Lokalföreningen i hjärtat av Skåne
På Eslövs Folkhögskola hösten 1972 bildades en av Skånes första lokalföreningar - Synskadades Förening i Ringsjöbygden, sedan 1988 SRF Ringsjöbygden.

Upptagsområdet är de 3 orterna runt Skånes näst största sjö Ringsjön, Eslöv, Höör & Hörby. Medlemsåldern varierar, några är under 30 och en del över 90. Utmaningen är att arrangera intressanta aktiviteter för alla. Föreningen har erbjudit bl.a. studiecirklar, varmvattenbassäng, bowling, boccia, elektronskytte, bingo, tipsrundor, frågetävlingar, underhållning av olika slag, föreläsningar och utflykter.

Föreningen hade en gång i tiden över 130 medlemmar och vi börjar åter närma oss detta. Idag har vi även ett 15-tal medlemmar från andra orter i Skåne och även medlemmar med utländsk bakgrund.

Föreningen har stor uppslutning på sina sammankomster oftast mellan 35-65%. Från 2015 har vi haft en motionstävling som stimulerar medlemmarna till daglig motion. Vi är även inne på 3:e året att arrangera kulturträffar ca en gång i månaden. Denna aktivitet är öppen för alla medlemmar i Skåne. Föreningen har även i januari 2019 arrangerat en skidresa till Duved för alla SRF:are i Sverige.

Förra året ökade medlemsantalet med över 30%. Vi värvar medlemmar genom att försöka påverka vår omgivning bl.a. genom att informera om föreningen på t.ex. föreningsmässor, kulturevent och marknader. Vi har även representation i de kommunala funktionshindersråden. Vi har arrangerat workshops för politiker och näringsliv där vi visar samhället ur vår synvinkel. Vi gav Eslövs kommun råd kring bygget av lekparken vid Trollsjön, som är handikappanpassad.

I framtiden hoppas vi få in yngre ambitiösa krafter som kan driva synskadades frågor såsom färdtjänst, LSS, tillgänglighet och kollektivtrafik framåt, liksom arrangera intressanta medlemsaktiviteter.

Medlemmarna har många idéer men det handlar om frivilliga medlemmar som kan engagera sig. Föreningen har inget kansli utan alla förtroendevalda jobbar ideellt.