockan åtta var det kvällsmat och så var det slut på första dagen i krigarlivet. I morgon får vi kanske börja lära oss veta hut.
Nästa morgon vaknade vi av ett våldsamt bultande på dörren och någon som skrev att vi skulle samlas ute på gården klockan halv åtta. Väl där mottogs vi av en man som sade att han var major och hälsade oss välkomna till Trängen i Nora. Han sade att vi nog skulle komma trivas tillsammans om vi bara gjorde som vi blev tillsagda. Ja, han sa väl inte precis så men det var det han menade. Så fick vi en första lektion i hur vi skulle hälsa på alla befälspersoner, korpraler till majorer och ännu högre, varhelst vi mötte dem, annars skulle det ta hus i H. Så illa kunde det väl ändå inte vara. Han tackade för visad uppmärksamhet och sade att nu kunde vi få gå till matsalen och äta frukost.
Det smakade verkligen bra, vi var hungriga som utsvultna vargar. I matsalen stod en figur med en stor bricka på bröstet. Där stod det att han var Dagofficer. Han skulle hålla ordning på oss, stackars karl, han skulle nog inte få det så lätt i början i alla fall. Efter maten fick vi order att återsamlas på gården klockan tio. Egentligen hette det kaserngården och där fanns en flaggstång, flaggan skulle hissas varje morgon klockan nio. Det fick vi tjuras om med.
Vi fick vår första lektion i hur man står i givakt och hur man utför en perfekt honnör. Så blev det marschering till textilförrådet där vi hämtade våra klädespersedlar. Det var både "arbetskläder och permissionsuniform. Det blev en riktig hög att bära till logementet och hänga in i våra garderober. Övrig utrustning som vapen, hjälmar, ryggsäckar och övriga prylar fick vi hämta ut nästa dag. Efter några dagar hade befälspersonerna fått så pass ordning på oss så vi kunde både hälsa och gå någorlunda bra i takt.Nu var vi redo för en lite längre marsch. Den gick till torget i Nora. Där blev vi uppställda med riktning mot kyrkan. En höjdare steg fram och skrek "Givakt", jag tror han var major. Det här var någoting som kallades krismans erinran. Nu fick vi veta att vi var soldater med uppgift att försvara vårt land till sista blodsdroppen. Vi fick också veta att vi stod under militära lagar både under fritid- och arbetstid. Det fanns en arrestlokal på området som det var nära till. Jag vet hur den var på insidan, jag satt där själv en gång. Mer om det längre fram. Vi får ta det lite i rätt ordning.
När vi var klara på torget blev det hemmarsch till kaserngården. Då var det dags för lunch, efter det var det uppställning på gården. Vi blev uppdelade i olika plutoner. Jag hamnade i första plutonen vilket innebar att man var lämplig att utbilda till befäl. Det ingick dock icke i mina planer, så det gällde för mig att komma därifrån så fort som möjligt. Hur det gick till kommer vi till längre fram i berättelsen.
Under första veckan hade vi fullt jobb med att lära oss alla olika befälsbeteckningar och hur vi skulle hälsa och när. Alla olika byggnader skulle vi veta var de fanns och vad som fanns i dem. Det viktigtaste för oss var väl matsal och markanteriet, "Markan". Där vi kunde fika och göra slut på den kronan per dag som vi hade i lön.Första veckan fick vi inte lämna området utan särskilt tillstånd. Det gick ju inte för sig att släppa lös ett femtiotal killar på stan. Nej, vi fick vackert stanna innanför stängslet. Så vi fick börja känna varandra lite närmare. Området skulle bevakas, så vi fick gå vakt också. Två man på dagen och fyra på natten. Jag tror att det var så, detta är ju snart sjuttio år sedan så alla detaljer står inte så klara.
Jag minns den här tiden som en bra tid. Det är klart att det var hårt ibland när man skulle åla i leran, springa med en sjukbår i skogen över stock och sten. Det var för det mesta den som var tyngst som skulle ligga på båren. Ibland hade man båren mellan två cyklar, då skulle den tyngsta ligga på båren, Ligga i en släpbår efter häst var inte behagligt alls, det kan jag försäkra. Och tänkt att sätta upp ett sjukvårdstält i 25 graders kyla och nästan en meters snödjup. Det var i Rämen, i norra Värmland. Vid en sjö som det blåste iskyla ifrån. Det var tider det, som man inte har glada minnen ifrån. Bara köldskadade tår. Men det var ganska skönt när man hade fått upp värmen i tältet och fick lägga sej på en tjock granrisbädd.
Man kunde även få gräva ner ett tält i marken sommartid. Under ett par sommarveckor grävde vi för hand, med spadar och skottkärror ned ett sjukvårdstält med plats för åtta sjuksängar. Plus allt som hör till ett fältsjukhus. Platsen hette Bälgsjöbodra och låg utanför Nora. Det var ett slitsamt arbete. En sjö fanns i närheten så vi kunde svalka av oss ibland. Vädret var för det mesta bra, men man kan undra vad det var bra för! Jag har inget minne av att vi återställde naturen, men det måste vi väl ha gjort.
Vi hade roliga saker för oss också. Kanske kunde man kalla det lek och idrott. Vi hade ett fotbollslag och ett friidrottslag- Vi hade tävlingar mot ortens olika laguppställningar. Det var roligare än krigarlivet. Fast det gick bra det med, bara man gjorde som befälet sade till om. Nu gjorde ju jag inte alltid det, men därom längre fram i tiden.
Vi tar lite mer om idrott. Vi hade en furir Gabrielsson, han gillade boxning och tyckte att det skulle vi nog ha med på schemat. Furiren ordnade till en ring, fast den blev fyrkantig. Boxningsringar är ju det. Han, furiren, skulle vara både domare och instruktör. Ingen av oss var någon riktig boxare, några hade tränat lite, jag hade sett många matcher i Karlstad, som hade ett mycket bra lag BK25, som tagit hem många fina priser.Jag hade lattjat lite med en kompis, som var med i BK25, men inte något mer. Dum som jag var så ställde jag upp att gå en match. Killen jag mötte var mindre än jag så jag tänkte att honom klarar jag. Jo visst. Efter två ronder så låg jag i mitt blod så att säga. En stjärnsmäll på näsan och jag blev botad för boxning för all framtid. Idag har jag en lätt blödande näsa. Tusen tack för den smällen.
Och där slutar jag för denna gång. I nästa avsnitt lär vi oss hur man undviker att bli befälsutbildad. Till dess lev väl och bästa hälsningar.
Från Åke Minsberg

Slutord
Nu har ni kommit till slutet av den här tidningen. Mycket information blev det i det här numret men det är viktigt att ni får information om vad som sker ute i samhället också. Glöm inte era årsmöten och passa också på att börja njuta av vårvärmen.
Redaktör: Charlotte Åkerlind, telefon 019 673 21 05, 072 544 50 84. E-post; charlotte.akerlind@telia.com
Kansliet: Leif Stockhult, telefon 019 673 21 06, e-post;
srf.orebro.lan@telia.com

BILAGA 1
THOMSSONS NYHETSBREV

NYHETSBREV NR 2 8 februari 2017
Innehåll
Uppdaterad överenskommelse om ledarhundar
Framåtsyftande konferens
Träff med PRO
Lärorik ekonomifunkis
Regeringsbeslut om GD för MFD
Möte med MTM
Uppdaterad överenskommelse om ledarhundar

Den 25 januari undertecknades en uppdaterad överenskommelse mellan SRF och Astma- och Allergiförbundet. Överenskommelsen innehåller i sak inget nytt. Den säger att: "Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, det vill säga ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra."
Konkret när det gäller situationer där hundallergiker och ledarhundsekipage möts internt i våra organisationer säger överenskommelsen att det är ett gemensamt intresse att lösa eventuella problem. I de flesta fall går situationen att hantera exempelvis genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja. Genom planering kan konflikter i många fall förebyggas. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt, och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter, och vilja att lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda parterna på egen hand ska kunna lösa situationen.
Om det inte går att hitta en lösning personerna emellan, så koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.
Överenskommelsen säger också att våra båda förbund intressepolitiskt ska hålla ihop och stötta varandras argument. Vi ska hävda att personer med allergi och personer med synskada har samma rätt till delaktighet. Den ansvariga för en verksamhet ska finna lösningar som fungerar för båda parter.
Framåtsyftande konferens
Den 27 till 29 januari samlades ett 40-tal SRF:are på Almåsa för en konferens om medlems- och organisationsutveckling. Först ut bland föreläsarna var optimistkonsulten Ingalill Enbom som talade under rubriken Glädje och hinder i SRF-Arbetet. Hon pekade på att vi ofta har en tendens att avfärda dem som vill tänka eller göra på nya sätt. Att se möjligheterna och våga prova nya saker var hennes budskap.
Karen Fridriksdottir Jungelin presenterade det nyligen avslutade kamratstödsprojektet som genomförts i Stockholms län med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet övergår nu i permanent verksamhet. Kamratstöd är ett naturligt SRF-uppdrag, och ett bra sätt att komplettera syncentralernas verksamhet. Visserligen har Stockholmsområdet speciella förutsättningar, men det bör gå att hitta lämpliga former för kamratstöd i alla delar av landet. Det krävs dock att man har samtalsledare som genomgått en introduktion i denna metod.
Carin Thurfjell berättade hur SRF-distrikt och föreningar kan ha nytta av vårt medlemskap i studieförbundet ABF. Tre deltagare, tre tillfällen och tre studietimmar per tillfälle (en studietimme lika med 45 minuter) är vad som krävs för att kunna räknas som en studiecirkel. Och de flesta ämnen är tillåtna. Kontakta era ABF-distrikt eller lokala avdelningar för mera information.

Under konferensen gavs också en hel del tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vidare presenterades böckerna Medlemsmodellen och Demokratimodellen, som kan vara bra verktyg i medlems- och organisationsutvecklingsarbetet. Båda finns på anpassade läsmedier och kan beställas från SRF Folkbildning, tfn 08-39 93 33.
Förbundsstyrelsen har antagit en strategi för medlemsutveckling för perioden 2015 till 2023. Denna diskuterades, och vi diskuterade hur vi kan gå från plan till handling. Vid kongressen i höst ska strategin revideras.
Träff med PRO
SRF och pensionärsorganisationerna har många gemensamma intressen. En tillgänglig gatumiljö med god snöröjning och halkbekämpning, färdtjänst, kontanthantering och personlig service istället för digitala "gör det själv lösningar" är exempel på sådana områden. Vi kan också ha nytta av varandra i medlemsrekryteringen.
På eftermiddagen den 7 ferbruari hade vi ett möte med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, i deras lokaler på Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm. Vi träffade deras ordförande Christina Tallberg och förbundssekreterare Johanna Hållén. Det var ett bra möte, och vi kom överens om att båda organisationerna har mycket att vinna på ett närmare samarbete. Detta ska i första hand ske på lokal nivå. Vi är inte konkurrenter om medlemmar, utan tvärtom kan våra organisationer tillsammans ge medlemmarna mervärden, och det går utmärkt att vara med i båda föreningarna.
Lärorik ekonomifunkis

En funktionärsutbildning med tema ekonomi genomfördes den 2 till 3 februari med start i SRF-huset i Enskede och med fortsättning på Almåsa. På programmet stod bland annat pass om bokföring, etik och kapitalförvaltning samt presentation av SRF-medarbetare på ekonomiavdelningen och löneservicen.
Revisionsfirman Grant Thornton beskrev revisionsuppdraget och vilka lagar och regler som finns för ideella föreningar. Ett annat intressant pass handlade om stiftelselagen. Här medverkade Henning Isoz som själv var aktiv i att skriva denna lag. Även Synskadades Stiftelse presenterades kortfattat.
En sak som lyftes fram på kursen var behovet av enhetlig årsredovisning från distrikt och föreningar. En mall för detta kommer att arbetas fram av riksförbundet
Regeringsbeslut om GD för MFD
Regeringen har nu utsett Malin Ekman Aldén som GD (generaldirektör) för Myndigheten för delaktighet, MFD. Hon har varit tillförordnad på den posten sedan våren 2016.
Malin Ekman Aldén har själv en synskada. Vi gratulerar Malin och önskar henne stor framgång i sitt viktiga uppdrag!

Möte med MTM
SRF och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har en hel del gemensamma frågor att dryfta. Förutom att SRF har en plats i MTM:s brukarråd så har vi med jämna mellanrum avstämningsmöten där vi diskuterar synskadespecifika frågor. Ett sådant möte ägde rum den 6 februari.
"Talboken kommer" går ut på att de som prenumererar på dagstidningar på daisy ska kunna ringa till sitt bibliotek och få talböcker distribuerade på samma sätt. Ett försök har pågått i Uppsala och Skåne med gott resultat. Nu fortsätter MTM att utvidga verksamheten till Östergötland. Under året kommer alla länsbibliotek att erbjudas att ingå i "Talboken kommer". Det är sedan länsbiblioteken som ska utveckla verksamheten inom sina regioner. Men detta är i dagsläget alltså bara en möjlighet för dem som prenumererar på dagstidningar och därmed har tillgång till MTM:s digitala distributionskanal. En vision är dock att utveckla den kanalen så att den kan användas för distribution av alla tidningar och böcker, myndighetsinformation, SRF-information och dylikt. Men det är än så länge bara en vision. När det gäller läns- och kommuntaltidningar ska dessa kunna fås i denna kanal efter sommaren 2017. Men CD-skivor kommer länge än att utgöra det huvudsakliga mediet.
Post Nords hantering av stora punktskriftsförsändelser diskuterades också. Detta fungerar dåligt idag. Deras så kallade "påse på dörr" har stora brister. Här har Post- och telestyrelsen, PTS, kopplats in för att hitta en lösning som fungerar för oss som är punktskriftsläsare.

BILAGA 2
SYNTOLKNINGS EVENEMANG 2017

Länsteatern den 5 april 2017
DET SOM ÄR VÅRT
av Anders Duus

Det som är vårt är en nyskriven pjäs som tar sitt avstamp här, i Örebro län. Vi möter världens minst förtjänta lotterivinst, ett hårdrocksband med bara två medlemmar, kampen mot landets fulaste rondell, det hopp som kan bo i en bikupa. Och vi möter känslan av att gränsen är nådd när även biblioteket ska läggas ner.

Syntolkas onsdag den 5 april 2017
Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89
Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning samt om du har med ledsagare.

Lekebergs revysällskap 9 april 2017
DRÖMFABRIKEN

Lekebergs revysällskap firar 10 år i nuvarande lokaler med fest-föreställningen DRÖMFABRIKEN. Historien återknyter till gänget från Möbelfabriken och Nöjesfabriken, men är annars helt fristående och föreställningen innehåller mycket sång, musik och dans. 28 personer mellan 12 och 75 år står på scenen, liveorkestern heter Ol' friends & the Brunettes och menyn andas också jubileum och som ingår i biljettpriset.

SRF har reserverat 15 biljetter till föreställningen söndag den 9 april klockan 13 00
Samling klockan 12 00
Biljettpris är 450 kronor och då ingår en klassisk Toast Skagen, Svartpeppar- flingsaltinbakad fläskytterfilé med rosépepparsås och mosad potatis och till efterrätt serveras fruktcocktail med hemlagad vaniljkräm.
Förrätt och varmrätt serveras före föreställningen, efterrätten under pausen. Drycker inhandlas i baren.
Föreställningen spelas på Sparbanksbörsen i Fjugersta med en beräknad längd på, inklusive paus i cirka tre timmar.
Anmälan senast måndag den 9 mars
Betalning ska avtalas med Kristina Johansson i samband med bokning.
Syntolkas söndag den 9 april
Syntolkas av Anita Karlsson

Biljetter bokas hos Kristina Johansson telefon 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81 eller e-post kristina.jo@telia.com

Teater Nolby söndag den 22 juli 2017
DEN POLITISKA KANNSTÖPAREN
av Ludvig Holberg, bearbetning Teater Nolby

Med en omvärld där populismen allt mer breder ut sig, är det fantastiskt att ta del av Ludvig Holbergs "Den politiska kannstöparen" från 1722. Då som nu så fanns det människor som tycker att de nog har bra mycket bättre kläm på hur allt skall hänga ihop, bra mycket bättre än dem som vi har valt att vara våra politiker. I "Den politiska kannstöparen" får vi följa hur det kan gå till att omvända den pompöse Herman Kannstöpare från sin övertygelse att han är en av de få som vet hur man skall styra staden.
Teater Nolby bjuder återigen upp till en färgstark föreställning med en ensemble i fantastiska kostymer och en spännande dekor. Som tidigare år erbjuds smakrikt matig picknick-korg eller tvårätters meny.
Föreställning syntolkas söndag den 22 juli och söndag den 30 augusti,
båda föreställningarna startar klockan 17 00 med samling klockan 16 00
Pris och övrig information pressenteras i kommande nummer av SYNvinkeln.
Föreställningen utspelas i Imnen Nolby 611 utanför Karlskoga
Syntolkas söndag den 22 juli
Syntolkas av Anita Karlsson
Biljetter bokas senast torsdag den 23 juni, Bokning av biljetter görs till Kristina Johansson på telefon: 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81 eller e-post kristina.jo@telia.com

Teater Nolby söndag den 30 augusti 2017
DEN POLITISKA KANNSTÖPAREN
av Ludvig Holberg, bearbetning Teater Nolby
Se information ovan om föreställningen.
Föreställning syntolkas söndag den 30 augusti med start klockan 17 00 med samling klockan 16 00.
Pris och övrig information pressenteras i kommande nummer av SYNvinkeln
Föreställningen utspelas i Imnen Nolby 611 utanför Karlskoga
Syntolkas söndag den 30 augusti
Syntolkas av Anita Karlsson
Biljetter bokas senast torsdag den 23 juni, Bokning av biljetter görs till Kristina Johansson på telefon: 0 5 8 6 414 12, 070 660 69 81 eller e-post kristina.jo@telia.com

BILAGA 3
PRESSMEDDELANDE FRÅN REGION ÖREBRO

Nytt stöd gör verklighet av idéer med samhällsnytta
Region Örebro län kommer under våren införa en ny stödform för sociala innovationer. Eller idéer som ska ge ökad samhällsnytta. Man ska kunna söka upp till 50000 eller 200000 kronor beroende på typ av stöd.
- Vi möter ständigt nya samhällsutmaningar och samhället förändras fort. För att fortsätta utveckla välfärden behöver vi stödja nya tankar och innovationer som kan svara mot de behov vi ser. Genom att årligen utlysa pengar vill vi stimulera nya lösningar på viktiga frågor, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.
Syftet med stödmedel för sociala innovationer är att främja utveckling och förverkligande av idéer med samhällsnytta. Det är ett sätt att stimulera och bidra till förverkligande av idéer som möter samhällsutmaningar. Men också för att ge organisationer inom den sociala ekonomin möjlighet bidra till hållbar tillväxt genom att driva utvecklingsarbete.
Inriktning beslutas under våren
Region Örebro län kommer varje år i samband med utlysningen att välja en samhällsutmaning som man särskilt vill prioritera. Detta kommer också göras i vår i samband med den första utlysningen.
Stödet delas in i två kategorier:
• Förstudie och idéutveckling där det går att söka upp till 50000 kronor
• Utvecklingsprojekt där det går att söka upp till 200000 kronor, detta stöd kan beviljas upp till tre gånger för ett projekt.
Ett antal grundläggande krav finns på projekten: det ska bland annat vara regionalt intressant, ha samhällsnytta, vara nyskapande och ge långsiktiga hållbara effekter. Målgruppen för stödet är företrädesvis, dock inte enbart, aktörer inom den sociala ekonomin (föreningar, stiftelser, kooperativ och sociala företag) i Örebro län.
- Det här stödet innebär att vi får muskler och tydligare struktur i vårt arbete med sociala innovationer. Arbetet blir mer likt vårt övriga innovationsarbete och tydligare för mottagarna. Så det ger goda förutsättningar för att bli framgångsrikt, säger regionrådet Irén Lejegren (S).
Mattecentrum, Situation Sthlm och Fair Trade är exempel på befintliga sociala innovationer. Regionala motsvarigheter i Örebro län är bland annat IT-guide, Linje 14 och Skjutsgruppen.

Fler i utsatta grupper ska få jobb
Regeringen gav nyligen Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra möjligheterna för vissa grupper av långtidsarbetslösa att få jobb. Ungefär samtidigt har Region Örebro län engagerat sig i två projekt som just ska stärka utsatta gruppers möjlighet att få jobb. Projekten handlar om att stärka och utveckla sociala företag. Alltså företag vars syfte är att etablera människor på arbetsmarknaden.
- Vi har väldigt goda erfarenheter av de sociala företagens förmåga att lyfta in dem som står långt från arbetslivet in till arbetsmarknaden. Här krävs ett helt annat arbete än traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Så arbetet är långsiktigt, och det ger resultat, säger Irén Lejegren (S) regionråd.
Projektet RaiSE genomförs tillsammans med sex europeiska regioner* och projektet "Sociala företag för regional tillväxt" genomförs inom Örebro län. Båda syftar till att öka de sociala företagens konkurrenskraft. Inom båda projekten kommer Partnerskapet för sociala innovationer att spela en viktig roll. En sammanslutning av nästan 30 organisationer i Örebro län, där Region Örebro län ingår.
- Inom projekten kommer vi att utveckla frågor om upphandling, finansiering, stöd för affärsutveckling, nya marknader och internationalisering för sociala företag. På det sättet kan de sociala företagens marknadsandel öka och fler i utanförskap får jobb, kommenterar Irén Lejegren (S).
Statligt uppdrag i linje med projektet
Förra veckan blev det offentligt att Arbetsförmedlingen fick ett uppdrag av regeringen att återkomma om hur vissa grupper ska etableras bättre i arbetsmarknaden.
Irén Lejegren fortsätter:
- De här grupperna som arbetsförmedlingen ska jobba med, till exempel utrikesfödda kvinnor, är i stort sett de samma som vi jobbar med i de här projekten. Så det är väldigt bra och angeläget att många goda krafter drar åt samma håll i detta.
Projekten ska pågå mellan åren 2017 och 2021, de omfattar totalt cirka 4 miljoner kronor. Projekten finansieras av Tillväxtverket respektive EU-programmet Interreg Europe.
* De sex europeiska regionerna i RaiSE är Katalonien (Spanien) genom Catalonia Trade & Investment, Emilia-Romagna (Italien), Border Midland and Western Ireland (Irland), Budapest (Ungern), Wien (Österrike) samt Region Örebro län (Sverige).

Region Örebro län stöder Karlskoga biblioteks h b t q certifiering
Karlskoga bibliotek vill bli länets första h b t q certifierade bibliotek för att på så sätt förbättra bemötandet av besökarna. Det arbetet vill Region Örebro län stödja med 104000 kronor.
Hösten 2015 genomförde Karlskoga bibliotek ett utvecklingsarbete tillsammans med barn och unga. Under arbetet kom det fram att de unga besökarna sätter ett stort värde på bemötandet, och att detta bör vara likvärdigt oavsett vem besökaren är.
Region Örebro län stöder värdegrundsarbete
Detta tog personalen på biblioteket till sig och har nu ansökt om stöd hos Region Örebro län för att kunna genomföra en utbildning inför en kommande h b t q certifiering. Det tycker Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn är en bra idé, och stöder biblioteket ekonomiskt.
– Vi ser att en h b t q certifiering berör många olika delar av en biblioteksverksamhet. Det handlar främst om personalens bemötande, förhållningssätt och värdegrund men också om den fysiska lokalen, verksamheten och medierna. Kunskap i h b t q frågor är extra viktigt i dessa dagar då intolerans och öppenhet hotas av högerextrema rörelser. Biblioteken har ett viktigt bildningsuppdrag som gör den här satsningen extra angelägen, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.
– Det känns som om öppenheten och toleransen i Sverige inte är självklar längre. Jag vill betona hur viktigt det är att våga lyfta enskilda utsatta grupper, och det som Karlskoga bibliotek gör är modigt. Jag är glad att vi i nämnden kan stötta detta arbete, säger Catrin Steen (MP), vice ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.
– Biblioteken har i dag ett mycket viktigt uppdrag att vara en offentlig mötesplats för alla. Alla strävanden till inkludering måste bejakas och Karlskogas arbete med h b t q frågorna är därför mycket viktiga, Stefan Backius (V), ledamot i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.
Regionala kulturplanen lyfter h b t q arbetet
Karlskoga biblioteks arbete rimmar väl med den regionala kulturplanen som säger att det är viktigt med utbildning och synliggörande av jämställdhet och h b t q frågor. Två av utvecklingsmålen i planen är kopplade till h b t q perspektivet.
– Det första målet innebär att Region Örebro län kommer att genomföra en jämställdhets- och h b t q utbildning för politiker och tjänstemän inom kommunernas kulturområde. Det andra är att Regionbiblioteket kommer att initiera ett arbete för h b t q perspektiv på folkbiblioteken, säger Catrin

Trafikverket föreslår snabb järnvägsförbindelse Stockholm – Oslo via Örebro
Idag offentliggjorde Trafikverket sin åtgärdsvalsstudie om förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo. Den viktigaste slutsatsen för Örebroregionen var att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm föreslås ska förbättras och bland annat gå via Örebro, samt att resan ska ta högst tre timmar.
- Det här är väldigt positiva nyheter för oss. Trafikverket har gjort ett gediget arbete och vi är väldigt positiva till de slutsatser som de kommer fram till. En snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm via Örebro kommer leda till ökat utbyte och därmed större arbetsmarknad och fler studiemöjligheter. Att det också sker med hjälp av järnvägen och inte flyget är väldigt bra för miljön och ett stort steg för hållbar tillväxt, kommenterar Mats Gunnarsson (Mp), regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor.
Slutrapport i september
Trafikverket offentliggjorde idag en delrapport där man har ringat in brister, målbilder och preliminära åtgärdsförslag. Nu tar arbetet vid att ta göra ett fördjupat utredningsarbete som ska presenteras i september.
Slutrapporten ska sedan fungera som ett planeringsunderlag och kommer innehålla rekommenderade åtgärder på både kort och lång sikt. Mindre åtgärder kommer kunna vidtas relativt omgående, så som trimningsåtgärder. Vissa åtgärder där man kommit längre i utredningsarbetet kommer gå att arbeta in i den kommande nationella transportplanen för Sverige (som ska gälla mellan åren 2018 och 2029). Andra större åtgärder kommer behöva vänta till nästkommande nationella transportplan (för åren 2022 och 2033). Målbilden är att hela järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm kommer vara klar till år 2040.
- Baserat på det här underlaget förväntar vi oss att restiden på sträckan kommer att minska successivt. Vi behöver alltså inte vänta till år 2040 för att resan ska gå snabbare än idag, säger regionrådet Anders Ceder (S).

Gemensamt bussbolag ska höja kvalitén på stads- och länstrafiken
Regionstyrelsen beslutade i dag att tillsammans med Region Västmanland arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Styrelsen för Region Västmanland kommer för sin del att behandla ärendet den 8 februari. Det första trafikområdet som bolaget tar över driften för förväntas bli Örebro och Odensbacken.
I praktiken kommer AB Västerås lokaltrafik (ABVL) att omformas till ett gemensamt bolag. Planen är att det gemensamma bolaget tar över trafiken på de första områdena, Örebro och Odensbacken, med start från hösten 2019. Det långsiktiga målet är att merparten av trafiken ska skötas av det gemensamma bolaget.
Ärendet kommer slutligen att behandlas av de båda regionernas styrelser och fullmäktigeförsamlingar senare i vår.
Goda resultat och höga ambitioner
Inom flera kvalitetsområden har ABVL goda resultat i nationell jämförelse. Avsikten är att det gemensamma bolaget ska bygga utveckla kvalitetsarbetet ytterligare. - Det här kommer ge oss ökad kvalitét och service i bussåkandet. Det är våra huvudskäl till att vi tillsammans med Region Västmanland tar ett eget driftansvar över lokaltrafiken, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. När vi styr och leder driften själva kan vi arbeta mer aktivt och flexibelt med viktiga frågor som bland annat bemötande, miljö och jämställdhet.
Högre andel kvinnliga bussförare i bolaget
Inom flera områden har det befintliga bolaget AB Västerås lokaltrafik goda verksamhets- och serviceresultat. De senaste åren har bolaget rankats det topp tre nationellt i bemötande för branschen. Bland de 570 medarbetarna finns anställda från 43 nationaliteter. Och 21 procent av de anställda är kvinnor, jämfört med 15 procent i branschen. 78 procent av fordonen har besiktats utan anmärkning, jämfört med 62 procent i landet. Hela 94,5 procent av bussarna drivs med biogas, övriga med andra miljömedvetna drivmedel.
Stabilare anställningsförhållanden ger högre kvalitet
När trafik upphandlas, som den gör i dag i Örebro län, riskerar entreprenörens personal att stå utan arbete när avtalet löper ut.
- För bussförarna innebär egen drift ökad anställningstrygghet eftersom vi inte behöver upphandla ny operatör efter viss avtalstid, vilket alltid skapar en osäkerhet om man får behålla jobbet eller inte, fortsätter Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).
- Att Örebro vill driva busstrafik tillsammans med oss ger en robustare kollektivtrafik med buss som gynnar invånarna i båda länen. Det har visat sig framgångsrikt att driva busstrafiken i egen regi, med nöjda resenärer, gott bemötande, god arbetsmiljö och en miljövänlig bussflotta, säger Tommy Levinsson (S), regionråd i Västmanland.

Silver för telefonväxeln i Region Örebro län
Telefonväxeln för Region Örebro län har återigen tagit hem ett silver när SM i telefoni & kundservice 2016 avgjordes. Med den här placeringen befäster de sin ställning som en av Sveriges bästa telefonväxlar i klassen med fler än 5000 anknytningar. Växeln har deltagit i tävlingen i 11 år och har varje år varit nominerade som topp tre. Region Örebro läns telefonväxel har tidigare vunnit guld i SM i telefoni & kundservice fem gånger.
– Att ligga i topp år efter år visar vår goda kvalité och kräver att vi alltid jobbar för kundens bästa, säger Camilla Hallbäck, avdelningschef för telefonisterna på Region Örebro läns växel. Jag är oerhört stolt över mina medarbetare. För att lyckas med det här får våra medarbetare regelbundet personlig coachning. Vi arbetar på individnivå så att alla i personalen känner att de utvecklas i sitt jobb och kan göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar.
Telefonväxeln tävlar mot både privata och offentliga telefonväxlar. Övriga nominerade i årets klass för växlar med fler än 5000 anknytningar var Länsstyrelsernas gemensamma Telefonistorganisation och Telia 90100.
5000 samtal om dagen
Telefonisterna hanterar cirka 5000 samtal varje dag och har öppet dygnet runt, året runt. Varje person som ringer till växeln ska bemötas trevligt och känna sig trygg med att telefonisten hjälper till på ett professionellt sätt. Det handlar om att skapa ett förtroende och att vara engagerad i varje samtal.
Fakta
SM i telefoni och Kundservice anordnas av företaget Q survey. De använder sig av mätmetoden Mystery Survey. Det innebär att professionella undersökare ringer 200 samtal och bedömer samtalen utifrån bland annat allmän attityd, engagemang och bemötande.

Region Örebro län deltar på mötesplats om entreprenörskap och innovation
Entreprenörskap och innovation är viktiga delar i länets utveckling, och på morgondagens Swedish Entrepreneurship Summit är Region Örebro län en självklar aktör.
– Det är en spännande samlingsplats för oss som organisation eftersom vi är intresserade av frågor som rör den regionala utvecklingen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.
Swedish Entrepreneurship Summit i Örebro är en årligt återkommande konferens som i år äger rum för 21 gången. Den räknas som en av de viktigaste mötesplatserna för de beslutsfattare och forskare som intresserar sig för entreprenörskap och innovation.
Vid årets konferens ligger fokus på det regionala perspektivet, och för Region Örebro län som har det regionala utvecklingsansvaret är det en självklar arena. Förutom att Region Örebro län står som medarrangör till konferensen deltar också politiker och tjänstemän vid flera av programpunkterna.
Attraktiv miljö viktigt för den regionala tillväxten
Iréne Lejegren (S) medverkar i ett panelsamtal om hur viktig en attraktiv miljö är för den regionala tillväxten och utvecklingen.
– Jag tycker att samtalet om hur en region kan arbeta med tillväxtfrågorna är särskilt viktigt och intressant. Det handlar om att stärka flöden av idéer, kapital och människor så att dessa, enskilt och samfällt, bidrar till vår regions förmåga att vara attraktiv. Det är något som står i centrum för det dagliga arbete som jag själv leder, och där har vi många exempel på hur vi utvecklar Örebroregionen, säger Irén Lejegren.
Näringsminister gästar konferensen
Vid konferensen den 15 februari deltar även näringsminister Mikael Damberg (S) och landshövding Maria Larsson samt svenska toppforskare och entreprenörer. Konferensen, som arrangeras av Entreprenörskapsforum, gick tidigare under namnet Småföretagsdagarna och har under åren utvecklats till en institution inom sin genre

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora
Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för sin del godkänna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen i Nora behandlar ärendet i morgon den 15 februari.
Fastigheten Nora Rosen 11 ägs och förvaltas av Region Örebro län. Den innehåller i dag verksamheter från såväl Nora kommun som Region Örebro län i form av vårdcentral, folktandvård, vuxenutbildning med mera. Därutöver har Region Örebro län och Nora kommun gemensam verksamhet i en familjecentral i byggnaden. Avsikten är att Länsgården Fastigheter AB bygger ett nytt vård- och omsorgsboende som kommer att hyras av Nora kommun.
Modern vård och omsorgsboende byggs
Nora kommun har under de närmaste åren ett ökat behov av fler platser inom vård och omsorg. Det nuvarande vård- och omsorgsboendet Tullbackagården med 63 platser är inte heller ändamålsenligt och behöver ersättas med nytt modernt vård- och omsorgsboende.Därför vill Nora kommun bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral.
Fördjupat samarbete om äldre
- Nära samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län inom vård- och äldreområdet är en framgångsfaktor för att vi ska kunna bedriva en god vård och äldreomsorg i hela länet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Att vi nu kan vara med och hjälpa till när nya vård- och omsorgsboenden ska byggas i Nora är därför positivt. För att klara framtidens välfärd för äldre behöver samarbetet mellan kommunerna och regionens sjukvård fördjupas.

Samverkan skapar närhet
- Närhet mellan vårdcentral och omsorgsboende skapar möjligheter och ökar förutsättningar för ett gott samarbete mellan kommun och region, säger Solweig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Nora kommun. Det ger närhet till medicinska råd och insatser vilket i sin tur ökar trygghet både för boende, anhöriga och personal.
Många fördelar med samlokalisering
- Länsgården har stor kompetens och erfarenhet av att bygga vårdlokaler i länet. Att samlokalisera kommunens och regionens vårdlokaler har många fördelar, bland annat inom fastighetsdrift och underhåll, säger Björn Eriksson (S), styrelseordförande i Länsgården Fastigheter AB
Bilaga 4 Familjeverksamhet
Kurs för anhöriga (ej föräldrar) till barn och ungdomar med blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar.
Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder anhöriga möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra anhöriga.
Målgrupp: Anhöriga till punktskriftläsande barn
Plats: Almåsa konferens, Västerhaninge
Tid: 31 mars till 2 april 2017 (start cirka 17 30, avslut efter lunch)
Sista anmälningsdag: 1 mars
Kostnad: 400 kronor per person
I kostnaden ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Synskadades Riksförbund ersätter inte förlorad arbetsinkomst.
Kursinnehåll
• Att stödja barnen så att de kan klara så mycket som möjligt själva
• Hjälpmedel, skolfrågor och fritidsaktiviteter
• Föreläsning om projektet "Det outsagda"
• Om punktskrift och ledsagning
• Ungdomar delar med sig av sina erfarenheter
• Erfarenhetsutbyte, med mera

Detaljerat program kommer senare.
Vi kommer att vara på Almåsa konferens som ligger vid Hårsfjärden i Västerhaninge. Almåsa är mer än en vacker konferensanläggning för ögat. Den vackra platsen är minst lika hänförande att höra, känna, dofta och smaka som att se. Här finns också Svartkrogen där man kan äta i absolut mörker. Vi kommer att prova att inta någon förtäring där. Ta gärna med badkläder då det finns pool. Mer information hittar ni på www.almasa.se.
Frågor besvaras av: Christine Héli 08 39 92 46, christine.heli@srf.nu
VÄLKOMNA!
Familjevecka på Almåsa 10 till 14 juli

På Almåsa finns allt du kan önska dig, härlig sandstrand, badbrygga, fantastisk natur och god mat.
Badstranden har flytbojar runt badområdet så du kan känna dig trygg. Ledfyrar och ledstänger guidar dig runt i den sköna naturen. Våra aktivitetsledare finns på plats och är delaktiga i aktiviteterna.
En sommar på Almåsa har massor av roliga sommaraktiviteter för dig och din familj.
Bra att veta!
Välkomstträff den 10 juli klockan 16 00
Avslut den 14 juli efter lunch
Under familjeveckan bor barn upp till och med 5 år gratis med betalande vuxen.
Barn 6 till 14 år betalar halva priset för måltider och 195 kronor för en extrabädd per dygn.
Enkelrum: 995 kr
Dubbelrum: 795 kr per person
Sista anmälningsdag är måndag den 10 maj. Anmäl dig till Anders Springe, anders.springe@almasa.se Tel: 08 500 404 80
Vi önskar dig och din familj varmt välkomna
och en härlig sommar.
SRF:s nationella kontaktnät för barn och ungdomar med synnedsättning 2017

Som barn eller ungdom med synnedsättning kan du ibland känna dig ensam om din funktionsnedsättning. Ett bra stöd kan vara någon äldre som också har en synnedsättning och som har liknande erfarenheter.
Barnrådet skickade en motion till SRF:s kongress där de föreslog ett kontaktnät för barn och ungdomar. Denna motion bifölls och 2016 startade vi kontaktnätet. Den äldre kontaktpersonen, faddern kan fungera som en förebild för den yngre och kontakten kan hjälpa till att stärka den yngres självkänsla och identitet.
Våren 2016 deltog faddrarna i en föreläsning om samtalsmetodik.
Du väljer själv hur du vill ha kontakt med din fadder, på mejl, telefon eller kanske en träff.
Vill du bli kontaktad av en fadder i nätverket eller vill du själv bli en fadder, så kan du mejla eller ringa till christine.heli@srf.nu 08-39 92 46.
Kulturhelg på Lillsveds Folkhögskola
29 september-1 oktober

Välkommen till en helg fullspäckad med kultur! Prova på teater och dans, spela instrument och lyssna på musik, titta på syntolkad film och dansa. Allt detta kan du göra under kulturhelgen.
Självklart hinner vi också med lite lördagsdisco och lekar.
Helgen vänder sig till barn mellan 7 och 16 år. Lillsved är även anpassad för rörelsehinder. Vi åker gemensam buss med ledare från Stockholm Central. Vi kan också möta upp på Arlanda om man kommer med flyg.
Våra ledare har lång erfarenhet av att arbeta med barn med synnedsättning. De flesta arbetar professionellt med barn och några är dessutom specialpedagoger eller förskollärare. För att få en så bra helg som möjligt för alla barn, är det viktigt att vi får information om barnens behov innan helgen, särskilt om det är första gången barnet kommer på våra aktiviteter. Det känns tryggt för alla parter.
Tid: 29 september till 1 oktober
Lägerplats: Lillsveds Folkhögskola, Stockholm
Sista anmälningsdag: 25 augusti
Avgift: Medlemmar 600:-, för två barn 1000:-,icke medlemmar 1000:-, inkluderar kost och logi, samt resa från Stockholm till Lillsved. Riksförbundet står för barnets buss eller tågkostnader.
Frågor besvaras av Christine Heli christine.heli@srf.nu
SOMMARLÄGER PÅ TVETAGÅRDEN, SÖDERTÄLJE 25 juni - 1 juli 2017
Veckan efter midsommar samlas vi från hela landet på Tvetagården i Södertälje. Vi kommer att bada, fiska, paddla kanot, grilla korv, sjunga, busa, rida och hälsa på djuren på Torekällberget. Ja, allt som man kan göra på ett sommarläger.
Har man ridvana kan man rida på ridskola, anmäl intresse till Christine i samband med anmälan. Vänder sig till barn mellan 7 och 16 år. Lägergården är inte lämplig för rörelsehinder.
SJ tåg går till station Stockholm Syd, därifrån åker vi en gemensam buss till Tvetagården. Vi kan också möta upp på Arlanda för de barn som kommer med flyg.
Våra ledare har lång erfarenhet av att arbeta med barn med synnedsättning. De flesta arbetar professionellt med barn och några är dessutom specialpedagoger eller förskollärare. Vartannat år anordnar vi utbildning i Hjärt- och lungräddning för alla våra ledare. För att kunna göra vistelsen så bra som möjligt för ditt barn och för att kunna tillgodose just ditt barns behov önskar vi att ni meddelar på mail eller telefon om det är något särskilt vi behöver veta om just ditt barn.
Det är mycket viktigt att meddela om ditt barn äter medicin och att ledarna får tydliga instruktioner om hur vi kan hjälpa till med den.
LÄGERPLATS: Tvetagården i Södertälje, Stockholms län
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 april
AVGIFT: Medlemmar 1400:-, för två barn 2200:-,icke medlemmar
2000:-, ingen flerbarnsrabatt, inkluderar kost och logi, samt aktiviteter och utflykter under lägervistelsen. Riksförbundet står för barnets buss eller tågkostnader (ej föräldrars)
SRF:s nationella kontaktföräldrar 2017
Nedan finner ni våra nationella kontaktföräldrar. Hör gärna av dig till någon av dem om du vill ha stöd i din föräldraroll. Vill du hellre själv bli kontaktad eller vill du bli kontaktförälder, mejla till christine.heli@srf.nuså vidarebefordras dina kontaktuppgifter.
Johan Ericson, Skärhamn
Felicia föddes 2009 med en utbredd hjärnskada, vilket bland annat innebär grav synskada. Hon är rullstolsburen men kan ta sig fram med sin NF Walker. På vardagarna går hon i skolan. Hon älskar att rida och njuter av att bada/simma.Felicia har personlig assistent.
Mina kontaktuppgifter är: Telefonnummer: 070 56 53 836
e-post: johan@ericson.se

Helena Eriksson, Luleå
David är född 2000 och blind på vänster öga, ser ca 0,2 med det högra. Gillar att åka slalom och snowboard. Har även provat på andra idrotter bland annat friidrott, judo och showdown. Har varit och tävlat i friidrott i Eskilstuna. Tycker att det är bra att passa på när de anordnar prova-på-dagar.
Mina kontaktuppgifter: Telefonnummer: 070 32 87 896
e-post: eriksson.helena@live.se

Anna Hellström, Upplands Väsby
Min son är född 2001 och har den ärftliga ögonsjukdomen Stargardt's vilken är den vanligaste formen av ärvd "ungdoms-makuladegeneration" och påverkar den del av näthinnan som kallas för gula fläcken. Han har en synskärpa på 0,16 men periferiseendet är inte påverkat. Tidigare spelade han både fotboll och hockey. Han gillar djur, spela datorspel och att åka slalom.
Mina kontaktuppgifter: Telefonnummer: 073 31 45 161
e-post: anna@hellstroem.se
Dorota (Lotta) Hertzman, Jursla, Norrköping
Sarah är född 2003 och har Colobom sedan födsel på båda ögonen med synbortfall uppåt med begränsad vidvinkelsyn. Saknar samsynthet och ser ungefär 30%.
Hennes största intresse är hästar och rider sedan många år. Är en fena på att simma och är mer under vatten än över.
Mina kontaktuppgifter: Telefonnummer: 070 51 93 607
e-post: dorota.hertzman@telia.com

Petra Sikeborg, Söderhamn
Viktoria Karlsson är född 1997. Hon blev blind när hon var 4 1/2 år gammal. Hennes största intresse är friidrott och det är längdhopp som hon tycker är roligast. Vi bor i Söderhamn.
Mina kontaktuppgifter: Telefonnummer: 073 24 29 330
e-post: petrasikeborg@live.se

Helena Berntsson, Västerås
Mamma till Alice född 2004. Alice har en medfödd synnedsättning som innebär en synskärpa på ca 0,05 på båda ögonen. Hon har avsaknad av iris, underutvecklat främre öga och få synceller. Om någon undrar över något eller bara vill ha kontakt med andra familjer med barn med synnedsättning går det bra att ringa mig på tel.nr 070 99 86 728 eller maila till helenaphilipson@hotmail.com
Thord Boström, Robertsfors Jag är pappa till tre barn, tvillingtjejer födda 2002 och en son född 2005 varav två med synnedsättning. Min fru har även en synnedsättning sedan många år tillbaka (LHON) Ena dottern Sofia född 2002 har en CVI skada sedan födseln. Spelar handboll. Tycker om att röra sig i naturen och bada. Sonen Jonas född 2005. Han fick diagnosen LHON hösten 2013, åtta år gammal. Hans intressen är stora maskiner och att vara med kompisar och att cykla.
Om du undrar något över familjer med synnedsättningar hur vardagen ser ut eller över föräldrarollen, sambo/maka/make-rollen så kan du kontakta mig: 070 634 25 61, thord123.tbm@gmail.com
Tjejhelg
17-19 november 2017

Vill du bada i badtunna under bar himmel, laga tacos och ha tjejsnack? Då ska du anmäla dig till tjejhelgen på Almåsa konferens. De som vill kan också spela spel, bada i poolen, gå på skogspromenad eller bara lata sig. Vi kommer att bo i Strandhuset på Almåsa där man kan välja att sova på loftet eller på bottenvåningen. Almåsa konferens är även anpassad för rörelsehinder.
Tid: 17 till 19 november 2017 (start fredag cirka 17 00, avslutning söndag efter lunch)
Plats: Strandhuset, Almåsa konferens Västerhaninge
Målgrupp: Ungdomar (tjejer) med synnedsättning 13 till 18 år
Avgift: Medlemmar 300:-, icke medlemmar 600:-, inkluderar kost och logi, samt resa från Stockholm. Riksförbundet står för barnets reskostnader (ej föräldrar) med billigaste färdsätt.
Ta med: sovsäck
Mejla din anmälan till christine.heli@srf.nu senast den 19 september 2017.
Ange namn, personnummer, adress, telefonnummer, särskilda behov eller specialkost. Meddela även särskilda önskemål.
Ansökningsblanketter för vissa av lägren kan fås via kansliet 019 673 21 06