Innehåll 

Förord

Information från distrikt
-          Inbjudan vita käppens dag 15 oktober
-          Telefon support 1 oktober
-          Inbjudan till Ögats dag 4 oktober
-          Nya medlemmar 

Information från ombudman
-          Långa handläggare tider för er som söker färdtjänst.
-          Förslag på hjälpmedelsavgift från region Örebro län.
-          Påminnelse frågor om ledsagning.
-          Vita käppen 15 oktober 

Information från SRF Bergslagen
-          Månadsmöte 17 oktober 

Information från SRF Karlskoga Degerfors
-          Musikträffar 22 september och 6 oktober
-          Hjälpmedelsdag på lasarettet 25 september
-          Telefon support 1 oktober
-          Äldre- och anhörig mässa 2 oktober
-          Medlemsmöte 18 oktober
-          Teater på Sparbanksbörsen i Fjugesta 17 november 

Information från SRF SYDnärke
-          Subventionerad teater på Sparbanksbörsen i Fjugesta 17 november
-          Medlemsmöte med bingo 23 oktober 

Information från SRF Örebro kommun
-          Ordförande har ordet.
-          Nya-gruppen kör motorcykel
-          NYA-gruppen aktiviteter september – oktober
-          Öppet hus 25 september
-          Bingo 16 oktober
-          Mörkercafé 

Inkomna bidrag
-          Boktips
-          Syntolkad teater, Länsteatern 10 oktober
-          Syntolkad teater, Sparbanksbörsen 17 november
-          Svante Turesson möter Beppe Wolgers 15 oktober 

Slutord 

Förord
Redan har det blivit mitten av september. Ute börjar snart löven att få sina klara vackra färger. Hösten har också sin tjusning som jag tycker alla våra årstider har. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någonstans där det alltid var sommar eller alltid vinter. Jag vill uppleva de här skiftningarna i naturen. Nu går vi sakta in i lite mera lugn och ro allteftersom det blir mörkare och mörkare ute för att efter nyår börja så sakta vakna till liv igen. Hoppas ni också kan njuta av hösten. 

Information från distriktet
Inbjudan till vita käppens dag den 15 oktober
 

Hej alla läsare!
Nu är det dags igen för vita käppens dag.
I år kommer vi vara i Hallsberg.
Vi samlas den 15 oktober klockan 14 00 på Åsen dagcentral, Västra Storgatan 13 i Hallsberg för att informera politiker om betydelsen av den vita käppen.

Sedan går vi en runda för att titta på såväl fungerande som bristande tillgänglighet.
Därefter återsamlas vi på Åsen för fika och diskussioner.

Vi räknar med att vara färdiga klockan 16 30.

Anmäl dig till kansliet senast 10 oktober telefon 019 673 21 06 så vi vet hur många som kommer.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och lyfta fram den vita käppens betydelse.

Välkommen!
Hälsar distriktsstyrelsen genom Roger Alexanderson, ombudsman 

TELEFONSUPPORT
Många av våra medlemmar har önskat att få någon utbildning på smarta telefoner därför har distriktsstyrelsen beslutat att åka runt i de olika lokalföreningarna med start i Karlskoga och ha en träff där man kan komma med sina frågor angående smarta telefoner. Vi som kommer har alla erfarenheter och kan förhoppningsvis hjälpa dig. Vi börjar vår träff i Karlskoga tisdagen den 1 oktober klockan 15 till 17, eller Drop In på Nickkällan.

Ring och anmäl dej till Kristina 070 66 06 981 så bjuder vi på kaffe. 

Ögonfonden i samarbete med SRF, Svenska ögonläkarförbundet samt optikerförbundet inbjuder till:
ÖGATS DAG

Fredag 4 oktober 2019 klockan 13 till 16
Örebro Conventum Club 700

Föreläsning om glaukom och föredrag om aktuell
ögonforskning samt intervju med en av Ögonfondens
ambassadörer. Utdelning av forskningsanslag & stipendier från Ögonfonden.

Fritt inträde Ingen föranmälan krävs; dropp in 

ÖGATS DAG – PROGRAM

13 00 Välkomnande Moderator Madeleine Zetterberg, prof, SU/Mölndal, vetenskaplig sekreterare Ögonfonden och information om Ögonfonden – Stefan Seregard prof KI/St Erik, ordförande Ögonfonden

13 05 Utdelning av forskningsanslag & stipendier från Ögonfonden 2019

13 15 Föredrag om aktuella forskningsprojekt Fatima Pedrosa Domellöf: Strukturella förändringar och signalvägar hos patienter med aniridi-relaterad keratopati Chatarina Löfqvist: Identifiering av tidiga faktorer som förutsäger ögonsjukdom hos för tidigt födda barn Malin Wennström: Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom 

14 00 Paus med fika

14 30 Intervju Nicolina Pernheim ”Med svart bälte av tredje graden” – intervju med en av Ögonfondens ambassadörer, världsledande inom judo för synskadade

15 10 Föreläsning om ögonsjukdom för allmänheten Christina Lindén, professor i ögonsjukdomar Umeå universitet, ”Med fokus på glaukom”.

15 55 Avslutning Ögonfondens ordförande Stefan Seregard prof KI/St Erik

Nya medlemmar.
Vi hälsar följande medlemmar välkommen till vår organisation: 

Olle
Bursell
SRF Örebro Kommun
Inga-Britt
Gyltman
SRF Karlskoga Degerfors
Ralph
Melén
SRF Örebro Kommun
Masoumeh
Rahimi
SRF Sydnärke
Parvin
Rahimi
SRF Sydnärke
Masoud
Rahimi
SRF Sydnärke
Andreas
Winsryd Nilsson
SRF Örebro Kommun
Annika
Karlsson
SRF Karlskoga-Degerfors
Gund
Buchar
SRF Karlskoga-Degerfors
Christer
Johansson
SRF Örebro Kommun
Gunnar
Larsson
SRF Örebro Kommun
Birgitta
Särnholm
SRF Karlskoga-Degerfors
Conny
Rudin
SRF Örebro Kommun
Febe
Rudin
SRF Örebro Kommun
Tommy
Ring
SRF Örebro Kommun
Camilla
Andersson Chawdhury
SRF Örebro Kommun
Benny
Jensen
SRF Örebro Kommun
Frida
Bertzell Ejneby
SRF Örebro Kommun
Sigun
Nilefjell
SRF Karlskoga-Degerfors
Henrik
Nilefjell
SRF Karlskoga-Degerfors
Thomas
Karlsson
SRF Karlskoga-Degerfors
Moa
Kumlin
SRF Örebro Kommun
Astrid
Lindgren
SRF Karlskoga-Degerfors
Inga-Stina
Nyström
SRF Karlskoga-Degerfors
Kerstin
Edvardsson
SRF Karlskoga-Degerfors
Margareta
Sundin
SRF Karlskoga-Degerfors
Inga-Lill
Eriksson
SRF Karlskoga-Degerfors
Marianne
Eriksson
SRF Karlskoga-Degerfors
Gösta
Lönnberg
SRF Örebro Kommun
Therese
Henriksson
SRF Örebro Kommun
Susanne
Stillnert
SRF Örebro Kommun
Christer
Rudin
SRF Örebro Kommun
Malin
Roxin
SRF Örebro Kommun
Emma
Roxin
SRF Örebro Kommun
Göte
Sjöö
SRF Örebro Kommun
Elisabet
Lindqvist
SRF Karlskoga-Degerfors
  Information från ombudsman

Hej! Här kommer lite information om vad som händer på den intressepolitiska fronten och annat som direkt berör oss i SRF Örebro län.  

Långa handläggningstider just nu för den som söker färdtjänst.

Just nu är det långa handläggningstider för den som säker färdtjänst. Anledningen är enligt länstrafiken att det har varit många riksfärdtjänstansökningar under sommaren och att antalet färdtjänstresenärer har ökat markant. Man arbetar för att så snart som möjligt vara tillbaka på normal handläggningstid. 

Regionens förslag på hjälpmedelsavgiften väcker känslor 

Region Örebro län har kommit med ett förslag på ett nytt system med hjälpmedelsavgift.

I korthet innebär det att man ska betala en abbonemangsavgift för sina hjälpmedel på 65 kronor i månaden.

Om man får behov av ett hjälpmedel när detta förslag trätt i kraft ska man först betala 500 kronor som en slags inträdesavgift för abonnemanget.

Detta är något som flera funktionshinderorganisationer ställer sig kritiska till.

Den 12 september samlades flera av dessa organisationer i Brukarhuset för att ta ställning till en skrivelse där man tar avstånd från det liggande förslaget.

Från SRF Örebro län deltog undertecknad.

Man enades om att anordna en demonstration i samband med hälso och sjukvårdsnämndens nästa möte den 25 september samt att skicka skrivelsen till såväl media som politiker i regionen.

Då jag i skrivande stund inte har någon tidpunkt för demonstrationen så kommer jag att höra av mig till de som är intresserade att vara med när jag har en tid.

Är du intresserad? Hör av dig till mig. 

Slutligen en liten påminnelse 

Jag vill slutligen påminna er om de frågor som handlade om ledsagning som skickades ut i juninummret av Synvinkeln.

Vi har fått in några svar men vi behöver fler.

Vi vill därför att så många som möjligt svarar på frågorna och antinger mailar till roger.alexanderson@srforebro.se eller så går det bra att ringa till kansliet så hjälper vi dig med att fylla i dina svar.

Tack på förhand, hälsar

Ledsagning och l s s gruppen 

Ja, som ni ser är det en del som händer och jag vill till sist passa på att nämna att Vita käppens dag den 15 oktober kommer äga rum i Hallsberg, inbjudan finns här i Synvinkeln.

Ha en fortsatt trevlig läsning och på återhörande

Hälsar

Roger Alexanderson, ombudsman
Tel 072 738 04 50
e.-post roger.alexanderson@srforebro.se 

Information från SRF Bergslagen
Månadsmöte

SRF Bergslagen hälsar välkommen till ABF-lokalen Rådmansgatan 9 Nora. Ingång från gården. Tid. Torsdag 17 oktober klockan 14 00 till 16 00

Vi får besök av väntjänsten som berättar och Informerar om vad de gör.

Anmälan till Irene senast 14 oktober Tel.05 8 7  254 56
Varmt välkomna hälsar Styrelsen gm Irene 

Information från SRF Karlskoga Degerfors
MUSIKTRÄFFAR

Söndagarna 22 september och 6 oktober klockan 15 00 på Nickkällan. Sång och musik. Kaffe 10 kronor. Ta med eget bröd. 

HJÄLPMEDELSDAG PÅ LASARETTET

Onsdagen den 25 september klockan 09 00 till 15 30 

TELEFONSUPPORT

Tisdagen den 1 oktober klockan 15 till 17, eller Drop  In  på Nickkällan.
Har du nyss köpt eller tänker köpa en smart telefon? Behöver du hjälp att komma igång? Vi som har erfarenhet kanske kan hjälpa dej.

Ring och anmäl dej till Kristina 070 66 06 981 så bjuder vi på kaffe. 

ÄLDRE- OCH ANHÖRIGMÄSSA

2 oktober klockan 13 30 till 17 00 på Folkets Hus, Karlskoga 

MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 18 oktober klockan 15 00 på Nickkällan
Information om Flex-trafiken i Karlskoga.
Kaffe 30 kronor, lotteri.
Anmälan till Inger 073 035 08 59 eller Margareta 0 5 8 6 38 659 senast den 15 oktober. 

TEATER på Sparbanksbörsen i Fjugesta

Söndagen den 17 november klockan 13 00 (samling 12 00)

Mer info se annan plats i SYNvinkeln. Anmälan senast 16 oktober till Kristina 070 66 06 981 eller 0 5 8 6 414 12. 

VÄLKOMMEN hälsar styrelsen

Kristina Johansson 070 66 06 981, 0 5 8 6 414 12 

Information från SRF Sydnärke
TEATER

Föreningen subventionerar föreställningen ”Socialt nätverk”

Söndagen den 17 november
Sparbanksbörsen, Vallgatan 43, Fjugesta

Klockan 13 00, samling 12 00
Pris 425 kronor inklusive mat, (förrätt, varmrätt, kaffe och kaka)

Som medlem i Sydnärke betalar du och din ledsagare endast 200 kronor, resten står föreningen för. Resan fram och tillbaka får du betala själv.

Anmäl dig till Berit 070  312 08 91 senast 16 oktober. 

MEDLEMSMÖTE

23 oktober spelar vi bingo på Kvarngården i Kumla klockan 14 till 16 30. Anmäl dig till Berit 070  312 08 91 eller Bosse 070  689 02 59. 

Information från SRF Örebro kommun
ORDFÖRANDE HAR ORDET.

 

Hej på er alla!
Ja då har verksamheten dragit igång igen efter en skön sommar ledighet. För min del var sommaren helt underbar. Då jag tog 4 veckors semester fick jag bra väder. Såg då till att vara ute så mycket som möjligt och njuta av svensk natur. Lite bada i några sjöar blev det också.

Ja men nu har halva september gått och föreningen är full igång med dess aktiviteter. Förutom Öppet hus och Nya - Gruppen så är det mycket aktivitet på föreningarnas hus. Olika föreläsningar och mycket annat som är öppet för medlemmar. Titta på deras hemsida och se om något skulle intressera att gå på och anmäl er. Ha nu en fortsatt fin september och oktober så ses vi kanske på nån aktivitet.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen SRF Örebro kommun/ av Sandra Johansson. 

Nya-gruppen kör motorcykel! 

Onsdag den 11 september var NYA-Gruppen vid Lodbrock mc klubb för att få åka motorcyklar. Det var 4 snälla lodbrocks medlemmar som ställde upp och skjutsade oss. Vi alla blev mycket nöjda av känslan att få åka med säkra mc förare. Efter åkningen hade vi möjlighet köpa hamburgare med bröd samt dricka och njuta av kvällens upplevelser. Vi alla från NYA-Gruppen tackar Lodbrock att de ställde upp. Mycket tacksam. Vid pennan Sandra Johansson 3 motorcykelekipage med förare och synskadade bakpå. 

NYA-Gruppen program september och oktober 

Vecka 39 25 september Träna på gym

Nu har vi tänkt visa och ge information om bra tränings maskiner och vissa övningar på Friskis och Svettis gym inne i centrum. Dan Wakman och Sandra Johansson kommer visa och ge deras råd inom träning. En härlig kväll med hälsa i fokus. Mer information skickas via mail. 

Vecka 41 9 oktober Härskarteknik.
Vi kommer få träffa en person som ska berätta vad härskarteknik är. Många har inte hört talas om det så kommer bli en spännande kväll. information kommer senare. 

Vecka 43 23 oktober Vilka gester ger signalerna du gör med händer och armar.

Vi kommer få information av en person som kan berätta vad vi ger för signaler med just händer och armar. Mer information kommer senare.

Anmäl som vanligt på anmalnyagruppen@srforebro.se eller till kansliet 019 673 21 06 senast klockan 12 00 dagen före aktiviteten om inget annat anges i inbjudan. 

Öppet hus

onsdag den 25:e september kommer Monica och Fredrik Sturzenbecker och underhåller. 

Bingo

Onsdagen den 16:e oktober spelar vi bingo. 

Samtliga träffar äger rum på Föreningarnas hus , Slottsgatan 13 A klockan 14 till 16 om inget annat anges
Välkommen! 

MÖRKERCAFÈ

Välkommen till vårt mörkercafé onsdagen den 23 oktober mellan klockan 13 00 och 16 00 i konferens rum 1 i Föreningarnas hus.

Vi bjuder på fika och berättar om hur det är att leva med synnedsättning.

Det är också ett perfekt tillfälle att diskutera hur man upplever det som seende när allt blir helt mörkt.

Välkomna
Hälsar Synskadades riksförbund Örebro kommun. 

Inkomna bidrag
Boktips

Jag tänkte ge tips på två olika böcker jag läst. Huvudämnet på båda är hälsa.
Första boken heter Paleo : maten och motionen din kropp är byggd för av Erik Wallsten.
Det handlar om att äta rena råvaror av god kvalitet, det handlar om korttidsfasta, om att röra sig på ett naturligt sätt och om att sova ordentligt. Erik Wallsten och Thomas Wahlström berättar på ett utförligt och tydligt sätt hur du enkelt lever enligt paleos principer i din vardag. Det tar även upp annan intressant information.

Andra boken heter Hjärnbalans av Katarina Gospic.

Precis som vi talar om tomma kalorier när det gäller mat, kan vi tala om tomma surfkalorier. Katarina Gospic diskuterar här vikten av hjärnbalans i vår ständigt uppkopplade vardag. Ta dig ur din digitala bubbla och ta makten över ditt liv. Mycket läs värd. 

Syntolkad Teater

 Länsteatern presenterar ”Gråt inte mer Cecilia, och inte du heller, Ursula

Handling: I denna country – musikal – monolog gestaltas med poetisk dråplighet machoidealens tragikomiska baksida och modet att drömma om ett annat liv. Som kunde ha blivit eller kanske kan bli? En musikalisk, berörande och humoristisk enaktare om ensamhet och brustna drömmar. 

Skådespelaren Linus Lindman gör ett kärleksfullt porträtt av piloten Tage G Petrén. Från sin lägenhet i Månkarbo försöker Tage reda ut varför ingen förstår att han egentligen är en countrystjärna från Seattle. Varför hans fru Cecilia har lämnat honom och varför ungdomskärleken Ursula inte förstår att de fortfarande hör ihop. 

I föreställningen blandas Kristina Lugns karaktäristiska finurliga poesi med musik av Nico Röhlcke från Weeping Willows. För regin svarar Jörgen Dahlqvist som gör sin regidebut på Örebro länsteater. Han är grundaren bakom teaterfenomenet Teatr Weimar i Malmö och har ända sedan början av tvåtusentalet varit en av landets mest tongivande regissörer med en hel rad framgångar bakom sig både nationellt och internationellt. 

Syntolkas torsdag 10 oktober av Lisa Ejdung. 

För biljetter ring 019 689 89 89.  

Lekebergs Revysällskap presenterar ”Socialt nätverk” på Sparbanksbörsen

 Handling: SOCIAL NÄTVÄRK är en betraktelse över hur vi lever våra numera totalt uppkopplade liv.

Vi gör denna i revyform med en röd tråd och kommer att leverera sketcher och sångnummer som alla på något vis har en koppling till ämnet; Hur klarade vi till exempel av att leva förr när vi inte visste vad ”vännerna” åt till frukost, inte kunde se deras plutande munnar i uppstajlade seflies eller för att inte tala om deras perfekta middagar i deras perfekta liv? Och hur blir det när vi ska umgås IRL? Håller det vi utlovade? Och vad händer om det inte gör det?

Första akten blir i ren nummer-revyform.
Andra akten är tänkt som en talkshow i TV, med programledare, expertkommentator och diverse märkliga gäster.
Vår målsättning är att leverera igenkänning, skratt och eftertanke. Samt mycket bra musik. 

Söndagen den 17 november
Sparbanksbörsen, Vallgatan 43, Fjugesta

Klockan 13 00, samling 12 00
Pris 425 kronor
inklusive mat, (förrätt, varmrätt, kaffe och kaka)
Vi har reserverat 25 platser 

Anmälan senast den 16 oktober till Kristina Johansson 070 660 69 81, 0 5 8 6  414 12

 

Hjalmar Bergmans teatern 15 oktober klockan 19 00 till 21 30

Svante möter Beppe Wolgers är en intim och personlig föreställning där Svante Thuresson framför många av Beppe Wolgers mest älskade texter.
Med Beppes egna ord berättar Svante Thuresson om dennes uppväxt, tankar och liv. Med humor och värme kommer publiken nära textförfattaren, poeten och människan Beppe.
På scen ser vi också Claes Crona Trio och tillsammans ger de oss sina tolkningar av låtar som Sakta vi går genom stan, Vinter i skärgår'n och Monicas vals.
Svante Thuresson är en av Sveriges främsta jazzsångare med en lång karriär bakom sig. Hans repertoar är bred och han har under åren framfört texter och sånger av bland andra Beppe Wolgers, Hasse & Tage, Povel Ramel, Monika Zetterlund och Cornelis Vreeswijk.
Claes Crona Trio har spelat och turnerat med artister som Lill Lindfors, Putte Wickman, Viktoria Tolstoy, Vivian Buczek samt en mängd amerikanska artister och musiker.
Medverkande
Svante Thuresson, texter och sång 
Claes Crona, piano 
Hans Andersson, bas 
Johan Löfcrantz Ramsay, trummor 
Konstnärligt team
Claes Crona och Svante Thuresson 
Foto: Sonja Palm PerKagrell Montage Johanna Kallin

Biljettpriser
Ordinarie 350 kronor
Medlem 250 kronor
upp till 26/studerande medlem 100 kronor
/Serviceavgifter kan tillkomma
Köp dina biljetter på www.tickster.com!
Butik: 
Direkten Nöje, Drottninggatan 40 (mån till fre 07 00 till 22 00, lö 10 00 till 22 00, sö 12 00 till 20 00) samt Örebro Konserthus öppet måndag och onsdag 10 00 till 13 00

Slutord
Som ni just har läst är det många saker som händer i våra lokalföreningar och på distriktsnivå. Är det så att ni saknar något eller vill komma med ett förslag vad vi kan göra så hör av er till oss. Vi, både på distriktsnivå och i lokalföreningarnas styrelse, är väldigt glada om det kommer tips och idéer på aktiviteter som vi kan genomföra. Har ni också problem med er närmiljö ute, i hemmet, på arbetsplatsen, eller när ni ska ”bara” gå utanför dörren hemma så tveka inte att kontakta vår ombudsman. Han kan hjälpa er med att försöka påverka beslutsfattarna så alla synskadade kan få en bättre vardag. Må väl. 

Ansvarig utgivare

Synskadades Riksförbund Örebro
Ordförande Ove Nilsson med styrelse 

Redaktör

Charlotte Åkerlind
019  673 21 05
charlotte.akerlind@srforebro.se 

Kontaktinformation

019  673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Prenumerationsfrågor (Ändring av läsmedia)

019  673 21 06
orebro.lan@srf.nu 

Ombudsman

Roger Alexandersson
072  738 04 50
roger.alexandersson@srforebro.se