Punktskrift är ett komplett läs- och skriftspråk som man läser med fingrarna i stället för ögonen. Ett enkelt sätt att lära sig hur olika punktskriftstecken ser ut är att använda en äggkartong med plats för sex flörtkulor. 

Punktskrift finns på diverse ställen i den offentliga miljön, även om den tyvärr inte har blivit standard överallt ännu. På hissknappar, handräcken på tågstationer och inne i tågvagnar kan platserna vara märkta med punktskrift. Dessutom har det blivit vanligare med informationstavlor med punktskrift och taktila kartor på flygplatser, tunnelbane- och tågstationer och andra offentliga platser. Har du tur kan restaurangen du besöker erbjuda en meny på punktskrift. Läkemedel har punktskriftsmärkning, liksom ett fåtal livsmedelsförpackningar.

Hur fungerar punktskrift?

Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna. En bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme, en punktskriftscell. Den består av en fyrkant med sex punkter, två i bredd och tre i höjd. Punkterna i cellen är numrerade uppifrån och ner, från ett till tre i vänstra raden och från fyra till sex i den högra. Dessa sex punkter räcker för att skriva alla bokstäver, siffror och skiljetecken som finns i det svenska språket.

Svenskt punktskriftsalfabete

Punktskriften är systematiskt uppbyggd. De första tio bokstäverna i alfabetet är grunden till hela systemet. Det lönar sig därför att börja med att lära sig dem utantill. De är utformade på så vis att de enkelt kan urskiljas från varandra med hjälp av fingertopparna.

  • Bokstäver: Utifrån tecknen för bokstäverna A till J skapas tecknen för K till T respektive U till Z. Våra särskilda svenska bokstäver (Å, Ä och Ö) följer dock inte denna ordning. Siffrorna 1 till 0 bildas genom att ett särskilt siffertecken skrivs före de tio första bokstäverna i alfabetet.
  • Skiljetecken: Bokstäver i all ära, men utan skiljetecken kan man inte skriva en fullständig mening. Punktskriften följer svenska skrivregler. I och med att radlängden är kortare kommer bindestrecket oftare till användning i punktskrift.
  • Stor bokstav: För att börja en mening med stor bokstav eller skriva ett namn med stor bokstav så behövs ett förtecken som är punkt 6.
  • Siffror: En siffra bildas genom att kombinera siffertecknet med någon av alfabetets tio första bokstäver. Bokstäverna A-I motsvarar siffrorna 1-9 och bokstaven J motsvarar 0.

Det finns ett stenografisystem, ett system för fonetisk (språkljud) skrift, ett för matematik och naturvetenskap samt ett system för datapunktskrift. Detta används när personen läser och skriver punktskrift på en punktskriftsskärm kopplad till datorn. Det finns också ett system för musiknoter i punktskrift, men då måste man lära sig noterna utantill om man spelar ett instrument eftersom det inte går att läsa noterna med händerna samtidigt som man spelar. Men sjunga efter noter går bra.

Punktskriftscellen är i stort sett lika stor över hela världen, bara små skillnader kan finnas mellan olika länder. I Sverige är avståndet mellan punkterna i cellen cirka 2,5 mm både i höjd- och sidled.

Att skriva punktskrift

Det finns flera sätt att skriva punktskrift. Ett är att använda en punktskriftsmaskin. Den har en tangent för var och en av de sex punkterna. Man skriver en bokstav genom att samtidigt trycka ner de tangenter som behövs för den aktuella bokstaven.

Ett annat sätt är att använda en så kallad reglett. Den är liten och behändig att ha med sig, men det går långsammare att skriva med den än med en punktskriftsmaskin. En reglett består av två plattor, den övre med en ruta för varje punktskriftscell, den undre med gropar för varje punkt och den övre med motsvarande små hål. Pappret kläms fast mellan plattorna. Med ett stift skriver man bokstäverna punkt för punkt. När man är klar tar man bort regletten och vänder på pappret. Man skriver således spegelvänt.

Det finns också punktskriftsskärmar till datorer och mobiler. Vissa modeller har minnesplatser, vilket gör att man kan föra anteckningar direkt i apparaten. På smarta telefoner kan man skriva punktskrift direkt på pekskärmen.

Mer information om punktskrift på skärm.

Kom igång med punktskrift

Du som är synskadad kan studera punktskrift hos Synskadades Riksförbund. Även personer som blivit synskadade i vuxen ålder kan lära sig punktskrift, åldern spelar ingen roll. Genom träning får du upp fingerkänslan och kan ganska snart läsa ord och korta meningar.

Läs mer och anmäl dig till våra nybörjarkurser i punktskrift.

Informationsmaterial

Du kan beställa informationsmaterial om punktskrift hos oss på Synskadades Riksförbund.

Här kan du beställa eller ladda ner informationsmaterial.

Person som använder sedelmått med punktskrift
Taktilt sedelmått med punktskrift.