Just nu är vi i mitten av oktober med naturens alla vackra färger. Fast just nu kan man tro att man är mitt i sommaren eftersom i alla fall mitt fönster är det 20 plusgrader. Klar skön luft är det ute och mycket svamp i skogen gör att mina lediga dagar går åt till att vara ute och se mig om i skogarna. Men, för det stannar inte verksamheten. Vi har mycket att se fram emot.

Info från distriktet med mer information om Medlemsforum och medlemsdag samt info om GDPR

Info från lokalföreningarna.

NIX

Synskadades Stiftelse

 

Info från distriktet 
95-årsfest
Lördag 15 september träffades ett 40-tal medlemmar på Goda Rum för att fira föreningen 95 år. Vi åt god mat och lyssnade på bra musik från Jan-Åkes. Maria Sjötång från riksförbundet var inbjuden och hon överlämnade en gåva från förbundet. Anders Eng berättade lite om föreningens 95 års långa historia. 

Medlemsforum
Medlemsforum kommer att äga rum i Stockholm på Waterfront Congress centra 3-5 maj. Just nu har en arbetsgrupp tillsatts för att kunna få fram ett bra och nära hotell om möjligt. Vi återkommer i december numret om priset för denna unika helg. Men, det är en unik möjlighet att åka med och träffa SRFare från hela landet samt lyssna till bra föreläsare med mera. Här nedan finns information från riksförbundet om helgen. Priser och anmälningsuppgifter får ni i december eller januarinumret av SYNvinkeln:

Medlemsforum – Spräng gränserna!
Alla medlemmar, barn, ungdomar och vuxna hälsas välkomna till Synskadades Riksförbunds Medlemsforum Spräng gränserna.

Medlemsforum är ett unikt tillfälle att umgås med SRF-medlemmar från hela landet under trivsamma och inspirerande former. 

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta.

Medlemsforum äger rum den 3 - 5 maj 2019 på Waterfront Congress Centra på Nils Ericsson plan 4 i Stockholm, precis vid Stockholms centralstation.

Fredagen den 3 maj ägnas åt resor, incheckning på hotell och registrering. På eftermiddagen planeras ett utåtriktat arrangemang samt eventuellt någon ytterligare aktivitet. Det blir middag på Waterfront och därefter umgås vi och har trevligt tillsammans.

På lördagen den 4 maj är det program dagen lång.

På söndagen den 5 maj har vi inget gemensamt program. Söndagen ägnas åt egna aktiviteter och hemresor.

Ramprogram 
Fredag 3 maj 

13.00                             Ankomst, registrering och incheckning på hotell

15.00                             Utåtriktad aktivitet

16.30                             Bubbel med Babbel

18.00                             Middag med underhållning 

Lördag 4 maj 

09.30                             Öppnande, musik

10.30                             Paus med fika

11.00                             Fortsättning

12.00 - 14.00               Lunch

13.30 - 16.00               Utställningar

13.30 - 16.00               Seminarier

en mängd olika både kortare och längre att välja på

16.00                             Artisten Babben Larsson

17.00                             Paus inför middagen

19.00                             Middag med dans 

Söndagen 5 maj 

Utcheckning från hotellen och hemfärd 

Utåtriktad aktivitet
Slå ett slag för ledsagningen!

På fredagen den 3 maj, anordnar SRF en manifestation på Sergelstorg, för att visa hur viktigt det är med en smidig och flexibel ledsagning för synskadade. Vi vill visa på problemen idag, men också lyfta positiva exempel på när ledsagningen fungerar bra. Vi kommer att ha en Scen, där vi blandar korta tal med musik av synskadade musiker. Vi kommer också att ha informationsbord och möjlighet för allmänheten att prova på hur det är att ledsaga eller hur det är att bli ledsagad.

Ju fler vi blir, desto bättre syns vi. Därför är det viktigt att också du deltar. Ta med dig din vita käpp! Då visar vi att vi tillhör Synskadades Riksförbund

Seminarier och workshops
Ett stort antal seminarier kommer att hållas. En del kortare som genomförs vid två tillfällen och en del längre seminarier som endast ges en gång.
Vid ankomst och registrering kommer alla deltagare att få en förteckning av vad som erbjuds, så att det i förväg går att hinna välja vad man vill delta i.

Vårt mål är att ha en så stor variation som möjligt i programmet och kunna erbjuda något för alla.

Vi kommer bland annat att erbjuda olika föreläsningar om synhjälpmedel och smarta produkter, om hur vi blir starka tillsammans, testa hantverk och annat kreativt skapande, få tips och handledning kring smarta telefoner och surfplattor, föreläsning om framtidens teknik samt mycket mera. 

Aktiviteter för barn och ungdomar
Under lördagen kommer det att finnas barn- och ungdomsaktiviteter med ledsagare på plats. Det kommer vara möjligt för föräldrar att gå på föreläsningar medan barnen provar på bland annat parkour som är det nya sättet att uppleva rörelse och glädje på sina egna villkor, pysselverkstad och/eller musikstund.
På lördag eftermiddag kommer teatergruppen Trio Spelevink att ha en föreställning för barn mellan 5 och 12 år. Självklart är alla barn, både barn med synnedsättning och deras syskon, välkomna till aktiviteterna.

Utställare
Lördag eftermiddag finns utställare på plats. Utöver bland andra hjälpmedelsföretag välkomnar vi speciellt företag och organisationer som arbetar med alla former av innovation, teknik och smarta produktlösningar som kan vara intressant för forumdeltagarna. Målet är att få dit intressanta utställare som drivs av att spränga gränser och att tänka i nya banor. 

En liten fråga från ombudsmannen.
Hej alla läsare!

Under de senaste årens ”vita käppens dag” har intresset varit svalt.

Därför funderar jag på vad man skulle kunna förändra för att behålla syftet med vita käppens dag samtidigt som det blir ett engagemang bakom den aktivitet som ska genomföras.

Därför vill jag gärna ha in förslag på saker man skulle kunna hitta på för att dels visa hur viktig den vita käppen är samtidigt som vi gör något som även ger oss medlemmar inspiration och engagemang att utveckla aktiviteten.

Ska vi göra som några av oss gjorde i Örebro, att göra Stadsrazzia på olika platser i distriktet?

Ska vi göra som vi gjorde på Seniorfestivalen där folk fick komma in och fika i mörkret och skapa någon slags aktivitet kring detta?

Ja, det är lite sådana funderingar jag sitter på men jag är nyfiken på vad man tycker ute i lokalföreningarna?

Hör gärna av er till mig på tel 072 738 04 50 eller skicka ett mail roger.alexanderson@srforebro.se

På detta sätt hoppas jag att jag får in förslag som jag kan arbeta vidare med till nästa års vita käppens dag.

Ha en fortsatt trevlig läsning!

Hälsar

Roger Alexanderson

ombudsmannen 

Så här hanterar Synskadades Riksförbund Örebro län dina personuppgifter  enligt GDPR
Allmänt

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan. 

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. Vi och Synskadades Riksförbund är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som givare, medlem, förtroendevald eller bara intresserad av vår verksamhet. Vårt medlems- och givarregister finns hos Synskadades Riksförbund. 

Synskadades Riksförbund och varje förening respektive distrikt är självständigt ansvarig, och därmed personuppgiftsansvarig, för den behandling av personuppgifter som sker i riksförbundet, den egna föreningen respektive i distrikt och vice versa.

 Personuppgifter vi samlar in

Vi och Synskadades Riksförbund inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Synskadades Riksförbund kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Vi och Synskadades Riksförbund registrerar personuppgifter i samband med:

a)      när du ansöker om medlemskap

b)      när du registrerar dig som givare

c)       När du blivit månadsgivare

d)      När du beställer en valpkalender

e)      Vid anmälan eller beställning av tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler

f)        När du kontaktar oss via webbplatsen, e-post, brev eller via telefon

g)      När du ger en gåva via vår webbplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller app

h)      Om du skriver på ett upprop eller annan namninsamling

i)        Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies, se mer under rubriken ”Om cookies”

j)        Om du är kandidat eller blir förtroendevald

k)      Vid anställning och/eller praktik 

Hur vi använder insamlad information

Vi och Synskadades Riksförbund behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

a)      Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter;

b)      Skicka ut medlemstidningar och/eller nyhetsbrev

c)       Genomföra medlemsundersökningar

d)      Genomföra analyser och marknadsundersökningar

e)      För att skicka till och ta emot information från dig via SMS, e-post, app, telefon eller post

f)        När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten,
t ex kurser, konferenser eller för att uppfylla redovisningskrav

g)      För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer

h)      I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer och avstämningsunderlag

i)        I vår verksamhetsuppföljning kan personuppgifter förekomma i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar 

Information som kan lämnas ut 

Vi delar med oss av information när vi exempelvis skickar ut våra medlemstidningar, då gör vi det via ett tryckeri som adresserar tidningen. Vi delar med oss av information i samband med betalservice. Riksförbundet sköter det centrala medlems- och givarregistret. Vi har tillgång till medlemsregistret endast avseende våra egna medlemmar. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

 Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. 

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss och Synskadades Riksförbund ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. 

Samtycke är när du uttryckligen sagt att vi får behandla sina uppgifter och förstått vad det betyder. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Om vi använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi och Synskadades Riksförbund kommer härefter att lagra dina personuppgifter i upp till 3 år.  Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Dina rättigheter och val

Du har möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. Vi och Synskadades Riksförbund kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi och Synskadades Riksförbund saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om det gäller rättelse, radering eller registerutdrag, är du välkommen att kontakta oss på: 

Synskadades Riksförbund, 122 88 Enskede

E-postadress: dataskyddsansvarig@srf.nu

Telefonnummer: 08-39 91 00

Medlemsdag
Som jag skrev i förra numret så kommer vi att ha en kort medlemsdag lördag 24 november kl 13-17 i Leif Eriksson rummet, Brukarhuset, Mellringevägen 120 C. Där får vi information om vad som är aktuellt på riks, och distriktsnivå. Vi får också underhållning (ännu inte klart vem). Dessutom dricker vi kaffe och äter smörgåstårta. Vill du vara med så anmäld dig senast 10 november till kansliet 019/673 21 06 eller e-post: srf.orebro.lan@telia.com

Info från SRF Bergslagen  
Välkomna till ABF-lokalen Smedjegatan 9 Lindesberg,

Torsdag 15 november kl.14.00.

Vi får berättelser och musik om den för tidigt bortgångne

Dragspelaren Leif ”Pepparn ” Pettersson.

Anmäl dig senast 12 november. till Irene Tel. 0587/254 56

(Reservation för eventuell ändring).

Varmt välkomna hälsar Styrelsen   gm Irene 

Info SRF Karlskoga-Degerfors 
MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 19 oktober kl. 15 på Nickkällan

Ulla Jansson berättar om gamla Karlskoga. Kaffe 30 kr 

MUSIKTRÄFFAR

21 oktober, 18 november kl. 15.00 på Nickkällan

Sång och musik. Kaffe 10 kr. Ta med eget bröd. 

BINGO

23 november kl. 15.00 på Nickkällan

Brickor 30 kr, Kaffe 30 kr

Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Margareta 386 59 senast den 20 november 

VÄLKOMNA hälsar styrelsen gm

Kristina 0586-414 12, 070-66 06 981 

Info från Sydnärke

Hej alla i höstmörkret kurande Synvinkelläsare! Nu är den här den tid som fe flesta vill ska fort gå över. Höstrusktidern alltså. Usch och fy, men det måste ju komma. Då är det bra att det kommer lite roliga avbrott i det trista. Som 95-års jubiléet på Goda Rum i Kumla. Vi var ett tiotal från Sydnärke som var med där. Det serverades mycket god mat och vi fick en genomgång av de gångna åren. Det var sång och musik. Musik som var lite för hög för mina känsliga öron. Kanske var det bara jag som tyckte så. Vi lämnar det och övergår till Sydnärkes verksamhet.

Den 25e september hade Sydnärke ett möte på Kvarngården i Kumla. Vi var ett tiotal som lyssnade till Helena Laserö som berättade om Väntjänstens arbete i Kumla. Detta gjorde hon med bravur och vi fick veta allt vi kan få hjälp med, helt gratis. Det är pensionärer som helt gratis hjälper oss vid sjukresor, går med till affären, eller kommer hem och pratar bort en stund och tar en fika. Visst är det fantastiskt? Det var ett trevligt och informativt möte. Så fick vi kaffe och våfflor med sylt och vispgrädde, vilket förhöjde stämningen ytterligare.

Nästa möte blir på Åsens dagcenter i Hallsberg. Vi spelar bingo, mötet börjar klockan 14 00 den 30 oktober och vi håller på till 16 30. Anmälan om deltagande till Bo telefon 070 689 02 59 eller Åke 019 67 85 59. Anmälan senast 27 oktober. Som så många som möjligt, så blir det roligt. Varma hösthälsning till alla glada Synvinkelläsare från oss i Sydnärke genom Åke. 

Info SRF Örebro kommun
Hej alla synvinkelläsare!

Här kommer lite information från SRF Örebro kommun.

Jag vill påminna om Öppet hus de närmaste träffarna.

Den 24 oktober kåserar Gun Molinder.

För er som är en flitig lyssnare av radio Örebro minns säkert hennes kåserier.

Hon kåserar om stort och smått om vardagshändelser.

Gun är trevlig att lyssna till. Aktiviteten äger rum på Föreningarnas hus Slottsgatan 13 A mellan klockan 14.00-16.00 i Röda rummet.

Onsdag 7 november spelar vi bingo.

Samtliga träffar äger rum på Föreningarnas hus om inget annat anges.

Välkommen hälsar styrelsen genom Fredrik Sterner 

Hej!

Ja nu är vi inne i oktober och det som händer nu är väll att det blir mörkare och kallare ute. Men i SRF Örebro kommun fortsätter Öppet hus, Nya-Gruppen och Torsdagsgruppen som vanligt. 

Har två andra saker att tips om. Hälsobro är ett gym som är anpassat för personer med funktionsnedsättning. Där finns det möjlighet till gym, olika gruppträningar samt kurser och andra aktiviteter. Vecka 43 har de fri prova på gym samt fri Felderkrais information. För mer information besök hemsidan halsobro.se eller ring till dom på 019-14 05 10. 

Mitt andra tips är att gå ut på Föreningarnas hus hemsida om ni inte gjort det redan. För just nu har de mycket intressant föreläsningar, kurser osv. Gå in på foreninganrashusorebro.se därefter gå in på menyrad verksamheten och klicka sedan på kalendarium. Då får ni upp en lista på olika datum och kan då se de olika aktiviteterna som händer på föreningarnas hus. 

Nu får jag önska er en fortsatt trevlig oktober månad.

Med varma hälsningar, Sandra Johansson ordförande SRF Örebro kommun 

NYA-gruppen
Onsdag 24 oktober kommer vi att gå på restaurangbesök kl 18 – 20. Vilken restaurang det blir är för dagen inte klart så hör av dig till kansliet måndag 22 oktober så får du information. Anmäl dig också som vanligt så vi vet hur många vi ska boka bord för.

Boktips ” Himlen är färgen blå”
I mitt sökande efter lämpliga talböcker i Legimus stora arkiv, hittade jag en bok om synskadade i Örebro Län. Örebroförfattaren Staffan Ekegren och fotograf Mats Holmstrand hade inför SRFs 100-års Jubileum 1989 intervjuat ett 30-tal personer i länet. Resultatet blev en bok med titeln ” Himlen är färgen blå” Boken innehåller ett 70-tal bilder på de intervjuade personerna. Talbokens längd är på5 timmar och 16 minuter Boken avslutas med ett kapitel om SRFs 100åriga historia.

 Följande personer medverkar i boken: Sam Axelsson ombudsman Örebro, Curt Eriksson borstbindare Lännäs, Ann-Britt Eriksson, Lännäs, Asta Ahlin Odensbacken, Knut Hammarlund Hallsberg, Gerd Forsberg Hasselfors, Lars-Erik Olsson Nykroppa, Birgitta Larsson heminstruktör Örebro, Inga Fredriksson Örebro, Ruth Sjölinder Örebro, Greta Landberg förälder till synskadade Susanne Örebro, Anders Johansson dataoperatör Örebro,  Henrik Boström f.d. kioskägare Örebro, Ulla-Karin Fredriksson Hasselfors, Maria Markovic jobbar på Stalan, Anders Johansson o Christina Svalinder träffades på dans, Rolf Bertilsson dataoperatör Örebro, Conny Hasselblad massör Örebro, Leila Eriksson Kopparberg, Helena Boström Kopparberg, Josef Kjellander borstbindare Örebro, Rolf Ahlberg verkstadsarbetare Örebro, Bengt Olsson verkstadsarbetare Örebro, Elsie Karlsson Askersund, Märta Pettersson Lindesberg, Maj-Leni Gustavsson Guldsmedshyttan, Monica Axelsson Örebro, Allan Danielsson förrådsarbetare Hammar, Kristina Gävert vaktmästare Örebro, Leif Eriksson jobbar på försäkringskassan Örebro, Christina Svalinder kontorist Örebro, Nils Pettersson borstbindare Storå, Peter Holmström ombudsman Örebro, Sven Crafford ögonläkare Örebro, Gunnar Bergwall lantarbetare Östansjö, Roger Alexandersson studerande Örebro, Bengt Lindqvist statsråd Stockholm.       

Anders Eng

NIX
Är du trött på alla telefonförsäljare som ringer i tid och otid?

Ett mycket enkelt sätt att bli av med dem:

Ring 077-228 00 00. En telefonröst svarar och säger att om du vill spärra telefonen för försäljning och insamlingar ska man trycka 1.

Det är det enda du behöver göra. Om din telefon redan är spärrad får du reda på det.

Det kan ta ett par månader innan det fungerar helt. Man kan spärra både hemtelefonen och mobilen på samma sätt.

Lycka till!

Kristina 

Stiftelsen i Örebro län
Synskadades Stiftelse i Örebro län har till uppgift att förvalta det kapital som skänkts till synskadade genom gåvor eller via testamenten samt att efter ansökan besluta om ekonomiskt bidrag till synskadade i Örebro län.

Bidrag kan avse olika former av stöd till barn och ungdom, studier och stipendier samt stöd till ekonomiskt behövande för ledsagare, rekreation eller dylikt.

Ansökan om bidrag skickas till Stiftelsen på särskild blankett, som kan laddas ned beställas från SRF Örebro läns kansli på mail srf.orebro.lan@telia.com eller på telefon 019 – 673 21 06 som också mottar bidragsansökan under adress:

Synskadades Stiftelse i Örebro län
c/o SRF Örebro län
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO

Stiftelsen prövar bidragsansökningar fyra gånger om året.
Man kan bara ansöka en gång inom en tre års period. 

Tidens gång

I barndomens tid

stod tiden nästan still.

Lite längre fram

man helst den stoppa vill.

Men den går med hast,

så helt plötsligt är man 90 bast.

Blicken den blir skum

och ryggen den blir krum.

En ändå får man va´gla

jag hör ju ganska bra!

Av Åke Minsberg

 

Blommor, blommor!

Hej alla glada! Hoppas allt är väl med er. Tiden går och nu har jag varit här på mitt nya jobb i drygt en månad och det är en glädje varje dag. Tänk, bara några få steg, så är man inne i värmen. Ganska stor skillnad mot att stå ute på en snöig parkering och försöka veva igång en nedisad och översnöad bil. Det kan vara bra med en lite äldre bil med vev, då kan man dra några varv innan man trycker på startknappen.

I trädgården fortsätter arbetet med omplantering av krukväxter och vårens olika plantor. Kunderna strömmar till och en dag blev det min tur att ta hand om en kund. Det råkade bli blomsterhandlaren i Markbacken. Han blev mäkta förvånad att se mig här. Jag pratade bra för varorna och han handlade ganska mycket. När jag kom till Inger med orderlappen så blev hon förvånad. Han brukade handla mer försiktigt. Det var ju en fin början på min försäljningsbana. Det bådade gott för framtiden.

Min debut som utkörare av blommor blev inte riktigt så lyckosam. Vid ett tillfälle fanns ingen chaufför att tillgå, så jag fick ta en tur till Örebro och så var det ett par affärer i Nora. På hemvägen skulle jag hämta tomkartonger på ett par ställen i Örebro. Vid den här tiden hade inte trädgården börjat med egna standard kartonger utan vi fick kartonger lite överallt. På ett hämtställe hade jag en viss tid att passa, så på hemvägen från Nora så drog jag på lite extra och vad hände då? Jo, någonstans vid Kvinnersta var det hastighetskontroll. Elände, elände, och jag som hade så bråttom. Det var ju ingen ide att försöka beveka polisen med att jag hade bråttom! Det var bara att ta emot böteslappen med den suraste min jag kunde åstadkomma och köra iväg. Jag kom till hämtstället en tio minuter försent men de hade väntat, så jag fick mina kartonger, bilen full nästan. Det var ju bra, men bedrövelserna var inte slut där. När jag redovisade min kassa så fattades det hundra kronor. Aj, aj, det var inte bra, nu fick jag tänka efter var jag hade missat detta. Efter en stund funderande så kom jag på att det måste vara vid en affär i Nora. Jag ringde dir men de kunde inte veta förrän de räknat kassan. De räknade och kan man tänka, dem hade hundra kronor för mycket!! Vilken tur man kan ha ibland. Så jag fick mina hundra tillbaka och glad var jag. Det här med kartongerna måsta jag nog orda lite om. Det var ett bekymmer när bilarna skulle lastas. Det var ju så många olika storlekar på dessa kartonger. En besvärlig en var den tidens banankartonger! De var längre och smalare än dagens kartonger. Där fick man vara försiktig när en sådan blev ful med lerkrukor. Det var inte bara det att den var svårplacerad i bilen, det blev väldigt tung och kunde vika sig på mitten. Inte kul alls när man fick en sådan placerad på översta hyllan i lastbilen. Nu hade vi inte bara kartonger, det fanns trälådor också med Brunoborgs logga på. Lådor som en privatperson i Kumla tillverkade av lastpallar. Dem var mer lättplacerade i bilarna. Men bäst var det ju när det blev ihopfällbara pappkartonger. Ett problem var med alla tomlådor och kartonger som man fick med i retur från affärerna. De stod ju i vägen när man kom till nästa affär, det var ett evigt flyttande fram och tillbaka. Ibland fick man åka till en affär när man fått lite bättre plats. Ibland fick de stå kvar tills nästa gång man kom dit.

Nog pratat om kartonger och lådor. Nu får vi ta något annat. Vi kan ta lite om hur man firade och uppvaktade när någon i gänget fyllde lite jämnare år, som 40 och 50 eller så där. Jo, ibland gick man till födelsedagsbarnet med sång och musik och ibland smällare och raketer klockan tolv på natten. Så blev det kaffe, kakor och ibland tårta mitt i natten. Vilket tok, men lite kul också. Lite trött dagen efter, särskilt om det var arbetsdag. Det var bara att ta seden dit man kommer och vara glad för det. Sådär jag, det var en lite parentes. Åter till jobbet.

Det blev bra med flytten hit. Hunden och katten trivdes också. Det vara bara det att hunden stack iväg och var borta hela dagen ibland. Så kom han hem och luktade dynga. Då blev det in i duschen, det tyckte han inte om. Och katten trampade i Bengts sålådor, det tyckte han inte om. Men sådant ordnade sig. Bengt lade glasskivor över sådderna och hunden lämnade vi till en snäll jordbrukarfamilj. Det var lite sorgligt, men han fick det bra där. Vi var där och hälsade på flera gånger. Katten fick ungar och fick annat att göra än att kliva i Bengts sålådor.

Kanske har jag nämnt tidigare hur bra vi trivdes här. Jag trivdes bättre och bättre på jobbet. Vi bodde bra och det gick bra för barnen i skolan. Nu när katten fått ungar så var det väldigt populärt att få följa med och titta på dem. Drottning Margareta hade fått hemarbete från Bandindustrin i Kumla. De tillverkade allt från hängslen till fallskärmslinor. Mycket av det här skulle lindas upp på pappskivor med namn och priser på. Det var sådant som hela familjen kunde hjälpa till med, så de kom ofta med nya uppgifter. Det var inte något överbetalt arbete men många bäckar små kan bli en stor å. Jag var inte direkt överbetald, jag tjänade mer som trädgårdsanläggare med det räknade jag inte på, huvudsaken är att man trivs. Men det är klart, vi var många i familjen som skulle ha mat och kläder. När det gäller kläder så var Margareta något av trollkonstnär. Symaskinen smattrade både bittiga och sent, och ständigt var virkkrok och stickor igång. Det är klart det är roligt med lite nytt ibland, så kontanter går det ju åt. Jag jobbade övertid ganska mycket, det gjorde Pelle också. Det var mycket arbete när bilarna skulle lastas klara inför nästa dag. Då brukade gången vara den att det försvann folk undan för undan. Det som först dröp av brukade vara Tage som var trött efter en Danmark resa, sen försvann Bengt, så var Åke, Pelle och jag kvar. Ibland skulle Pelle köra tidigt nästa dag. Så blev det de två Åkarna kvar till slut. Det här blev många övertidstimmar per månad. En dag frågade jag Bengt och jag skulle kunna få övertiden vid sidan om, jag fick ju betala en stor del av slitet i höjd skatt. Jag tänkte att det går han nog inte med på. Men under av under, han gick med på det!!! Det blev ett bra tillskott i kassan.

Tiden gick och vi trivdes bra med både fritid och jobb. Det var roligt att gå till jobbet varje dag. Vi kunde skoja med varandra utan att någon tog illa upp. Särskilt Pelle och jag kivades så folk trodde vi var värsta fiender ibland. Jag kom ihåg en gång då vi gjorde en stor tillbyggnad, Pelle och jag var med och kärrade betong. Vi häll på och härjade med varandra. Så här kunde det låta.

”Hör du din sopprot, kommer du undan nån gång eller har du vuxit fast?” ”Sa du nåt din snedvridna tallrot:” ”Hör du du tar ju bara halva kärror, din vekling.” Ja, ungefär så där kunde det låta. Det gick så långt att byggmästaren gick till Bengt och undrade om det kunde gå att byta ut en av dem där, de var ju sådana ovänner. Bengt, han bara skrattade och sade att dem där inte kunde bli ovänner. Så var det och ännu består vänskapen, jo men så är det. Nästan varje gång vi talas vid så kommer vi in på gamla tider och hur roligt vi hade på jobbet. Lite nedstämt kunde det bli ibland bär Bengts mungipor visade 20 över 8, det var inte så ofta, för det mesta visade de 10 i 2. Vi förvånades över att de tre bröderna var så sams. Vi såg inte någon öppen fiendeskap. Lite grinigt kunde det väl vara ibland. Som en gång då Tage hade köpt lera tusen Kroton från en dansk trädgård som snabbt ville bli av med dem. ”Hur ska vi bli av med alla dem här?” sade Bengt. Tage svarade inte på det, han gick hem och kom tillbaka om två timmar och sade till Bengt: ”Du behöver inte vara orolig, nu har jag sålt alla.” Ja, så där kunde det vara ibland, men för det mesta var det bra. Under min tid när kom jag underfund dem att dem här tre bröderna skulle ha gjort något annat. Bengt skulle blivit en bra ingenjör eller byggnadstekniker, han hade många bra idéer. Tage skulle haft en egen blomsteraffär, han var duktig i binderi och kom en gång tvåa i en Nordisk tävling som gick i Finland. Till sist Åke, han skulle blivit skådespelare eller något i underhållningsbranschen. Ja, så kunde det ha gått, nu gick det bra för dem i alla fall.

Tages familj var den vi mest var tillsammans med. Vi åkte ut till olika badplatser och ett år var vi på Gotland. Vi hyrde ett hus i Klintehamn och så åkte vi runt över hela ön. Vi var till Pippis Villa Villerkulla och där såg vi folk som bröt loss bitar från huset att ha som minne, sådana tokar det finns. Vi var till Fårö och därifrån har vi ett minne som var mindre roligt. Det var Sven och Anne-Marie som klättrade i en stor rönn och då fastande Anne-Marie i en grenklyka och vi fick kalla på hjälp för att få loss henne. Det var ett otäckt tillbud. Vi var till Lummelunda grottorna. På vägen dit passerade vi ett hus där det var fullt med olika statyer. Vi frågade en man där vad dessa figurer var gjorda av. Han svarade: ”Jo, det är en massa som är som en massa.” Det var ju ett uttömmande svar! Ja, kära nån, det finns mycket konstigt folk.

Tage och jag besökte också en stor trädgård som odlade både blommor och grönsaker. Det var intressant att träffa honom och hans familj. Vi blev kvar ganska länge och våra familjer började undra var vi hade tagit vägen. Det här hände sig i den tiden då inga mobiler fanns. Minnet av denna semestervecka, den ligger som ett smycke i min minnesask.

En dag fick vi brev från Elisabeth att nu var det dags för henne att komma hem till Sverige igen. Det var då vi fick iden att vi åker och hämtar henne! Så det blev bestämt att hon skulle åka över Engelska kanalen och så skulle vi möta henne på franska sidan. Jajamensan så fick det bli. Och hur det blev, det tar vi i nästa avsnitt. Jag hoppas det blir så. Lev väl och ha det bra. Varma hälsningar från Åke.

Slutord
Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Hoppas ni hittar något av all verksamhet som ni vill delta på. Glöm inte bort att skicka in tips, idéer eller minnen som ni vill dela med er av till oss. Ingenting är för smått eller för litet för att ta med i tidningen. Kom ihåg att det är ni som formar tidningen. Det är ER tidning. Njut nu av det fina höstvädret tills vi hörs igen.

 

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telnr 019/673 21 05, 072 544 50 84, e-post: charlotte.akerlind@srforebro.se

Kansliet: Leif Stockhult, telnr 019/673 21 06, e-post leif.stockhult@srforebro.se,

orebro.lan@srf.nu

Ombudsman: Roger Alexanderson, telnr 072 738 04 50, e-post roger.alexanderson@srforebro.se