Ledsagning

  • Ledsaga och syntolka (pdf) - folder om hur du ledsagar och/eller syntolkar.
  • Ledsaga synskadade (pdf) - kortversion av "ledsaga och syntolka".

Punktskrift

Ledarhund

Barn och föräldrar

Beställ informationsmaterial

Vidare kontakt