Vi har kommit en bit in på hösten nu och i naturen börjar alla de vackra färgerna att komma på löven. Vi är inne i den mest hektiska miljön med mycket verksamhet. Vilket är väldigt roligt. Det ska finnas något för alla. Hoppas ni hänger med. Till det här numret har vi också gjort lite förändringar så ni ska kunna läsa det som intresserar er mest. Vi har 3 stycken bilagor. Bilaga1 handlar om syntolkad bio och teater. Där finns datum för vilka filmer som syntolkas på bio och vilken teaterpjäs som syntolkas på teatrar i länet. Det står också lite om vad filmerna och pjäserna handlar om (där vi fått fram det). Bilaga 2 är pressmeddelanden som vi får från Region Örebro, med information som vi tycker är viktig att ni får del av. Bilaga 3 är Thomssons nyhetsbrev. Så nu innehåller tidningen information om kommande aktiviteter, reportage om aktiviteter som varit samt dikter och kåseri som ni skickat in. Mycket nöje.

Info från distriktet
SRF-Distriktets styrelsemöte 17 augusti
En generell ersättning till syntolkning av ideella föreställningar som Lekebergs- och Nolbyteatern diskuterades. En arbetsgrupp bestående av Ove, David, Charlotte och Leif ska räkna på hur mycket vi har råd att betala. Kanske kan vi söka bidrag även för fria teatergrupper?

Beslutades att Charlotte och Leif deltar i en kurs för kanslianställda på Almåsa anordnad av SRF-Riks 16-17 september. I kursen ingår bland annat surfing, hemsida och ekonomi.

Rapporter
Ove rapporterade från Örebros 750-års jubileumsvecka. Ett tillgänglighetstält fanns där tanken var att olika funktionshinderföreningar kunde stå och ge information men det var bara SRF som stod där, fast i en busskur eftersom tältet inte var bra. Mycket folk strömmade till när Charlotte och Ove satte upp en skylt "Prova på att vara synskadad" då folk fick prova glasögon och ögonbindel för att uppleva hur det kan vara. Delades också ut nytryckta foldrar "Ser du dåligt" och "Syntolkad kultur och sport; berättar det som sker för den som inte ser".

Ove rapporterade också att kontakt tagits med Tebladet för att åter få den inläst. Numera finns den bara på nätet. Besked väntas när den nya informationsdirektören börjat sitt arbete.

Skrivelser
Inbjudan till Ekeskolan som fyller 50 år vilket firas den 2 september. Charlotte och Roger åker.

SRF Riks vill ha en handlingsplan från alla distrikt vilken strategi för medlemsutveckling man ska ha. Detta för att det på kongressen 2014 beslutades att medlemstalet i SRF ska öka med cirka 10% till år 2023. Distrikten utformar sina egna handlingsplaner efter sina egna förutsättningar. Viktigt är att planerna förankras tillsammans med lokalföreningarna. Bildas en arbetsgrupp bestående av Cecilia, Fredrik och Charlotte men nödvändigt att även några från lokalföreningarna medverkar.

Nästa styrelsemöte är den 28 september.

Referent

Birgitta Karlsson

Synmässa
Det är hög tid att du anmäler dig till Svenska Syns mässa som är i Örebro 29 september klockan 13 till 16 i Spridas lokaler, Propellervägen 14. Hör av dig till kansliet så fort som möjligt.

SRF Örebro Läns Stiftelse
Synskadades Stiftelse i Örebro Län har till uppgift att förvalta det kapital som skänkts till synskadade genom gåvor eller via testamenten samt att efter ansökan besluta om ekonomiskt bidrag till synskadade i Örebro Län.

Bidrag kan avse olika former av stöd till barn och ungdom, studier och stipendier samt stöd till ekonomiskt behövande för ledsagare, rekreation eller dylikt.

Ansökan om bidrag skickas till Stiftelsen på särskild blankett, som kan beställas från SRF Örebro läns kansli på mail srf.orebro.lan@telia.com eller på telefon 019 – 673 21 06. som också mottar bidragsansökan

under adress:

Synskadades Stiftelse i Örebro Län
c/o SRF Örebro Län
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO

Stiftelsen prövar bidragsansökningar fyra gånger om året.
Man kan bara ansöka en gång inom en tre års period

Förhandsinformation nyårsrevy:
Föreningen "Görsköj" ger nyårsrevy i Karlskoga

alla lördagar i januari 2016 klockan 15 o 19.

Syntolkat blir det på genrepet den 4 januari klockan 18 och 30

samt den 16 januari klockan 15 och 23 januari klockan 15.

Mera info i kommande nummer av Synvinkeln.

Inbjudan Vita Käppens dag
I år firar vi Vita Käppens dag i Kumla 15 oktober på Café till salu, Hagendalsvägen 30 i Kumla klockan 13 00 till 15.30. Vi har en samling först för att sedan gå ut och inspektera närmiljön i Kumla och avslutar mötet med fika på caféet. Vi har också inbjudit kommunala politiker i Kumla. För att vi ska veta hur många som kommer vill vi ha din anmälan senast 12 oktober till kansliet 091 673 21 06. Varmt välkomna.

Ny syntolkningsteknik för bio
För att i fortsättningen kunna gå på syntolkad bio måste vi lära oss en ny teknik. Nu finns det syntolkningsappar som gör bion mer tillgänglig för oss synskadade.

För att vi ska få prova och lära oss detta inbjuder vi till en informationsträff där vi kommer att gå igenom och provar hur appen fungerar. För er som inte har smartphone kommer det också att fungera med den syntolkningsutrustning vi har idag men den kopplas till en smartphone eller surfplatta. Det är bra att även ni som vill ha det så kommer på träffen.

Vi kommer att vara på Filmstaden, Drottninggatan 4

torsdag den 8 oktober klockan 16 00.
Vi beräknar att hålla på ca 1 timme.

Vi rekommenderar även att ni förbereder er lite genom att ladda ned syntolkningsappen och att telefonen är fulladdad inför informationsträffen
Men givetvis så kommer vi även att hjälpa till under träffen.

De syntolkningsappar vi rekommenderar idag är Voice Vision för Android och Movie Talk för Iphone

För att ladda ned syntolkningsappen går man via Google Play för Voice Vision (Android) respektive App Store för Movie Talk (Iphone).

När du är inne i Google Play och App Store söker man på Tillgänglig bio. Därefter letar man upp appen Voice Vision i Google Play och Movie Talk i App Store och installerar appen i din telefon.

När appen är installerad öppnar du den och söker eller letar man

upp filmen Sintel. Nu ska du ladda ned ljudpaketet för filmen till din
telefon. Ljudpaketet är själva syntolkningen som vi ska använda under genomgången av appen.
Vidare instruktioner får du på under träffen.

Anmäl dig till kansliet före 6 oktober så vi vet hur många vi blir.

Varmt välkomna!

ögats dag 2015
DU kommer väl på Ögats dag?
I år är det anhöriga som är temat för dagen. Carina Dahl invigningstalar, Ann-Britt Sand berättar om sin forskning kring anhörigfrågor. Vi hör anhöriga berätta om hur det är att leva i en familj med någon synskadad, eller hur blev det när man/fru, förälder, syskon mm blev synskadad. Vi hör också kuratorerna från Syncentralen, Anhörigcentrum, Syntolkningsutbildningen, Glaucomföreningen, RP-föreningen och vi, SRF; berätta mer om sin verksamhet. Hela dagen syntolkas.

Eftermiddagen avslutas med mingel där man kan ställa frågor till föreningarna och även anmäla intresse att vara med i en anhöriggrupp. Om du är intresserad av att vara med i en anhöriggrupp, men inte kan medverka under dagen så hör av dig till kansliet så sätter vi upp dig på en intresselista.

Pris: 50 kronor, inklusive fika, medtag kontanter och jämna pengar.
Plats: Engelbrektskolan
Onsdag den 28 oktober
Klockan 13 00 till 19 00.

Anmälan till kansliet senast 12 oktober. 019 673 21 06.

Info från SRF Bergslagen
En påminnelse.

Glöm inte att anmäla

Er till träffen i DHR-lokalen i Nora

24 sept. Musik och sång av Harry

Waldenryd från Nora.

Anmälan till Irene

Tel.0 5 8 7 254 56  Välkomna!!!

Medlemsmöte

Torsdagen 22 oktober samlas vi i

ABF-lokalen Smedjegatan 9 Linde.

Roland Eliasson från Kumla ger oss

Information om civilförsvaret.

Vi hoppas också få lyssna till några

Av Inez Johanssons trevliga dikter.

Anmälan senast 18 oktober till

Ture Tel. 0 5 8 1 312 23

Välkomna hälsar styrelsen.

Träff för medlemmar bosatta i Lindesbergs kommun.

Vi träffas på Arenan i Lindesberg för att spela bowling och äta lunch någon gång i början av november. Vill du följa med så intresseanmäl dej senast 20 oktober till Ingegerd telnr 0 5 8 1 61 15 67. OBS! Enbart för medlemmar bosatta i Lindesbergs kommun. Pengar tas från Maja Gustafssons fond till aktiviteten. Resorna betalar deltagarna själva.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 25 september klockan 14 och 30 på Nickkällan Kaffe 30 kr. Lotteri. Besök från Hjälpmedelsbutiken.

ÄLDRE- OCH ANHÖRIGMÄSSAN

Onsdagen den 7 oktober klockan 14 till 17 i Källaren, Folkets Hus

Vi deltar med information med mera.

AUKTION

Lördagen den 24 oktober klockan 14 00 på Nickkällan

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Gåvor till försäljning mottages med tacksamhet.

Anmälan till Inga 579 27

Senast 3 dagar före alla möten.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Info från SRF Sydnärke
Hej alla glada!

Här kommer en hälsning från Syd-Närke. Vinterhalvårets möten har börjat och det blir roligt att träffas igen. Gruppen hade ett möte i Kvarngården i Kumla den 1 september då 12 medlemmar samlades till ett pratmöte. Vårt nästa möte på Kvarngården är planerat till 6 oktober klockan14. Då hoppas vi få besök av antikkännaren Leif Gustavsson.

Den 15e oktober är det Vita Käppens dag och då hoppas vi att det vimlar av vita käppar i Kumla. Hjärtligt välkomna!

För övrigt ses vi väl alla på Folkhögskolan i Karlskoga den 26 septmber? Hösthälsningar från Sydnärke genom Åke.

Hej SRF:are i Hallsberg

Onsdagen den 14 oktober, klockan 13,00 träffas vi på Åsen för att äta lunch och fika (som var och en betalar).

Musikrummet är bokat för oss till klockan 16,00. Diskussion om fortsatt verksamhet.

Ersättning för färdtjänst utgår. Hur många vill ha lunch? Ring till Ulla-Britt senast 12 oktober. 0 5 8 2 131 19

Vi ses !

Info från SRF Örebro
Tack ABBA- läsecirkel

Vi började måndag den 23 februari med att lära oss mer om musik gruppen ABBA. Jag hade fått uppdraget att hålla i en läsecirkel som skulle handla om ABBA. Vi var 8 personer som ville vara med i cirkeln och de visade stort intresse till att vilja veta mer om gruppen. Vi bestämde tillsammans att ses varannan måndag. Det kändes skönt att alla var med och bestämde och fick säga hur de tyckte om upplägget. Det var som sagt min första läsecirkel jag varit med om samt hållit. Tackar därför gruppen för ert tålamod med att information och studie tillfällena ibland var "halvt genomtänkt" J. Men jag känner att vi alla haft mycket roligt på våra träffar samt att vi fått höra om ABBA på många olika sätt. Min goa läsegrupp har fått en att känna det är inte så svårt att hålla i en cirkel när alla hjälps åt. Vill slutligen tacka er alla i min läsecirkel samt tacka ni andra på resan till ABBA museet. Vi var cirka 20 personer, synskadade samt ledsagare, som hade en heldag på djurgården i Stockholm. Vi började med att besöka ABBA museet där vi gick runt med en audioguide och kunde lyssna på medlemmarna från gruppen berätta om sin tid som ABBA. Det var mycket intressant. Efter vi vistats inne på museet och var klar fanns det tid att promenera runt på Djurgården. Där hade vi alla fri tid att bestämma själv vad man ville göra tills bussen skulle åka hem till Örebro. Enligt mig tycker jag att själva upplägget på resan var bra och jag hade en riktigt rolig dag med några av SRFs medlemmar. Vill tacka er alla som åkte med och även ni som hjälpte till innan och under dagen. Resan blev ett bra slut på alla timmar vi lagt till denna cirkel.

Kram på er alla

Sandra Johansson

Från statarunge till bonddräng.
I början av fyrtiotalet flyttade vi, mor, far och fem syskon, från Dalsland till Värmland. Min far som var byggnadsarbetare, blev utan arbete. Det var stagnation i byggbranschen, så han sadlade om till statare.

Gården vi hamnade på hette Ökne och låg i Värmlands-Nysäter och det ligger mellan Arvika och Säffle. En stor busstrafikplats på den tiden. Gården hade ett femtiotal kor, fyra hästar och ett antal grisar. Min mor blev mjölkerska och vi barn fick hjälpa till med lite av varje. Arbetstiden var minst 52 timmar i veckan. Arbetet var slitsamt och bonden en riktig slavdrivare.

Bostaden var bra, men där fanns vägglöss och det var vi inte vana vid. Bonden var också rävfarmare, och ack du milde vad det luktade! Värst var lukten av alla dessa skinn som hände till tork i en byggnad alldeles intill vårt hus. Jag som är vämmelmagad mådde illa hela tiden vi bodde där. Nu blev det som väl var inte så länge, bara sju månader. Sedan fick far en annan statarplats, ca fem kilometer därifrån.

På den gården hade dom cokså rävar men dom fanns långt ifrån vår bostad. Den var sämre än vår förra, men bonden hade en helt annan inställning till sina anställda. Här blev vi kvar i sju år.

I skolan blev vi kallade statarungar och de var vi inte vana vid. Jag klarade mej hyggligt, jag hade bara drygt ett halvår kvar. En av mina bröder hade det värre, han blev lite av hackkyckling. Han var lite sned i munnen efter en öronoperation och blev kallad " snedkäft" och det var ju inte så kul. Men han var en tuff kille och gav ganska bra igen. En gång på hemväg från skolan fick han hjälp av ett par kamrater att binda fast en av de värsta plågoandarna vid ett träd. Han sa till honom att här kan du stå tills du blir snäll. Så gick dem därifrån. Så den stackarn fick stå och skrika ett bra tag innan någon kom och hjälpte honom loss. Han blev snällare efter den betan och min bror fick en otrevlig stund hos skolans rektor.

När jag var klar med min skolgång så var det bara att hugga i som bonddräng på gården. I fem år deltog jag i alla förekommande arbeten på en bondgård. Vinterns skogsarbete var inne heller nån sinekur. För att inte tala om att såga fram sommarens behov av is. Eller gräva torv på mossen. Ja, det var hårda bud, men roligt också, man fick ju egna pengar. Det första jag köpte var en cykel, så köpte jag en resegrammofon med tillhörande tio skivor och efter det ett bokpaket, tio böcker om berömda mån.

Efter mina dräng år så blev jag trädgårdselev på en herrgård utanför Nyköping och det är en helt annan historia, som vi kanske kan ta en annan gång.

Av Åke Minsberg

Höstvisa

Hösten har kommit med gulnande blad.

I klarnade skyn går vildgässens rad.

Snart är sommarens tid blott ett minne.

Solvarama dagar en skimrande dröm

Som drog förbi som en virvlande ström.

Grönskande dalar och blånande berg.

Sjöar som lånat av himlen sin färg.

Drömmande skogstjärn vid granskogens sus,

Näckros som blommar i sommarnattens ljus,

Allting finns samlat i minnenas hus.

Av Åke Minsberg

Slutord
Jag hoppas att ni har tyckt att dem här förändringarna är till det bättre. Hör av er till oss på kansliet om synpunkter för tidningen är till för er. Glöm inte att skicka in om du har något att berätta, eller varför inte försöka skapa en debatt om ett aktuellt ämne i dagsläget.

Redaktör: Charlotte Åkerlind, telnr 019 673 21 05, epost: charlotte.akerlind@telia.com

Kansliet: telnr 019 673 21 06,(måndag till onsdag 9 till 12, övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen) e-post: srf.orebro.lan@telia.com

Bilaga 1
syntolkningsevenemang 2015 och 2016
Lekebergs revysällskap den 14 oktober 2015
Utan tvivel är man inte riktigt klok

av Hasse och Tage, Regi av Per Arne Brånsgård, Bo Johansson och Anders Kraftling.

Det kommer att bli monologer, sketcher och sångnummer som flätas samman av revysällskapets egna reflektioner och av vissa teman. Det blir även några nyskrivna nummer i Hasse & Tages anda.

SRF är välkomna på genrep onsdagen den 14 oktober klockan 19 00 Genrepet är gratis.

Samling klockan 18 00. Sparbanksbörsen i Fjugersta
Baren är öppen för köp av kaffe med mera

Syntolkas den 14 oktober

Syntolkas av Anita Karlsson

Biljetter bokas hos Kristina Johansson telefon 0 5 8 6 414 12
eller 070 660 69 81

Ordinäre föreställningar

16, 17, 23, 24, 30 och 31 oktober
6, 7, 13 och 14 november

Pris 375:- kronor för föreställning, varmrätt och kaffe

Syntolkning kan bokas på följande föreställningar
den 16, 17, 23, 30 och 31 oktober 6, 7, 13 och 14 november

Syntolkas av Anita Karlsson

Biljetter bokas på Lekebergs Revysällskaps hemsida eller
telefon 0 5 8 5 317 10.
Meddela Anita Karlsson på telefon 070-679 78 92 vilken föreställning ni har tänkt gå.

Länsteatern den 16 oktober 2015
En slavisk dans

av Staffan Göthe, Regi av Rikard Lekander

Hon är utbränd, trött och medelålders. Nu vill hon berätta för oss om hur allt blev som det blev. Triangeldramat, nyårsresan, renoveringen som aldrig blev klar och bröllopet som kom av sig. Men minnet är opålitligt och berättelserna hittar sina egna vägar. Vad som börjar som ett kammarspel utvecklar sig till en drömsk resa genom inre landskap, folktomma restauranger och europeiska huvudstäder. Alltihop till tonerna av stämningsfull och dansant musik.

Syntolkas den 16 oktober 2015

Syntolkas av Lotta Lagerman

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

Ögats dag Engelbrektskolan den 28 oktober 2015
ögats dag 2015

DU kommer väl på Ögats dag?
I år är det de anhöriga som är temat för dagen.
Plats Engelbrektskolan
Onsdag den 28 oktober
Klockan 13 00 till 19 00.
Där bjuds vi bland annat på några berättelser från anhöriga om hur det är att ha någon synskadad i familjen. Vi hör kuratorerna på Syncentralen samt Anhörigcentrum berätta om sin verksamhet.

Hela evenemanget syntolkas den 28 oktober 2015

Syntolkas av Sara Eklund

BIO Filmstaden den 4 december 2015
det borde finnas regler

Regi av Linda-Maria Birbeck

Mia och Mirjam är 14 år och bor i en aptrist håla. De är inte särskilt vuxna men övar på att bli det. Mirjam tjuvstartar med att få ihop det med en äldre man som säger att han älskar henne. Mia har en pappa som dricker lite för mycket. Det är tur att de har varandra och Karl, deras supersmarta kompis.

Syntolkas den 4 december 2015

Syntolkas av Ej klart

Biljett bokas på SRF kansli telefon 019 673 21 06 och srf.orebro.lan@telia.com

Länsteatern den 9 december 2015
Effekten

av Lucy Prebble Regi av Andreas Kundler

Frida och Peter deltar i ett medicinskt forskningsexperiment för en anti-depressiv medicin. Under tiden forskningsstudien pågår isoleras de helt från omvärlden. Vardagen i den isolerade kliniken består av strikta regler; måltider vid bestämda tider, inga telefonsamtal, rökförbud och absolut inget sex.

Syntolkas den 9 december 2015

Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

Länsteatern den 10 februari 2016
Befrielsefronten

av Maria Sveland, Regi av Sara Giese

Anna har fått ett vikariat på tidningen i Örebro och motvilligt flyttat hem till mamma. Hemstaden skakas just av en serie överfallsvåldtäkter, och i sin roll som journalist möter Anna den rädsla och begränsning det innebär för ortens alla kvinnor. Varför är det de som ska hålla sig hemma? Varför hittas inte gärningsmannen? Frustration övergår i våldsam handling när en grupp kvinnor tar saken i egna händer och Anna får omvärdera sin relation till sin hemstad, sitt arbete och sitt förflutna. Hon inser att hon måste välja. Vems verklighet vill hon berätta

Syntolkas den 10 februari 2016

Syntolkas av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

Länsteatern den 27 april 2016
BOXAREN

en musikal av Erik Norberg och Alexander Öberg

Johann Trollmann var Tysklands bäste boxare. Han vann match efter match med sin snabbfotade, dansanta stil och publiken älskade honom. Men han var av romsk härkomst och nationalsocialisterna som under trettiotalet kom till makten krävde att endast arier skulle vara segrare – inte "Zigenaren". När han trotsade regimen och vägrade förlora

straffades han och ställdes inför ett val: arbetsläger eller sterilisering.

Syntolkas den 27 april 2016

Syntolks av Arne Holmberg

Biljetter bokas på Länsteaterns telefon 019 689 89 89

Tala om vid bokning att du vill få en biljett med syntolkning

Bilaga 2
Pressmeddelande från Region Örebro län
Pressmeddelande: Samarbete ska motverka gymnasieavhopp
Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Fem regioner i östra Mellansverige ska samarbeta i projektet #jagmed för att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Totalt omfattar projektet cirka 90 miljoner kronor.

Sent på torsdagen beslutade ESF (Europeiska socialfonden) Östra Mellansverige att bevilja ansökan om 63 miljoner kronor till fem regioner som vill samarbeta om att motverka gymnasieavhopp. Tillsammans med de medel som aktörerna själva avsätter handlar det om 90 miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet #jagmed. Cirka 15 miljoner kronor är avsatta till skolor i Örebroregionen.

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna, utanför utbildning eller arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Insatserna kan också rikta sig till personal som i olika yrkesroller arbetar med ungdomarna, exempelvis olika former av kompetensutveckling. Ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering kommer också att äga rum i mötet med målgruppen.

– Det är otroligt angeläget projekt. Både för ungdomarna och för arbetsgivarna. Ungdomar som fullföljer sin utbildning har ljusare framtidsutsikter samtidigt som de nya arbetstillfällena i allt högre grad åtminstone kräver fullgjord gymnasieutbildning. Det handlar lika mycket om ungdomarnas framtid som regionens framtida utveckling och konkurrenskraft, säger regionrådet Irén Lejegren (S) i en kommentar om beskedet att projektet #jagmed kan starta.

Lasse Johansson från Region Östergötland fyller i:
– Projekten ska utveckla, pröva och etablera strukturer och metoder för unga, som har hamnat eller riskerar att hamna utanför skolan eller arbetslivet. Målet är att resultaten i de olika delprojekten ska leda till bestående förändringar hos de organisationer som medverkar, säger Lasse Jonsson, Region Östergötlands huvudprojektledare för #jagmed.

Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och Regionförbundet Uppsala län står bakom en den gemensamma ansökan om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) som nu beviljats.

För kommentarer:
Irén Lejegren (S), Regionråd, Region Örebro län
Telefon: 070 663 19 75

För mer information, kontakta
Lasse Jonsson, huvudprojektledare, Region Östergötland
Telefon 010 103 65 25 / 072-539 92 58
lars.i.jonsson@regionostergotland.se

Anwar Jamil, Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län
Telefon: 019 602 63 66
anwar.jamil@regionorebrolan.se

Fortfarande överskott i prognosen – men kostnadsökningarna är för höga
Helårsprognosen för Region Örebro län pekar på ett överskott på 170 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat resultat. Men trots en positiv prognos har resultatutvecklingen, under perioden januari – juli, haft en negativ resultatutveckling. Det visar Region Örebro läns ekonomiska periodrapport per sista juli som behandlades av regionstyrelsen i dag.

För att förbättra resultatet 2015 beslutade regionstyrelsen i maj om åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Åtgärderna har till viss del haft effekt. Nettokostnadsökningstakten har minskat från 8,1 procent till 6,9 procent.

Underskott för Sveriges landsting
De höga kostnadsökningarna som vi ser i vår organisation delar vi med övriga landsting i Sverige. Vi ser en kraftig resultatförsämring under 2015 i hela landstingssektorn och det samanlagda resultatet 2015 i sektorn prognostiserades i maj till minus 1,5 miljarder kronor. Nära hälften av landstingen beräknas redovisa negativa resultat.

Ökade nettokostnader
I Region Örebro län har verksamhetens nettokostnader under perioden ökat med 6,9 procent. Den höga ökningstakten beror främst på höga kostnader för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare. Samtidigt som kostnaderna ökat snabbt, har också intäkterna ökat, men främst beror det på större engångsposter i form av ökade statsbidrag samt återbetalda försäkringspremier. Då stora delar av intäktsförstärkningen är engångshändelser innebär det att det för närvarande finns en underliggande obalans mellan intäkts- och kostnadsökningar. Den senaste skatteprognosen var också lägre än förväntat vilket sätter den ekonomiska prognosen under ytterligare tryck.

Goda ekonomiska förutsättningar behövs
- Ännu ser vi inte tillräckligt tydliga effekter av de åtgärder som vidtagits, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.
- Kostnadsutvecklingen måste dämpas ytterligare för att det ska vara ordning och reda i ekonomin, så att nödvändiga investeringar kan göras för att säkra kvalitet och god och jämlik vård in i framtiden.

Bättre samordning
Regiondirektör Rickard Simonsson menar att omorganisationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på sikt måste medföra samordningsfördelar.
- Vi har ett ansvar i organisationen att skapa goda ekonomiska förutsättningar för att kommande investeringar ska kunna finansieras utan lån. Då håller inte den utveckling som vi nu ser, utan resultatförbättringar för helåret måste bli större.

Mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande, tel. 070 515 74 09
Rickard Simonsson, regiondirektör, tel. 070 668 74 05

Pressmeddelande: Jämställd åldersgräns till ungdomsmottagningarna
Från den 1 september har ungdomsmottagningarna i Region Örebro län samma åldersgräns för tjejer och killar. Därmed är ungdomsmottagningen öppen för alla fram till den dag man fyller 23 år. Åldersgränsen gäller för såväl medicinska besök som för besök hos kurator/psykolog.

– Ungdomsmottagningarna i länet bedriver en fantastisk verksamhet där de möter frågeställningar och problem av många olika slag. Därför är det glädjande att både tjejer och killar upp till 23 år kan komma dit, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning.

– Tidigare har tjejer som passerat 20 år hänvisats till barnmorskemottagningarna på vårdcentralerna, men i och med detta beslut finns nu möjligheten att fortsätta besöka ungdomsmottagningarna även om man fyllt 20 år. Den gemensamma åldersgränsen är också ett led i att få en mer jämställd vård i länet, säger hon.

Ungdomsmottagningarna finns i Örebro, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg. Dit kan man som ung vända sig om man:

behöver kondomer eller dagen efter piller.
har funderingar kring sex och samlevnad.
vill prata om sin sexuella identitet.
behöver preventivmedel.
har frågor om sin kropp.
är orolig för könssjukdomar och vill ta prov.
har frågor runt graviditet eller vill göra ett graviditetstest.
vill tala med någon om personliga problem.
På Ungdomsmottagningen är alla besök, kondomer och dagen-efter-piller gratis.

Kontakt

Jenny Steen, ordförande i Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning, telefon: 072 202 74 04.

Anna Bystedt, verksamhetschef Ungdomsmottagningen Örebro län, telefon: 019 602 67 38.

Pressmeddelande: Invandring och integration i siffror för Örebroregionen
Drygt 14 procent av länets invånare är utrikes födda, en siffra som väntas öka. Under våren har Region Örebro län sammanställt en statistisk rapport om invandring och integration i länet. Rapporten ska fungera som ett planeringsunderlag för så väl kommunerna som regionen. Den innehåller statistiskt material på regional nivå och nedbrutet för kommunera i länet.

- Rapporten ger oss både nya insikter och stärker sådant som vi fått reda på från andra håll. Det ger oss bättre redskap att rationellt jobba med integrationsfrågan, säger Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör.

Befolkningstillväxt och hög utflyttning
Invandringen står för en väsentlig del av regionens befolkningstillväxt. Samtidigt flyttar mellan 30 och 40 procent av de utrikes födda ut från regionen redan två till tre år efter att de flyttat till hit.

- Det här är en aspekt på integrationsarbetet som sällan lyfts fram. När så många som upp till 40 procent flyttar inom tre år påverkar det självklart integrationsarbetet, kommenterar Petter Arneback.

Onyttjad resurs
De utrikes födda i länet har i många fall en gedigen utbildningsnivå som i en del fall ligger i paritet med eller över den för inrikes födda.

- Här har vi helt klart en onyttjad tillgång. Vi har flera lokala och regionala initiativ för att rekrytera högutbildad personal och skapa bättre matchning på arbetsmarknaden. Men det här är ett område där vi kan bli ännu bättre, fortsätter Petter Arneback.

Vården den största arbetsgivaren
Bland de yrkesverksamma är vården är den största arbetsgivaren för utrikes födda. 11 procent av de invandrade männen jobbar inom vård och omsorg och hela 38 procent av kvinnorna gör det. Ingen annan enskild sektor är en så dominerande arbetsgivare för utrikes födda. Andra stora arbetsgivare är tillverkningsindustri för män (21%) och utbildning för kvinnor (14%).

- Vi vet sedan tidigare att vi skulle ha svårt att klara av att bemanna vård- och omsorgsuppdraget om det inte hade varit för utrikes födda. Här får vi siffror svart på vitt att det också är en viktig arbetsgivare för utrikesfödda, avslutar Petter Arneback.

Ambitionen är att detta ska bli en återkommande rapport så att så väl regionen som kommunerna ska ha aktuell statistik som underlag när verksamheten planeras.

För kommentarer
Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör, Region Örebro län
Telefon: 076 103 72 21

För mer information
Thobias Torstensson, analytiker, Region Örebro län
Telefon 019 602 63 27

Pressmeddelande: Trådlöst internet på Länstrafikens alla reginatåg
Nu är det klart att länstrafiken kommer installera trådlöst internet på alla sina 23 reginatåg. Resenärerna kommer att kunna koppla upp sig trådlöst från våren 2016 då alla sändare ska vara monterade på tågen. Det görs som en satsning att göra tåget som ett ännu mer konkurrenskraftigt resealternativ.

- Vi vet att tåget konkurrerar med bilen och nu får tågresenären ytterligare en fördel som gör det möjligt att nyttja tiden ännu bättre under resan. Vi hoppas att det här kan locka ännu fler att prova tåget som ett alternativ i vardagsresorna, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Utöver Länstrafikens samtliga 23 reginatåg som omfattas av det här investeringsbeslutet finns även diskussioner om att installera trådlöst internet på de fem X14-tågen.

- Vi ser att resandet har ökat mycket i Norra länsdelen, i och med denna satsning hoppas vi på att fler i södra länet hittar till tåget, säger Anders Ceder Regionråd (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Fakta:
Tåg i Bergslagen (TiB) är den operatör som Länstrafiken Örebro använder för sin tågtrafik.

TiB drivs gemensamt av Region Örebro län, Västmanlands Läns Landsting, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Tågresandet har ökat i länen/regionerna från en miljon resor till drygt tre miljoner resor per år.

Mer än hälften av resorna som görs med TiB går i Örebro län (Ljusnarsberg, Lindesberg, Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå).

För kommentarer:
Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad
Telefon: 019 602 74 55

Anders Ceder Regionråd (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Telefon: 019 602 73 98

För information:
Margareta Berg, Länstrafiken Örebro
Telefon: 0721 53 08 23

Bilaga 3
THOMSSONS NYHETSBREV NR 11 2015
10 september 2015
Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Innehåll:
Senaste nytt om tysta fordon

SJ slutar sälja biljetter på tågen

Nordiska möten på Island

Debattartikel om kollektivtrafik

Ekeskolan 50 år

Senaste nytt om tysta fordon
SRF och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) har gått vidare i att verka för obligatoriska varningsljud på el- och hybridbilar.

Onsdagen den 26 augusti reste Neven Milivojevic och Håkan Thomsson från SRF samt Marie Nordén, generalsekreterare i NTF, till Borlänge. Här träffade vi Hans Norén som arbetar på Transportstyrelsen, och som är svensk representant i en arbetsgrupp som kallas GRB och som ska ta fram teknisk standard för ett varningsljud på elbilar. Standarden antas i november av FN-organet WP29. Vi hade en ingående diskussion med Hans Norén, och även Ingela Sundin från Transportstyrelsen deltog under en del av mötet.

Den 31 augusti hade SRF och NTF en gemensam debattartikel på Svenska Dagbladets debattforum Brännpunkt, Under rubriken "Tysta fordon hotar trafiksäkerheten". I artikeln skrev vi bland annat: "Varningsljudet ska alltid finnas där, det är en trafiksäkerhetsfråga, lika självklar som att man alltid ska ha på sig säkerhetsbältet". Artikeln var ett försök att sätta press på den svenska regeringen inför GRB-mötet, som startade i Geneve dagen efter.

Vid GRB-mötet antogs ett förslag till standard som innebär att varningsljud ska finnas men att det kan finnas en switch som möjliggör för föraren att stänga av ljudet. Sverige påpekade att man skulle vilja haft fler vetenskapliga studier särskilt vad gäller hur möjligheten till avstängning av varningssystemet påverkar de synskadades möjlighet att vistas i trafikmiljön på ett säkert sätt.

Som en följd av diskussionen så beslutades att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att få fram vetenskapliga undersökningar för att kunna vidareutveckla reglementet.

SRF måste nu arbeta vidare politiskt för att varningsljud ska bli obligatoriskt, utan möjlighet att stänga av. Samarbetet med NTF går vidare.

SJ slutar sälja biljetter på tågen
SJ slutar sälja biljetter ombord på tågen. Detta meddelade man vid ett möte med SRF den 2 september. Istället erbjuder man möjlighet att köpa biljett via telefon, upp till tio minuter efter tågets avgång.

Det har blivit allt svårare för synskadade att köpa SJ-biljetter sedan stationernas biljettkontor stängts och telefontiderna begränsats. SJ påstår att man ska kunna köpa biljetter i alla Pressbyråer, men det stämmer inte i praktiken. Dessutom kan de ta ut bokningsavgifter och kan inte erbjuda rabatter.

Om man ringer för att köpa biljett hos SJ ska man använda numret

0771 75 75 75 och tonval 5. SJ har prioriterat upp kön för detta tonval, så svarstiderna ska därför bli väldigt korta. Från den 1 september gäller att bokning av biljetter kan göras vardagar klockan 08 00 till 17 00. Det går dock att ringa dygnet runt för bokning av omedelbart uppkommande resor. De vill dock inte att man ska ringa utanför kontorstid för bokning av framtida resor om det inte är absolut nödvändigt. Som synskadad ska man hävda att man har rätt till samma pris som biljetten har på Internet.

Tyvärr är jag skeptisk till att detta kommer att fungera. Hittills har SJ:s säljare flera gånger vägrat att boka biljetter utanför kontorstid, och de har också nekat att ge internetpriset för biljetten. Låt oss hoppas att SJ denna gång lyckas hålla vad de lovar. Det finns dock mera att önska när det gäller SJ:s tillgänglighet och användbarhet för synskadade. Vill man vara lite rolig mitt i eländet kan man säga att SJ:s biljettförsäljning har spårat ur…

Nordiska möten på Island
Den 29 till 30 augusti hade nordiska samarbetskommittén (NSK) och nordiska kvinnokommittén (NKK) möte på Island. Plats var hotell Glymur vid Hvalfjordur norr om Reykjavik.

Även ungdomar från de nordiska länderna fanns på plats. Vid ett möte mellan NSK och ungdomarna beslöts att bilda en nordisk ungdomskommitté med anknytning till NSK. En sådan ungdomskommitté har funnits tidigare, och nu provas alltså modellen igen.

På programmet för NSK stod bland annat överläggningar inför European Blind Unions generalförsamling som hålls i slutet av oktober. NKK planerar en kvinnokonferens med tema "den moderna synskadade kvinnan". Den konferensen ska hållas i Finland 2016.

Under perioden 2016 och 2017 är det Sverige som har ordförandeskapet i det nordiska samarbetet. Nästa möte blir på Almåsa den 10 till 12 april.

På söndagen den 30 augusti anlände så deltagarna i den utvidgade nordiska konferensen, som pågick till den 3 september. Här var temat inkludering, med fokus på barn, utbildning och övergången mellan skola och arbetsliv. Tio Representanter för Sverige deltog.

Debattartikel om kollektivtrafik
Av SRF:s stora medlemsundersökning framgår att Över 40 procent av medlemmarna aldrig åker ensamma med kollektivtrafiken. Sammanlagt är det närmare 60 procent som sällan eller aldrig reser kollektivt på egen hand.

Med anledning av dessa siffror skrev vi en debattartikel, som publicerades av Dagens Samhälle den 19 augusti. Bristande hållplatsutrop och dåligt fungerande ledsagning finns bland orsakerna till att man upplever det obehagligt och otryggt att resa kollektivt.

Ekeskolan 50 år
Den 2 september firade Ekeskolan i Örebro sitt 50-årsjubileum. Det var då på dagen 50 år sedan skolan öppnades för undervisning.

Ekeskolan är en specialskola för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar. Den är en internatskola som tar emot elever från hela Sverige. För närvarande går där totalt 29 elever, som är i allt från förskoleåldern upp till 19 år.

Huvudspåret i Sverige är att alla elever ska gå i skola på hemorten. Men för gruppen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar så finns alltså Ekeskolan som ett alternativ. Några börjar där från början, men det förekommer också att man kommer till Ekeskolan för att skolsituationen på hemmaplan inte fungerat av olika skäl.

Onsdagen den 2 september besökte Åsa Nilsson och undertecknad (Håkan Thomsson) Ekeskolan. Vi fick en introduktion och rundvandring, där vi mötte en elev vid sin dator, en entusiastisk och kreativ slöjdlärare samt fick se hur idrotten anpassas till elevenas behov. Vi besökte också ett elevhem. För mig, som gick på specialskolan Tomteboda 1971 till 1978, kändes det som en återklang av en svunnen tid. Men samtidigt var det lätt att konstatera att nuvarande lärare hänger med i tiden, och jag hoppas att de kunskaper som finns och utvecklas på Ekeskolan kan komma alla synskadade elever runt om i landet till del.

Klockan 13 00 vidtog jubileumsfestligheter med tal, musik och öppet hus. Bland gästerna fanns ett antal före detta elever, och också personal som tidigare arbetat på skolan.

Självklart är integrering och inkludering det som ska styra svensk skolpolitik. Men ibland fungerar detta inte, och då gäller det att värna om individen. Jag vet att det finns många som haft mycket stor nytta av Ekeskolan, och den specialkompetens som finns där. SRF gratulerar Ekeskolan till de 50 åren!

Håkan Thomsson

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu