Genom att logga in med bankID kan den som vill ta del av sin post digitalt istället för i pappersform. Om tjänsterna är tillgängliga behöver personer med synnedsättning inte längre skanna sin post för att kunna läsa den.

Tjänsterna är mer eller mindre tillgängliga för dig som använder förstoring eller skärmläsare, alltså tal eller punktskrift.

Synskadades Riksförbund har varit i kontakt med samtliga aktörer och haft en konstruktiv dialog med Min myndighetspost och Kivra kring förbättringsåtgärder. 

Det finns tre olika brevlådor att välja mellan:

  • Statens brevlåda Minmyndighetspost.se - erbjuder post från myndigheter och kommuner
  • Digigimail - erbjuder post från myndigheter och företag
  • Kivra - erbjuder post från myndigheter och företag och har i särklass flest avsändare.

Testa dig fram

Om du har ett mobilt bankID eller ett bankID på kort eller fil kan du registrera dig hos någon av brevlådorna. Man får avisering om nya brev via mail eller sms. Du kan bara ha en brevlåda för myndighetspost åt gången, men du kan byta mellan  brevlådorna. Min myndighetspost är skyldig att uppfylla tillgänglighetskraven. För övriga aktörer är det frivilligt. Kivra är dne aktör som har i särklass flest avsändare (oktober 2020).